2023. február 6., hétfő

Mindennel foglalkozott. Hogy ne dolgozzon.
Lončar, Dušan Rankov

Egyes politikusoknak sok közös pontja van. Összeköti őket a folt a karrierjükön.
Marković, Ilija

Azt mondják, Szerbia útkereszteződéshez ért. Inkább azt lehetne mondani, körforgalomban van, amelyikből sehogyan nem tud kijutni.
Milojčević, Žarko

Én sorozaton kívüli típus vagyok. A feleségem minden sorozatot követ.
A vagyoni lap megerősítette – Trieszt a mienk!
Radovanović, Voja

A Nyugaton igenis pokol van, de a mi mennyországunkban többé nincs élet.
Simić, Milan R.

Fordította
Bozóki Antal

„Razzia-emlékközpont épül Újvidéken”

 Az újvidéki „második razzia” magyar áldozatainak még emlékműve sincsen!


„Gonoszság történt ekkor is, meg akkor is. És ezt nem lehet
addig abbahagyni, amíg nem tisztázzuk közös erővel”
Tandori Arnold: Aki akar látni, az lássonA Család szoborcsoportnál Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke is lerótta kegyeletét (Ótos András felvétele)

Az 1942. évi újvidéki razzia 81. évfordulója alkalmából, január 23-án, a Razzia áldozatai rakparton lévő Család szoborcsoport előtt tartott gyászszertartást az önkormányzat.
– Bizonyos dátumokon nem csupán történelmi ténysorokról emlékezünk meg, ezek a napok az élet nagy iskolájának tapasztalatait örökítik át ránk és mindazokra, akik utánunk érkeznek. Ezek közé a dátumok közé tartoznak e januári napok is, csendben állunk a hidegben, és borzongva emlékezünk azokra, akik 81 évvel ezelőtt itt életüket vesztették. Soha nem feledkezünk meg róluk. Önkormányzatként teljes erőbefektetéssel belevágunk egy emlékközpont létrehozásának a folyamatába, amely az 1942 januárjában lezajlott pogrom áldozatainak állít majd emléket. Az eljövendő nemzedékeket arra fogjuk megtanítani, hogy a bűncselekmények semmivel sem indokolhatók meg, és soha többé nem szabad megengedni semmi hasonlót!
Felszólítok mindenkit a megszállók vérengzésének egységes elítélésére! Azt szeretném, ha továbbra is ápolnánk egységünket, és ha közösen küzdenénk, legyőznénk mindazt, ami esetleg megoszthat bennünket. Mutassuk meg, hogy az embereket erényeik alapján értékeljük, és nem annak alapján, hogy milyen neműek, vagy hogy melyik valláshoz, nemzethez tartoznak. Városunk a fiatalok városa, a kultúra városa, alapjaiban hordozza az ártatlan szerbek, zsidók, romák és mások vérét. Újvidék mindannyiunk közös háza, együttértésben, szeretettel építjük körül olyan várfalakkal, amelyek megvédenek bennünket a gyűlölettől és az őrülettől. A 81 évvel ezelőtt kivégzettek miatti szomorúságon városunk soha nem fogja túltenni magát – mondta Milan Đurić, Újvidék Szerb Haladó Párti (SNS) polgármestere az emlékezőkhöz intézett beszédében.[1]
„A megemlékezés a Strandon, a fekete Gránitkocka-emlékműnél folytatódott.”[2]
Az Újvidéki Rádió Hangadó szerda című, 2023. február 3-ai műsorából megtudtuk, hogy „az oktatási minisztérium idén jóváhagyta a razziáról szóló tananyag beépítését a történelem tankönyvekbe.”[3]

Újvidék Város Képviselő-testülete 2015. május 29-én nyilatkozatban ítélte el az 1944 őszén és telén a Kátyi erdőben (szerbül Rajina šuma), a jugoszláv kommunista hatalom erőszakszervezetei által kivégzett több száz újvidéki polgár (szerbek, magyarok, bunyevácok) elleni bűntettet.[4] Az áldozatokat megfosztották jogaiktól, bírósági ítélet nélkül végeztek velük.
– Vajdasági magyar történészek és publicisták kutatásai és becslései alapján a jugoszláv katonai közigazgatás hónapjaiban és közvetlenül azt követően Újvidéken több mint ezer magyar nemzetiségű polgárt kínoztak halálra vagy lőttek agyon, nemcsak a Kátyi erdőben, de az egykori dohánygyárban, a folyamőrség laktanyájában és más helyeken. Erőszakos halálukat megelőzően ismereteink szerint legtöbbjük ellen semmilyen bírósági eljárás nem folyt.
Emlékeztetjük a közvéleményt és a városi képviselő-testületet, hogy a kegyeleti jog mindenkit megillett. A bírósági ítélet nélkül kivégzett ártatlan áldozatoknak civilizált országokban emellett az utókor tisztelete is kijár. Ennek ellenére az ártatlan magyar áldozatoknak Újvidéken mindmáig nem épülhetett emlékhely, noha azt a vajdasági magyar pártok mindegyike és az újvidéki magyar civil szervezetek immár 25 esztendeje követelik – olvasható a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) 2015. május 31-ei közleményében.[5]

Újvidéken tehát Razzia-emlékközpont épül, amely „az 1942 januárjában lezajlott pogrom áldozatainak állít majd emléket” és „a razziáról szóló tananyagot is beépítik a történelem tankönyvekbe”.
Nem lehet ez ellen éppen senkinek semmilyen kifogása. A probléma akkor kezdődik, ha tudjuk, hogy az 1944. évi újvidéki „második razzia” magyar áldozatainak – amely során 1944 októberétől a partizánok oly kegyetlenül megtorolták a két és fél évvel korábbi eseményeket, „amelynek részleteit ma is többnyire homály fedi”[6] – nincsen méltó emlékműve.
A tankönyvekbe is bele kellene, hogy kerüljön, hogy 1944/45-ben megtorlást követtek el a magyarok ellen is. Vagy a magyarok elleni animozitás/ellenséges indulat, ingerültség növelése a cél?
A Futaki-úti katonai temető sorsa is rendezetlen. A Makovecz Imre, Magyarország egyik legismertebb építész-tervezője által tervezett emléktorony felépítését – amit az újvidékiek ebben a temetőben képzeltek el, ahol első- és második világháborús magyar katonák is nyugszanak – „nem támogatja a délvidéki magyarság vezetősége sem”.[7]
A tervezett „1944/45 ártatlan áldozatai” nevű vitatott Véemeszes emlékművel – amelynek a felállításáról szóló szerződést 2023. december 28-án felbontotta a város[8] – egyébként sem oldódna meg az újvidéki atrocitások magyar áldozatai emlékművének a kérdése, akiknek a nevei többnyire ismertek.[9]

A Razzia-emlékközponttal kapcsolatosan az a kérdés is felvetődik, hogy nem a magyargyűlölet fokozását szolgálja-e majd, mivel elhallgatja, hogy 1944/45-ben magyarokat is végeztek ki ártatlanul. A többségi nemzet mikor lesz már hajlandó elismerni ezt a tényt?
Hogyan lehet ily módon „ápolni egységünket”?! Vagy ennek az ára, hogy a magyarok feledkezzenek meg az áldozataikról? (Đurić alkalmi beszédében csak „az ártatlan szerbek, zsidók, romák és mások vérét” említette, a magyarokét viszont nem. Hacsak a „mások” alatt nem értette.)
Az Újvidéken készülő Razzia-emlékközpont ellen senkinek semmi kifogása nem lehet. A természetes azonban az lenne, ha ez a központ nem csak az 1942, de az 1944/45 évi razziát is bemutatná. Ha a történelemkönyvekbe bekerülne az is, hogy nem csak a magyarok követtek el „pogromot” a szerbek és a többi nemzet tagjai ellen, de 1944/45-ben „atrocitások” voltak a magyarok ellen is. Ha a kommunista rendszer magyar áldozatainak is lenne méltó emlékműve Újvidéken.
Milan Đurić polgármester szavai – miszerint „Újvidék mindannyiunk közös háza, együttértésben, szeretettel építjük körül olyan várfalakkal, amelyek megvédenek bennünket a gyűlölettől és az őrülettől” –, csak ebben az esetben kaphat(ná)nak igazi értelmet.
Az egypárti (VMSZ-es) Magyar Nemzeti Tanácsnak – amennyiben a közösség ügyeivel is foglalkozni kíván és nem csak a Magyarországról folyósított pénzek elosztásával – ezeket a kérdéseket is sürgősen napirendre kellene tűzni.
 
A Duna World január televíziós csatorna 29-én tűzte műsorára a 42/44 a Vajdaságban című dokumentumfilmet,[10] a vajdasági származású Lavro Ferenc alkotását, amely „az 1942-es hideg napokat és az 1944-es partizánterrort igyekszik minél alaposabban körüljárni” […], „hiszen a közös múlt együttes felismerése, elismerése és feldolgozása hozhatja el a teljes megbékélést”.[11] Razzia-emlékközpontnak csakis ilyen elképzelésen kellene alapulnia.
Meddig kell még várniuk az újvidéki magyaroknak – a „történelmi csúcson” lévő szerb-magyar/magyar szerb barátság ellenére –, hogy méltóképpen megemlékezhessenek a halottaikról? Hogy legyen egy emlékhely, ahol le lehetne róni az ártatlan áldozatok iránti tiszteletet. Hogy gyakorolhassák a mindenkit megillető kegyeletre és társadalmi igazságtételre való jogot. Másképp a Razzia-emlékközpont nem fogja betölteni a helyes tudatformálásra irányuló szerepét.

BOZÓKI Antal
__________
[1] szb: Razzia-emlékközpont épül Újvidéken. Magyar Szó, 2023. január 24. 1. és 4., vagy https://www.magyarszo.rs/images/cache/1440x609/crop_0_33_2000_879/images%7Ccms-image-000287370.jpg,2023. január 24., 09:30
[2] Uo.
[3] Hangadó szerda - 2023.02.02. https://media.rtv.rs/hu/hangado/80509, 0:47:47-
[4] Tanjug: Krivična prijava za zločin u Rajinoj šumi [Tanjug: Bűnvádi feljelentés kátyi erdőben (Rajina šuma) elkövetett bűncselekmény miatt]. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=31&nav_category=11&nav_id=998645, 2015. május 31. 11:02
Lásd még: 021: Skupština grada diže spomenik saradnicima okupatora? [A Képviselő-testület emlékművet emel a megszállókkal együttműködőknek?] http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Skupstina-grada-dize-spomenik-saradnicima-okupatora.html, 2015. május 25. 10:22
[5] Visszhangzik a Kátyi erdő. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18673/Visszhangzik-a-Katyi-erdo.html, 2015. május 31. 19:32, és Magyar Szó, 2015. június 2. 12.
[6] Bővebben lásd Matuska Márton: Az elhallgatott razzia – Vérengzés Újvidéken (1944-45). Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Budapest 2015. 7. és 10-11. Az Újvidéken likvidált 305 személy névsorát lásd az idézett kiadvány 262-269. oldalán.
[7] Mák Ferenc: A kivégzések hosszú időn át folytak. Lásd Matuska könyvében, az előző jegyzetben, 7.
[8] Újvidéki emlékmű: Visszalépett a kivitelező.
https://szmsz.press/2022/12/28/ujvideki-emlekmu-visszalepett-a-kivitelezo/, 2022-12-28 11:33, és Újvidék: Felbontották a szerződést az 1944/45-ös ártatlan áldozatok emlékművének megépítéséről.
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28166/Ujvidek-Felbontottak-a-szerzodest-az-1944-45-os-artatlan-aldozatok-emlekmuvenek-megepiteserol.html, 2022-12-28 11:33
[9] Lásd a 6-os alatti kiadványban.
[10] 42/44 a Vajdaságban. https://www.awilime.com/tv/4244_a_vajdasagban/duna_world/2023_01_29_23_00/1sVcK
[11] T.A.: Aki akar látni, az lásson. Családi Kör, 2023. január 26. 8-9, és/vagy https://szmsz.press/2023/01/27/aki-akar-latni-az-lasson/, 2023. január 27. 6:27

Újabb olajszankciók léptek életbe, a magyar kormány is megszavazta

 A Szabad Európa honlapja

2023. február 6.

Jó reggelt kívánok!

Ezek voltak a legfontosabb cikkeink a hét végén, ma reggelig:

  • Hogyan kínozzák a magyar rendőrök az elfogott menekülteket?
  • Tilos az orosz olaj tengeri szállítása az EU-ba
  • Megint tömeges orvos-felmondással fenyeget az orvosi kamara
Vasárnaptól tilos orosz eredetű olajtermékeket behozni az Európai Unióba. Akik pedig még tudnak csővezetéken orosz nyersolajat venni, mint Magyarország, azok csak megkötésekkel kereskedhetnek az abból finomított termékeikkel. December óta ársapka korlátozza a nyersolaj árát, mostantól a benzinre, dízelre és kerozinra. illetve a fűtő és kenőolajokra is ársapka vonatkozik.
Orosz olaj Bulgáriába, onnan részben Ukrajnába: meddig maradhat fenn Szófia és a Lukoil EU által szentesített különügylete? – teszi fel a kérdést lapunk.
Miközben az EU leállítja az orosz olaj importját, Bulgária folytatja a finomítását, de az orosz olajóriásra, a Lukoilra nehezedő egyre nagyobb nyomás miatt ez nem tart örökké.

Ukrán tél
Szintén a Szabad Európa tudósított arról, hogy egyre több orosz katonai egység szegül szembe a parancsokkal, és nem hajlandó harcolni az Ukrajna elleni háborúban, panaszkodva a rossz kiképzésre, az alapvető felszerelések hiányára és a sokak szerint értelmetlen – vagy öngyilkos – utasításokra.
Múlt héten jelent meg a videó a Telegramon és más orosz közösségi oldalakon, amelyen több mint kéttucatnyi maszkos és terepszínű gyakorlóruhába öltözött férfi csoportja áll egy havas mezőn, és segítségért könyörög.
Mi vagyunk a 254. ezred 3. zászlóalja 7. századának 1., 3. és 4. szakaszának katonái. Kérjük, segítsenek nekünk rendezni a helyzetet – mondják a katonák. – A parancsnokunk azt a parancsot adta, hogy ne vonuljunk vissza a helyünkről. De a parancsnok nem biztosított fedezéket és támogatást. Csak géppuskáink voltak, az összes többi fegyverünk megsérült.
Most dezertálással vádolnak minket, mivel a századparancsnok azt mondja, hogy nem ő adta a parancsot – mondták. – Összefoglalva: a parancsnokság nem törődik velünk.”
Okszana Lebedenko ukrán katonaorvos 11 éves lánya, Jeva azután tűnt el, hogy az oroszok elfoglalták szülővárosát, a Harkivi területen található Vovcsanszkot. Lebedenko később rájött, hogy oroszbarát testvére vitte Oroszországba a lányt engedély nélkül. Csaknem egy év elteltével decemberben önkéntesek segítségével találhatott újra egymásra anya és lánya Kijevben. Az ukrán hatóságok szerint eddig több mint 14 ezer gyermek került Ukrajnából Oroszországba, ahol adoptálják és orosszá nevelik őket. Nézzék meg megrázó videónkat!
A propaganda szinte mindenhol jelen van”: helyi információs aktivisták szállnak szembe a Kreml hadigépezetével – írta meg orosz társszerkesztőségünk. (Ami, hasonlóan, a cikkben szereplő médiumokhoz, a háború kitörése után kénytelen volt elhagyni az országot.)
Vlagyimir Putyin kormánya évek óta folytat háborút a másként gondolkodók ellen Oroszországban – ezeket az erőfeszítéseket fokozta azóta, hogy a Kreml februárban megindította Ukrajna elleni hatalmas invázióját. Egyes oroszok azonban a közösségi média révén küzdenek a propaganda és a megfélemlítés ellen.

Ellenállók
Egy, az illetékes kormányhivatal oldalára kikerült tanulmány szerint jóval több vizet fogyasztana a debreceni akkugyár, mint amennyit kommunikálnak. A dokumentum szerint akár 60 ezer köbmétert is fogyaszthat a jövőben a déli ipari park, az önkormányzat által terjesztett röplap szerint azonban még 40 ezret sem fog. Az önkormányzat félreértésről beszél, és a dokumentum eltűnt a kormányhivatal oldaláról.
A háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződéseket, helyezzék letétbe feladatellátási szerződéseik felmondását, a kórházi orvosok az önkéntes többletmunkájuk felmondását helyezzék letétbe – ezt szavazta meg közel egyhangúlag a Magyar Orvosi Kamara (MOK) rendkívüli országos küldöttközgyűlése.
A kormány belefogott ugyanis az egészségügy átalakításába az orvosi ellátás első vonala, az ügyeleti rendszer átszabásával. Hajdú-Biharban indult a reform: az eddigi 22 háziorvosi ügyelet helyett csak 10 településen lehet este vagy éjszaka orvoshoz fordulni. Mindez válasz a kínzó orvoshiányra, amit elsősorban mentőtisztekkel pótolnának.
Az egészségügyért felelős államtitkár szerinta kamara lépése a betegeket veszélyezteti. Kérem a kamarát, hogy mivel ez felelőtlenség, a felelőtlenségtől tartózkodjon.” Takács Péter szerint „a magyar egészségügy továbbra is jól teljesít.”
A Belügyminisztérium közleményt adott ki arról, hogy a napokban utalják a pedagógusoknak az átlagosan tíz százalékkal megemelt fizetésüket. A tárca a már ismert kormányzati menetrendet ismételte meg: az idei béremelés mértéke januárig visszamenőleg 21 százalékos lesz, ezt követően 2024-ben 25 százalékos, 2025-ben pedig 29-30 százalékos lehet a mértéke. A közlemény szerint a kormány célja, hogy 2025-re a pedagógusok átlagfizetése elérje a diplomásátlagbér nyolcvan százalékát. Egyébként pedig amikor Magyarország majd megkapja az uniós forrásokat, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű pedagógusbér-emelés következhet.
Ez köszönőviszonyban sincs a bérkövetelésünkkel vagy az inflációval – reagált a Szabad Európának a Belügyminisztérium bejelentésére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetnek (PDSZ) választmányi elnöke, Komjáthy Anna és Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke.

Megkínzott menekültek
A magyar hatóságok a felelősek annak a 22 éves szír férfinak a haláláért, aki a Tiszán keresztül jutott Magyarországra, mert a rendőrök társaival együtt visszakényszerítették őket a folyóba – mondta ki az Emberi Jogok Európai Bírósága. Cikk sorozatunk második részében folytatjuk annak feltárását, ahogy a magyar rendőrök különféle módszerekkel kínozzák azokat a menekülteket, akiket a határ közelében kapnak el.
A héten volt Tamás Gáspár Miklós temetése. A filozófusra egy igazi médiaritkasággal emlékezünk a Szabad Európa Rádió 1992-es műsorával, amelyben az SZDSZ Országos Tanácsának elnökeként Csurka Istvánnal, az MDF akkori alelnökével beszélgetett a megszűnő pártállam új lehetőséget kereső vezetőiről, magas beosztású embereiről.
Pénznyelővé vált a Biodóm, mert a fővárosnak nincs forrása a befejezésére. Bősz Anett főpolgármester-helyettes szerint kormányzati beruházásról van szó, amelynek befejezéséhez a kormány nem adta oda a szükséges fedezetet, de a félkész épület a főváros tulajdonába került, neki kell fenntartania, fűtenie, miközben Budapest súlyos pénzügyi gondokkal küzd. Ennek ellenére úgy döntöttek, nem hagyják fűtés nélkül amortizálódni a Biodómot. Lapunk megtudta, hogy még 45 milliárdra lenne szükség a látványosnak szánt beruházás befejezéséhez.
Már készültek a külföldi utazásra a budapesti Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium diákjai, amikor az iskolavezetés visszavonta a már megítélt Erasmus-pályázatokat. Az intézmény vezetése szerint a szervező cég hibájából kerültek ilyen kellemetlen helyzetbe. Egy szülő azt mondta lapunknak, megérti a döntést, de azt nem, miért írták ki a pályázatokat.
Kapcsolati erőszakból, emberkereskedők, csicskáztatók fogságából menekülőkön segít Toszeczky Renáta, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szociális munkása. Tudja, hogy mit élnek át, hiszen a saját bőrén tapasztalta meg, milyen áldozattá válni. Azt mondja, megszokta már, hogy a magánélete összefonódik a hivatásával. Szelfi-interjúnk.
Szintén Szelfiben szerepelt Pintér Judit Nóra pszichológus, aki az orvos-beteg kommunikációról hiányosságairól beszélt, és arról, hogy ez fokozza a betegek kiszolgáltatottságát.
És a sok borzalom után jöjjön egy szívmelengető videónk.
A tartalma nagyon fog és érint engem” - mondja Tes Anna, a Baltazár Színház színésze új darabjukról, amit az ukrán háború ihletett. “Megtörtént a valóságban, és innét magam előtt látom, amikor mondom a szöveget. És így nehezen tudom elmondani.” A 25 éves, fogyatékkal élő színészekkel dolgozó színház bejárta a világot. Magyarországon egyedülálló, amit csinálnak, ami nem csak arról szól, hogy a fogyatékkal élőkkel elfogadóbb legyen a társadalom. A társulat tagjai a Baltazár születésnapi rendezvényén elmesélték, mit kapnak ők a színháztól, és mit tudnak ezáltal adni. Érdemes megnézni videónkat.
Ja, hétvégén szinte minden ellenzéki párt nagy seregszemlét tartott. Mindegyiken sokan elmondták, hogy az Orbán-rezsim tarthatatlan.

Öltözzenek melegen!
Kerényi György

2023. február 5., vasárnap

Kurti: Belgrádnak és Pristinának kölcsönösen el kell ismernie a kisebbségek jogait

 Kurti: Belgrádnak és Pristinának kölcsönösen el kell ismernie a kisebbségek jogait

 2023-02-05 7:58

„Koszovó és Szerbia viszonyának a rendezése azt jelenti, hogy mindkét országnak  kölcsönösen szavatolnia kell a kisebbségek jogait az EU standardjaival összhangban. Találkoztam a Szerbiában élő albán és bosnyák közösség vezetőivel, akik ugyanolyan jogokat követelnek, mint amilyenek a Koszovóban élő szerb közösséget megilletik” – közölte Albin Kurti koszovói miniszterelnök a Twitteren.

A koszovói kormány közleménye szerint Kurti a szerbiai kisebbségi vezetőkkel a Koszovó és Szerbia viszonyának rendezését szolgáló európai javaslat részleteiről tárgyalt.

https://szmsz.press/2023/02/05/kurti-belgradnak-es-pristinanak-kolcsonosen-el-kell-ismernie-a-kisebbsegek-jogait/

2023. február 4., szombat

A szabadság különös iránya

 A szabadság különös iránya

2023. február 4.

Magyarország, akár egy végső stádiumban lévő beteg, lassan belealszik a nemlétbe, szinte már alig vannak éber pillanatai, inkább csak fellobbanásai. Ebből a tragikus emberi állapotból nem jöhet ki jó, annál több rossz: új meg új kollektív megaláztatások, még nagyobb, még drágább Hatvanpuszták, újabb akkumulátorgyárak, tartós leszakadás, tovább erősödő nemzeti izoláció. Egyedül EU-tagságunknak tudhatjuk be, hogy a felszín még egy élhető ország illúziója, de a parlamenti kétharmad szavazataival azt is elveszíthetjük, márpedig ennek az esélye egyre nő. Ahol a hatalmon lévők lelkiismeret és szégyenérzet nélküli élete találkozik a lent lévők ugyancsak lelkiismeret és szégyenérzet nélküli életével – egyik fél sem teljesíti a sors által rá kirótt feladatot –, ott csak egy végkimenetel lehetséges: az elnyomás erősödése és háború nélküli háborús veszteségek.

Ami velünk itt most végbemegy, az ahhoz az erkölcsi megsemmisüléshez hasonló, ami a németekkel történt Hitler alatt és az oroszokkal most Putyin alatt. Ha körülötted erkölcstelenné válik a politika, és tartóan a hatása alatt állsz, akkor mindegy, mit teszel, mit gondolsz, egy idő után te magad is erkölcstelenné válsz. Lehetsz bár kényszerű elviselője a hatalmon lévők tetteinek, el kell fogadnod, hogy nem csak az áldozatuk vagy, hanem a bűnrészesük is. 

Van egy mondata Italo Calvino olasz írónak: "A meg nem valósított jövő csak a múlt ágai: halott ágak". Ha létezik ország, amelyre ez a végzetes prófécia a legteljesebben illik, az a miénk. Három évtized elteltével az alábbi fogalmak a magyarok nagy többségének csupán jelentés nélküli, üres szavak: köztársaság, jogállam, liberális állam, demokrácia, hatalmi ágak szétválasztása, az emberi jogok általában és az állampolgári jogok konkrétan, szakszervezet, sztrájkjog, fékek és ellensúlyok, szabadság, igazság, népszavazás, elszámoltathatóság… egy normálisan működni képes ország nélkülözhetetlen elemei. Gyökereitől megfosztott fa – ez lett Magyarországból, a rendszerváltás lázas, szép reményeiből.

Holnap utolérjük Ausztriát, holnapután régiós középhatalom leszünk, így szól most a gyengeelméjűeknek feltálalt és a fejlődés illúzióját szolgáló mese, de a nemzeti igények valójában a plázák mélygarázsaihoz hasonlóan legalulra, a mínusz szintekre lettek belőve. Legyél melós az ázsiai tulajdonú akkumulátorgyárakban, szobalány O. Ráhel szállodáiban. Magasabb nemzeti célok futó gondolatként sem merülnek fel ebben a hivatalos nevén kormánynak nevezett, de inkább csak keleti uralmi módszereket importáló bűnszövetkezetben. Az emberi romlottságot egy időben többféle forrás is táplálja, és mind egyformán szennyezett. Vesztünkre a magyar miniszterelnök mindegyikből szorgalmasan kortyolgat, és ez pontosan követhető is az ország egyre romló állapotán.

Ellentétben a kormánnyal, a nemzetközi összehasonlítások nem hazudnak, szinte mindenben az EU-rangsorok legaljára csúsztunk. Logikus. Diktatúrákban háttérbe szorul a nemzeti érdek, helyébe egy szűk kör, pár tucat ember saját érdekei lépnek – ezért rejtegetik bankszámláikat, titkosítják a számukra fontos szerződéseket –, viszont az Oroszországgal változatlanul fenntartott baráti, sőt segítő viszony különlegesen nyomasztó bűnként terheli elsősorban a miniszterelnököt, de kormánya valamennyi tagját is. Ugyanakkor óriási teher kell, hogy legyen minden tisztességes magyar állampolgár lelkiismeretén. 

Nincs tévedés, félreértés. Ha Orbán Viktor 2010 előtt tudta: „Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik”, akkor tudja ma is. Ha akkor ez volt az álláspontja: „Nem szabad megengedni, hogy Magyarország a Gazprom legvidámabb barakkjává váljon”, akkor tavaly októberben miért küldte Szijjártót Moszkvába, a Gazprom vezetőihez, ő meg pedig ezt üzente vissza: „Megszereztem a Gazprom elkötelezettségét a hosszútávú együttműködésre velünk". Valóban úgy látná Orbán, hogy miközben Ukrajnában egy magyarországnyi területet tett már emberi életre alkalmatlanná az oroszok eszelős háborúja, a szabadság útirányt váltott és most már kelet felől érkezik? És amikor az EU valamennyi országa rohamtempóban és sikeresen válik le az orosz energiáról, akkor a magyar kormány miért nem mozdul? Miért finanszírozza még mindig a megháborodott orosz elnök teljességgel igazolhatatlan háborúját? 

A diktátorok mindig szívesen bíbelődnek a pusztítás valamilyen formájával: munka- és haláltáborok építése, újabban inkább betiltás, bezárás, külföldre kényszerítés, törvénytelenségek törvényesítése, ilyesmik. Amiről pedig azt mondják, hogy jó és hasznos, abba többnyire beledöglik az ország. Az orosz fiatalságot pont ilyen célért hajtják most tízezrével vágóhídra, mi pedig… hát ne legyünk túl optimisták. Orbán is bármit megtehet, mert a magyar állam halott, a helyébe ő lépett. Az állam minden szerve és intézménye halott, a hivatalnokai szorongó, állásukat féltő végrehajtók, nincs többé mindenkire egyformán érvényes szabály; ő egyedül a szabály. Azt tesz, amit akar, akarnoksága elé legfeljebb saját belső sugallata állíthat sorompót, az viszont egyre ritkábban ereszkedik le. Alighanem nincs körülötte senki, aki figyelmeztethetné, ne csináld, nem jó az országnak. Hitleren kívül csak róla mondható el, hogy sikerült azonossá válnia az állammal, így most minden állami intézmény őt szolgálja és áttételesen mindenki az ő szolgája. S ha ez nem lenne elég, tavaly nyáron Tusnádfürdőn öntelten ezt mondta: „A világ nekünk tartozik, és ezt be is akarjuk vasalni”. Ez az egész így együtt nem sok jót ígér.

 Bruck András

https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=itthon&hir=15239

 

Danas, 2023. február 3. 11.

A közösség leszégyenítése!

Deli Andor nem támogatta, hogy bíróság vizsgálja ki az orosz háborús bűnöket


 

 Deli Andor (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője arról számolt be, hogy több mint kilencezer civil, köztük 453 gyerek halt meg az (orosz – B.A.) agresszió kezdete óta, és a hatóságok mintegy 80 ezer olyan esetet jegyeztek fel, amelyek orosz katonák által elkövetett háborús bűncselekménynek minősülhetnek – írja a január 18-ai Magyar Szó.[1]
– Az Európai Parlament (EP) január 19-ei állásfoglalásában az orosz politikai és katonai vezetés felelősségre vonását követeli az Ukrajna elleni agresszió bűntette miatt.
A Parlament szerint az orosz fegyveres erők által Bucsában, Irpinben és sok más ukrán városban elkövetett bántalmazásokról szóló jelentések bemutatják a háború brutalitását, és hangsúlyozzák, milyen fontos az összehangolt, nemzetközi fellépés, hogy a nemzetközi jog alapján felelősségre vonható személyeket bíróság elé állítsák. A képviselők arra szólítják az Uniót, hogy Ukrajnával és a nemzetközi közösséggel együttműködve szorgalmazza egy különleges nemzetközi törvényszék létrehozását, amely Oroszország politikai és katonai vezetésének, valamint szövetségeseinek felelősségre vonását célozza.
Az EP-képviselők úgy vélik, egy ilyen törvényszék felállítása pótolná a jelenlegi nemzetközi büntető igazságszolgáltatási rendszer hiányosságait, és kiegészítené a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálati erőfeszítéseit, mivel Ukrajna esetében az jelenleg nem tudja kivizsgálni az agresszió bűncselekményét.
Az állásfoglalást a Parlament 472 igen szavazattal, 19 ellenszavazat és 33 tartózkodás mellett fogadta el – áll egyebek mellett az EP sajtóközleményében.[2]
A jelenlévő ellenzéki magyar EP-képviselők támogatták a dokumentumot, azonban sem a 12 fideszes, sem az Európai Néppárt tagjaként dolgozó KDNP-s képviselő nem nyomott gombot. Ugyanakkor ott voltak. Mindez nem újdonság: a Fidesz folyamodott már ehhez a „megoldáshoz”, amikor Oroszország, vagy Kína számára kellemetlen döntésekről volt szó az Európai Parlamentben – közli a hvg.hu.[3]

– Százezrek haltak meg, több százezerre tehető a hadirokkantak száma, és milliók váltak hontalanná és földönfutóvá a kilencvenes évek délszláv háborúiban. […]
A háború(k) következményei alól a vajdasági magyarok sem vonhatták ki magukat. Tízezrek menekültek külföldre, ugyanennyi család szakadt szét tartósan vagy örökre. A szankciók, a hiperinfláció, az áruhiány következményeit mindannyian egyformán éreztük, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Besorozott, egyenruhába bújtatott vajdasági magyarok haltak vagy sebesültek meg különböző frontokon, és mint tudjuk, az is előfordul(hatot)t, hogy magyar lőtt magyarra egy délszláv háborúban, a horvát fronton, hisz mindkét szemben álló fél előszeretettel küldte az első sorba a nem az ő nemzetéhez tartozó, de az ő hadseregében harcoló nemzetiségi katonákat.
Mindezek után és mindezt tudva különösen gusztustalan, erkölcstelen, gyomorforgató és elfogadhatatlan, ha épp egy vajdasági magyar politikus gondolja úgy – sőt, dönt úgy –, hogy a háborús bűnöket még csak ki sem kell vizsgálni.[4] Deli Andor, a VMSZ európai parlamenti képviselője a Fidesz frakciójában így gondolja, és így döntött – írja Kókai Péter a Családi Kör január 26-ai számának vezércikkében.[5]
– Az 1993-ban Hágában létrehozott Nemzetközi Törvényszék huszonnégy éves működése során százhatvanegy ember ellen emelt vádat, és közülük nyolcvannégyet ítélt el a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények miatt, köztük a srebrenicai népirtás több végrehajtóját és kitervelőjét, Ratko Mladićot, Radovan Karadžićot, Biljana Plavšićot. […] De nem csak szerbek voltak az elítéltek között. Nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül a bíróság ítéletet mondott minden horvát és bosnyák elkövető felett is, akit maga elé tudott idézni, és akiről bebizonyosodott, hogy háborús bűnöket követett el. Ez, persze, egyetlen embert sem támasztott fel halálából, és egyetlen lerombolt családi házat nem épített újjá, de talán egy kis lelki gyógyírt adott az áldozatok hozzátartozóinak, és egy kicsit úgy érezhettük, helyreállt a világ erkölcsi rendje.
Egy hasonló jellegű bíróság felállítását javasolja most az Európai Parlament az Ukrajna területén, az orosz fegyveres erők által elkövetett háborús bűntettek miatt. Az ezzel kapcsolatos állásfoglalást az európai képviselők elsöprő többséggel megszavazták, a Fidesz képviselői azonban nem. Ott voltak, jelen voltak, de nem nyomtak gombot, azaz még csak nem is szavaztak. Így Deli Andor sem. Ott volt, jelen volt, de félrenézett, vagy csak eltakarta a szemét, keze nem mozdult szavazásra – ki tudja, milyen politikai érdekek miatt, írja Kókai.[6] – Andor, ez elfogadhatatlan. Vajdasági magyar politikus – lásd a fentieket! – így nem viselkedhet. Semmilyen okra és érdekre hivatkozva sem – tette hozzá.[7]

Deli Andor (1977, Óbecse) Vajdaságból elszármazott fideszes-véemeszes EP-képviselő „önhibáján kívül” – vagyis érdemtelenül, a Vajdasági „Magyar” Szövetség, pontosabban annak vezére, Pásztor István által kerülhetett az Európai Parlamentbe még a 2014. évi EP-választásokon.
Nem kell ezért csodálkozni, hogy a VMSZ elnökének fiatalabb fia, Ábel[8] a feleségével, Petra Pasztor-Paulikkal[9] éppen Delinél „asszisztens” Brüsszelben – gondolhatjuk milyen fizetéssel. Valamivel csak meg kell hálálni a zsíros képviselői fizetést és a semmilyen felelősséggel nem járó brüsszeli életet!
A péterrévéről elszakadt fiatal képviselő, Deli Andor azóta több alkalommal is bizonyította, hogy nem a vajdasági magyar közösség, hanem a két párt érdekeit képviseli, ezek alapján szavaz az EP-ben.[10] Még a szülőfalujában történt „valóban szervezett betelepítés”[11] ellen sem szólalt fel az EP-ben.
Az országjelentésekkel kapcsolatos felszólalásaiban általában Szerbiának az EU-hoz való feltételek teljesítése nélküli csatlakozását támogatta. A Fidesz és a VMSZ összehangolt utasításai alapján – a Szerb Haladó párt (SNS) érdekeinek a szolgálatában – szófogadóan nyomkodta a szavazógombot, szavazott az Európai Bizottság (EB) – szerbiai állapotokkal és a nemzeti közösségek helyzetével kapcsolatos – kritikus jelentései ellen is.[12] Leszégyenítve ezzel is a vajdasági magyar közösséget, amelyet képviselnie kellene.
O tempora, o mores! (Micsoda idők, micsoda erkölcsök!)

BOZÓKI Antal

__________
[1] Szerkesztőségi összefoglaló. Kijev több ezer civil áldozatról tud. Magyar Szó. 2023. január 18. 2.
[2] Európai Parlament. Sajtóközlemény. Ukrajnai háború: az EP-képviselők különleges törvényszéket sürgetnek az orosz bűnök megbüntetésére. https://www.europarl.europa.eu, 2023. január 19. 15:06
[3] EUrologus. Nemzetközi büntetőbíróságot szorgalmaz az EP az orosz háborús bűnök kivizsgálására, a fideszes képviselők inkább nem szavaztak. https://hvg.hu/eurologus/20230119_Nemzetkozi_buntetobirosagot_szorgalmaz_az_EP_az_orosz_haborus_bunok_kivizsgalasara_a_fideszes_kepviselok_azonban_nem_szavaztak, 2023. január 19. 16:02-16-10, és
[4] Deli Andor nem támogatja, hogy bíróság vizsgálja ki az orosz háborús bűnöket.
https://szmsz.press/2023/01/19/deli-andor-nem-tamogatja-hogy-birosag-vizsgalja-ki-az-orosz-haborus-bunoket/, 2023. január 19. 17:59
[5] Kókai Péter: Andor, ez elfogadhatatlan. Családi Kör, 2023. január 26., és/vagy https://szmsz.press/2023/01/28/andor-ez-elfogadhatatlan/, 2023. január 28 9:03
[6] Uo.
[7] Uo.
[8] Deli Andor. Assistants. Accredited assistants.
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124714/ANDOR_DELI/assistants#detailedcardmep
[9] Uo. Accredited assistants (grouping).
[10] Lásd a Deli Andor és Hajnal Jenő elégedett. És mi? (1-3) c. írásom. http://delhir.info/2018/10/02/deli-andor-es-hajnal-jeno-elegedett-nah-de-mi-van-velunk-delvideki-magyarokkal/, 2018. október 2. és https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11372, 2018. október 3.; http://delhir.info/2018/10/04/deli-andor-es-hajnal-jeno-elegedett-es-mi-ii-resz/, 2018. október 4. és
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11374, 2018. október 5., és https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11375, 2018. szeptember 5.
Lásd még: Deli Andor felszólalt az EP-ben, de a délvidéki magyarok helyett a siptárok és a szerbek viszonyáról beszélt. https://delhir.info/2020/11/04/deli-andor-felszolalt-az-ep-ben-de-a-delvideki-magyarok-helyett-a-siptarok-es-a-szerbek-viszonyarol-beszelt/
[11] Szülőfaluját teletelepítették koszovói cigányokkal, de Deli Andor egy szót sem mondott erről az EP-ben. https://delhir.info/2019/04/10/szulofalujat-teletelepitettek-koszovoi-ciganyokkal-de-deli-andor-egy-szot-sem-mondott-errol-az-ep-ben/
[12] Bővebben lásd a Lázongó Délvidék/Vajdaság c. könyvem. Historiae, Óbecse 2022, 297-317 p. Letölthető itt: http://www.historiae.rs