2017. december 16., szombat

Šta donose izmene Zakona o nacionalnim savetima?

SUBOTICA - Predložene izmene Zakona o nacionalnim savetima njima umanjiće njihova prava, a savete svesti na savetodavna tela – ocenili su danas politički predstavnici manjina na predstavljanju teksta izmena u Subotici. Autori teksta, sa druge strane, očekuju da se novim zakonom poštuje Ustav i obezbedi veća transparentnost i depolitizacija saveta.
Predstavnici manjinskih samouprava i manjinskih političkih organizacija negativno su ocenili pojedine odredbe radnog nacrta izmena Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Smatraju da tekst, ukoliko bude usvojen u ovakvom obliku, narušava već stečena prava manjina i traže da se to otkloni.

RTV

"Jedino će moći da odlučuju u onim oblastima koje su određene statutom, znači unutrašnjim uređenjem nacionalnog saveta ili o tome kome će dati stipendiju ili neće. U svim ostalim slučajevima će imati pravo samo davanja mišljenja ili preporuka", smatra predsednik Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara Aron Čonka.
"Ta odredba da članovi rukovodstva političkih stranaka ne mogu da budu čak ni članovi nacionalnog saveta je, po meni, potpuno besmislena. Mislim da je čak suprotna i ustavnim pravima na slobodan izbor i biranje", naglašava predsednik Saveza bačkih Bunjevaca Mirko Bajić.
"Ja sam ubeđen da će ti elementi nestati iz ovog radnog teksta u ovoj proceduri, već u ovom krugu konsultacija, a još više dalje kada idemo u parlamentarnu proceduru",  umiruje član predsedništva Saveza vojvođanskih Mađara Mihalj Njilaš.
A upravo je depolitizacija saveta jedna od ideja izmena zakona o koje su usledile su nakon što je pojedine odredbe postojećeg osporio Ustavni sud. Osim mera depolitizacije, predviđeno je smanjenje ovlašćenja, transparentnije upravljanje novcem i vođenje zapisnika i na srpskom jeziku.
"Naša je želja da nacionalni savet bude autentičan predstavnik, da se odluke donose sa maksimalnim konsenzusom, a ne da bude nekakvo političko predstavničko telo kako je to i u praksi do sada bilo",  ističe državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.
Konsultacije se nastavljaju, a očekuje se da će se predlog izmena zakona naći pred poslanicima Skupštine Srbije u prvom kvartalu sledeće godine.
RTV (Boris Šuman) 
15. december 2017. [13:09 22:53 |

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése