2015. augusztus 8., szombat

A kultúráról szóló törvény várható módosításával tovább folyik az autonómialeépítés


A 2009-ben meghozott Kultúráról szóló törvény több ponton ellentétes a Nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel. A Nemzeti tanácsokról szóló törvény erősebb, a Kultúráról szóló törvény gyengébb jogkörökkel ruházza fel a nemzeti tanácsokat a művelődés terén. A jogi összeütközések az elmúlt években számos esetben lehetetlenítették el a nemzeti tanácsi hatáskörök gyakorlását.
A Kormány augusztus 6-ai ülésén elfogadta a Kultúráról szóló törvény módosításának a javaslatát. Az elfogadott törvényjavaslat egyetlen jogi összeütközést sem szüntet meg. A törvényjavaslat a Szerb Haladó Párt és VMSZ koalíciós megállapodásának újabb megsértése (a koalíciós megállapodás 8/c pontja értelmében a Kultúráról szóló törvény és a Nemzeti tanácsokról szóló törvény kultúrára vonatkozó rendelkezései közötti kollízió megszüntetésre kerül, olyan módon, hogy a Kultúráról szóló törvényt összhangba hozzák a Nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel).
A törvénytervezet közvitája 2014. november 24. és december 15. között folyt. A Magyar Nemzeti Tanács nem juttatott el a közvita során a törvény-előkészítő munkacsoporthoz jogi szempontból értékelhető javaslatot. A közvita lezárásáról szóló kulturális minisztériumi jelentésben sem az elfogadott, se az elutasított javaslatok között nincsen olyan, amelyik az MNT-től származna. Amennyiben küldtek megjegyzéseket, szakmailag értékelhetetlenek voltak. Sajnos – hasonlóan az Oktatási kerettörvényhez – a Kultúráról szóló törvény módosítása sem jelentett a Magyar Nemzeti Tanács vezetői számára prioritást.
A VMSZ köztársasági frakciója megküldte megjegyzéseit tavaly decemberben a Kulturális Minisztériumnak, jelezve, hogy a törvénytervezet mely pontjai szorulnának korrekcióra. A Kormány egyetlen észrevételünket sem fogadta el. Amennyiben a törvényjavaslatot ilyen formában elfogadja a Parlament, akkor a Nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításakor a kultúra területén is bekövetkezik az autonómialeépítés. Emlékeztetőül: az Alkotmánybíróság kimondta, hogy – amennyiben egy nemzeti tanácsi hatáskört valamilyen módon szabályoz egy ágazati törvény (jelen esetben a Kultúráról szóló törvény) – akkor a Nemzeti tanácsokról szóló törvény nem szabályozhatja azt a hatáskört másként. Magyarán: amennyiben a Kultúráról szóló törvényben a nemzeti tanácsok gyenge hatáskörei maradnak meg, akkor a Nemzeti tanácsokról szóló törvény művelődésre vonatkozó rendelkezéseit is ezekhez kell hozzáigazítani.
Ráadásul, a törvényjavaslatot a Kormány olyan formában terjesztette a Parlament elé, hogy nincs ügyrendi lehetőség arra, hogy képviselői módosítási indítvány útján kiküszöböljük a javaslat legnagyobb hiányosságait. Annak a szakasznak (24. szakasz) a módosítását, amely a nemzeti közösségek számára kiemelt jelentőségű intézményekről szól, nem irányozta elő a Kormány, így arra az Ügyrend értelmében módosítási indítvány nem nyújtható be.
Csak és kizárólag a törvényjavaslat parlamentből való visszavonása lehet a megoldás.

Varga László, parlamenti képviselő 
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/2702/A-kulturarol-szolo-torveny-varhato-modositasaval-tovabb-folyik-az-autonomialeepites-.html, 2015. augusztus 7. [18:13]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése