2015. október 30., péntek

MÁRIÁST MÁSODFOKON IS ELUTASÍTOTTÁKNem volt ügyészi és bírói akarat!

Az újvidéki Fellebbviteli Bíróság október 15-i végzésével, amelyet október 29-én kézbesítettek, elutasította Máriás Istvánnak az első fokú bíróság végzése elleni fellebbezését.
Máriást a „temerini fiúk” néven elhíresült bűnperben 2005-ben 15 évi szabadságvesztésre ítélte az akkori újvidéki Kerületi Bíróság. A büntetésbe a bíróság beszámította a vizsgálati fogságban eltöltött időt. Időközben, az amnesztia törvény alapján, egy év hat hónap büntetés-elengedésben részesült. Máriás büntetésének leteltét a Szent Demeter-i/Sremska Mitrovica-i Büntetés-végrehajtási Intézet 2017. december 26-ára „tervezi”.[1]
Az újvidéki Felső Bíróság szeptember 10-i végzésével, elutasította Máriás István feltételes szabadon bocsátásának kérelmét. A fellebbviteli bíróság most ezt a végzést erősítette meg. 

 
– Helytálló az első fokú bíróság záradéka az elutasító végzésben, miszerint a konkrét esetben nincsenek a meg a feltételek az elítélt feltételes szabadon bocsátására, tekintettel arra, hogy a Sremska Mitrovica-i Büntetés-végrehajtási Intézetnek az elítéltnek a büntetés ideje alatti magaviseletéről  szóló jelentéséből kitűnik, hogy a büntetés letöltésére érkezésekor az intézet zárt részébe sorolták, ahol a bűnügyi büntetések végrehajtásáról szóló törvény 115. szakasza 1. bekezdésének 1a és 2 pontjába foglalt (csomag fogadása és a látogatók körének kibővítése – B. A.) külön jogokban részesült, onnan a büntetés letöltésének folyamán a félig zárt osztályba került, hogy munkára van beosztva, hogy fegyelmi büntetést nem kapott, de hogy ez ideig nem részesült külön intézményi jogokban és kedvezményekben, mint a kibővített jog a látogatások fogadására az intézményen kívül, ami, a bűncselekmény megismétlésének megállapított középfokú veszélye mellett, arra utal, hogy az elítélt reszocializálása pozitív irányba halad, de a konkrét esetben nem lehet teljes biztonsággal arra következtetni, hogy a büntetés végrehajtása alatt olyan mértékben megjavult, hogy megalapozottan elvárható, hogy szabadlábon jól fog viselkedni – olvasható az elutasító végzés indoklásában.
   Az idézett (egy mondatos, nyakatekerten megfogalmazott bekezdésből) is látszik, hogy Máriás István a szabadságvesztése alatt (vagyis 2004. június 26. óta) nem követett el olyan szabálysértést, ami miatt szükséges volt elutasítani a kérelmét. A bíróság azt rója fel neki, hogy „külön intézményi jogokban és kedvezményekben” nem részesült! Más szóval: Jogilag (és emberileg) el kellett volna fogadni a kérelmét. Csak éppen nem volt meg hozzá az (ügyészi, bírói)  akarat!
Marad a lehetőség, hogy Máriás egy idő után ismét kérheti a szabadlábra helyezését. 

Újvidék, 2015. október 30.
                                                                                                    Mgr. Bozóki Antal ügyvéd

Kapcsolódó írás:

Bozóki Antal: Máriásnak nincsen szabadság! http://bozokiantal.blogspot.rs/2015/10/mariasnak-nincsen-szabadsag.html, 2015. október 9. [12:31][1] A temerini ötök közül Horváth Árpád 10 év, Illés Zsolt 13 év, Máriás István 15 év, Szakáll Zoltán és Uracs József 11 és fél év börtönbüntetést kapott. Horváth Árpádot és Szakáll Zoltánt 2012. november 30-án feltételesen szabadlábra helyezték, a szerb parlament által november 8-án elfogadott amnesztiatörvény alapján. Bábi Huanita: Kitekintő.hu. Temerini fiúk: Ketten kiszabadultak. http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/12/02/temerini_fiuk_ketten_kiszabadultak/#.ViZk-G5yHTQ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése