2021. augusztus 17., kedd

„Ahol megmondják, mit gondolj”


Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (248.)

Augusztus 9.
Településtáblák
József Kolárik az Erdélyi Naplóban arról számolt be, hogy a Délvidék/Vajdaság bánsági részében „számos település bejáratánál a többnyelvű helységnévtáblák magyar feliratait ’szorgos kezek’ bemázolják”.[1]
– A példaértékű szerb-magyar együttélésnek tartott Délvidéken egyre több jel mutat arra, hogy a magyarság sorsa itt sem vált könnyebbé. A magyar határ közelében fekvő falvak a migránsáradattól szenvednek: az illegális bevándorlók miatt egyre többen kénytelenek elhagyni élhetetlenné váló településeiket. Miközben odébb a településtáblák mázolásával sértegetik az őshonos magyar közösséget. Az utóbbi száz évben a Kárpát-medence utódállamaiban megszokhattuk, hogy magyarként nyugalomban és biztonságban élni – akár rövid ideig is – kegyelmi állapotot jelent – írja Kolárik.[2]


Szerbül Uljma. A falu magyar nevét, Homokszilt lefestették (Fotó: Makkay József)

A Délvidéken/Vajdaságban a nemzeti közösségi jogsértések legszámottevőbb formája kétségtelenül a helységnév- és útjelző táblák rongálása, a magyar és más nemzeti kisebbségi elnevezések „átfestése”/„bemázolása”/„meggyalázása”, miközben az elkövetők általában ismeretlenek maradnak.
Sok esetben azonban probléma van a helységnév- és útjelző tábláknak a törvénnyel összhangban való kiírásával is.
A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény[3] szerint „hivatalos nyelv- és íráshasználatnak minősül a következő nyelv- és íráshasználat is: a helységnevek és egyéb földrajzi nevek, a terek és utcák nevének, a szervek, szervezetek és cégek nevének kiírása, a nyilvános felszólítások, a nyilvánosság értesítésének és figyelmeztetésének közzététele, valamint az egyéb közfeliratok kiírása” (3. szakasz 2. bekezdés).
Az új közlekedési táblák kihelyezésekor, illetve a régiek (le)cserélésekor az illetékes szervek/hatóságok ezt a rendelkezést gyakran megsértik. Abban nyilvánul meg ez leginkább, hogy az addig két, vagy három nyelvű helységnév- és útjelző táblákat, valamint az egyéb értesítéseket kizárólag szerb nyelvű és cirill betűs táblákra cserélik. Ada-Kanizsa közt, például „a feliratozott táblák mind ki vannak jól látható cirill betűsre cserélve!” – írja az egyik szemtanú a Facebookon.[4] És nem csak ott! 

Szerbiában gond van, tehát, még a helységnév- és útjelző tábláknak a nemzeti közösségi nyelveken való kiírásával is. Hogy a jogok érvényesítésének többi területét (most) ne is említsük. A Magyar Nemzeti Tanács azonban hallgat ebben az ügyben is!


Augusztus 10.

„Ahol megmondják, mit gondolj”
– Újvidéken szereztem oklevelet. No, és vajon hol laktam, na hol? Az Európa Kollégiumban, igen. Ami csodálatos, ami penészedik, és ahol megmondják, mit gondolj. A VMSZ tapstérnek használja a dísztermet és minden szervezett programon tapsoltatja önmagát, a szerencsétlen diákokkal, akiknek kötelező ott lenni, mert ha nem akkor „nem teljesítette szakkollégiumi tevékenységét” ezért jövőre nem veszik fel. Képzeld el, hogy be vagy zárva egy luxusketrecbe, ha sajtó jön, vigyorognod kell, minden lépésed kamerák követik, kötelezően részt kell venni a programjaikon (legtöbbször az egyetemi tanulmányok rovására), még a lakók is ferde szemmel néznek rád, ha vannak barátaid a „külvilágból”. Ne adja Isten még szerbek is. Minden egy helyen van, a bolt, közel az ATM, van pékség… minden, nehogy kitedd a lábad.
Mi történik a diploma megszerzésre után? Vagy seggberúgnak, vagy folytatódik a műsor, már mester- vagy doktori képzéssel. És mi történik, ha seggberúgnak? Mehetsz haza falura az egyetemi diplomáddal munkáért kuncsorogni, vagy szűkölködni tovább Újvidéken, ablaktalan garzonlakásokban. Ugyanez a forgatókönyv akkor is, ha kiraknak a koleszból. Mert, ha nem vagy „jó gyerek” akkor ez vár rád. Nem is a cél, hogy te ott maradj Újvidék közelében, ahol több a lehetőség. Menjél haza a kollégiumban megismert pároddal proszperitátizni falura. Azt támogatják, de azt nem, hogy a székvárosban maradjon magyar értelmiség.
Én leléptem, a mesterképzést külföldön (nem Orbánisztánban) csináltam, maradtam – írja a Szabad Magyar Szó egyik olvasója.[5]
 
Pásztor István és az Európa Kollégium (A DélHír portál illusztrációja)

A 2015 szeptemberében megnyitott Európa Kollégiumban (EK) uralkodó állapotokról nem először olvashatunk.
Deli Andor, Fideszes-KDNP-s-véemeszes európai parlamenti képviselője már 2016. február 11-én „sajtótájékoztatót és előadást tartott” a Kollégiumban. A politikus előadásán való részvételt a kollégium vezetése kötelezővé tette a diákok számára. Erre a rendezvény beharangozójában is emlékeztették a diákokat”.[6]
– A rendezvény pártpolitikai színezetét az is tovább erősítette, hogy több számos VMSZ-es vezető politikus is jelen volt. Mindez persze nem kellene, hogy különösebben meglepő legyen, hiszen az Európa Kollégium egyik alapítója az Európa Alapítvány vezetőségét is a VMSZ-hez köthető vagy épp a pártban funkciókat is vállaló politikusok alkotják. Míg magában az épületben is lépten-nyomon Pásztor Istvánról és fideszes politikusokról készült képek vannak felfüggesztve a falra, mintegy dekorációként a diákok számára – írta a DélHír.

Nem kis botrányt váltott ki a kollégisták 2017. évi erdélyi útja is, ami miatt Kasza Csongor, az EK szabadaktivitásos menedzsere lemondásra kényszerült.
Az egyik szülő azt állította, hogy Kaszának „egy láda sört kellett fizetni azért, hogy valakit érdemtelenül ’feltegyen’ az erdélyi jutalomkirándulás listájára, amelyre más kollégisták egész évben pontokat gyűjtöttek”, „szorgalmasan részt vettek különböző aktivitásokon és foglalkozásokon…”[7]
Az eset után Kasza Csongort az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ titkárává léptették elő.[8]

– A közéleti estek kötelezőek minden szakkollégiumi tevékenységet folytató kollégista számára. A közéleti estek programjában közéleti személyek, értelmiségiek, döntéshozók, vagy szakmai előadók előadásai, vagy moderátor által vezetett beszélgetések szerepelnek. […] Ezek az előadások heti vagy kétheti rendszerességgel kerülnek megrendezésre – írja az EK szakkollégiumi tevékenységének programjában. [9]
Amennyiben a Kollégium valamelyik lakója – a hallgatói kötelezettségei miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag – nem vett részt bizonyos számú rendezvényen, akkor nyilatkozatot írattak erről vele. Olyan eset is előfordult már, amikor kilátásba helyezték a hallgatónál – aki az egyetemi kötelezettségeit fontosabbnak tartotta a programokon való részvételnél –, hogy a következő évi felvételkor ezt figyelembe veszik, vagyis nem számíthat az EK-ra. Olyan hallgatók is voltak, akik éppen ez miatt nem voltak hajlandók a kollégiumban maradni.[10]
A „közéleti estek” nem ritkán Fideszes és véemeszes politikusok „előadásait” jelentették/jelentik. Pásztor István pártelnök is többször megfordult az EK-ban, előadást tartott a VMSZ-ről[11] és beszédet „az intézményről” és „az értelmiségi réteg újratermeléséről”.[12] Varjú Márta, a véemeszes MNT által a Magyar Szó napilap élére kinevezett főszerkesztő a média szerepéről beszélt az értelmiség mindennapjaiban[13]… Ilyen jellegű vallási témájú előadások sem hiányoztak, stb. Gyakorlat volt, hogy a bentlakóknak még részvételt igazoló ívet is alá kellett írni. 
Milyen jogcímen kötelezhetik a Kollégium vezetői a hallgatókat a politikai és vallási programok látogatására? Nem-e a törvény által meghatározott tevékenységnek a túllépése ez? Nem a Tanyaszínház előadásának a betiltására, vagyis arra emlékeztet ez, hogy mit nézhetünk és mit nem?

Egy újabb olvasói levél arról szól, hogy az „EK diáktömörülésében a VMSZ ifjú, feltörekvő tagjai kaptak vezető helyet […] Nem csak a vajdasági magyar ifjúsági szervezetekbe lopta be magát a párt, de az egész kollégiumi apparátus is a pártra épül. Oknyomozásom eredményeképpen a következőket tudom megállapítani: a Kollégium minden dolgozója vagy a VMSZ újvidéki szervezetének tagja, helyi vezetője, és/vagy családi barát Vicsek Annamária oktatási államtitkárral, VMSZ újvidéki vezetővel, VMSZ tanácselnökkel, magyarán VMSZ atyaúristennel, aki sokszor élet-halál kérdésekben dönt a székvárosban” – áll egyebek mellett a levélben. [14]
– Az is tragikus, hogy a kollégium 2015-ös megnyitása előtt, sem azóta soha sehol nem jelent meg nyilvános pályázati felhívás a munkahelyekre. A magyar adófizetők pénzén hozzá nem értő, oda nem való családbarátok és hűséges pártszolgák között lettek a helyek felosztva – kommentálta a levélíró.[15]

Végső ideje lenne az Európa Kollégium belső viszonyainak rendezésére, az intézmény rendeltetése szerinti működésének biztosítására, hogy a hallgatók elsősorban a tanulmányaikkal és a tudománnyal foglalkozhassanak! Amíg a véemsz irányította Magyar Nemzeti Tanács felügyeli a Kollégium működését, addig erre aligha lehet számítani.

BOZÓKI Antal
Torda, 2021. augusztus 17.
__________
[1] József Kolárik: Délvidéken is zavar valakiket a magyar helységnév kiírása https://itthonrolhaza.hu/delvideken-is-zavar-valakiket-a-magyar-helysegnev-kiirasa/, 2021. augusztus 9. 9:32 és 9:51
[2] Uo.
[3] Törvények és egyéb jogi dokumentumok magyar nyelven
https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
(9.) TÖRVÉNY A HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLATRÓL. Az SZK Hivatalos Közlönye, 45/91., 53/93., 67/93., 48/94., 101/2005. – másik törvény és 30/2010. szám
[4] Sajtos Béla kérdést tett fel. VMDK – a gerinces magyarok pártja!
https://www.facebook.com/groups/2008057006104864/posts/3019579791619242, 2021. augusztus 9. 16:12
[5] Olvasói levél. „Fájdalmunkban nevettünk”
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/10/fajdalmunkban-nevettunk/, 202. augusztus 10. 14:22
[6] R. P.: Az Európa Kollégium lakóinak kötelező volt meghallgatni a VMSZ-Fidesz-es politikust http://regi.delhir.info/index.php/cimlap/friss-hireink/51219-2016-02-12-19-48-30, 2016. február 12. 21:43
[7] Európa Kollégium: Egy láda sörrel fizették le a VMSZ-es menedzsert az erdélyi jutalomkirándulásért? (VIDEÓ) https://delhir.info/2017/05/16/europa-kollegium-egy-lada-sorrel-fizettek-le-vmsz-es-menedzsert-az-erdelyi-jutalomkirandulasert-video/, és Felmondott az Európa Kollégiumban Kasza Csongor https://bh.szabadmagyarszo.com/2017/05/19/felmondott-az-europa-kollegiumban-kasza-csongor/
[8] Újraindulhatnak a programok az újvidéki Petőfiben
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/ujraindulhatnak-programok-az-ujvideki-petofiben
[9] Az Európa Kollégium szakkollégiumi tevékenységének programjában. http://europakollegium.com/wp-content/uploads/2016/06/pdf/szakkollprg.pdf
[10] Bővebben lásd a Káderképzés – VMSZ módra c. írásom.
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12394, 2020. március 9.
[11] Pásztor István előadása az Európa Kollégiumban https://www.vmsz.org.rs/sr/node/24554
[12] Pásztor István beszéde az Európa Kollégiumban https://www.youtube.com/watch?v=c4_FAbnKru0
[13] Közéleti Est. Varjú Márta: A média szerepe az értelmiség mindennapjaiban https://europakollegium.com/ke-a-media-szerepe-az-ertelmiseg-mindennapjaiban/, 2020. január 21.
[14] Olvasói levél. VMSZ-es sógor, koma, jó barát https://delhir.info/2020/03/04/vmsz-es-sogor-koma-jo-barat-igy-osztotta-le-a-part-az-europa-kollegiumot-a-sajatjai-kozott/
[15] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése