2014. január 27., hétfő

Vajdasági magyar pártok közleménye

A Magyar Polgári Szövetség 2014. január 22-re megbeszélésre invitálta a vajdasági magyar pártokat, amelyen a házigazdán kívül elnöki vagy képviseleti szinten részt vett a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, valamint a Magyar Remény Mozgalom. A Magyar Egység Párt jelezte, hogy bár elfoglaltság miatt nem lehet jelen, támogatja a meghozott határozatokat. A Vajdasági Magyar Szövetség nem válaszolt a felkérésre.
A magyar érdekvédelmi pártok tanácskozása elemezte:
- a nemzeti tanácsokat érintő legújabb alkotmánybírósági döntést,
valamint foglalkozott
- a küszöbön álló magyarországi választásokkal.
A nemzeti tanácsokról szóló törvény, amelyet elsősorban dr. Korhecz Tamás, valamint dr. Várady Tibor állítottak össze, már a születés pillanatában is nagyon hiányos, a nemzeti autonómia elemeit nem tartalmazó törvénynek bizonyult. Ezt az eleve rossz törvényt zsigerelte ki az Alkotmánybíróság legújabb határozata. Szerbia tovább kiskorúsítja a Vajdaságban élő őshonos magyar nemzeti közösséget és az MNT-t, hiszen ismét magához ragadja az őt meg nem illető jogot, hogy a magyarok helyett képviselje az érdekeinket.
Ez a szégyenletes helyzet egyértelművé tette, hogy a VMSZ eddigi simulékony politikája vereséget szenvedett. Következésképpen a magyar kormány hamis információkhoz jut, és miközben a szerbek területi autonómiát nyernek Koszovón, addig a vajdasági magyaroknak semmi sem jut. Mindez pedig egyenes úton vezet a magyar közösség tagjainak másodrendű polgárrá süllyesztéséhez, az elszegényedéséhez és a pusztuláshoz.
Alulírott pártok sürgősnek tartják, hogy a kialakult helyzetben létrejöjjön egy a vajdasági magyar pártok egészére kiterjedő párbeszéd, egyeztetés a magyarság érdekében.
Ugyancsak megbeszélésre hívják dr. Korhecz Tamást, az MNT elnökét, hiszen mindeddig egyetlen egyeztető tárgyalás sem történt az MNT és a magyar pártok között. Egységes álláspontot kell kialakítani, akár javaslatot kell tenni Szerbia alkotmányának módosítására. is.
A magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatban a tanácskozás egyértelműen arra szólítja fel a vajdasági magyarokat, minél többen kérjék a magyar állampolgárságot, regisztráljanak a választói névjegyzékre és vegyenek részt az április 6-ai választásokon.

Magyar Egység Párt – Szmieskó Zoltán elnök
Magyar Polgári Szövetség – Rácz Szabó László elnök
Magyar Remény Mozgalom – László Bálint elnök
Vajdasági Magyar Demokrata Párt – Csorba Béla elnök
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége – Csonka Áron elnök


2014. január 26. [22:09]
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése