2011. augusztus 7., vasárnap

Sakkfigura


Július 15-én körlevelet küldtem az MNT-nek, a vajdasági magyar pártoknak és 26 civil szervezetnek. Körlevelünkre válaszolva Lengyel László, az MNT felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosa arról tájékoztatott, hogy elvben támogatják a magyar nyelvű oktatás beindítását az Újvidéki Egyetemen, és kérte, hogy részletesen fejtsem ki (projektum szerűen) megoldási javaslataimat.
Felhívtam a tanácsos úr figyelmét az Újvidéki Egyetem rektorának válaszlevelére, amelyben javasolja, hogy a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete megfelelő intézményen keresztülkapcsolódjon be az egyetem keretében működő TEMPUS projektbe vagy javasoljon hasonló, a nemzeti közösségekre vonatkozó, nemzetközi tanárképzési projektet, amelynek felelőse az Újvidéki Egyetem belső munkatársa lenne. Tehát a projekt kidolgozása az egyetem hatáskörébe tartozik.
Ezt követően július 25-ére Szabadkára, az MNT székházába hívtak, hogy megbeszéljük a leendő cselekvési tervben résztvevő intézmények feladatait, kötelezettségeit. A megbeszélésen Lengyel László, Takács Márta, a felsőoktatási bizottság elnöke és jómagam vettünk részt. Álláspontom szerint nemzetpolitikai jelentősége van annak, hogy az Újvidéki Egyetemen magyar csoportok induljanak. A tavasz folyamán felmérést készítettünk az érettségi előtt álló diákok körében, az eredmény azt mutatta, hogy óriási az érdeklődés a magyar nyelvű felsőoktatás iránt. Sok diák éppen a nyelvi nehézségek miatt folytatja Magyarországon a tanulmányait. Nem tudom elfogadni a vegyes tannyelvű képzés ötletét, mert a nem anyanyelven szerzett tudás nem éri el az anyanyelven szerzett tudás szintjét. Véleményem szerint a szerb nyelvet kötelező, hatékony nyelvtanulási program keretében kell megtanulniuk a hallgatóknak.
Abban egyeztünk meg, hogy az MNT tájékozódik az Újvidéki Egyetem TEMPUS programjáról, szeptemberben tárgyalnak a nemzetközi együttműködésről Répás Zsuzsannával, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai helyettes államtitkárával és Hoffmann Rózsával, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium oktatási államtitkárával. Ugyanakkor felmérik a vajdasági magyar egyetemi tanárok számát, a projektben való részvételi hajlandóságát. El kell kezdeniük a diplomák kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás érdekében tett konkrét lépéseket.
Lengyel László és Takács Márta azt ígérte, hogy a szervezésbe bevonják a pedagógus egyesületeket is. Körlevelünket csupán az adai Integrál Pedagógus Egyesület támogatta, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete nem válaszolt a levelünkre.

Ezek után úgy döntöttem, hogy kilépek minden, ezzel kapcsolatos további tevékenységből. Tudtomra adták Magyarországon, hogy a magyar kormány kizárólag az MNT-t tartja partnernek. Tehát mindaz a törekvés, energia, amit eddig erre fordítottam, értelmetlennek látszik. A kilencvenes évek közepén elkezdett levelezésem a szerbiai állami szervekkel, az Újvidéki Egyetemmel, a kilencvenes évek végén a majdnem sikerült terv, amelynek értelmében a Szegedi József Attila TE kihelyezett tagozatot indított volna Szabadkán (bizottség is alakult Dr. Ribár Béla és Szalma József vezetésével) politikai akarat hiányában nem valósult meg - ma már tíz éves múltra tekinthetne vissza. 2010-ben a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett tagozatát terveztem volna Újvidéken beindítani, de lépten-nyomon falakba ütköztem, habár az anyaországi református egyház támogatta volna a kezdeményezést. Amikor felkértem néhány újvidéki egyetemi tanárt arra, hogy támogassák a szervező munkát, jöjjenek el velem a magyarországi minisztériumokba, első reagálásuk bíztató volt, majd néhány nap múlva sorra visszamondták. Ennek okát csak találgatni tudom. Mégis sikerült három professzort találnom, ketten nyugdíjasok, csak egyikük aktív tanár. Végül a már említett, reményt keltő rektori levél következett. Ezt pedig a siker érdekében átadom az MNT-nek, illetve a VMSZ-nek (a kettő lényegében azonos).
Sok sikert kívánok az MNT-nek a szervezésben. Tiszta szívből kívánom, hogy egyetemistáink magyarul tanulhassanak Újvidéken és Szabadkán, hiszen ezért küzdöttem eddig.
2011. 07. 29.
Nagy Margit
http://nagymargitblogja.blogspot.com/
...................................................................................

"Egyszerű sakkfigurád vagyok
én Neked, Uram,
lovad, parasztod, futód,
amit akarsz, ahogy akarod.

Sosem akartam király lenni,
bástyának se lennék jó, tudom,
de jó a Te kezedben lenni,
s odaállni, ahova akarod,
ahová bölcs gondolataid
vezényelnek, s veszteg maradni, míg
kegyelmesen új jelt nem ád kezed."

Részlet Füle Lajos: Sakkfigura c. verséből

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése