2016. március 5., szombat

Magyar Szós felkészülés és választások idejére

Az államfő még nagyban főzte a Tomovačát, eszébe sem jutott, hogy hamarosan ki kell írnia a választásokat, amikor a Magyar Szó már nagyban készült az Atlasz-hegységnyi pénzből finanszírozandó kampányra.
A lapkiadó kft. igazgatója egy héttel ezelőtt aláírt egy szabályzatot (lásd a mellékelt képeket), amely „a 2016-os évben megtartandó szerbiai önkormányzati, tartományi és köztársasági választásokra való felkészülés és választások idejére szól”. Eltekintve a pongyola megfogalmazástól, ez egy elég jól körülhatárolható időintervallumba helyezi írásunk tárgyát. Ám ami ez után következik, az olyan slendriánul és a sajtótörvény alapvető ismerete nélkül lett megfogalmazva, hogy mellette még a Jó reggelt Vajdaság nevű „véleményportál” szerzői jogokra vonatkozó kitétele is értelmet nyer (http://tinyurl.com/hxgzmnd).
„A Magyar Szó szerkesztőségének dolgozói, valamint a Magyar Szó Lapkiadó Kft. azon dolgozói, akiknek munkaköre összeegyeztethetetlen a politikai szerepvállalással (továbbiakban: dolgozók), kötelesek e szabályzat követelményeit tiszteletben tartani” – így a 2. szakasz, amelyből nem derül ki, hogy milyen munkakörökre vonatkozhat ez az összeférhetetlenség, ki fogja ezt eldönteni és milyen alapon. Mi most ne akadjunk ezen fel! Tételezzük fel jóhiszeműen, hogy a munkaszerződésekbe ezt még anno szépen belefoglalták, tehát nem lehet félreértés, nem holmi cégvezetői önkény fogja utólag eldönteni, kire vonatkozik a megszorítás és kire nem.
De térjünk rá a lényegre: a szabályzat 4. szakasza értelmében a kampány idején „a dolgozók nem vállalhatnak moderátori, műsorvezetői, kérdezői szerepet és egyéb olyan tevékenységet sem politikai jelleget viselő nyilvános rendezvényeken, amellyel befolyásolhatják a közvéleményt. Ilyen fajta szerep- és tevékenységvállalásra kivételes esetekben a Kft. igazgatója vagy a napilap főszerkesztője adhat engedélyt.” És ez még semmi, a 6. szakasz még a facebookos like-olást is megtiltja a Magyar Szó dolgozóinak: „A dolgozók kötelesek tartózkodni a közösségi internetes oldalakon is az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek kapcsolatosak a választásokkal: politikai vagy politikával is foglalkozó szervezetre, személyekre, eseményekre utalnak.”
Mármost jó lett volna, ha a politikai szerepvállalással nyilván tökéletesen összeegyeztethető munkakört betöltő Erdődi Edvina, a Magyar Szó jogásza (és a VMSZ Ifjúsági Fórumának elnökségi tagja) kicsit figyelmesebben elolvasta volna a médiatörvényt, mielőtt láttamozta az igazgatónő által jegyzett szabályzatot. A vonatkozó jogszabály 49. szakasza ugyanis így rendelkezik: „Az újságírónak nem szűnhet meg a munkaviszonya, nem csökkenthető a szerződéses keresete vagy szerződéses bére, és más módon sem hozható kedvezőtlen helyzetbe azért, mert tömegtájékoztatási eszközben valódi állítást közölt vagy véleményt nyilvánított, de azért sem, mert a médián kívül egyéni álláspontként ismertette véleményét.” (http://tinyurl.com/zj5gggj)
Tehát egyetlen újságírónak sem lehet megtiltani, hogy hangot adjon magánvéleményének! Még Varjú Márta főszerkesztőnek sem, aki a szabályzat meghozatalának napján buzgón posztolgatta a Facebookon a VMSZ Női Fórumának eseményeit! (P.Cs.)


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése