2014. március 17., hétfő

Március 17.Patrik napja.
A Patrícius név ír eredetű alakváltozata, jelentése: rómainak született nemes. Az 1990-es években hirtelen nagyon népszerű lett.
180 – Bécsben pestisben meghalt Marcus Aurelius, a filozófus császár, aki 161. óta uralkodott Róma trónján.
1848 – A pesti forradalom hírére a vonakodó bécsi udvar hozzájárult ahhoz, hogy a teljhatalommal felruházott István főherceg nádor kinevezze gróf Batthyány Lajost miniszterelnökké.
1848 – Batthyány kiadta első elnöki körlevelét az ország hatóságaihoz a rend fenntartására.
1874 – Tápiószentmártonban megszületett Kincsem, a csodakanca.
1938 – Megszületett Orosz Adél Liszt- és Kossuth-díjas táncművész, balettmester, érdemes művész, a balettintézet tanára.
1945 – A minisztertanács elfogadta Magyarországon a földreformról szóló rendeletet.
1956 – Budapesten megszületett Hargitay András úszó, edző és állatorvos.
1949 – Megszületett Patrick Duffy amerikai színész a Dallas sorozat Bobbyja.
1951 – Megszületett Kurt Russell amerikai színész (Tango és Cash, Lánglovagok).


25 éve történt a magyarországi rendszerváltozás, 1989. március 17-23. – Kronológia
Magyarországi változások:
1989. március 17. - A Budapesti Pártbizottság kezdeményezte, hogy szűnjön meg a pártszervek káderhatáskörére vonatkozó állami jogszabály.
1989. március 17. – Az 1945 és 1949 között működő Demokrata Néppárt három volt országgyűlési képviselője, Ugrin József, Matheovics Ferenc és Keresztes Sándor bejelentették: kereszténydemokrata Néppárt néven megkezdik a párt újjászervezését.
1989. március 18. - Budapesten alakuló közgyűlését tartotta a Magyar Béketársaság, amely közvetlen előzményeinek a 80-as évek elejétől létrejött magyarországi békemozgalmi kezdeményezéseket tekintette.
1989. március 19. – Megtartotta első közgyűlésének első fordulóját a mintegy 1800 főt számláló Szabad Demokraták Szövetsége. A tanácskozás témája az SZDSZ programtervezete volt, amely szerint Magyarországnak a nyugat-európai értékeket és struktúrákat kell választania. A résztvevők úgy foglaltak állást, hogy a választások után sem a kommunista párt, sem a független mozgalmak nem zárhatják ki a másikat a hatalomból.
1989. március 20. - Az Olasz Kommunista Párt kongresszusán Rómában tartózkodó Pozsgay Imre államminisztert fogadta II. János Pál pápa. A találkozó után a magyar politikus bejelentette: a katolikus egyházfő magyarországi látogatását 1991 szeptemberére tűzték ki.
1989. március 21. - Átlagosan 5 százalékkal leértékelték a forintot a konvertibilis valutákkal szemben.
1989. március 22. - A Független Jogász Fórum kezdeményezésére megalakult az Ellenzéki Kerekasztal, amelynek célja a független szervezetek és pártok összefogása volt. Alapító tagjai a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Fidesz, a Független Kisgazdapárt, az MDF, a Magyar Néppárt, az MSZDP, az SZDSZ és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája voltak, s június 7-én csatlakozott az időközben megalakult Kereszténydemokrata Néppárt is.
1989. március 22. - Az Országgyűlés elfogadta a sztrájktörvényt, amely szerint alapvető munkavállalói jog a munkabeszüntetés.
1989. március 22. - Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának magyarországi látogatásának végén bejelentették: a genfi székhelyű szervezet támogatásával menekülteket befogadó állomásokat állítanak fel Hajdúszoboszlón, Békéscsabán és Bicskén.
1989. március 22. - Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja római látogatását befejezve kijelentette: a magyarországi politikai perek felülvizsgálata kiterjed az egyházi személyek ellen lefolytatott perekre, köztük a Mindszenty-ügyre is.
1989. március 22. – A svájci Bázelben Magyarország aláírta a veszélyes hulladékok országhatárokon át történő szállítását szabályozó nemzetközi egyezményt.
1989. március 23. – A Független Kisgazdapárt Budapesten ülésező nagyválasztmánya új Intéző Bizottságot választott és semmisnek nyilvánította Bába Iván, Jezsó István, Légrády Tibor és Ravasz Károly február 24-i kizárását a pártból.

Kelet-európai változások - válogatás a legfontosabb külföldi eseményekből:
1989. március 17. CSEHSZLOVÁKIA: Az Európai Parlament határozatban lépett fel a legismertebb csehszlovák ellenzékire, Václav Havel drámaíróra februárban kiszabott börtönbüntetés ellen, mert az a bécsi utótalálkozó - Csehszlovákia képviselői által is aláírt - záróokmányának súlyos megsértése. A határozat megszületése után négy nappal a prágai fellebbviteli bíróság jogerősen kilenc hónapról nyolcra csökkentette és a szigorított börtönbüntetés helyett a szabadságvesztés legenyhébb kategóriájára változtatta a Havel elleni első fokú ítéletet.
1989. március 17. NDK: Helmut Kohl nyugatnémet szövetségi kancellár közölte: az NSZK csak akkor tárgyal újra az NDK-val, ha érvénytelenítik a keletnémet vezetők által nem létezőnek minősített tűzparancsot a belnémet határon és a berlini falnál.
1989. március 17. ROMÁNIA: A Román Kommunista Párt legfelső vezetésének javaslatára felmentették Neculai Ibanescu miniszterelnök-helyettest, Gheorghe Paraschiv pénzügyminisztert és Florea Dumitrescut, a Nemzeti Bank kormányzóját, mert a hitelek hibás elbírálásával jelentős veszteséget okoztak a gazdaságnak.
1989. március 17. SZOVJETUNIÓ: A litván minisztertanács engedélyezte a peresztrojkát támogató, ugyanakkor Litvánia függetlenségét zászlajára tűző Sajudis reformmozgalom működését.
1989. március 18. JUGOSZLÁVIA: Betiltották a Start című népszerű zágrábi folyóirat azon számát, amelyben interjú jelent meg a Koszovóban élő szerbek nacionalista mozgalmának vezetőjével, Miroslav Soleviccsel.
1989. március 18. SZOVJETUNIÓ: A Szovjetunióban első alkalommal állítottak le működő atomerőművet: Örményország egyetlen ilyen létesítményét azért zárták be, mert földrengésveszélyes területen fekszik.
1989. március 19. SZOVJETUNIÓ: A társadalmi szervezetek listáján az orosz ortodox egyház két főpapja is bekerült a szovjet törvényhozásba, amelynek így első ízben lesznek tagjai egyházi személyek.
1989. március 20. ROMÁNIA: Az Európai Közösség külügyminiszterei Brüsszelben bejelentették: az emberi jogok romániai megsértése miatt felülvizsgálják Bukaresthez fűződő viszonyukat.
1989. március 21. LENGYELORSZÁG: A Polityka című hetilap gátlástalan hazudozónak és fanatikusnak nevezte az ország első kommunista elnökét, Boleslaw Bierutot, aki 1948 és 1956 között pártfőtitkár is volt, aki rendőrállammá változtatta Lengyelországot.
1989. március 21. SZOVJETUNIÓ: Törvényerejű rendelet jelent meg a szovjet fegyveres erők és honvédelmi kiadások csökkentésérről az 1989-1990-es esztendőkben. (Mihail Gorbacsov pártfőtitkár 1988. december 7-én, az ENSZ-közgyűlésen jelentette be a félmilliós létszámcsökkentést és a katonai kiadások 14,2 százalékos lefaragását.)
1989. március 22. CSEHSZLOVÁKIA: A csehszlovák szövetségi gyűlés a legfelsőbb államhatalmi szerv szerepét növelő törvényeket fogadott el, és jóváhagyta az ellenzéki megmozdulások résztvevőivel szemben alkalmazott jogszabályok szigorítását.
1989. március 23. JUGOSZLÁVIA: A koszovói parlament jóváhagyta a szerb alkotmány módosítását, amely nagyobb jogkört biztosított a központi szerveknek az autonóm tartományban. A szavazás után tüntetések robbantak ki Urosevácban és Pristinában.
1989. március 23. SZOVJETUNIÓ: A Moszkovszkije Novosztyi című lap cikke szerint Lev Trockij rehabilitálását kérték levelükben a mexikói száműzetésben meggyilkolt szovjet forradalmár leszármazottai. MTVA – Sajtó- és fotóarchívum

Március 17. – Szent Patrik, Írország védőszentjének ünnepe.
Patrik a Római Birodalomban, Britannia provinciában – feltehetőleg Walesben – látta meg a napvilágot egy jómódú család fiaként. Az addig pogány életet élő, tizenhat éves fiút kalózok elrabolták, és Észak-Írországba hurcolták, ahol rabszolgaként juhokat őrzött hat éven át. A legenda szerint az őt ért sorscsapás hatására tért meg Istenhez, és Jézust akarta hirdetni. Rabszolgasága éveiben megtanulta az ír nép nyelvét és szokásait. Kiszabadulva Galliába ment, és az auxerre-i püspök egyik monostorában tizenkét esztendeig készült missziós feladatára, majd I. (Szt.) Celesztin pápától engedélyt kapott, hogy Írországban igehirdető legyen.
A 430-as évek elején érkezett meg az írekhez, és csaknem három évtizeden keresztül hirdette az igét a pogányok között. Munkája közben gyakran fenyegették és akadályozták, ő azonban működése során így is számos kolostort és templomot emelt, és rengeteg hívet szerzett a kereszténység számára. (A mai Írország lakosainak 85 százaléka római katolikus.)
Patrik munkásságához kötődik Írország egyik legismertebb szimbóluma, a háromlevelű lóhere is. A legenda szerint a püspök ennek segítségével magyarázta el a Szentháromság tanát az íreknek. Küldetését a feljegyzések szerint 461. március 17-én fejezte be. Halála után az Ír-sziget új történelmi korszakba lépett: Írországot hosszú ideig a „szentek szigeteként" emlegették, sőt, a későbbi századokban innen indultak Britanniába a térítő missziók.
A rendkívüli tisztelettel övezett Szent Patrik napját, halála évfordulóját, március 17-ét egyházi és világi ünnepként egyaránt megtartják. Ez a nap Írországban nemzeti ünnep, Nigériában - ahol az iskolákban ír papok tanítottak és terjesztették a keresztény hitet - iskolaszüneti nap, de szerte a világon ünneplik írek és nem írek, keresztények és nem keresztények egyaránt. Ilyenkor az emberek ír ételeket esznek, ír italokat isznak, lóherét tűznek a ruhájukra, vagy teljesen zöldbe öltöznek. Néhány éve már Budapesten is megrendezik a Szent Patrik-napi felvonulást. MTVA – Sajtó- és fotóarchívum

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése