2013. július 3., szerda

Villogtak a VMSZ-es káderek a Magyar Nemzeti Tanács ülésén: Káich Katalin élete első történelemóráját azzal kezdte, hogy ezen a vidéken előbb éltek szlávok, mint magyarok


A Magyar Nemzeti Tanács (MNT 2013. július 1-jei – B. A.) ülésén elfogadták a magyar-szerb „megbékélésről” szóló nyilatkozatot. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) káderei olyan lelkesedéssel beszéltek a magyar és a szerb elnök csúrogi „főhajtásáról” és a VMSZ érdemeiről, hogy sor kerülhetett erre a „történelmi gesztusra”, mintha legalábbis Délvidéket visszacsatolták volna az anyaországhoz. 
„Elégtétel”, „katarzis”, „öröm” (?!), „megnyílt az ajtó”  – ilyen és ehhez hasonló jelzők és frázisok hagyták el a büszke VMSZ-es szájakat. Holott, mint tudjuk, Áder János a szerb parlamentben meghajolt és bocsánatot kért a szerbektől, akiket aztán a megemlékezésen testvéreinek nevezett, míg Tomislav Nikolić szerb elnök még csak annyit sem mondott, hogy elnézést, magyarok. 
Rácz Szabó László – Röszi, a Magyar Polgári Szövetség elnöke megpróbálta lehűteni a „meszes” eufóriát, mondván, hogy a délvidéki magyarság ezúttal sem kapott semmit a szerbektől. A „miniparlament” felvillanyozott része erre azonnal „nekiugrott” Röszinek azzal a szándékkal, hogy „leharapja a fejét”. 
„Megfertőzte, bemocskolta, megmérgezte az emlékeket”, „lelki beteg” – vágták hozzá a derék „meszes” pártkatonák és „civilek”. 

 
A képen: A magyar diákok önmegbecsülését fokozó Káich Katalin 

Káich Katalin nyugalmazott tanár felszólalása volt a csúcs. Szükségesnek tartotta eldicsekedni, hogy a pályafutása kezdetén, az első történelemóráján mely szavakkal fordult a diákjaihoz. Hálásak vagyunk neki, hogy ezt megosztotta velünk. 
„Sohasem jusson eszetekbe firtatni, ki élt előbb ezen a vidéken, ugyanis az ásatások azt bizonyítják, hogy a szlávok: szerbek és horvátok voltak itt előbb, nem a magyarok”. Így kezdte tehát nevelni Katalin néni a diákjait. (Aztán csodálkozunk, hogy a magyarjaink kishitűek, letargiásak, hiányzik belőlük a nemzeti büszkeség és öntudat).  
Röszi egy későbbi felszólalásában kiemelte, hogy azok a bizonyos csontok nem a szlávoké, hanem a (későbbiekben elszlávosodó) bolgároké voltak.
Kár, hogy nem tartanak gyakrabban MNT-üléseket. 

Fekete Lehel  
DélHír portal:  
http://www.delhir.com/cimlap/kiemelt-hirek/10331-villogtak-a-vmsz-es-kaderek-a-magyar-nemzeti-tanacs-uelesen-kaich-katalin-elete-els-toertenelemorajat-azzal-kezdte-hogy-ezen-a-videken-elbb-eltek-szlavok-mint-magyarok-,
2013. július 02. [12:00]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése