2019. április 24., szerda

Szijjártó Péter éppen most rajzolt célkeresztet a vajdasági magyar kisebbség homlokára

A magyar külügyminiszter félelmetes magabiztossággal, de még annál is nagyobb politikai rövidlátással szolgáltatta ki a délvidéki magyar kisebbséget politikai támadásoknak a szerbiai „békemenetes” tüntetésen történő szereplésével. Szerbiában ugyanis most óriási politikai harcok folynak az ellenzék, illetve az orbáni módszereket egyre inkább adaptálni kívánó Alexsandar Vucic szerb államfő vezette kormánypárt között. Szijjártó Péter azzal, hogy a szerb elnök saját maga számára megszervezett szimpátiatüntetésen, kvázi a szerb békemeneten kortesbeszédet mondott, gyakorlatilag fel is rajzolta a képzeletbeli célkeresztet a vajdasági magyarok homlokára.
A demokratikus jogokat és sajtószabadságot követelő ellenzék számára ugyanis most a hatalom mellé álló magyarság könnyen válhat közellenséggé. Az Orbán-kormány zöldfülű külügyérének meggondolatlan külpolitikája nem először szolgáltat indokot a határon túli magyarság elleni támadások számára. Gondoljunk csak a kárpátaljai magyarokat ért atrocitásokra, amelyekre pont a Szijjártó-féle rövidlátó, minden felelős nemzetstratégiai gondolkodást nélkülöző, provokatív diplomácia szolgáltatott ürügyet. A szerbiai belpolitikai történésekbe történő beavatkozás szintje, illetve mélysége azonban a magyar politikában példanélküli. A fentiek fényében nem csodálkoznánk azon, ha a vajdasági magyarok szívnák meg Orbán pincsijének – felelős magyar politikushoz méltatlan – politikai szereplését. A mostani ellenzék esetleges hatalomra kerülése után vajon hogyan képzeli Szijjártó Petike a kormányközi együttműködést a vajdasági magyarok jogainak megvédése érdekében? Vajon ki fog szóba állni az ellenzékből megalakult kormányból azzal a magyar külügyminiszterrel, aki a politikai ellenfél mellett kardoskodott egy politikai tüntetésen?
Megsúgjuk a választ: senki és sehogy.
Az pedig egyenesen szánalmas és plasztikusan megmutatja a hazai lakájmédia bértollnokainak intellektuális képességeit, hogy az állítólagos „nemzeti” médiamunkások hurráznak és éljeneznek a magyar kisebbség szempontjából minimum aggasztó Szijjártó-féle szerepléssel kapcsolatban.
Ennyit tudtok srácok! Kussoljatok csak, asszisztáljatok a magyar kisebbség ellen hergelő magyar külpolitikához! Ez a nagy konzervatív morális fölény, meg a jobboldali tehetség, amit le tudtok tenni az asztalra, igen tisztelt nullvektorok!

2019. április 23., kedd

Magyar egyetemet a Vajdaságban!


Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (173.)

Április 11.
Büszke-e Pásztorra a közösség?
Az újvidéki, Állítsuk meg az erőszakot! elnevezésű nagygyűlésen Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a haladó vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) elnöke „rámutatott arra, hogy az (Aleksandar Vučić szerb – B. A.) államfővel immár évtizedesnek mondható a barátsága és együttműködése, mely – mint arról folyamatosan megbizonyosodhatott ebben az időszakban – a kölcsönös elismerésen alapszik, azon az alapelven, hogy mindenki eleget tesz az ígéreteinek. Az ígéretek után a megvalósulás időszakába léphetett a szabadkai Y elágazás, az újvidéki Vajdasági Rádió és Televízió új székházának projektuma, a Népszínház felújítása, de másutt is utak épültek, iskolák újultak fel, kórházak modernizálása zajlott, megépült a BioSens Intézet, jelentős palicsi idegenforgalmi beruházás valósult meg – értékelte Pásztor.[1]
– Szerbia a vajdasági magyarok hazája, büszke vagyok a közösségemre, mely hű az országhoz, készen áll arra, hogy nehézségekkel is megküzdjön annak érdekében, s egyetlen célja van: normális, demokratikus államban élni – hangsúlyozta a haladó VMSZ elnök. [2]

Pásztor István az újvidéki nagygyűlésen (Ótos András felvétele)

Pásztor – a saját szavai szerint – „évtizedes barátságban” van Vučić szerb elnökkel, de részes a hatalmat gyakorló radikális/haladó/szocialista hatalmi szövetségben is. Ezzel elkötelezte magát és a sorsát is a radikálisból lett Szerb Haladó Párthoz (CNC) és annak vezetőjéhez kötötte. A politikában az ilyen kötődés veszélyes dolog, főleg amikor kisebbségi közösségről van szó.

A délvidéki/vajdasági magyarságnak Vučić-Dačić-Pásztor & company szövetségből semmi érdemleges haszna nem származott. Ezt már kezdettől fogva tudni lehetett.
A véemesz elnöke által említett, a megvalósulás időszakába léphetett” beruházásoknak már évekkel ezelőtt be kellett volna fejeződni; 
– Szerbiában rosszabb az életminőség, mint Panamában, vagy Kazahsztánban;[3]
– Szerbia gazdasága 2018-ban, a „nyomor-index” szerint a 10. helyen van a világban;[4]
– az ország több mint száz helységében november óta folynak a tiltakozások a jelenlegi hatalom ellen (amelyben Pásztor is részes);
– a Freedom House Szerbiát a „részlegesen szabad” országok közé sorolta;[5]
– a 180-as World Press Freedom Index listán Szerbia a 90. helyen találta magát, ezzel az országot a „problémásak” közé rangsorolták, a helyzet pedig folyamatosan romlik;[6]
– a magyar önkormányzati törekvéseket „adminisztratív autonómiára”[7] zsugorították;
– a VMSZ képviselői megszavazták a tartományi képviselőházi határozatot, miszerint Vajdaság napjaként ünneplik november 25-ét, amikor 1918-ban Szerbiához csatolták a Délvidéket; kiemelt jelentőségű lett május 15-e is, mivel 1848-ban ekkor ment végbe a Szerb Vajdaság kikiáltása a karlócai népgyűlést követően;[8]
– a magyar diákokkal is ünnepeltették a pravoszláv „Szent Száva” ünnepet;[9]
– január 1-jétől megszűnt a (szerb és magyar) kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadása;[10]
– az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola bezárására tett javaslatot a községi munkacsoport[11] (utóbb a magyar közösség nyomására a javaslatot visszavonták);[12] 
– Nagybecskereken „az I. világháborúban elesett katonák végső nyughelyét átruházták a temetkezési közvállalatra, amely ezt felszámolta és eladta a sírhelyeket”;[13] 
Hertelendyfalván a magyar nyelv és írás többé nincs hivatalos használatban.[14]

Pásztor ezekre az „eredményekre” valóban büszke lehet, Vučićtyal együtt! Lehetne ezeket még sorolni, de szükségtelen. A lakósok – a jobb életkörülmények reményében – tömegesen menekülnek az országból. A falvaink lassan már teljesen kiürülnek.
Szerbia jelenleg se nem „normális”, se nem „demokratikus” állam. Pásztor és pártja már régen eltávolodtak a közösségétől, ezért ezt nem is képesek felmérni. Ilyen körülmények között az itteni magyarok mennyire érzik/érezhetik „hazájuknak” Szerbiát? 
A jövendölés nem túlságosan hálás dolog, de a szerbiai helyzet alakulásából arra lehet következtetni, hogy Pásztor Vučić rezsimjével együtt, vagy talán még előbb fog megbukni.
Az első alkalom, hogy megszabaduljunk Pásztortól május 4., a VMSZ választási közgyűlése lehetne. Feltéve, hogy a párt tagsága belátja végre, hogy a Szerb Haladó Párttal való társulás káros volt az egész közösségre nézve, és hogy ellenzékből is lehet a nemzeti kisebbségi jogokat érvényesíteni.
Nem az a fontos, hogy Pásztor „büszke a közösségére”, hanem az, hogy a magyar közösség mit gondol róla!


Április 16.
Magyar egyetemet a Vajdaságban!
Magyarország szeretné megerősíteni a szerbiai felsőoktatást, elsősorban a műszaki, informatikai, gazdálkodástudományi területen – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az M1 aktuális csatornán.
A miniszter a szerb és a magyar kormány (április 15-ei) együttes szabadkai üléséről szólva elmondta: kiemelten kezelik a vajdasági gazdaságfejlesztési program folytatását, és ennek részeként szeretnék tovább erősíteni a szerbiai felsőoktatást.
Jelezte: elsősorban a műszaki, informatikai, gazdálkodástudományi területen szeretnének „határozottabb jelenlétet”. Mint mondta, már ma is vannak közös képzések, de ezeket szeretnék megerősíteni, például ottani egyetemekkel együttműködve, vagy magyar egyetem létrehozásával – olvasható a magyar kormány honlapján.[15]
Palkovics miniszternek ez a nyilatkozata – habár az MTI tett közzé és a magyar kormány honlapján található – a délvidéki sajtóban nem található. Én is csak utólag értesültem erről.

A magyar nemzetpolitika stratégiai kerete című tanulmány lehetőséget kínál magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények alapítására is.[16] Magyar miniszter részéről mégis – ismereteim szerint – először került említésre „a magyar egyetem létrehozása” a Délvidéken/Vajdaságban. Ennek szüksége Trianon óta mindig is jelen volt a magyar közösségben, a megvalósítására azonban soha nem került sor.


A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar székhelye

Az önálló vajdasági magyar egyetem megalapításának szükségességét számos tanácskozáson, tucatnyi tanulmányban megfogalmazták, voltak kezdeményezések, amelyek elhaltak, amelyeket elfojtottak – nyilatkozta Csányi Erzsébet egyetemi tanár.[17]
Az utóbbi években is több állásfoglalás/követelés is volt a magyar egyetem létrehozására.
Négy magyar párt (a VMDP, a VMDK, az MRM és a MPSZ) és kilenc civil szervezet, a 2012. szeptember 27-ei a vajdasági magyar közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének alapkövetelményeit tartalmazó, a magyar képviselőkhöz, az anyaországi vezetőkhöz és az Európai Unió magyar képviselőihez intézett felhívásában, követelte
„a magyar oktatási rendszer létrehozását az óvodától az egyetemig, a magyar lakosság érdekei alapján, figyelembe véve a szülők állásfoglalását. Magyar csoportok beindítását az Újvidéki Egyetemen” (7. pont).[18]
Tari István, a VMDK volt tanácsnoka, a Magyar Nemzeti Tanács előző összetételében, a 2018. szeptember 11-ei, a 23. EU-s csatlakozási fejezet lezárása előtti feladatok elvégzésére tett sürgőségi indítványában ezt a követelést megismételte.  Az MNT azonban, csakúgy, mint a haladó Vajdasági Magyar Szövetség vezetői, mint korábban minden alkalommal, lesöpörte az asztalról.[19]  
A 15. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) keretében tartott kerekasztal-értekezlet részvevői 2016. november 17-i zárónyilatkozatukban első helyen fogalmazták meg, hogy
„az utóbbi időben csaknem mindenki által jelzett hanyatlás, megrekedtség, stagnálás elhárítása érdekében egy Vajdasági Magyar/Multietnikus Egyetem létrehozását tartják szükségesnek”.[20]
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének a délvidéki magyar oktatás 2018-as helyzetképe c. dokumentuma szerint (25. pont)
„a magyarországi forrást egyetemalapításra kellene fordítani, mert a vajdasági magyar nemzeti közösségnek ezt az idült problémáját csupán ez tudná stabilizálni, s a kivándorlást valamennyire visszafordítani.[21]
Mindez „bizonyíték arra, hogy a szakma nem hallgatott, hanem közzé tette a stratégiai elképzeléseket, de a régió és az MNT politikai vezetése csak csúfolódó cikkekkel és megnyitóbeszédekkel reagált minderre.[22] És a pályázati projektjeik lenullázásával” – kommentálták szakmai körökben.

„A régóta tervezett Szabadkai Magyar Egyetem koncepciójával kapcsolatban Pásztor István azt mondta, annak ügyét még kerekasztal-beszélgetés formájában sem tartja reálisnak.”[23] Ezzel a becsmérlő hozzáállással is ártva a magyar közösségnek!

Az 1996. október 4-ei, a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló hágai ajánlások (EBESZ) és értelmező megjegyzések 17. cikkelye kimondja:
„A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van a saját nyelvű felsőfokú oktatáshoz, amennyiben kifejezték erre való igényüket, és ha létszámuk indokolja.”[24]
Az Európa Tanácsnak Parlamenti Közgyűlésének az 1998. január 27-ei a kisebbségek felsőfokú oktatáshoz való hozzáféréséről szóló 1353. ajánlása a 6. (iv) cikkelyben leszögezi:
„A kormányoknak el kell fogadniuk a felsőfokú tanulmányok végzésére és az ilyen célú intézmények létrehozására vonatkozó alapvető szabadságjogot; ezeket az intézményeket hivatalos támogatásban kell részesíteni, mihelyt a jellegüket elismerték – diszkriminációmentesen és méltányossági alapon –, és megállapították, hogy létezik egy reális igény; a nyelv nem lehet kritériuma az intézmények és minősítések elismerésének.”[25]

Európában, de a világ más részein is működnek államilag finanszírozott nemzeti kisebbségi egyetemek: Finnországban létezik több vegyes tannyelvű egyetem és több svéd nyelvű egyetem mintegy 285 ezer svéd számára, akik Finnország lakosságának 5,8 százalékát teszik ki. Anyanyelvi felsőfokú oktatás létezik az olaszországi Dél-Tirolban is 303 ezer német anyanyelvű számára (0,5 százalék).[26] (A vajdasági magyarok a legutóbbi népszámláláskor még 13 százalékát adták a tartomány lakosságának).
Változna most – Palkovics nyilatkozatával – a magyar kormány viszonyulása a délvidéki magyart egyetemi oktatáshoz? Mit szól ehhez Pásztor és a VMSZ?  Mikor lesz-e végre Vajdaságban magyar egyetem?
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2019. április 23.[1] v-ár: Megálljt kell parancsolni az erőszakpolitikának. https://www.magyarszo.rs/hu/3958/kozelet_politika/200291/Meg%C3%A1lljt-kell-parancsolni-az-er%C5%91szakpolitik%C3%A1nak.htm, 2019. április 11. [19:34] >> 2019. április 11. [20:45]
[2] Uo.
[3] https://www.vajma.info/cikk/szerbia/26736/Szerbiaban-rosszabb-az-eletminoseg-mint-Panamaban-vagy-Kazahsztanban.html, 2019. február 6. [12:56]
[4] Srbija je u top 10 po Indeksu bede. [A Nyomor-index szerint Szerbia a top tízben van]. Danas (Biznis 2019. április 22. II.
[5] Freedom House: Szerbia nem szabad ország többé. https://www.vajma.info/cikk/szerbia/26731/Freedom-House-Szerbia-nem-szabad-orszag-tobbe.html, 2019. február 5. [11:23]
[6] Szerbia és Magyarország is nagyot zuhant a sajtószabadság-ranglistán
[7] Szili Katalin: Az autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető Vajdaság. https://pannonrtv.com/en/node/86964, 2019. április 7. [07:29]
Lásd még az „Adminisztratív autonómia” c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11691, 2019. április 16.
[8] v-ár: Történelemóra a parlamentben. https://www.magyarszo.rs/hu/3708/kozelet_politika/185019/T%C3%B6rt%C3%A9nelem%C3%B3ra-a-parlamentben.htm, 2018. június 19., 20:47 >> 2018. június 22. [17:33]
[9] Udvary Zoltán: A magyar diákokkal is megünnepeltették a pravoszláv „Szent Száva” ünnepet!
http://delhir.info/2019/01/27/a-magyar-diakokkal-is-megunnepeltettek-a-pravoszlav-szent-szava-unnepet/
[10] Lásd A kétnyelvű dokumentumok biztosítása a magyar nemzeti tanács feladata c. 20196. március 10. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11610, 2019. március 11., és https://szabadmagyarszo.com/2019/03/12/igy-sorvadnak-el-a-jogaink/2019. március 12.
[11] Az óbecsei iskola bezárását javasolta a munkacsoport. https://szabadmagyarszo.com/2019/02/07/az-obecsei-iskola-bezarasat-javasolta-a-munkacsoport/, 2019. február 7. [19:19]
[12] Szilágyi Edit: Óbecsei Petőfi: A községi iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport felülbírálta saját döntését. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23507/Obecsei-Petofi-A-kozsegi-iskolahalozat-kialakitasaval-megbizott-munkacsoport-felulbiralta-sajat-donteset.html2019. március 29. [21:00]
[13] Nagybecskerek: Felszámolták az I. világháborúban elesett magyar katonák végső nyughelyét. https://szabadmagyarszo.com/2019/03/06/nagybecskerek-eladtak-majd-felszamoltak-az-elso-vilaghaboruban-elesett-magyar-katonak-vegso-nyughelyet/, 2019. március 6. 7:52
[14] https://xn--80aafkbputq0b9aq.xn--90a3ac/панчево/улица-шандора-петефија
[15] (MTI) Erősíteni kell a szerbiai felsőoktatási kapcsolatokat
http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/erositeni-kell-a-szerbiai-felsooktatasi-kapcsolatokat, 2019. április 16. [10:14]
[16] A Magyar Nemzetpolitika. A nemzetpolitika stratégiai kerete. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Nemzetpolitikai Államtitkárság. Intézményalapítás
[17] mk: Már a célok megfogalmazásánál elakadunk. Magyar Szó, 2010. február 25., vagy http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=kronika&id=4037, 2010. március 1. [10:50],
[18] http://www.peticiok.com/peticio_a_vajdasagi_magyar_kozosseg_azonossaganak_megrzeseert
[19] A Magyar Nemzeti Tanács 36. rendes ülése. https://www.youtube.com/watch?v=ra3Ofo4ak_s, 2018. szeptember 14., és Németh Ernő: MNT: Kisebb létszámmal is megnyíltak az osztályok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22755/MNT-Kisebb-letszammal-is-megnyiltak-az-osztalyok.html, 2018. szeptember 14. [17:21]
[20] A 15. VMTDK tudományos kerekasztalának zárónyilatkozata. Szabad Magyar Szó, http://szabadmagyarszo.com/2016/11/18/a-15-vmtdk-tudomanyos-kerekasztalanak-zaronyilatkozata/, 2016. november 18. [13:36]
[21] Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. A délvidéki magyar oktatás 2018-as helyzetképe. Egyetemi képzés. http://delhir.info/2018/12/07/a-delvideki-magyar-oktatas-2018-as-helyzetkepe/, 2017. december 7. és http://www.vmpe.org.rs/oktatasi-helyzetkep-2018/
[22] Lásd pld. Varjú Márta: Realitás, vágyak és lehetőségek. https://www.magyarszo.rs/hu/2651/kozelet_oktatas/124318/Realit%C3%A1s-v%C3%A1gyak-%C3%A9s-lehet%C5%91s%C3%A9gek.htm, 2015. március 21. [12:16] >> 2015. március 21. [13:37], és Erdődi Edvina: Nem csak fociról és politikáról. http://www.joreggeltvajdasag.com/interju/nem-csak-focirol-es-politikarol, 2018. június 6. [09:00]
[23] Bajtai Kornél: Szabadkai Egyetem és/vagy kihelyezett anyaországi tagozatok. http://szabadmagyarszo.com/2016/11/28/szabadkai-egyetem-esvagy-kihelyezett-anyaorszagi-tagozatok/, 2016. november 28.
Lásd még A politikusok nem támogatják c. írásom. http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/60126-a-politikusok-nem-tamogatjak-vajdasagi-magyar-egyetemet, 2016. december 08. [21:17] és http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=9005, 2016. december 10.
[24] Gazda Árpád. BBTE: jog és méltányosság. Krónika Online. http://www.kronika.ro/szempont/bbte_jog_es_meltanyossag, 2007. október 12. [00:00] A dokumentum (magyar nyelvű) teljes szövege: https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=(1996.+%C3%A9vi)+h%C3%A1gai+aj%C3%A1nl%C3%A1sok+
[25] Uo.
[26] Uo.