2015. július 20., hétfő

A VMSZ NEM FELEJT!Jog a (külön)véleményre

Az idei nyár kisebbségi magyar vonatkozású politikai „slágere” kétségtelenül Varga Lászlónak, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) menesztett alelnökének, a párt köztársasági parlamenti képviselőjének Mi történik? c. szerzői írása.[1] (Az írás címe egyébként a Mit tettünk? is lehetett volna).[2]
A már eddig is nagy meglepetést kiváltott szöveg nemcsak némi betekintést adott a pártban uralkodó viszonyokba, de a szervezet eddigi nemzeti kisebbségi politikájának a felülvizsgálását is megköveteli.
Mit is mond az alelnöki tisztségre való megválasztása után 49 nappal „leváltott” Varga?
A 16 pontba foglalt, önvallomásnak is nevezhető írás, valójában egyfajta vádirat a VMSZ vezetősége és politikája ellen. Megírására a szerzőt az késztette, hogy „nem tudott továbbra is azonosulni azzal, ami a közéletünkben zajlik”.
Varga értékelése szerint a pártban „a konfliktuskeresés és a közösségi ügyek erőből való intézése került előtérbe”, ami miatt „a VMSZ az elmúlt 12 hónapban számos közéleti konfliktusnak vált a főszereplőjévé”. A szervezetben „a személyi konfliktusok mellett a tartalmi törésvonalak is felszínre kerültek”. „A VMSZ értékrendje is válságba került”, a párt „politikai iránytűje is elveszett”, a magyarcsernyei tisztújító közgyűlés (2015. április 26.)[3] utáni napon a gazdaságfejlesztési programjáról „kirobbant botrány”[4] pedig „súlyosan megtépázta a VMSZ tekintélyét” – írja Varga.
A magyar közösség helyzettét a politikus „súlyosnak” értékeli, „demográfiailag, az elvándorlás és a közösségi összetartozás meggyengülésének szempontjából”. „Az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács a megalakulása óta botrányt botrányra halmozott. Megrendült a testületben a magyar közösség bizalma. Szakmailag és intézményirányítási szempontból is”. Mindez azonban csak a „jéghegy csúcsa” – hangoztatja írásában a párt volt alelnöke.
Az írás talán legsúlyosabb mondatokat tartalmazó része az, amelyben Varga elmondja: „Az elmúlt 10 hónapban egyetlenegy törvényjavaslatról nem szólalt fel, egyetlen képviselői kérdést nem tett fel, sem a VMSZ frakcióvezetője (Pásztor Bálint – B. A.), sem a frakcióvezető-helyettese, azaz jómagam. Pedig voltak olyan pillanatok, amikor lett volna mit mondanunk, kérdeznünk.
A vajdasági autonómiával kapcsolatos korábbi határozott kiállásunk is eltűnt. Belgrádban is, Újvidéken is. Úgy tettünk, mintha nem látnánk, hogy a szemünk előtt erodálódik Vajdaság megmaradt autonómiája is.
A kormányzati szerepvállalásunknak az elmúlt fél évben nemigen volt kézzelfogható eredménye. A 2015-ös évben egyetlen olyan kulcsfontosságú kérdés sem oldódott meg, amely része a koalíciós megállapodásnak. Ezzel is szembesülni kell – állapítja meg írásában Varga.

A VMSZ vezetőinek most válaszolni kellene arra a kérdésre, hogy mit is tettek, illetve mit nem tettek a vajdasági magyarok érdekében, milyen károkat okoztak a közösségünknek? 
          A VMSZ ranglistán harmadik tisztségviselő részéről elhangzott súlyos szavakról, megfogalmazásokról, értékelésekről, vádakról a pártnak széleskörű vitát kellett volna nyitnia, levonni az ilyenkor szokásos következtetéseket és elvégezni a szükséges személyi és egyéb változásokat.
A párt Elnöksége azonban csak lapos közleménnyel[5] válaszolt Varga szerzői írására, miszerint „érdeklődéssel olvasta (sic!!) a parlamenti képviselő sajtóhoz eljuttatott véleményét és részben a jövőt érintő vízióját általános politikai értékekről és társadalmi jelenségekről”. Vagyis megkerülte a lényeget.
Az Elnökség szerint „Varga írásának komolyságát megkérdőjelezi az a tény, hogy az elmúlt egy évben megtartott 24 elnökségi ülésen javasolt minden döntést és záradékot megszavazott. Nem tartózkodott, nem szavazott ellene, nem fogalmazott meg kritikát”. (Vargának ezt valóban fel lehet róni, de ezzel nem csökken írásának fontossága a párton és a magyar közösségen belüli állapotok értékelésekor.)

A VMSZ Elnökségén kívül, vannak még olyan magyarországi és itteni közéleti szereplők, akikhez nem jutott még el, akinek nem tetszik, vagy aki számára éppen nem elfogadható Varga László „kritikus hangja”.
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, újságírói kérdésre, hogyan látja a vajdasági magyarság helyzetét, így válaszolt:
– Én Vajdaságban azt látom, hogy van egy nagyon erős VMSZ, és ezzel párhuzamosan van egy erős Magyar Nemzeti Tanács. Ezt a politikai összhangot és erőteljes jelenlétet nem szabad különböző kezdeményezésekkel tönkretenni. Elhiszem, hogy másoknak is vannak politikai ambícióik, azt viszont látni kell, hogy Vajdaság területén egy kisebb megyényi magyarságról beszélünk. Ez a magyarság nem akkora, hogy elbírjon egy többpártrendszert és nincs még egyszer 25 évünk arra, hogy ilyen eredményeket elérjünk. Ha a VMSZ nem lenne ilyen erős, és ha Pásztor István nem lenne ilyen erős, akkor a két ország közeledése sem érte volna el azokat a sikereket, amiket elért. Úgy gondolom, hogy a vitáknak addig szabad helyt adni, amíg azok demokratikus keretek között zajlanak, de viszont ha elfogadtunk célokat, akkor azt közösen kell képviselni. Még inkább igaz ez a kisebb közösségekre, mert ahol van 10 millió vagy 1,5 millió magyar, ott lehet többpártrendszer, hiszen elbírja az adott közösség száma. Én itt ezt nem látom, és ha szétverjük ezt az erőteljes VMSZ-t és nemzeti tanácsot, akkor nem tudunk alternatívát felmutatni. Ezért szeretném innen is kérni azokat, akik így gondolkoznak, hogy az aknamunkájukat fejezzék be, fogadják el ezt a helyzetet. Majd lesz tisztújítás, ott kell megpróbálni, de addig a teljesen demokratikusan megválasztott elnököt és elnökséget hagyják dolgozni és támogassák a munkájukat.[6]
Az idézett szövegből sok mindent ki lehetne elemezni, ami a vajdasági magyarok iránti egyoldalú viszonyulásra utal, de nem érdemes. Röviden: Potápi még mindig egypárti rendszerben gondolkodik és „aknamunkának” nevezi azt, ha valaki bírálni merészel. Feltétel nélkül támogatni valakinek a munkáját, függetlenül attól, hogy az mire vezet? Mindannyian legyünk szolgalelkűek? Ez lenne a Fidesz demokrácia?
Potápival merőben ellentétes álláspontot fogalmazott meg a helyettese, Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki a Martosi Szabadegyetemen a magyar kormány külhoni magyar politikai partnereit firtató nézői kérdésre úgy vélekedett: „helytelen lenne, ha a magyar kormány próbálna igazságot tenni a külhoni magyar közösségek képviseletei között”.[7]
Mindez arról tanúskodik, hogy már a magyarországi vezetők között is vannak, akik nem csak Pásztorban és a VMSZ-ben gondolkodnak.  
Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) volt elnöke, a temerini Kisebbségi Forum civil szerzet vezetője, a Varga írásának megjelenése óta már legalább három alkalommal bírálta a szerző álláspontjait.[8] (Ugyanez nem mondható el a Pásztor iránti viszonyulásáról, habár az többször is kijátszotta.)  
– Mára bebizonyosodott: a budapesti mintára tevékenykedő balliberális ellenzék nem tudta megbuktatni Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét. Az elnök pozíciója számottevően nem ingott meg a párt vezető testületeiben sem. Közleményekkel vívott állóháború alakult ki, melyben az egyik oldalon a VMSZ elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács áll, a másikon leginkább csak Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője, aki a régi jó szokás szerint belülről igyekszik bomlasztani a pártot, melynek vezető testülete megfosztotta őt az alelnöki tisztségtől. A balliberális megmondó emberek elhallgattak. Vagy úgy gondolják, Varga maga is elbír a politikai ellenfeleivel, amiben van némi igazság, vagy, s ez biztonsággal állítható, háttérből figyelik az eseményeket és várják az újabb kedvező pillanatot – véli legutóbbi írásában Ágoston.[9] 
A nyugdíjas politikus szerint – bizonyára a Fideszhez való kötődöttsége miatt, amelynek stratégiai partnere a VMSZ – a VMSZT-t és elnökét nem szabad bírálni, mivel ez egyenlő a „belső bomlasztással”. „El kell fogadni a helyzetet” – hangoztatta Potápi is.
Bizonyára lesznek, akik elfogadják a jelenlegi helyzetet, mint Ágoston és Potápi, de vannak, és kell is hogy legyenek „szófogadatlanok”, „fekete bárányok”, vagy (Ágoston szavaival) „belső disszidensek”, akik nélkül bizony nincs fejlődés, előrehaladás, sem demokrácia.
Azt, hogy milyen nehéz a megkövesült állapotok megváltoztatása, hogy a VMSZ vezetősége mennyire nincs tudatában, vagy nem érzi a változtatások szükségességét, igazolják Dudás Károlynak, a párt tanácsa elnökének (második emberének) a megnyilatkozásai is.[10]
Miközben Dudás a párt ellenőrzése alatt lévő napilapban arról regél, hogy „a VMSZ teljesítményével vált egyeduralkodóvá a délvidéki magyar pátok között”, ugyanazon az oldalon arról olvashatunk, hogy „egy újságíróra marad a Nagybecskereki Rádió magyar szerkesztősége”,[11] és hogy a Verbászi Rádió, „ahol napi egy órás magyar adás volt, már nem sugároz műsort”[12] 

Varga László bátor döntés hozott, amikor vállalta, hogy tovább nem „azonosul azzal, ami a közéletben zajlik”. (Egyébként Varga nem mondott valójában semmi olyat, amire egyes  politikai elemzők korábban már nem hívták fel a figyelmet. Írásának jelentősége abban rejlik, hogy szembe mert szegülni a párt látszólagos egységével, elnökének módszereivel, hogy annak hivatalos politikájától eltérően látja az itteni magyarság helyzetét.)   
             Döntésekor bizonyára tisztában volt/kellett volna, hogy legyen: politikai karrierje, már ami a VMSZ-t illeti, ezzel az írással befejeződött. Aki a pártok működését ismeri, az tudja, hogy további együttműködése a VMSZ vezetőségével és a parlamenti nemzeti kisebbségi frakcióval (amelynek vezetője éppen a pártelnök fia Bálint) ellehetetlenült. A pártok ugyanis általában nem bocsátják meg, hogy a tagjaik közül valaki – legalábbis nyilvánosan – a hivatalos állásponttól eltérő véleményen legyen, hogy bírálja az elnököt, stb. (Más kérdés, hogy Varga egyáltalán kiérdemelte-e a köztársasági parlamenti képviselői tisztséget? Ez a dilemma egyébként indokolt a többi VMSZ képviselővel kapcsolatban is, de most nem ez a téma.)
            Varga írásában kifejezte ugyan abbéli szándékát, hogy munkáját „parlamenti képviselőként folytassa”. (Volt) pártjának elnöksége viszont bizonyára nem fogja eltűrni, hogy a frakción kívüli álláspontokat képviseljen. Vargának ezért már most gondoskodni kellene arról, mivel fog foglalkozni miután megszűnik a képviselői mandátuma? Esetében is bebizonyosodott, hogy szakmai tapasztalat és biztos megélhetés nélkül politikával foglalkozni eléggé kockázatos dolog. Különösen,  annak, aki önállóan is próbál gondolkodni.
***
Varga László képviselői munkáját számos alkalommal bíráltam, különösen mert a vajdasági magyarság érdekeit nem megfelelően képviselte Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamatában, a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítése terén, a vagyon-visszaszármaztatási és a rehabilitálási törvény rossz megoldásai miatt. Szerzői írása most mégis támogatást érdemel, mivel elindíthatja a közösségi problémák és megoldatlan kérdések megnyitását, a VMSZ esetleges átalakulását.
Mindenkinek joga van a külön véleményre, amikor úgy érzi, hogy valami össze nem egyeztethető a tisztességgel, az erkölcsi értékekkel. Ez természetesen Vargát sem mentesíti a parlamenti semmittevés és a nem megfelelő (érdek)képviselet miatti felelősség alól…

Újvidék, 2015. július 20.
BOZÓKI Antal


[1] Magyar Szó, 2015. június 27., 13. o., vagy Családi Kör, 2015. július 2., 10-11. o. 

[2] Lásd még Balla Lajos: Talán azt is mondhatnánk: Mi történt? http://www.vajma.info/cikk/olvasok/229/Talan-azt-is-mondhatnank-Mi-tortent.html, 2015. június 28. [11:16]

[3] Pásztor István marad a VMSZ élén. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/hu/2686/kozelet_politika/126180/P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-marad-a-VMSZ-%C3%A9l%C3%A9n.htm, 2015. április 25., 16:46 >> 2015. április 25. [20:01]
[4] Erről lásd a Délvidéki botrány c. írásom. http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/39825-2015-05-02-16-33-59, 2015. május 02. [18:30]
[5] VMSZ: Varga László a továbbiakban nem vállal pártjával semmiféle közösséget. http://www.vajma.info/cikk/tukor/6452/VMSZ-Varga-Laszlo-a-tovabbiakban-nem-vallal-partjaval-semmifele-kozosseget.html, 2015. július 1. [13:36]
[6] L. J.: Megmaradásunkról. Magyar Szó, 2015. július 4., 1. ás 4. o., vagy  http://www.magyarszo.com/hu/2756/kulfold_magyarsag/129647/Megmarad%C3%A1sunkr%C3%B3l.htm, 2015. július 4., 11:51 >> 2015. július 4. [13:49]
[7] Közösségeik elmúlt egy évét értékelték a külhoni magyar pártok vezetői a Martosi Szabadegyetemen. http://www.vajma.info/cikk/karpat/10794/Kozossegeik-elmult-egy-evet-ertekeltek-a-kulhoni-magyar-partok-vezetoi-a-Martosi-Szabadegyetemen.html,
[8] Nemcsak kibictémák. Kisebbségi Fórum – Temerin, KIFO HÍRLEVÉL II. évf. 171. szám, 2015. július 6.; Fából vaskarika? Kisebbségi Fórum – Temerin, KIFO HÍRLEVÉL II. évf. 178. szám, 2015. július 13. és Közleményekkel hadakozva. Kisebbségi Fórum – Temerin, KIFO HÍRLEVÉL II. évf. 182. szám, 2015. július 17.
[9] Közleményekkel hadakozva. Lásd az 6-os alatt.
[10] Fodor István: „A kis népeknek csak egy jó útjuk van”. Magyar Szó, 2015. július 18., 5. o.
[11] K. I.: Szorongással teli várakozás. Magyar Szó, 2015. július 18., 5. o.
[12] VMÚE: A Verbászi Rádióban nincs műsor. Magyar Szó, 2015. július 18., 5. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése