2016. szeptember 30., péntek

Tanácsnoki kérdések

Az  MNT ügyrendje 63. szakasza  alapján
 
Hajnal Jenő az MNT elnökeként, 2016. szeptember 2-án, közleményt adott ki, amely megjelent az MNT honlapján, majd a Vajdaság Ma hírportál is közzétette:  Az MNT elnöke elfogadhatatlannak tartja a zombori könyvtárban történteket címmel.
Első kérdésem a közleményben olvasható, idézett mondatból adódik: „Épp ezért képmutatónak tartom azt a magatartást és felháborodást, amely most épp azok részéről fogalmazódik meg, akik nagyon is jól tudták már hónapokkal ezelőtt, hogy nehéz lesz, ha nem lehetetlen megoldást találni erre a kényszerhelyzetre…”
● Kiknek a magatartását és felháborodását minősíti az MNT elnöke képmutatónak?
 
Az MNT elnöke által kiadott közlemény megjelenéséig a botrányos, nyugat-bácskai magyarellenes  történésekről csak egy újságírói megnyilatkozás adott hírt a Vajdaság Ma hírportálon: http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20546/Zombor-Felmondtak-tiz-konyvtarosnak.html  
 
● Azoknak a magatartását és felháborodását minősíti az MNT elnöke képmutatónak,  akik magyar könyvtárosként fölöslegessé váltak, akik felmondást kaptak,  akik nyilatkoztak róla, akik ezt a  ̶  nyugat-bácskai magyarság ellen is!  ̶  elkövetett merényletet a nyilvánosság elé tárták?
 
● Ki és mi gátolta meg  az MNT elnökét abban,  hogy ezt a botrányos, magyarellenes, munkahelyi felmondásokkal manipuláló, létszámleépítés ürügyén a nyugat-bácskai magyar művelődési életnek durván és szándékosan ártó magatartást még idejében, a felmondások kikézbesítése előtt,  tiltakozásának hangot  adva, a nyilvánosság elé tárja?  
● Egyeztetett-e az MNT elnöke a zombori könyvtár igazgató bizottságának  ̶  MNT által javasolt és kinevezett!  ̶  tagjával (aki nem mellesleg: a nagyobbik magyar párt tartományi képviselője!) az igazgató bizottság,  2016. augusztus 8-án meghozott, botrányos döntésével kapcsolatban?
 ● Ki fogadta áprilisban, a fölöslegesnek nyilvánított  magyar falusi könyvtárosok ügyében, az MNT elnökét? 
● Zombor város döntéshozóival (polgármesterével, testületi elnökével) egyeztetett-e az MNT elnöke a fölöslegesnek nyilvánított  magyar falusi könyvtárosok ügyében?
● Miről egyeztetett az MNT elnöke a zombori könyvtár igazgatójával, akinek a nyilatkozatából (http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20554/Zombor-Nem-lesz-fonnakadas-a-konyvek-kolcsonzeseben.html ) olyan következtetés vonható le, hogy az MNT elnöke jóváhagyta a falusi könyvtárosok munkanélkülivé nyilvánítását?
● Az MNT elnöke valóban azoktól várja az elfogadható és tartós megoldásra vonatkozó javaslatot, akik az előállt helyzetet létrehozták?  
● Az MNT elnöke szerint, valóban ennyiben kellene kimerülnie a Magyar Nemzeti Tanács érdekvédő és érdekérvényesítő szerepének?
Tari István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése