2024. június 20., csütörtök

Alulképviseltek a temerini magyarok (is)!

Emberi és nemzeti kisebbségjogi napló (305.)

Május 21.
„Munkatársak”


„Pásztor Bálint megtekintette a munkálatokat”. Kísérte Juhász Bálint.
(Fotó: Horváth Zsolt)

– Elkezdődött a Kevit és Buránysort Tornyossal összekötő, hosszú évek óta nagyon rossz állapotban lévő út felújítása – írja HHZS a Magyar Nemzeti Tanács (MNT), pontosabban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által befolyásolt Magyar Szóban[1].
Az alig másfél kilométeres útszakasz felújítását a június 2-i helyhatósági véemeszes választási propaganda idejére időzítették.
Ennek keretében kerülhetett sor Pásztor Bálint pártvezér és uszályhordozóinak, Juhász Bálintnak, a Vajdasági Képviselőház elnökének, Ótott Róbertnek, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárnak, Burány Hajnalka tartományi képviselőnek, a VMSZ zentai választási listája vezetőjének és Zenta község (bizonyára ugyancsak véemeszes) elöljáróinak a terepi látogatásra.
A szerző a felsorolt állami tisztségviselőket, köztük Juhász Bálintot is a VMSZ elnöke „munkatársainak”[2] nevezi.

A VMSZ elnöki posztját megöröklő junior Pásztor nem mulasztotta el elmondani, hogy pártjában „mindig is azt gondolták és jelenleg is azt vallják, hogy a kistelepülések lakói is megérdemlik, hogy emberhez méltó életet élhessenek és annak ellenére, hogy az út felújítása közvetlenül csak néhány száz embert érint, közvetve sokkal több ember látja a javát, mivel ebben a térségben lévő három község településeihez ez a legrövidebb út”[3].
Azt is hangoztatta, hogy éppen „a VMSZ a tartományi szerepvállalásának köszönhetően 90 millió dinárt biztosított ennek az útnak a felújítására”[4].
A pártelnök és kísérete a munkálatok megtekintése után „a tornyosi Tömörkény István Általános Iskolába is ellátogatott”[5].

A Kevit és Buránysort Tornyossal összekötő rossz úttal hosszú ideje nem foglalkozott senki, annak ellenére, hogy megkeserítette az ott lakók életét. Jól mutatja ez is, hogy az illetékesek mennyire törődtek/törődnek a „kistelepülések” lakosságával. Csak szavazáskor van rájuk szükségük! Fogalmuk sincs, hogyan élnek a kistelepüléseken és a szórványban a magyarok!
Köztudott, hogy Juhász Bálint a Tartományi Képviselőház véemeszes – de a Szerb Haladó Párt (SNS) által kinevezett – elnöke. A hírből az derül ki, hogy az állami tisztségviselőkkel együtt Pásztor Bálint pártelnök kíséretében „munkatársi” minőségben járt a tornyosi úton folyó munkálatoknál. 

A nyilvánosság előtt ismert, hogy Juhász Bálint a másik Bálint (Pásztor) kegyelméből került a legmagasabb tartományi tisztségbe. Mégis, nem megalázó a számára, hogy a képviselőház elnökeként a pártelnök munkatársaként említik?
Miután a Képviselőház elnökének választották, nem lenne szabad szerepelnie semmilyen pártkampányban. Ellentétben van ez a T. Házban tett esküjével. Vagy a törvények tiszteletben tartása rá ugyanúgy nem vonatkozik, mint Aleksandar Vučićra?
Miért kell valamelyik pártnak, történetesen a VMSZ-nek „biztosítani” a pénzt az útjavításhoz? Nem a tartományi szerveknek kellene gondoskodniuk erről?
És végül, mi keresnivalója van egy pártelnök vezette küldöttségnek a választási kampányban és egyébként is egy iskolában?!


Június 9.
Juhász: Az önkormányzati választásokra még egy hetet rádolgoztunk


Fotó: Juhász Bálint/Facebook

Budapestre vonultak a Vajdasági Magyar Szövetség és az ugyancsak véemeszes Magyar Nemzeti Tanács 12 vezető tagja, hogy megünnepeljék a Fidesz „kettős győzelmét” a helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választásokon.
Az újvidéki magyarokat a székvárosi képviselőházban „képviselő” Kiss Gyula nagy örömében, hogy (az eredménytelen ténykedését) budapesti úttal jutalmazták meg, még le is térdepelt a díszes társaság előtt.

Juhász Bálint
jelenleg itt van: Budapest
2024. június 9. 20:56 · Budapest (Magyarország) ·
Az önkormányzati választásokra még egy hetet rádolgoztunk, beleadtunk apait - anyait!
A VMSZ csapata a Fidesz-KDNP eredményvárón!
#epválasztás #fideszkdnp[6]

Hogyan került Budapestre és mit keresett ott Juhász Bálint, a Tartományi Képviselőház elnöke és Szakállas Zsolt, a T. Ház főtitkára a szomszédos ország választási „eredményváróján”.
Juhász szégyentelenül még azt is bevallja, a közösségi hálón írja, hogy „az önkormányzati választásokra még egy hetet rádolgoztak, beleadtak apait-anyait!”[7]
A Szerb Köztársaság tartományi parlamentjének elnöke részt vett a szomszédos Magyarország hatalmi pártja, a Fidesz/KDNP választási kampányában?! Van ez még valahol a világon? Nem fogják ezt megkérdezni, számon kérni az ellenzéki képviselők a Tartományi Képviselőház ülésén?

Budapesten volt Vicsek Annamária is, aki a szerb kormányban két államtitkári mandátum után most a Fidesz/KDNP listáján Európai Parlamenti képviselői mandátumhoz jutott, hogy „elmondhassa majd, mi a valóság Szerbiával kapcsolatban” (Pásztor Bálint[8]).
Vicsek Annamária a többi VMSZ-es politikussal együtt eddig sem mondta el sem itthon, sem külföldön, hogy mi a valóság Szerbiával és az itteni magyarokkal. Minden igyekezetükkel csak falaztak a haladó párt nacionalista döntéseihez és elkendőzték a vajdasági magyarokról szóló lesújtó adatokat, nehogy kettétörjön a megélhetési politikusi pályájuk és a „halálhangulatú” vajdasági magyarok sorsára jussanak.
Deli Andortól, a VMSZ előző EP-képviselőjétől vajon megtudták Brüsszelben, hogy „mi a valóság Szerbiával kapcsolatban”? Volt bármi haszna Deliből a vajdasági magyaroknak? Semmi. Ugyanennyi lesz Vicsek Annamária jelenlététől is az Európai Parlamentben!  Csak „ülni fog ott” – ahogy mondta –  és azt teszi, amit a zuhanórepülésben lévő Fidesz mond neki. Az eddiginél is nagyobb fizetésért.


Június 13.
Alulképviseltek a temerini magyarok (is)!

Pásztor Róbert szavaz (Tóth D. Lívia felvétele)

– Temerinben legkésőbb július 13-áig kell megalakulnia az új összetételű képviselő-testületnek – nyilatkozta Pásztor Róbert, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) koalíciójának listavezetője, a helyi képviselő-testület (eddigi) elnöke a Magyar Szó nevű pártlapnak[9].
A nyilatkozatból az is kitűnik, hogy „a VMSZ-VMDP koalícióra Temerinben június 2-án 2002-en voksoltak: ez öt képviselői helyre elegendő a 33 tagot számláló testületben” [10]. A koalíció „5 (öt!? – B.A.) képviselővel (semmi eséllyel – B.A.) védi a jövőben a magyar érdekeket a községben”[11]. A magyarok aránya hány százalékos Temerinben?

Pásztor Róbert „a beszélgetés folyamán többször is hangsúlyozta: csaknem három évtizede része a helyi politikai életnek, de ’ilyen alattomos kampányt még nem tapasztalt’. Állítása szerint főként a szociálisan érzékenyebb társadalmi réteget használták ki egyes csoportosulások arra, hogy elérjék céljaikat[12]. – A magyar szavazókra pedig külön nyomás nehezedett – mondta[13]. Azt viszont nem részletezte, hogy ki folytatott „alattomos kampányt”, és hogy „a magyar szavazókra” kinek a részéről „nehezedett külön nyomás” a magyar-szerb barátság történelmi csúcsán?

Temerin községhez három település tartozik, Temerin, Szőreg [Sirig] és Tiszaistvánfalva [Bački Jarak].
A község lakosai közül – ha hinni lehet a Wikipediának – 2022-ben 20 500-an (73,3%) vallották magukat szerbnek, 7 500-an (26,7%) magyarnak, kisebb számban még több más nemzeti közösség tagjai is jelen vannak[14].
Amennyiben a községben 33 képviselői helyet határoztak meg, akkor a lakosság (még mindig 26,7 százalékos) arányához képest, a magyarokat 9 képviselői hely illetné meg, és nem öt, (ami csak 15,15%) mint jelenleg! A magyarok Temerinben és sok más helyen alul vannak képviselve! Ez nem zavarja a VMSZ-VMDP koalíciót?

A magyarok szempontjából a temerini botrányos választási eredmény is a VMSZ-VMDP katasztrofális politizálásának a következménye!
A két, magát magyarnak nevező lakájpárt a Szerb Haladópárt (SNS) sokéves stratégiai partnere. Ennek ellenére még a nemzetközi kisebbségvédelmi követelményt sem tudták érvényesíteni, miszerint a nemzeti kisebbségeknek a lakosságban való részvételével arányos képviseletet kell biztosítani a döntéshozatali szervekben, a közigazgatásban, a közszolgálatokban és közvállalatokban!

Sziveri Bélának, a VMSZ községi szervezete elnökének[15], a „csaknem három évtizede” sikertelen Pásztor Róbertnek, a párt temerini központi helyi szervezete elnökének[16], és Urbán Izabellának, a temerini telepi helyi szervezet elnökének[17], valamint Csorba Bélának, a VMDP elnökének is – amennyiben erkölcsöt tisztelő embernek tartják magukat – már rég le kellett volna mondani és távozni a közéletből, tekintettel ezekre az eredményekre és arra is, hogy a VMDP valójában csak egy tetszhalott párt!

BOZÓKI Antal

__________
[1] HHZS: Elkezdődött a Kevi és Tornyos közötti út felújítása. https://www.magyarszo.rs/vajdasag/zenta/a.308964/Elkezdodott-a-Kevi-es-Tornyos-kozotti-ut-felujitasa, 2024. május 22. 21:30
[2] Uo.
[3] Uo.
[4] Uo.
[5] Uo.
[6] Juhász Bálint. https://www.facebook.com/juhaszbalint82, 2024. június 9. 20:56
[7] Uo.
[8] Pásztor: Vicsek elmondhatja majd, mi a valóság Szerbiával kapcsolatban. https://www.rtv.rs/hu/politika/p%C3%A1sztor-vicsek-elmondhatja-majd-mi-a-val%C3%B3s%C3%A1g-szerbi%C3%A1val-kapcsolatban_1547117.html
[9] TDL: Öt magyar képviselője lesz a temerini magyar közösségnek.
https://www.magyarszo.rs/vajdasag/temerin/a.310066/Ot-magyar-kepviseloje-lesz-a-temerini-magyar-kozossegnek, 2024. június 13. 9:30, vagy Magyar Szó, 2024. június 13. 12.
[10] Uo.
[11] Uo.
[12] Uo.
[13] Uo.
[14] Opština Temerin [Temerin község]. Stanovništvo [Lakosság]. https://sh.wikipedia.org/wiki/Op%C5%A1tina_Temerin
[15] Temerini Községi Szervezet. https://www.vmsz.org.rs/node/126
[16] Uo.
[17] Uo.

Valamelyest nőtt az Orbánnal szimpatizáló képviselők száma az EP-ben, de a remélt nagy áttörés elmaradt

A Szabad Európa honlapja

2024. június 20.

Jó reggelt kívánunk
Legfontosabb cikkeink ma reggel:

Brüsszel még nincs elfoglalva, de előreléptek az Orbán-barátok
Franciaországban győztek Le Penék, pár hónappal az osztrák parlamenti választások előtt nyert a Szabadságpárt, Meloni tartja az első helyét Olaszországban, a spanyol Vox azonban visszaesett, ráadásul Szlovákiában és Hollandiában sem a radikálisok győztek. Magyarázó videónkban bemutatjuk, hogyan szerepeltek Európa-szerte az Orbán-barátok az EP-választáson.

Polgármester: „Harminc autóval szállították az embereket, volt, amelyik huszonegyszer fordult egy választókörzetben”
Délelőtt nyolcezer forintot fizettek a szavazatokért a borsodi Szendrőn, délután már csak hatezret értek az ikszek – állítja Szaniszló János. A város polgármestere szerint az önkormányzati választáson egyik ellenfele összesen hatmillió forintot költött a voksokra. A fideszes politikus úgy tudja: délután azért adtak kevesebbet, mert ellenfele azt gondolta, hogy fölényes győzelmet aratott. Nem így lett. Az ukrán határ menti Kispaládon a korábbi fideszes polgármester asszonynak a fia nyerte a választást, akit néhány éve százrendbeli közokirat-hamisítás és költségvetési csalás miatt ítéltek el. Az asszony polgármesterként több száz frissen honosított ukrán–magyar állampolgárt jelentett be a falubeliek házaiba.

Tavaly negyedével kevesebb autót adtak le a bontókban
Több mint 24 százalékkal kevesebben szabadultak meg legálisan öreg vagy totálkárosra tört autójuktól 2023-ban, mint egy évvel korábban. A Mol még tavaly júliusban vette át a piacot a hulladékkoncesszió részeként. Azóta csak a cég alvállalkozóinál lehet leadni a roncsautókat.

Magyarország egy évtized után visszatérhet a deficiteljárásba
Az Európai Bizottság szerdán megtette az első lépést a túlzott mértékű hiány miatti eljárás elindítására Magyarországgal és hat másik EU-tagállammal szemben. Az eljárás hivatalosan júliusban indulhat, de a brüsszeli testület csak novemberben tesz majd konkrét ajánlásokat az államháztartási hiánynak a GDP három százaléka alá szorítására.

Csaknem hárommilliárdból forgathatják az Operation Sámánt
Vélhetően a magyar katonák 2021-es kabuli mentőakciója adta az ötletet a filmhez, amelyre a kormány egyedi támogatással 1,067 milliárd forintot, a Nemzeti Filmintézet (NFI) pedig 1,7 milliárd forintot ad. A Honvédelmi Minisztérium szakmai támogatásával készülő alkotást az Aranyéletet és a Köntörfalakat is jegyző Dyga Zsombor rendezi, aki szerint egy érzelmekben és akcióban gazdag mozit készítenek.

Lábszárból kivett ideg beültetésével mentették meg egy nő látását a Semmelweis Egyetemen
A betegnek, egy középkorú nőnek egy központi idegrendszeri tumor okozott idegkárosodást, ennek következtében rendszeresen kiújuló, nem gyógyuló szaruhártyafekélye volt.

Az észak-koreai diktátor teljes támogatást ígért Oroszországnak az ukrajnai háborúhoz
Vlagyimir Putyin orosz elnök észak-koreai kollégájával, Kim Dzsongunnal tárgyalt a két ország közötti gazdasági és katonai együttműködés kiterjesztéséről. A távol-keleti sztálinista rezsim vezetője „teljes támogatásáról és szolidaritásáról biztosította az orosz kormányt, hadsereget és népet az Ukrajnában a szuverenitás, a biztonsági érdekek és a területi egység megvédésének érdekében folyó különleges hadművelet végrehajtásában”.
 
Amit még tudni érdemes
73 milliós osztalékot vett fel a Schadl-Völner-ügy korrupt végrehajtója, miután a bíróság 2,5 millióra mérsékelte a büntetését (24.hu)
M. E. 73 millió forint osztalékot vett fel a Dr. Majorosi Eszter Végrehajtói Irodából, ami végelszámolás alá is került. Az elítélt végrehajtó irodája kevesebb mint három és fél éves tevékenysége során 426 millió forint profitot termelt, amiből a vádak szerint 254 millió osztalék került Schadl Györgyhöz.

Exkluzív: Balog Zoltán különös utazásai Novák Katalinnal (Válasz Online)
Hogy hajszolhatta Balog Zoltán ennyire nonszensz döntésbe a kegyelmi ügyben Novák Katalint? Az ok: a két érintett közötti ősbizalmi, a hivatali racionalitást felülíró, a közszereplői bajtársiasságon messze túlmutató kapcsolat, amely 2012 óta számszerűsíthető formát is öltött.

Minden jót kíván a mai napra:
A Szabad Európa budapesti szerkesztősége

szabadeuropa@rferl.org   

2024. június 19., szerda

Érdekeink kiárusítása

Tragikus haladó-véemeszes politikai frigy
Emberi és nemzeti kisebbségjogi napló (304.)

Május 20.
Tragikus haladó-véemeszes politikai frigy


Ótos András felvétele

– Maja Gojković tartományi kormányfővel folytatott megbeszélést Újvidéken a tartományi képviselőházban Juhász Bálint, a parlament elnöke. A két intézmény együttműködéséről, közös céljairól beszélgettek, azt követően, hogy sikeresen megalakult a parlament, majd a kormány új összetétele is.
Konstruktív és kooperatív hozzáállással zajlik majd a továbbiakban is ez az együttműködés, hangzott el a helyszínen, ahogyan az eddig is volt, mutatott rá a találkozót követően kiadott sajtóközlemény. Mindkét intézmény azon fáradozik majd, hogy a hatáskörében álló lehetőségekkel élve oldja meg a vajdasági polgárok mindennapi gondjait, javítsa az életkörülményeket.
Juhász Bálint meggyőződésének adott hangot, hogy a tartományi kormány, a parlament teljes támogatásával, folytatni tudja majd a megkezdett projektumok, tervek megvalósítását, valamint új kezdeményezéseket, programokat is indít a gazdaság, szociális védelem további fejlődése érdekében – írja a Magyar Szó, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szócsöve[1].

Protokolláris, ismerkedési találkozót tartott a radikálisból haladóvá lett Maja Gojković új tartományi kormányfő[2], aki Vajdaságot „északi szerb tartománynak” nevezi (ahogy Igor Mirović előző kormányelnök is nevezte[3]) és Juhász Bálint, az önhibáján és érdemén kívül a Tartomány Képviselőház (a haladók által kinevezett) elnöke, aki Pásztor Istvánt, a néhai VMSZ-pártvezért tartja „mentorának”[4].
Kezdetét vette, tehát a jobb sorsra érdemes tartományban a haladók és az őket mindenben kiszolgáló véemeszes hatalom, ami látszólagosnak, de névlegesnek is nevezhető, mivel Vajdaságot valójában Belgrádból irányítják.
A Tartományi Képviselőházban az Aleksandar Vučić – Vajdaság nem állhat meg képviselői csoportnak kényelmes többsége van – 62 képviselője a 120 közül[5] (a VMSZ-nek mindössze 9[6]) –, akkor váltja le Juhász Bálintot, amikor csak akarja.
A véemeszes Juhász Bálintot arra használják, hogy a képviselőházban (az elhuny korábbi házelnök Pásztor Istvánhoz hasonlóan) megszavaztassa a haladók minden javaslatát, még akkor is, ha a nemzeti közösségek érdekeivel ellentétes.

A zavaros sajtóközleményben a „két intézmény” viszonyának torz beállítása tükröződik. Arra lehet ugyanis következtetni, mintha egyenrangú intézményekről lenne szó, pedig a kormány a képviselőháznak alárendelt javaslattevő és végrehajtó szerv.
– Konstruktív és kooperatív hozzáállással zajlik majd a továbbiakban is ez az együttműködés – áll a hírként tálalt közleményben. Miközben Vajdaság Autonóm Tartomány statútumában (30. szakasz) azt írja, hogy „Vajdaság AT Képviselőháza Vajdaság AT legfőbb szerve”[7].
A statútum 44. szakasza szerint „a Tartományi Kormány Vajdaság AT végrehajtó szerve. A Tartományi Kormány munkáját a Képviselőház irányítja. A Tartományi Kormány munkájáért a Képviselőházának tartozik felelősséggel”[8].
Maja Gojković és Juhász Bálint még Vajdaság alapvető dokumentumát sem ismeri? Nem tudják, kinek mi a határköre?

A közleményből és a jelenlegi képviselőházi politikai (erő)viszonyokból szinte arra lehet következtetni, hogy a Tartományi Kormány fogja irányítani a Tartományi Képviselőházat, és nem fordítva, ahogy a statútum megköveteli. Maja Gojković fog parancsolni Juhász Bálintnak és nem fordítva!?
A Tartományi Képviselőház elnökének nincs mit és miért támogatnia, hanem számon kell kérni a kormánytól (Maja Gojkovićtól) a törvények, a tartományi képviselőházi rendeletek és egyéb döntések végrehajtását. Erre azonban – úgy tűnik – nincs se kellő ereje, se képessége.
A haladók és a VMSZ nem természetes, a közösségre kezdetektől fogva tragikus politikai frigyének csakis a szerb világ építése és a multikulturalizmus megszüntetése lehet a következménye, amihez Juhász Bálintnak a bűnsegéd megalázó szerepe jutott!


Május 21. 
Elvtelen politikai (káder)alku
  
Juhász Bálint és Tóth Zoltán (Fotó: Juhász Bálint/Facebook)
 
A Tartományi Képviselőház ülésén – „a munka minél zökkenőmentesebb végzésének szavatolása érdekében”[9] – megválasztották a tartományi titkárhelyetteseket (is).
Juhász Bálint, a parlament elnöke „rámutatott arra is, fontos, hogy a vajdasági magyar közösség ismét kapott egy titkárhelyettesi tisztséget, mégpedig Tóth Zoltán személyében a mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkárságban”[10].
Tóth Zoltán (1982, Nagykikinda) a VMSZ 2002-től oszlopos tagja, a Nagykikindai Községi Szervezetének (2023 júniusától) elnöke lett a tartományi Mezőgazdasági- Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettese. Eddig a Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság segédtitkára volt (2021. március 1-től). Az új tisztséget Ótott Róberttől vette át, aki Maja Gojković kormányának oktatási titkára és alelnöke lett. Szakállas Zsolt eddigi oktatási titkár az új összetételű tartományi parlament főtitkárhelyettese (Juhász Bálint házelnök közeli munkatársa) lett[11].

A VMSZ-nek – a párt honlapja szerint – jelenleg 8 (nyolc) tartományi tisztségviselője van, éspedig:
1. Pelt Ilona (Hódság, 1976), aki 2020-tól segédtitkár a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárságon[12];
2. Kudlik Zoltán (Szabadka, 1979), aki 2020. december végétől a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárságon a segédtitkári funkciót tölti be[13];
3. Tóth Zoltán (Nagykikinda, 1982), aki 2024. május 21-től titkárhelyettes a Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságban[14];
4. K. Ökrész Viktor (Temerin, 1988), aki 2021-től a Tartományi Pénzügyi Titkárságon tölti be a tartományi segédtitkári pozíciót[15] [Ökrész (Kremenović?) Rozália, volt véemeszes köztársasági képviselő és a Magyar Szó Lapkiadó Kft. korábbi igazgatójának fiáról lehet szó];
5. Fehér Szabolcs (Zenta, 1990), aki 2021-től a Tartományi Energetikai, Építésügyi és Közlekedési Titkárságon a közlekedéssel megbízott segédtitkár[16];
6. Ótott Róbert (Zenta, 1984), aki a tartományi kormány alelnöke és oktatási titkára lett[17];
7. Korponai Lívia (Zenta, 1983), aki 2015-től a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságon anyagi és pénzügyi teendők segédtitkára[18], és
8. Kormányos László (Tiszaszentmiklós, 1964), aki 2021 januárjától a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság segédtitkára[19].

A Képviselőház május 21-i ülésén 12 titkárhelyettest neveztek ki, köztük Tóth Zoltánt.
Az ellenzéki képviselők – Juhász Bálinttal ellentétben – „nem voltak elragadtatva sem a titkárhelyettesekkel, sem a parlamenti ülések lebonyolításának a módjával”[20].
Stanko Pužić, a Szerbiai Polgári Mozgalom–Ökológiai Ébredés frakcióvezetője szerint „mindegyik ülést sürgős eljárásban hívták eddig össze, ami ellehetetleníti az ellenzéket abban, hogy megismerkedjen részleteiben is a napirendi pontokkal”[21]. Megítélése szerint „a titkárhelyettesek nem alkalmasak a rájuk bízott feladatok ellátására”[22].
Az ellenzéki felvetésekre „hevesen reagált” Damir Zobenica, a ház Szerb Haladó Párti (SNS) alelnöke, aki szerint „minden életrajzi adat éppen ezeknek a rosszindulatú állításoknak az ellenkezőjét bizonyítja, s felszólította az ellenzéki pártokat, mutassanak köreikben jobb kádereket”[23].
Mivel az ülés folytatásában sem tudtak megállapodni arról, „kinek van igaza a javasolt káderek megítélése kapcsán, a parlament végül elfogadott minden – képviselők elé terjesztett – javaslatot”[24].

A VMSZ tartományi tisztségviselői kivétel nélkül a párt sokéves tagjai, helyi, kerületi vagy községi szervezetének az elnökei, az Intéző Bizottságnak, illetve a Tanácsnak a tagjai.
A közigazgatásban dolgozni elvileg szakmát, hivatást jelent, aminek nem lenne szabad, hogy köze legyen a pártalapon, az elért szakmai eredményektől függetlenül való kinevezéshez. Szerbiában azonban pontosan ennek az ellenkezője történik: csak akkor lehet munkához jutni, akkor lehet a szakmában előrelépni, ha tagja vagy az éppen regnáló hatalmi pártnak, a mi esetünkben a VMSZ-nek, vagyis a Vajdasági Magyar Szolgapártnak.

A VMSZ és a Szerb Haladó Párt tragikus politikai frigyének a következménye az is, hogy minden szinten pártalapon nevezik ki a tisztségviselőket és ezzel még kérkednek is! Ez a szakma és a tudás teljes leértékelését, a társadalom rombolásának eddig nem ismert szintjét hozta.
A magyarok vonatkozásában a VMSZ, különösen pedig II. Pásztor (Bálint) által évekkel ezelőtt meghirdetett „részarányos foglalkoztatás” az állami hivatalokban nemhogy nem valósult meg, hanem nemzettársaink száma a közigazgatásban, az igazságügyben és a közhivatalokban folyamatosan csökken (t). A magyarok száma a tartományi közigazgatási szervekben 2018-ra már csak 4,88 százalékra romlott[25] (újabban erről adatokat már nem is közölnek), miközben a lakosságban akkor még 13 százalék volt a magyarok részaránya (most már csak 10,47 százalék). Ennek a következménye lett az anyanyelv-használati jogok minden szinten való szűkülése is.
Oda se neki! Fontos, hogy a VMSZ és a SZHP elvtelen politikai (káder)alkuja által – annak fejében, hogy a VMSZ mindenben támogatja még a SZHP kisebbségellenes politikáját is – a pártnak lett 8 (nyolc!) jól fizetett, alacsonyabb vagy magasabb rangú tisztségviselője a tartományi közigazgatásban, kettő pedig (Juhász Bálint elnök és Szakállas Zsolt főtitkárhelyettes) a Tartományi Képviselőházban! Ezt a magyar közösség érdekei kiárusításának, de akár az elárulásának is lehetne nevezni!

BOZÓKI Antal
__________
[1] v-ár: Intézményes együttműködés a fejlődés érdekében. https://www.magyarszo.rs/kozelet/belfold/a.308883/Intezmenyes-egyuttmukodes-a-fejlodes-erdekeben
2024. május 21. 10:27

[2] Bővebben lásd A VMSZ FRIGYE A RADIKÁLISOKBÓL LETT HALADÓKKAL c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=16330, 2024. május 14.,

[3] (Tanjug) Gojković: Što pre privesti huligane koji su iscepali tradicionalnu zastavu Vojvodine na "Biosensu" [Gojković: Mielőbb elővezetni a huligánokat, aki elszaggatták Vajdaság hagyományos zászlaját a BioSensen]. https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/gojkovic-sto-pre-privesti-huligane-koji-su-iscepali-tradicionalnu-zastavu-vojvodine-na-biosensu_1543731.html, 2024. május 29.15.43

[4] Virág Árpád: Tekintélyőrző, toleráns légkör. Magyar Szó, 2024. április 27. 5., vagy https://www.magyarszo.rs/kozelet/belfold/a.307739/Tekintelyorzo-tolerans-legkor, 2024. április 27. 9:00

[5] Képviselőcsoportok. https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=poslanickegrupe

[6] Uo.

[7] Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma. Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014 szám. https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut

[8] Uo.

[9] v-ár: Megválasztották a titkárhelyetteseket. Magyar Szó, 2024. május 22. 1.

[10] Uo.

[11] Tóth Zoltán lesz a tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
https://www.magyarszo.rs/kozelet/a.308716/Toth-Zoltan-lesz-a-tartomanyi-mezogazdasagi-titkarhelyettes, 2024. május 18. 11:10, és a v-ár írása a 9-es jegyzetben.

[12] Pelt Ilona. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/pelt-ilona

[13] Kudlik Zoltán. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/kudlik-zoltan

[14] Tóth Zoltán. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/toth-zoltan

[15] K. Ökrész Viktor. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/k-okresz-viktor

[16] Fehér Szabolcs. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/feher-szabolcs

[17] Ótott Róbert. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/otott-robert, és a v-ár írása a 9-es alatt

[18] Korponai Lívia. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/korponai-livia

[19] Kormányos László. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/kormanyos-laszlo

[20] Lásd v-ár írását a 9-es jegyzetben.

[21] Uo.

[22] Uo.

[23] Uo.

[24] Uo.

[25] Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2018. годину [A Tartományi Polgári Jogvédő – Ombudsman 2017. évi jelentése]. https://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj/2142-godisnji-izvestaj-2018.html

Orbán Viktor bel- és külpolitikai húzásai jelenthetik a magyar EU-elnökség legfőbb kockázatát

 A Szabad Európa honlapja

2024. június 19.

Jó reggelt kívánunk! 
Legfontosabb cikkeink ma reggel:

Az EU sokat szidott bürokráciája a magyar elnökség fő szövetségese
Bár az Európai Parlament részéről volt kísérlet ennek megakadályozására, Magyarország rendes soros EU-tanácsi elnökséget ad majd július 1. és december 31. között. A fő cél a zökkenőmentes intézményi átmenet biztosítása lesz az Európai Unióban. Hogy a magyar elnökség mennyire lesz zökkenőmentes, a meglepetésfaktorok mellett elsősorban a miniszterelnöktől és a belpolitikától függ.

Magyar Péter bizalmat kér és ígéri, hogy EP-képviselőként is a NER legyőzése lesz a fő dolga
Noha az Európai Néppárt frakciója már Facebook-posztban megspoilerezte, hogy Magyar Péter felveszi európai parlamenti mandátumát, a Tisza Párt alelnöke élő online bejelentkezésben magyarázta meg, miért tett így. A kampányban ugyanis még az ellenkezőjét ígérte.

Civil szervezetek: A magyar választások több ponton továbbra sem felelnek meg a demokratikus követelményeknek
A magyarországi választási rendszer súlyos demokráciadeficittel küszködik – derült ki a választásokkal foglalkozó hazai civil szervezetek közös jelentéséből. A Magyar civil választási jelentés az európai parlamenti és önkormányzati választások feltételeit és lebonyolítási körülményeit elemzi. Csaknem ezer szavazatszámláló személyes tapasztalatain alapul.

Kétszer is a Puskás Arénába viszi a kormány az Európai Unió csúcsvezetőit
Novemberben az informális EU-s csúcsot és az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját is a Puskás Arénában tartják – derült ki a témában tartott sajtótájékoztatón. A magyar elnökség szlogenje a Donald Trump korábbi választási jelszavára hajazó „Tegyük naggyá Európát” lesz, de a kormány szerint nincs összefüggés.

Egy másik cikkünkben arról írtunk, hogy nem jött létre megállapodás az EU27-ek vezetőinek hétfő esti informális vacsoráján az Európai Bizottság következő elnökének jelöléséről és a két másik uniós vezetői posztról, miután az Ursula von der Leyen újrázását is magában foglaló alkut legalább három tagállami vezető, Giorgia Meloni, Orbán Viktor és Peter Pellegrini sem támogatta. Az Európai Tanács a jövő hét második felében újra összeül, hogy meghozza a döntéseket.

A gyermekvédelmi dolgozók hálószobája is nyitva lesz a hatóságok előtt
A magánéletük részleteire is rákérdez az az adatlap, amelyet a gyermekvédelemben, vagyis például a gyermekotthonokban dolgozóknak, de a nevelőszülőknek is ki kell tölteniük. A kérdés, hogy mennyire hatékonyan szűr majd az új rendszer ahhoz képest, hogy hány embert tántorít el a szakmától.

Magyarország és Szlovákia már nem ellenzi Mark Rutte NATO-főtitkári jelöltségét
A magyar és a szlovák kormány is szakított az eddigi ellenállásával, és beállt a holland miniszterelnök NATO-főtitkári jelöltsége mögé, így Románia maradt az egyetlen tagállam, amely nem támogatja a pályázatot.

Eközben az észak-atlanti szövetség jelenlegi főtitkára, Jens Stoltenberg arról számolt be, hogy Kína olyan technológiákkal látja el Oroszországot, amelyek nagyban hozzájárulnak az Ukrajnában dúló háború meghosszabbításához, ennek pedig szerinte kellene hogy legyenek következményei.

Oroszország zsarolással és lefizetéssel próbál kémeket toborozni Németországban
Moszkva nagy erőkkel dolgozik a korábban diplomáciai fedésben működő, de mára kiutasított kémei pótlásán. E célból egyre gyakrabban próbálnak lefizetni és megzsarolni embereket – figyelmeztetett a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV).
 
Amit még tudni érdemes
Inkasszóval és késlekedéssel szorítja a pénzügyi hurkot Budapesten a kormány (G7)
Újabb kétmilliárd forintot vont le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár, eközben kiderült, hogy a kormány annyira blokkolja a fővárosnak járó uniós pályázati pénzeket, hogy az már Brüsszelből nézve is feltűnő.

Minden jót kíván a mai napra:
A Szabad Európa budapesti szerkesztősége

szabadeuropa@rferl.org  

A Bartók fivérek

Magyarországiak készítettek egy négyrészes filmet a délszláv háborúról a 90-es évek végén, és abban beszélt egy vajdasági magyar tartalékos katona egy testvérpárról, akik abban az időben egymás ellen harcoltak. Az egyikük már huzamosabb ideje Eszéken élt, és beállt katonának a horvátok oldalán, az eszéki katedrális tetején volt mesterlövész, az öccsét pedig a Jugoszláv Néphadsereg sorozta be, és így került ő is éppen Eszékre. Ez mindkettőjük számára úgy derült ki, hogy az édesanyjuk levélben megírta nekik.

Elképesztő történet – gondoltam, amikor ezt a filmet először láttam –, de tud az élet ilyen helyzeteket teremteni. Sok év után rá is találtam egy testvérpárra Nyugat-Bácskában, Szilágyin, akire ráillett ez a történet. Vagy legalábbis én azt hittem. Utólag kiderült, hogy akár róluk is szólhatna ez a háborús legenda, de a filmben elmondottak csak részben felelnek meg a valóságnak.

Ők a Bartók fivérek: a 63 éves József és az 58 éves Imre Béla. Az őseik horvát területről, a Dályi hegyekből származnak, a rokonaik ma is ott élnek. A szüleik a 60-as években átköltöztek a Vajdaságba, Szilágyira, öt gyerekük akkor már megvolt, a hatodik, Imre Béla pedig Szilágyin született.  

– A filmben előadott történet nem állja meg a helyét, mert én nem is vettem részt a háborúban, egyik fél oldalán sem harcoltam, nem is voltam katona. Ugyanis egy munkahelyi baleset következtében elvesztettem az egyik szemem világát, félszemmel pedig aligha soroztak volna be – mondja Bartók József.

– Így nem is lehetett mesterlövész az eszéki katedrálison…

– Én már 18 éves koromban elhagytam Szilágyit. A tengerparton dolgoztam, a kőművesekkel, 21 évesen pedig végleg átköltöztem Baranyába. Annyi igaz, hogy Eszéken éltem, 29 évig az erdőgazdaság igazgatóságán dolgoztam, és ott is laktam, a katedrális mögött. A munkám során számos vadászaton jelen kellett lennem, de még a szarvasok lelövését is nehezen viseltem, nemhogy én célozzak emberre. A fegyver senki számára nem hoz jót: annak sem, aki a kezében tartja, és annak sem, akire ráfogják.

 – Ezek szerint az édesanyjuk sem írt levelet, amiben figyelmeztetné, óvná mindkettőjük, hogy vigyázzanak egymásra.

– Nem, mert anyánk még 1975-ben meghalt. Harmincegy éves korában bekerült az újvidéki kórházba, ahol megbénult – pedig a saját lábán ment be. Sosem derült ki, hogy mit csináltak vele. Tizenkét éven át mozdulatlanul feküdt, a család ápolta, én is kivettem belőle a részemet, és 43 évesen meghalt.

– Azért csak tud valamit mesélni a háborús évekről! Most Várdarócon él. Ott hogy vészelték át azt az időszakot? Úgy tudom, hogy a templom épségben maradt, harcok nem voltak a faluban.   

– Erről napokig lehetne mesélni. Röviden összefoglalva: piszkos háború volt. Darócon két haláleset történt, legalábbis én úgy emlékszem. Mindkettőt úgy akarták beállítani, hogy véletlen volt. Engem abban az időben nem bántottak. Igaz, nem is vártam meg, hogy bántsanak. A legrosszabb élményem az, amikor egy alkalommal jöttem vissza a Vajdaságból, a dunai hídon várakoztam az átkelésre, és egy orosz gyártmányú puska csövét a gyomromba nyomták. Meg akartak ölni. Átkutatták a holmimat, és a pénztárcámban meglátták az erdészszakszervezeti tagsági igazolványomat. Az orrom alá tették, és azt mondták, hogy egyem meg. Ez még 1991-ben történt. Az öcsémnek, Imre Bélának jobban kijutott a háborúból. Ő akkor még Szilágyin élt, és behívták tartalékosnak a jugoszláv hadseregbe. Tankos volt és Djakovo (Diakovár) környékén elfogták és leszerelték őket a horvátok. Át is adták magukat a tankokkal, fegyverekkel együtt a horvát rendőröknek, akik átkísérték őket Boszniába. Onnan ketten megszöktek. Majd ismét elfogták őket. 1992 karácsonyán a nővérünk férje átvitte őket Magyarországra. A bicskei menekülttáborban töltött 100 napot. A háború kitörése után én is ott találkoztam vele először.

A háború után Szilágyin is minden megváltozott. Gyerekkorunkban a környék legszebb faluja volt. Hat egyenes utca keresztben, hat egyenes utca hosszában. Ha valaki elindult az utca elején, az utca végéig látni lehetett, ahogy végigment az úton.

– A filmben, amire a beszélgetésünk elején hivatkoztam, Imre elmondta, hogy szörnyű dolgokat látott. A legmegrázóbb élménye az volt, amikor egy hentesüzletben a kolbász helyén egy halott csecsemő lógott a kampóra felakasztva… Én hiába kérleltem, nem akart beszélni a háborúban szerzett tapasztalatairól.

– Sok mendemonda keringett akkoriban, magam is hallottam, hogy a horvátokról azt terjesztették, hogy Dályon kivájták a gyerekek szemét, levágták az ujjaikat és nyakláncot készítettek belőle.  

– A szerb szabadcsapatok gaztetteiről is hasonló dolgokat meséltek. A levágott füleket zsinegre fűzték…

 – Biztos, hogy előfordultak szörnyűségek, de megtörtént az is, hogy gyakran kiszínezték a történteket. A családunkban is volt olyan, hogy vitába keveredtünk, össze is vesztünk, mert nem tudtuk eldönteni, hogy kinek van igaza. Engem nem lehetett meggyőzni a történtek ellenkezőjéről. Mondtam is, hogy „hiába erősködtök, nem tudjátok az én emlékeimet megváltoztatni”.

Hogy kik csinálták itt a legnagyobb zűrzavart? Akik valamikor úgy jöttek ide Boszniából. Itt befogadták, segítették őket, családot alapítottak, házat építettek, és egy idő után ez már nem volt nekik elég, hanem azt is meg akarták szerezni, ami másé volt. A többségük alulképzett volt, de ehhez képest magas pozíciót töltöttek be.

– A filmben a helyi lakosok elmondták, hogy a belügyi szervek, a községi képviselő-testületek vezetői és a vállalatok igazgatói mind szerbek voltak.

– Én sokfajta emberrel dolgoztam együtt. A munkám mellett 23 évig piktorkodtam, kőműveskedtem, nagyon sok házban, sok család otthonában megfordultam, ezért sosem voltam nemzetgyűlölő. Aki életem során legtöbbet segített rajtam, az éppen egy szerb ember volt. Ő is részt vett, ő is harcolt a háborúban. Most is mindenütt vannak barátaim, sokat utazom, szeretek az emberekkel beszélgetni – tegnap éppen Gomboson jártam, ma meg Boszniában.

Szabó Angéla