2015. augusztus 23., vasárnap

ELLENTMONDÁSOS MOZGALOMGondolatok a Magyar Mozgalom megalakulásáról

Ünnepélyes keretek között Szent István király napján (augusztus 20-án) – a szervezők becslése szerint több mint 250 alapító tag személyes részvételével – megalakult a Magyar Mozgalom (MM) nevű civil szervezet a palicsi Vigadóban – adta hírül a sajtó.[1]
            Az alakuló ülésen elfogadták a szervezet alapvető céljait és értékeit meghirdető Hitvallás c. okiratot,[2] valamint megválasztották a 21 tagból álló „ideiglenes ügyvivő testületet”.[3]
A többnyire a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) aktuális politikájával és viszonyaival elégedetlen politikusok kezdeményezésére alakult civil szervezet a vajdasági magyar közélet „megreformálását” tűzte ki célul.[4] Hogy ez valójában mit is jelent és hogyan képzelik el ezt az alapítók, várhatóan a mozgalom tevékenysége adja majd meg a választ.
Annak ellenére, hogy az alapító közgyűlésén „elsőként” felszólaló Korhecz Tamás kiemelte, „nem egy új magyar politikai pártot kívánnak alapítani”, felszólalásából kitűnt, „arra is vállalkoztak, hogy politikai kérdésekben megszólaljanak, véleményt, kritikát fogalmazzanak meg”. (Miért nem tette ezt korábban?) Ez pedig már Korhecz politikai ambícióira is utal.  

Az alapuló ülés részvevői

A MM „ideiglenes ügyvivő testületének” 21 tagja közül három a VMSZ kegyvesztett/kibukott magas rangú tisztségviselője (Dévavári Zoltán[5] és Varga László,[6] a párt nemrég még alelnökei, Józsa László, június 18-ig a párt Tanácsának volt a tagja[7]). Maglai Jenő, Szabadka polgármestere, a VMSZ városi szervezetének elnöke,[8] jelenleg is tagja a párt Elnökségének.[9]
A VMSZ támogatása révén tartományi titkári és a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöki tisztségébe Korhecz Tamás jutott. Az általa vezetett korábbi összetételű MNT tagjai voltak (a VMSZ Magyar Összefogás listáján) Joó Horti Lívia, Ózer Ágnes, Várkonyi Zsolt (az MNT Közigazgatási Hivatalának ex elnöke)[10] és Zsoldos Ferenc (az előző mandátumban alelnöke, most tagja).[11]
Lepeš Josip, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanszékvezetője, az MNT (Józsa László vezette) összetételében közoktatási kérdésekkel megbízott tagja volt.[12]
Kókai Péter újságíró (Magyar Szó) a Magyar Nemzeti Tanács tagja volt  2002 és 2010 között, majd az MNT Tájékoztatási Bizottságában alelnök.[13]
Góbor Szénási Anna hordozási tanácsadó, feltehetően az MNT-ben 2013. szeptemberétől a felsőoktatási ügyek adminisztrációs feladatait látta el.[14]
            A testület tagjai még: Bajtai Kornél (Magyar Szó) és Tomek Viktor (a Hét Nap főszerkesztője) újságírók; Csernik Árpád és Szőke Attila színművészek; Bence Erika egyetemi tanár, Légvári Ágoston fizikatanár, Mengyán P. Ildikó iskolapszichológus, Novák Anikó egyetemi docens és Szilágyi Dorottya vállalkozó, akikről a közéletben eddig nemigen lehetett hallani.[15]

A vezetőségi névsorból kitűnik, hogy – a 21 tag közül – 12, vagyis a többség, valamilyen módon kötődik a VMSZ-hez, illetve Korhecz Tamáshoz, akinek az irányítása alatt az MNT-ben tevékenykedtek. Ezzel kapcsolatban, a sajtóban már felvetették a kérdést: Az új szervezet valójában a VMSZ párton kívüli frakciója, vagy árnyék nemzeti tanács?[16]   
            A mozgalom „pártok feletti” irányultságát az is megkérdőjelezi, hogy a vezetőségben olyan tagok is vannak, akik eddig teljes erőbevetéssel, huzamosabb ideig képviselték a VMSZ politikai irányvonalát és élvezték az ebből származó minden előnyt. Varga László még fellebbezett is a kizárása ellen,[17] vagyis a párt tagja akar maradni.
            – Magyar Mozgalom nem valaki vagy valami ellen alakul meg, ugyanis a mozgalom tagjait értékek, elvek és célok kovácsolják össze – hangoztatta Korhecz Tamás az alakuló ülésen.[18] Ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés: Mennyire egyeztethető össze a VMSZ-tagság a mozgalombeli tagsággal? Milyen mozgalom az, amelyiknek a tagsága jobbára egy párthoz kötődik? Lehetséges-e az, hogy a mozgalom, amelyet a VMSZ „értékrendjének” és „a vajdasági magyar közélet mély válsága”,[19] valamint az MNT „bezárkózása”[20] miatt hoztak létre, ne kerüljön összeütközésbe a VMSZ-el és a MNT-vel? Ha viszont ez nem történik meg, akkor meg minek? Marad minden a régiben? Nincs itt valami ellentmondás, tudathasadás?
            Másrészt felvetődik a kérdés: Megtűri-e a VMSZ, hogy a tagjai egy olyan mozgalom részesei legyenek, amely a párttól eltérő „értékrendet” képvisel?  Pásztor István, a VMSZ elnöke erre nem fog válaszolni? És végül, de nem utolsó sorban, ki fogja pénzelni ezt a mozgalmat, hiszen köztudott, hogy a magyar kormány csak a VMSZ-t ismeri el a vajdasági magyarság képviselőjének?  

A szervezet megválasztotta az „ideiglenes ügyvivő testületet”, de vezetőt nem nevezett meg. Lehet-e egy mozgalom vezető személyiség nélkül? Elvileg igen, de a bejegyzéskor fel kell tüntetni, hogy ki képviseli, kinek van aláírási joga. Ez az állapot, tehát, nem tarthat sokáig, vezetőt kell választani.
            Korhecz Tamás nem tartotta be az ígéretét, amikor azt mondta (a tavalyi MNT választások előtt), hogy politikai nyugdíjba kíván vonulni”. Emlékeztetőül: újságírói kérdésre, miszerint a MNT elnöki tisztsége után vállal-e más közéleti szerepet, ifj. dr. Korhecz Tamás azt válaszolta, hogy ,,amikor azt mondtam, hogy politikai nyugdíjba vonulok, ezt nagyon komolyan gondoltam”.[21] Nos, ez a „nagyon komolyan gondoltam” az idén április 16-ig tartott, amikor Korhecz a Családi Kör hetilapnak az MNT-beli kedvezőtlen állapotokról nyilatkozott.[22]
            Korhecznek talán ez az interjúja indította el a későbbi eseményeket, amelyek végül a Magyar Mozgalom megalakulásához vezettek. (Ez is arra utal, hogy a MM a Pásztorral való összetűzés eredménye. Varga László utóbb ezt azzal magyarázta, hogy „ebben a struktúrában nem tudunk érvényesülni”.[23] ) Nem-e politikai ambíciók ütközésről, trónkövetelésről van szó? (Félreértés ne essék: Pásztor csillaga egy ideje már leáldozóban van.) Kérdés viszont az is, hogy a Korhecz, Józsa és Varga mostani pálfordulása elegendő-e az elmúlt 15 év alatt az itteni magyarság nevében végzett sikertelen tevékenysége felejtéséhez?
            A palicsi Vigadóban Korhecz „kifejtette, hogy nem kíván politikai vezető lenni, ez a mozgalom viszont számíthat szaktudására, kapcsolatrendszerére és támogatására”.[24] Az eddig tapasztalatok alapján lehet-e (el)hinni neki? Korhecz ugyanis az Otthonteremtőben a szőlőföldön – Jogi és politikai esszék c. kötetében[25] világosan megfogalmazta, hogy a Soros György által létrehozott budapesti Közép-európai Egyetem Jogi Tanszékén „új vezetői” képzésben részesült. A MM vezetősége listája alapján, tehát, várhatóan Korhecz, Józsa vagy Varga lesz a „megmondható”.
            Nincs is azzal semmi gond, hogy egy új magyar civil szervezet alakult. Mindenkinek jogában áll civil szervezetet, amit nevezhetnek éppen mozgalomnak is, vagy pártot alapítani. „Virágozzék száz virág” – tartja a kínai mondás. Félő azonban, hogy a vajdasági magyarság ismét egy olyan mozgalmat kapott, amely nem a közösség helyzetének javításáért, hanem az egyéni ambíciók megvalósításáért fog küzdeni.    
Aki hisz nekik, az magára vessen!

Újvidék, 2015. augusztus 22.
BOZÓKI Antal


[1] dió: Megalakult a Magyar Mozgalom. Magyar Szó, 2015. augusztus 21. 4. o.
[4] Lásd az 1-es alatti írást.
[6] dió: Varga Lászlót felmentették az alelnöki tisztségből. Magyar Szó, 2015. június 20., 1. és 5. o.
[7] Uo.
[16] Zlatko Romić: Sinoć održana osnivačka sednica mađarskog pokreta: Nadstranačka frakcija SVM-a [Tegnap este megalakult a Magyar Mozgalom: A VMSZ párton kívüli frakciója]. http://maglocistac.rs/sinoc-odrzana-osnivacka-sednica-madarskog-pokreta-nadstranacka-frakcija-svm-a/, 2015. augusztus 21.
[17] VMSZ: Varga László már nem tagja a pártnak. Magyar Szó, 2015. augusztus 19., 4. o.
[18] Lásd az 1-es alatti írást.
[19] Mi történik? – Varga László szerzői írása a vajdasági magyar közélet aktuális kérdéseiről. http://www.vajma.info/cikk/tukor/6448/Mi-tortenik---Varga-Laszlo-szerzoi-irasa-a-vajdasagi-magyar-kozelet-aktualis-kerdeseirol.html, 2015. június 27. [12:38]
[20] Lásd az 1-es alatti írást.
[22] Miskolczi József: Furcsa magyar szelek fújnak (1. rész) Dr. Korhecz Tamás nyitott sisakkal. Családi Kör, 2015. április 16., 12-14. o.
[24] Basity Gréta: „Ledőlt a hallgatás nagyfala”. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18971/34Ledolt-a-hallgatas-nagyfala34.html, 2015. augusztus 20. [21:34]
[25] Forum Könyvkiadó. Második, bővített kiadás, 5. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése