2016. március 18., péntek

"A Magyar Mozgalom nem egy újracsomagolt VMSZ" - kertelés és tabuk nélküli interjú Korhecz Tamással


a korhecz06Politikai földrengésként hatott a Magyar Mozgalom létrehozása Délvidéken. Rövidesen elválik, milyen mértékben változnak majd az erőviszonyok a közéleti porondon, megszűnik-e a VMSZ egyeduralma, s ami a legfontosabb: hogyan befolyásolja mindez az agyongyötört és folyamatosan fogyatkozó délvidéki magyarság további sorsát.
Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke és a Magyar Mozgalom társelnöke a közösségünk hétköznapjait és távlatait érintő számos érzékeny kérdésre válaszolt.                 
Miért szakította meg közéleti-politikai "nyugdíjas éveit"? A hiúság mekkora szerepet játszott a döntésében?
Mindannyiunkban van egy adag hiúság, bennem is több van, mint az egy keresztény emberhez méltó lenne. Elismerem, hogy fájt az irracionális mellőzés, amiben 2014-től kezdve részesített a VMSZ elnöke, miután bejelentettem, hogy nem leszek tovább az MNT elnöke, sem EP képviselő és más politikai tisztséget sem vállalok. Mégis, mindez nem befolyásolt abban, hogy megszakítsam "nyugdíjas éveimet". A döntő az volt, hogy Pásztor István nekiment az MNT hivatalának, Hajnal Jenővel kisöpörtette a hivatal alkalmazottainak a felét, olyan felkészült szakembereket, akik rengeteget tettek oktatásunkért, nyelvünkért, jogvédelmünkért. Mi több, parancsszóval érvényes MNT-s programokat állítotott le teljesen jogsértő módon (Népesedési Akcióterv, Civil Stratégia, Felnőttképzési Stratégia, Felsőoktatási és Tudományos Stratégia). Ez a közösségünket gyengítő, értelmetlen és indulatos csapdolózás vezetett oda, hogy megtörtem a hallgatás falát és hozzájárultam ahhoz, hogy mára létrejött egy szervezett erő, a Magyar Mozgalom, amely szeretné a normalitást visszaállítani közéletünkben.
Mit kínál a Magyar Mozgalom a délvidéki magyarságnak?
A Magyar Mozgalom egy merőben új alapokon létrehozott nemzeti szervezet. Ismert és kevésbé ismert volt VMSZ-es és nem VMSZ-es politikusok, párton kívüli de ismert közéleti szereplők, értelmiségiek, valamint olyan emberek alkotják, akik eddig közéleti szerepet nem vállaltak, de a Magyar Mozgalom céljait, értékrendjét magukénak érzik, cselekedni és változtatni szeretnének a közösségünk érdekében. Alapvetően olyan, közös értékeket valló magyar emberek alkotják a Magyar Mozgalmat, akik elégedetlenek a közéleti állapotainkkal és szeretnének tenni ezek megváltoztatásáért. Hogy mit kínálunk a délvidéki magyaroknak? Vannak elképzeléseink, vannak szakembereink és van energiánk ahhoz, hogy cselekedjünk, tegyünk valamit rosszkedvű, fogyatkozó közösségünk érdekében.
Miben különbözik az MM programja és miben más a stílusa a VMSZ-énél? Önök miben különbek?
A kérdése helyénvaló, hiszen folyik egy suttogó propaganda arról, hogy az MM egy újracsomagolt VMSZ. Először is, a tagságunk és vezetőségünk többsége olyan emberekből áll, akik sohasem voltak VMSZ-tagok. Másodszor: az elmúlt fél évben markánsan kirajzolódott, miben is más az MM a jelenlegi VMSZ-től. Három dolog vitathatatlanul megkülönböztet bennünket: a Szerb Haladó Párthoz, a szakértelemhez és a közösségen belüli különbözőséghez való viszonyunk. A VMSZ számunkra érthetetlen módon teljesen kritikátlanul előre lefeküdt a Szerb Haladó Pártnak. Pásztor István előre bejelentette, hogy a választási eredményektől és a koalíciós megállapodástól teljesen függetlenül a haladó párttal koalícióra lép a választások után. Szerintünk nem lehet magyar nemzeti érdek a feltétlen odasimulás bármelyik országos párthoz, így a Szerb Haladó Párthoz sem, főleg annak ismeretében, hogy a két párt koalíciós szerződésében foglaltakból két-három ponton kívül semmi sem valósult meg az előző ciklusban. Továbbá, mi hiszünk a szakértelemben, a képesítésben és a tudásban, megbecsüljük a szakembereinket és csakis olyan nemzetpolitikában hiszünk, amelynek a szakpolitikák képezik az alapját. Markánsan különbözünk a mostani VMSZ-től abban, hogy a szaktudást többre értékeljük a pártalapú szolgalelkűségtől. Végül pedig a közösségen belüli pluralitást is kulcsfontosságúnak tekintjük. Mi azt valljuk, minden cselekedni képes magyar emberre szüksége van ennek a közösségnek, nem fogadjuk el a kirekesztést, megbélyegzést, a jó és rossz magyar minősítést. Kevesen vagyunk, kisebbségi helyzetben folyamatos többletteljesítményre van szükség az eredményekhez, minden kirekesztés erőforrásaink szétforgácsolásával egyenlő. A különbözőséget nem elfojtani és eltaposni kell, hanem elfogadni és arra törekedni, hogy alapvető nemzeti ügyeinkben párbeszéddel konszenzust teremtsünk.  
Hogyan jellemezne az MM karakterét: nemzeti, liberális vagy...?
Ideológiai szempontól eklektikus szervezet vagyunk, hitvallásunkban is visszaköszönnek a nagy ideológiai irányzatok. Ami kétségtelenül összeköt bennünket, az a nemzeti elkötelezettség, a többiben vannak lényeges különbségek tagjaink között. Jómagam közismerten kereszténydemokrata irányultságú ember vagyok, de akadnak köztünk baloldali értékeket ápoló vezetőségi tagok is.
Hogyan magyarázza azt a tényt, hogy a VMSZ számos lelkes tagja és sokéves fanatikus kiszolgálója egyik napról a másikra átállt az MM-hez?
Ha kissé ironikus lennék, azt mondanám, azért mert tavaly augusztusig nem volt Magyar Mozgalom. Komolyra fordítva a szót, nem tudom, kit ért a VMSZ fanatikus kiszolgálójának, de ha azokra a tagjainkra gondol, akik magas tisztségeket töltöttek be a legnagyobb itteni magyar pártban, akkor a válaszom az, hogy minden pohár egyszer túlcsordul. Amig egy ember számára egészében vállalható egy párt, addig kiáll annak olyan döntései mellett is, amelyekkel nem feltétlenül ért egyet. A VMSZ sok olyan döntést hozott az elmúlt húsz évben amellyel én nem tudtam jóérzéssel azonosulni, sokról az is bebizonyosodott, hogy téves volt. Mindazonáltal én csak 2013/2014-től éreztem azt, hogy valami végérvényesen rossz irányba indult el. Fokozatosan a törvényesség, a köz- és nemzeti érdekek relatív fontosságúvá váltak, a hatalmi poziciók megtartása felülírt mindent. Nos, ezzel már sok párttag sem tudott azonosulni.  
Egyes körök szerint (MM-tagok szájából is elhangzott), a VMSZ hanyatlásához jelentős mértékben hozzájárult a Pásztor István szívéhez közel álló hölgy növekvő befolyása. Ez mennyiben fedi a valóságot?
Az, hogy ki kinek a szeretője, ki kinek a szívéhez, lelkéhez áll közel, magánügy. Mércéim szerint a magánélet védelme a közéleti szereplőket, így Pásztor Istvánt is megilleti. Ugyanakkor az már politikai- és ténykérdés, hogy Lovas Ildikó írónőnek, amennyiben szerkesztő úr őrá célzott, valóban hatalmas befolyása volt és van a VMSZ és az MNT irányításában. Hogy ez a befolyás hanyatláshoz vezet vagy sem, azt elsősorban a választópolgárok döntik el szavazataikkal április 24-én.  
Mi a véleménye arról, hogy a Fidesz továbbra is maradéktalanul támogatja a VMSZ-t, amelyet immár több alapító tag, számos értelmiségi, sőt "mezei tag" is elhagyta, majd csatlakozott az MM-hez?  
Arisztotelészt parafrazálva: szeretem a Fideszt, de az igazságot még jobban szeretem. Sajnálom, hogy Budapesten nem vesznek tudomást az itteni súlyos problémákról, de azért mégis az lesz a döntő, mit mondanak minderről április 24-én a vajdasági magyar választópolgárok.
A VMSZ pár éve nem akart szóba állni a többi délvidéki magyar párttal. Most mégis választási koalícióra lépett kettővel. Hol itt a következetesség?
Sehol. A hirtelen koalíciós szándékot egyetlen dolog motiválta: a Magyar Mozgalomtól való félelem. Pásztor István kicsit hiteltelenül, de azt kívánta bizonyítani, ő nem kirekesztő és igenis nyitott. Mindenki iránt csak az MM iránt nem, tehetnénk hozzá.
Az MM ugyanakkor választási szövetségre lépett a VMDK-val, amely, ha nem is túl erőteljesen, de időnként előhozakodik a délvidéki magyarság területi autonómiájának szükségességével. Ez azt jelenti, hogy a jövőben az MM is síkra száll a területi önrendelkezésünkért?
Igen, mi autonómia pártiak vagyunk, az autonómia különböző formáit támogatjuk, a területit is.
A VMSZ vezetősége több ízben közvetve vagy közvetlenül szélsőségesnek nevezte a Jobbikot, és ezzel hozzájárult a második legerősebb anyaországi párt démonizálásához Szerbiában. Önök hogyan tekintenek erre a jelenségre?
Amíg egy párt tiszteli az alkotmányt és a törvényeket, addig az a párt nem lehet szélsőséges és elfogadhatatlan. Tőlem a jobbszélen álló pártok ideológiailag távol állnak, de az is tény, hogy az úgynevezett szalonképes pártok hiteltelensége és képmutatása vezetett oda, hogy egyre többen támogatják a különböző radikális politikai erőket.  
Mi az MM álláspontja a migrációs folyamatról?
Nincs egyeztetett álláspontunk. Én személy szerint ezt az egész folyamatot egy XXI. századi honfoglalásnak tartom. Valóban veszélybe került a zsidó-keresztény alapokon nyugvó hagyományos európai kultúra, de ennek elsősorban maguk az európaiak az okozói. Vajon a bevándorlókat kell hibáztatnunk azért, hogy az önzés miatt Európában nincs gyermekáldás, hogy az emberek elfordulunk a családtól, az egyháztól a hagyományainktól, feladunk mindent, amit őseink Európa alapjaiba beleépítettek?
A VMSZ szerint rendben van, sőt, az itteni magyarság érdekeit szolgálja, hogy egy tálból cseresznyézik azokkal, akik a kilencvenes években háborús uszítással foglalkoztak és "szendvicsekkel kínálták" az itteni magyarokat. Vajon az MM koalícíóra lépne Vučićékkal?
A dolgok jelenlegi állása szerint a haladók győzelme esetén mi konstruktív ellenzékiségre készülünk. A magyarság érdekében minden szerbiai kormányzattal együtt kell működni, de az együttműködés sohasem szólhat arról, hogy a politikai tisztségekért odasímulunk a hatalomhoz.
Miután elég sok sajtómunkás belépett az MM-be, megszűnik-e a VMSZ teljes dominanciája a délvidéki magyar médiában?
A pálya továbbra is erősen lejt a VMSZ oldalára, de az MM-nek köszönhetően a médiatér ma kiegyensúlyozottabb és plurálisabb, mint akár fél évvel ezelőtt. Ez mindeképpen eredmény. Ugyanakkor eszméletlen nyomásnak és zsarolásnak vannak kitéve mindazok az MM-tagok, akik a médiában dolgoznak.
Igaz-e, hogy az MM-et Soros György (egyik alapítványa) pénzeli? Ki finanszírozza az MM választási kampányát és egyéb aktivitásait?
Nagyban segítené esélyeinket a választásokon, ha Soros György bármiben is támogatná az MM-et. Nem támogatja sem közvetlenül, sem közvetve. Minden aktivitásunkat magunk pénzeljük, tagságunkon és szimpatizánsainkon keresztül. Szegények vagyunk, de legalább senkinek sem tartozunk.
Mi az Ön véleménye Soros Györgyről?
Talpraesett milliárdos, rendkívüli szimattal a pénzhez. Annak a globalizált világrendnek a meghatározó képviselője, amelynek eredményeképpen ma egyre több a dollármilliomos világszerte, és egyre kisebb és kiszolgáltatottabb a polgári középosztály a világ fejlettebb felén is. Mindazonáltal a Közép-európai Egyetem egy fontos és elismert tudományos-oktatási intézménnyé nőtte ki magát. Ezt neki és támogatásának köszönhetjük.  
Reális annak az esélye, hogy az MM az önkormányzati választásokon lekörözze a VMSZ-t a délvidéki magyarság szellemi központjában, Szabadkán. Várható győzelmük esetén mi lesz az első lépésük ebben a városban?                                      
A közvélemény-kutatások és a személyes tapasztalataim alapján is reális esélye van annak, hogy Szabadkán jó eredményt érjünk el, hogy a magyarok többsége ránk szavazzon. Nagy jóslatokba azonban nem szeretnék bocsátkozni, nekünk alapvetően az a fontos, hogy a Magyar Mozgalom – VMDK választási listánkra sok magyar szavazzon, elsősorban azok, akik nem elégedettek a Pásztor vezette VMSZ-szel, akik erre a pártra nem szavaznának. Célunk, hogy minél több magyar szavazzon és minél több magyar képviselője legyen a vajdasági magyaroknak a hatalom minden szintjén. A választások után Szabadkán, de másutt is, minden képviselőnknek az lesz a feladata, hogy hozzájáruljon közéleti állapotaink normalizálásához. Javítani szeretnénk közösségünk hangulatát, életerejét, meg kell szüntetnünk a kirekesztés és a félelem légkörét, teret kell engedni a szakpolitizálásnak, csökkenteni kell a pártalapú foglalkoztatást és a korrupciót. Ehhez haladéktalanul hozzá kell látni, mert holnap már nem lesz kinek segíteni.
Közzétette: Szerkesztő 2. 2016. március 18. péntek, 12:00

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése