2020. szeptember 27., vasárnap

Sajnálom, a nép úgy döntött, hogy ma hallgat.
Zoran R. Simić

A washingtoni egyezménynek van egy közös vonása a kumanovóival. Mindkettőben „győztünk” és – túljátszottuk magunkat.
Zoran R. Tomić

A gazdag idiótát mindenki gazdagnak nevezi, a szegény idiótát pedig mindig idiótának.
Tin Ujević (1891-1955), költő, esszéíró, fordító

 

 

Legújabb kimutatás: Szerbia a kilencedik legszennyezettebb ország az egész világon!


A környezetszennyezéssel foglalkozó globális szövetség (GAHP) közzétette a legszennyezettebb országok új tízes listáját.

Ezen a dicstelen listán kizárólag afrikai és ázsiai országok szerepelnek – egy európai kivétellel.

Szerbia ugyanis a kilencedik legszennyezettebb ország a világon.

A lista: 1.Csád, 2.Közép-afrikai Köztársaság, 3.Észak-Korea, 4.Niger, 5.Madagaszkár, 6.Pápua Új-Guinea, 7.Dél-Szudán, 8.Szomália, 9.Szerbia, 10.India.

Szerbiában az elmúlt egy évben 12 317 ember halt meg (közvetlenül) a szennyezés különböző formáinak (levegő, víz stb.) következményeitől.

(enegetskiportal.rs nyomán)


https://delhir.info/2020/09/27/legujabb-kimutatas-szerbia-a-kilencedik-legszennyezettebb-orszag-az-egesz-vilagon/

2020. szeptember 26., szombat

Tőkés László intelmei

„Sajnálatos, hogy templomainkban helyt nyer a választási kampány.”Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szeptember 19-én Nyilatkozatot és felhívást tett közzé Nagyváradon a szeptember 27-ei romániai önkormányzati választások tárgyában.[1]
A Nyilatkozat és a felhívás szövege nagymértékben a vajdasági/délvidéki helyzetre is vonatkoztató.

– Az utóbbi időben templomaink és iskoláink – lásd Reményik Sándor vonatkozó versét[2] – gyakran szolgálnak helyszínéül a szinte leplezetlen választási és pártpropagandának.
Ennek lehettünk tanúi – példának okáért – a múlt vasárnapi ákosi (Szatmár megye) templomszentelésen, valamint a múlt hétfői nagyvárad-olaszi iskolai évnyitón. Utóbbi ünnepélyen oda nem illő módon kapott szót a templomban Cseke Attila bukaresti szenátor, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje, Ákoson pedig Potápi Árpád, a magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár direkt módon korteskedett az RMDSZ önkormányzati jelöltjei mellett.
Sajnálatos, hogy templomainkban helyt nyer a választási kampány. Történelmi egyházaink az én püspökségem idején is messzemenően pártolták a nemzet ügyét, de nevesített formában szinte soha nem foglaltak állást pártpolitikai viszonylatban. Erre nézve jellemző a Csűry István püspök és Forró László főjegyző által minap kibocsátott királyhágómelléki Választási körlevél (lásd mellékelve), mely a képviselendő értékek kihangsúlyozásával egyetlen szóval sem említi a megválasztásra érdemes – magyar – jelöltek pártállását. Tudomásom szerint magyar anyaországunkban is elképzelhetetlen, hogy pártos választási felhívás hangozzék el templomokban és iskolákban – írja Nyilatkozatának és felhívásának az elején az EMNT elnöke.
Tőkés László ismereteim szerint az első olyan egyházi személy, aki hivatalos dokumentumban ellenzi, tiltakozik az egyház és az iskola pártpolitikai propaganda célokra, választási kampány(ok)ra való felhasználása, az egyházzal/vallással való visszaélés miatt.


A szerb alkotmány 11. szakasza szerint „a Szerb Köztársaság világi jellegű állam. Az egyházak és a vallásközösségek az államtól elválasztva működnek. Egyetlen vallás sem nyilvánítható államinak vagy kötelezőnek.”[3]
Az alkotmány világos rendelkezése ellenére, az utóbbi években nem egy alkalommal voltunk tanúi, hogy a katolikus egyház és az Orbán-kormány tagjai, elsősorban Szijjártó Péter külügyminiszter, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Németh Zsolt parlamenti államtitkár, vagy éppen Orbán Viktor magyar miniszterelnök kampányolt a Vučić vezette Szerb Haladó Párt (SNS) és a vele szövetséges, a Fidesz iránt feltétlenül elkötelezett Vajdasági Magyar Szövetség (Pásztor István), illetve a véemeszes Magyar Összefogás lista mellett, a nemzeti tanácsi választások alkalmával.
– Ha Szerbiában élő magyar lennék, a Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) szavaznék, de ha szerb lennék, a voksomat a Szerb Haladó Pártnak (SNS) adnám. Ezt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter mondta, az Alekszandar Vucsics kormányfő által vezetett Szerb Haladó Párt pancsovai kampánygyűlésén, mégpedig szerb nyelven – közölte a nol.hu.[4]
Mi másnak lehet ezt nevezni, mint a külügyminiszter durva beavatkozásának egy másik ország és az itteni magyar nemzeti közösség belügyeibe?
Hogy az alkotmánynak az állam világisági jellegére vonatkozó rendelkezéseit Szerbiában mennyire nem tartják tiszteletben, ékesen mutatja a szakácsművészetéről elhíresült Paskó Csaba, a Szabadkai Egyházmegye felszentelt papjának példája is, aki 2014-től tagja a Hajnal Jenő irányította MNT-nek, a testület Végrehajtó Bizottságának és a Kulturális Bizottságának is.[5]
Mi más ez, mint a Vajdasági Magyar Szövetség és az egyház szimbiózisa, ami által egyházi személy vesz részt a világi ügyeink intézésében? – Persze, nem ő az egyetlen magyar katolikus pap, püspök stb., aki a szószékről nem hitéleti, hanem politikai témákban osztja az igét – írja Szerbhorváth György.[6]

Tőkés László megnyilatkozásának van egy másik, ugyanilyen fontos része is, amelyben „megrökönyödését” fejezi ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős kormányfőhelyettes videóüzenetének részlete miatt, „amelyben nemcsak hogy az RMDSZ jelöltjeinek egyoldalú támogatására buzdítja az erdélyi magyar választópolgárokat, hanem ezzel együtt „esélytelennek”, illetve elvetendőnek minősíti a nem RMDSZ-es magyar jelölteket, akik – példának okáért – az Erdélyi Magyar Néppárt vagy a Magyar Polgári Párt, illetve az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben indulnak a választásokon. A Sapientia online évnyitója alkalmából elhangzott beszédében Potápi államtitkár pedig már egészen a régi időkre emlékeztető antidemokratikus egypártrendszer propagálásáig megy el, amikor kijelenti: „egy külhoni magyar közösség nem bír el több etnikai pártot, csak egy magyar pártban tudjuk erőinket összpontosítani”; pénteken megjelent interjújában pedig azt is hozzáteszi, hogy: kisebbségi téren „egymásnak ugrasztja az embereket (…) nem hatékony a többpártrendszer” (Krónika, 2020. szept. 18.).
A 2007-től 2019-ig európai parlamenti képviselő Tőkés figyelmeztetett az egypártrendszer visszaállításának a veszélyeire Erdélyben, ami a Délvidék/Vajdaság viszonyaiban is már több éve fennáll.
 
Az egypártrendszerre, vagyis a vezérdemokráciára, az egyeduralomra, a monolitizmusra/egyszólamúságra való visszatérésre törekvés megtalálható nem csak Pásztor István, de más véemeszes és Fideszes politikusok nyilatkozataiban is. A Vajdasági Magyar Demokrata Pártnak (VMDP), valamint a Magyar Egység Pártnak (MEP) a VMSZ-be való beolvasztása is jól illusztrálja ezt.
Az ilyen, a közösség tagjainak „egy akolba terelésére” irányuló szándékok soha nem hoztak semmi jót, ösztönözték viszont a polarizálódást és a megosztást, az „árulóknak” cimkézést.
– A Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar érdekvédelmi szervezet Vajdaságban, ami képes érvényre juttatni a magyarság akaratát – hangoztatta Pásztor István a március 15-ei ünnepi beszédében.[7] (Mennyire összecseng ez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes üzenetével, miszerint „az RMDSZ az egyetlen olyan párt, amelyik képes a magyarok megvédésére, a magyar érdek védelmére”.)[8]
Az igazság viszont az, hogy a véemeszes magyar érdekvédelem – a Szerb Haladó Párttal kötött elvtelen szövetség miatt – semmi eredményt nem hozott a délvidéki/vajdasági magyarság jogainak érvényesítéséhez. Számos esetben ugyanis ennek – a rossz politikai kompromisszumok miatt – a magyar közösség érdekei szenvedték kárát. Erre utal (egyebek között) az is, hogy „még a perszonális autonómiát sem sikerült megőrizni”,[9] és hogy „a közelmúltban több tízezer délvidéki magyar hagyta el szülőföldjét”.[10]
Az idézett dokumentum végén Tőkés kifejezi azon hitét, hogy „a romániai magyaroknak nemcsak szavazni, hanem választani is joguk van”. Ezt a jogot az itteni magyarságtól sem lehet megvonni, bárhogy is igyekeznek erre a hatalmi véemeszes politikusok!

Tőkés László intelmei, oktató, erkölcsi célzatú, javító szándékú, irányelveket megszabó figyelmeztetései – az én olvasatomban –, most időszerűvé tették nem csak a politikai pártok és az egyházak, valamint a magyar pártok egymás közti, de az anyaországi politikusoknak is a külhoni magyar közösségekhez való viszonyulása mielőbbi megváltozatásának, igazodásának kérdését is.
A feladat egyaránt fel lett adva a hatalom, a pártok- és az egyházak vezetőinek is!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2020. szeptember 26.


[1] Tőkés László: NYILATKOZAT ÉS FELHÍVÁS a romániai önkormányzati választások tárgyában
http://tokeslaszlo.eu/cikk/nyilatkozat_es_felhivas_a_romaniai_onkormanyzati_valasztasok_targyaban, 2020. szeptember 20.
[2] Tőkés bizonyára a Templom és iskola c. versre gondolt. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/remenyik-sandor-1DE81/romon-virag-1935-1E947/ahogy-lehet-1EBBC/templom-es-iskola-1EC26/
[3] A Szerb Köztársaság Alkotmánya [Ustav Repubike Srbije]. Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám, vagy Törvények és egyéb jogi dokumentumok magyar nyelven (3.) https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[4] Fehér Rózsa: Szijjártó szereti Vucsicsot, még a kampányába is beszállt http://nol.hu/kulfold/szijjarto-vucsics-mellett-kampanyolt-1610047, 2016. április 08. 09:49:26
[5] Paskó Csaba. Magyar Összefogás. Külön kiadvány., vagy https://www.mnt.org.rs/tagjaink/mgr-ft-pasko-csaba
[6] SZERBHORVÁTH György: Paskó atya madárbélből jósolt, avagy szavazz a Fideszre. https://hu.autonomija.info/szerbhorvath-gyorgy-pasko-atya-madarbelbol-josolt-avagy-szavazz-a-fideszre/
[7] Fehér Márta. Pásztor: Jövőt írunk. A 2020-as választás tétje, hogy megmaradunk, vagy megadjuk magunk. https://hetnap.rs/cikk/Pasztor-Jovot-irunk-A-2020-as-valasztas-tetje-hogy-megmaradunk-vagy-megadjuk-magunk-30856.html, 2020. március 18.
[8] Lásd az 1-es alatt.
[9] F. F. Tragikomikus: ifj. Pásztor fogadta a Városházán az erkölcsileg-politikailag levitézlett Ágostont https://delhir.info/2020/09/25/tragikomikus-ifj-pasztor-fogadta-a-varoshazan-az-erkolcsileg-politikailag-levitezlett-agostont/
[10] Uo.

Mi tehet a hideg és meztelen igazság a hazugság fénylő varázsai ellen?
Anatole France, eredeti nevén Jacques Anatole François Thibault (Párizs, 1844. április 16.Saint-Cyr-sur-Loire, 1924. október 12.) francia író, költő, kritikus, akadémikus

Egyetlen pszichológus sem gondolkodott a tényről, hogy a képzelet hatalma a megfigyelés része is.

Immanuel Kant (Königsberg, 1724. április 22. – Königsberg, 1804. február 12.), német filozófus, a német idealizmus megteremtője, a königsbergi egyetem professzora

Nézzétek meg a csúcsot. Világossá válik, hogy miért vagyunk a fenéken.

Dobrivoje Antonić

Az Önről szóló véleményt egymillió „megtekintés” jegyzi. Hát, Ön a legkomolyabb jelölt – a kórházra!

Radoje Raonić

2020. szeptember 25., péntek

Sunovrat demokratije: Srbija poslednja u regionu, 139. na svetu!

Prvi put nakon 2001. godine autokratije su u većini, navodi se u analizi V-Dem Instituta pri Univerzitetu u Geteborgu u Švedskoj. Srbija je, nažalost, svrstana u izborne autokratije i nalazi se na 139. mestu, od 179 zemalja, po demokratičnosti i istaknuta je kao negativni primer. Srbija je svrstana u zemlje koje su se u poslednjih deset godina najviše autokratizovale, a među deset zemalja koje su se u tom periodu autokratizovale su još i Mađarska, Turska, Poljska, Brazil, Indija, Mali, Tajland, Nikaragva i Zambija.

Rang lista zemlja zapadnog Balkana po demokratičnosti  
Rang lista zemlja zapadnog Balkana po demokratičnosti
 
[...] 

Tragikomikus: ifj. Pásztor fogadta a Városházán az erkölcsileg-politikailag levitézlett Ágostont

 

Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke Facebook-oldalán azzal dicsekszik, hogy a Városházan fogadta Ágoston Andrást, a történelmi VMDK, majd a VMDP volt elnökét.

Pásztor junior Ágostont “a vajdasági magyar politikum ikonikus alakjának nevezte”.

Nos, ez az “alak” igazi “politikai csődtömegnek” bizonyult, hiszen alig akadt olyan választás, amit pártjaival ne bukott volna el.

Ez még nem is lenne akkora baj, ha a kudarcait gyakran nem szenvedte volna el igazi küzdelem nélkül.

Amikor a mai VMSZ-esek (idősebb Pásztorral a soraikban) megpuccsolták és szétszaggatták a történelmi VMDK-t, Ágoston tanúk előtt azt mondta: “Nem baj, a politikában a türelem a legfontosabb”.

Ezt követően politikai karrierje lefelé kezdett ívelni, végül pedig elhagyta a süllyedő VMDP-s hajót.

Ami ugyanakkor biztos: ha politikailag nem is, de anyagilag igencsak jól jött ki a különböző játszmákból. 

A VMSZ-be gyakorlatilag beolvadó VMDP komplett tagsága ma már valószínűleg elférne egy nem túl nagy kocsmában.

Ifjabb Pásztor bejegyzésében azt is olvashatjuk: “Küldetésünk 30 év után sem változott: itthon, Vajdaságban magyarként megmaradni és boldogulni, közösen sikereket felmutatni.”

Ha a sikereiken azt érti, hogy mind korábban, mind a közelmúltban több tízezer délvidéki magyar hagyta el a szülőföldjét, hogy a nemzettársaink ittmaradt része többnyire súlyos nyomorban él, hogy számos zömében magyarlakta településen nincs aszfalt, sem kanalizáció, az iskolákról nem is beszélve, hogy még a perszonális autonómiát sem sikerült megőrizni, hiszen a haladó “aranykorban” a délvidéki hivatalok alkalmazottjai csak elvétve használják a magyar nyelvet, hogy a városaink és falvaink fuldokolnak a migránsoktól, hogy a VMDP beleégett a VMSZ-be, a VMSZ pedig a (volt?) csetnikekből álló visszataszító szerb politikai garnitúra szolgapártja lett, gratulálunk ezekhez a “sikerekhez”.

Pásztor Bálint a következő meleg szavakkal zárta sorait: “Továbbra is számítok tanácsaira, meglátásaira”.

Mi pedig tiszta szívből kívánjuk ifj. Pásztornak, feltétlenül fogadja meg az “ikonikus alak” tanácsait. Jól fog járni.

https://delhir.info/2020/09/25/tragikomikus-ifj-pasztor-fogadta-a-varoshazan-az-erkolcsileg-politikailag-levitezlett-agostont/

2020. szeptember 24., csütörtök

Felújítják a magyargyűlölő Svetozar Miletić fenyegetőző újvidéki szobrát


Elkezdődtek a felújítási és konzerválási  munkálatok az Újvidék főterén álló Svetozar Miletić, egykori szélsőjobboldali szerb politikus 3 méteres szobrán.

Svetozar Miletić a délvidék Magyarországtól való elszakításának egyik fő szószólója volt a maga korában, többször tartott magyarellenes beszédeket és uszított a délvidéki magyarok ellen.

Miletićet 1861-ben Újvidék polgármesterévé választották, polgármesterként az első dolga a szerb hivatali nyelv kizárólagossá nyilvánítása. Miletić tűzzel-vassal szerbesített, pártjával együtt elnyomta és terrorizálta a katolikus magyarokat és németeket, felszámolta a városi német reálgimnáziumot.  1865-ben   a bassahidi   kerület   országgyűlési képviselőnek   küldte fel Budapestre, de egyúttal tagja volt a horvát szábornak is. 1866-ban Pesten tűrhetetlenül uszító, magyargyűlölő újságot indított Zastava (Zászló) címmel, 1869-ben létrehozta a Szerb Nemzeti Szabadelvű Pártot.

Amikor 1867-ben ismét a város élére állt, újabb nagyszerb uralom kezdődik: lecserélteti például a város zászlaját Szerbia hivatalos állami színeire.

1868-ban a nemzetiségi törvény vitájában Miletić külön területeket követelt és a magyar  nyelv  teljes kizárását e  területekről. Az akkori szabadelvű magyar vezetés a korabeli Európában példa nélküli toleranciával viszonyult Miletić magyarellenességével és szeparatista  szándékaival szemben, némán eltűrték, amikor  a gyűlöletszító megnyilvánulásaiban megmutatta az általa mongolnak nevezett magyarságnak az utat

—  Ázsiába menjen vissza, ahonnét ideszakadt – hirdette Miletić 

1876 júniusában, a szerb-török  háború  idején  katonaságot  kezdett  toborozni  és pénzt gyűjteni Szerbiának  magyar  területen, május végén több magyarországi szerbbel Belgrádba utazott, ahol Obrenović Milán fejedelem fogadta[14], majd utána tüzes beszédet tartott, melyben kijelentette, hogy Magyarországon a szerbek között 20-30 ezer önkéntes készen áll a háborúra, ezután  meggyőződését fejtette ki, ha Szerbiának sikerül a török alól megszabadulnia,

Szerbia segítségül lesz, hogy a Magyarországon élő szerbek a „szerbfaló mongoloktól”, azaz a magyaroktól  megszabaduljanak, hogy így Bácska, Bánát és Szerémség Szerbiával egyesüljön

A szobor helyszíne is ikonikus, hiszen az valamikor a Ferencz József tér volt, amelyet először Felszabadulás tér névre neveztek át, utalva a Magyarországtól való elcsatolásra. A főtéren eredetileg egy Szentháromság szobor állt, amelyet mint katolikus jelképet kegyetlen módon lebontottak, majd a helyére Ivan Mestrovics a Jugoszláv királyság fő szobrászának alkotása került, Svetozar Miletić elítélt magyarellenes agitátor szobra, aki fenyegetően emeli az ujját az újvidéki Mária neve-templom ajtaja felé.

A gyűlöletkeltő szobor felújítása 4.498.080 dinárba fog kerülni és egy szávaszentdemeteri cég végzi a munkálatokat.

https://delhir.info/2020/09/23/felujitjak-a-magyargyulolo-svetozar-miletic-fenyegetozo-ujvideki-szobrat/