2014. szeptember 30., kedd

(Más) napló 50.MNT-VÁLASZTÁS
Létrehozni az árnyék nemzeti tanácsot!

            Miután a Magyar Egységpárt (MEP) szeptember 27-én bejelentette, nem vesz részt az október 26-ára meghirdetett nemzeti tanácsi választásokon,[1] teljessé vált a kép a nemzeti előjelű pártok viszonyulásáról:
            A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) szeptember 6-i „állásfoglalásában” közölte, hogy „ a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsot (MNT) kezdettől fogva alkalmatlannak tartja a Szerbiában élő magyarság alapérdekeinek megjelenítésére, kifejezésére és védelmére”, ezért „nem kíván részt venni semmiféle hamis összefogásban, mely célját és várható eredményeit tekintve ma sem lesz több jó szándékú egyházi és civil személyiségek erkölcsi és szakmai tekintélyének latba vetésével létrehozandó, ám kérdéses legitimitású és bizonytalan jogkörű egypárti képződménynél”.[2]
            A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) – amelynek egyébként van egy képviselője a még hivatalba lévő MNT-ben – sem indít listát az októberben esedékes nemzeti tanácsi választásokon. Rácz Szabó László, a párt elnöke – a szeptember 17-i sajtótájékoztatóján – a döntést azzal indokolta, hogy „a Magyar Nemzeti Tanács és egyáltalán a nemzeti tanácsokról szóló törvény nem javult, hanem rosszabb lett”. Azt javasolta polgároknak, hogy „vagy ne menjenek el szavazni, és ezzel üzenjék meg azt, hogy nem tetszik nekik a nemzeti tanácsról szóló törvény, vagy ha kénytelenek elmenni, akkor adjanak le érvénytelen szavazatot”.[3]
A Magyar Remény Mozgalom (MRM) tanácsa szeptember 25-én tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy „meghatározatlan ideig befagyasztja a politikai tevékenységét”.
            – Mindannyiunk számára lehangoló tény, miszerint a Délvidéken élő magyarság száma az utóbbi két-három év alatt mintegy húsz százalékkal csökkent. A döbbenetes adatokat a magyar nyelvű iskolai tagozatokra beíratott diákok száma is megerősíti.
Az MRM-et, amely köztudottan túlnyomó részt fiatalokból, negyven éven aluliakból áll, súlyosan érinti a délvidéki magyar ifjúság napról napra észlelhető rohamos méretű kivándorlása. A mozgalom tagságának mintegy 70-80 százaléka közvetlenül érintett a folyamatban – írja az MRM közleményében.[4]
A választási politikai kép tehát világos: Az október 26-i nemzeti tanácsi választásokon – a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) által eddig kihirdetett listák szerint – a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) „Magyar Összefogás” listája mellett – amelynek eddig is döntő többsége volt az MNT-ben –, csak a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) – Csonka Áron elnevezésű listája is indul.
A VMSZ már szeptember 5-én átadta az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra (amelyen a „VMSZ 17 jelöltje mellett a történelmi egyházak képviselői, valamint értelmiségiek és civilek kaptak helyet”).[5] Ezzel megkezdődött az a folyamat, amelynek a végén a vajdasági magyarság megválasztja a sok vitát kiváltott 35 tagú testületet.
A VMDK, amely „négy évvel ezelőtt bojkottálta az MNT-választásokat”, a többi (távol maradó) vajdasági magyar párttal teljesen ellentétes megfontolásból, ezúttal indul az októberi voksoláson: „Ebben a helyzetben, amelyben a délvidéki magyarság van, amikor nagy az elvándorlás, nagy a hanyatlás”, ezeknek az irányzatoknak a megállítása „csak egy módon lehetséges, ha részt veszünk a nemzeti tanácsi választásokon, bejutunk az MNT-be és alulról felfelé építkezve megpróbálunk rámutatni arra, hogy milyen irányba változzon a nemzeti tanácsi törvény, illetve milyen módon tudjuk megvalósítani a valós perszonális autonómiát” – fogalmazta meg a VMDK listájának céljait a névadó, Csonka Áron, a párt elnöke.[6]

Kedvezőtlen osztályzat
            A Korhecz Tamás vezette MNT megítélése nem mondható kedvezőnek. A Vajdaság Ma internetes hírportál júliusban kérdést intézett az olvasóihoz, hogy „mennyire elégedettek az MNT négyéves munkájával”, illetve, hogy „értékeljék 1-től 5-ig, a testület munkáját”. A kérdésre 908-an válaszoltak. Az olvasók 25,3 %-a 5-össel (a legkedvezőbb véleménnyel) értékelte az MNT munkáját, 13,4 % 4-el (jelessel), 17,8 %-a 3-al (jónak), 16,2 % 2-el (elégségesnek), 27,2%-a pedig rossznak minősítette, vagyis 1-el szavazott.[7]
            AZ MNT munkájának ilyen (többségében kedvezőtlen) értékeléshez Korhecz Tamás, a testület „politikailag nyugdíjba vonult”[8] elnöke is hozzájárult. Nem is kis mértékben. Korhecz ugyanis többnyire közigazgatási és a magyarokat egymás között megkülönböztető módszereket is igyekezett alkalmazni az MNT munkájában, ami miatt nem egy alkalommal összetűzésbe került a helyi önkormányzatokkal és a magyar közösség tagjaival. 
            Az MNT munkájának értékelésekor nem azt kell alapul venni, hogy hány ülést tartott, kérdés volt a napirenden, stratégiai dokumentumot fogadott el, vagy éppen határozatot hozott, ahogyan Korhecz próbálja beállítani, hanem azt, hogy az utóbbi 15 évben javult-e vagy rosszabbodott a vajdasági magyarság helyzete. Ki kell mondani: sajnos, jelentősen rosszabbodott! Ez miatt objektív felelősség terheli az egész időszakban vezető tisztséget betöltő Pásztor Istvánt és Korhecz Tamást egyaránt. Ilyen szempontból érthető, és ez Korhecz javára legyen mondva, hogy nem vállalta az újabb mandátumot. A politikai felelősség alól viszont ez sem mentesíti.
            A Pásztor István most Hajnal Jenőt, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMI) igazgatóját tette meg a Magyar Összefogás lista vezetőjének, aki a tudomása szerint „a közösségben senkivel sincs konfliktusban”.[9] Fontos, hogy az MNT elnöke kerülje a közösség tagjaival való összetűzést, viszont ennél még fontosabb követelmény, hogy mennyire alkalmas a Szerbiában élő magyarságot képviselni hivatott testület vezetésére?
            Az éppen elnöki „választási kampánykörutat” folytató Hajnal Jenő, aki a felkérést „nem volt képes elutasítani”,[10] a jelekből ítélve, csak most ismerkedik közelebbről a magyar közösség problémáival. Szajánban megtudhatta például, hogy a faluból „csak az idén hatvanhat lakos, főleg fiatal fogott vándorbotot”.[11]
Hajnal ellátogathatna Torontáltordára is, hogy meggyőződjön, a – valamikor virágzó – falu jó része üres, hogy számos ház romokban hever vagy éppen bedőlt, hogy az iskola (amelynek az igazgatója a VMSZ és az általa vezetett lista tagja) még mindig nem önállósult, hogy a fiatalok rendre elköltöznek, mivel munkalehetőség nincsen, hogy cirill betűs anyakönyvi kivonatot adnak ki… Eközben Dobai János, helybeli „polgármester”, a Hajnalt jelölő párt Elnökségének tagja – ki tudja milyen forrásból – a kukoricafesztivál alkalmából tűzijátékot (!?) is tartott (2014. szeptember 20-án).
            Az elnöki posztra számító Hajnalnak most el kellene döntenie, hogy megmarad-e a – jól fizetett, nem túlzottan izgalmas – VMMI igazgató tisztségben, vagy lemond arról. Erkölcsileg elfogadhatatlan ugyanis, hogy az MNT elnöki posztját másodállásban lássa el. Létre kellene hozni továbbá az MNT – korábban már létezett – Intézőbizottságát, amelyben kizárólag a testület választott tagjaiból állna, akik (a „megbízott tanácsosok” helyett) az egyes tevékenységi területkért felelnének. Sok megoldatlan kérdés feszül tehát az MNT körül.

Mi az alternatíva?
            A közeli MNT választások meghatározhatják, hogy merre billen az itteni magyarság sorsa, a tényleges autonómia megvalósítása és a nemzeti identitás megőrzése, vagy a közösség további leépülése felé?
            A VMSZ az elmúlt 15 évben bebizonyította, hogy képtelen a vajdasági magyarok érdekeit a szerb hatalom felé eredményesen képviselni. Túlságosan is hosszú lenne felsorolni azokat a kérdéseket, amelyek rendezését a párt vezetői is képviselői megígérték, de nem teljesítették.[12] Az októberi nemzeti tanácsi választások semmilyen biztosítékot nem nyújtanak arra, hogy ez most megváltozik. Már csak azért sem, mert Pásztor is a „folyamatosságot” (a semmittevésben – B. A.) tűzte ki az új MNT feladatául.[13]
            A többi párt is – talán a VMDK kivételével – válságban van: Az MRM „meghatározatlan ideig befagyasztotta a politikai tevékenységét”. Kérdés, hogy újra tud-e indulni. A MEP „ugyan hivatalosan még létezik, tagjai azonban a 2012-es választások óta nem léptek fel aktívan, és a párt honlapját is tavaly nyáron frissítették legutóbb”.[14] A MPSZ vélhetően nem tudta biztosítani a listaállításhoz szükséges 1500 aláírást, ezért politikát váltott. (A párt felhívásának a választások bojkottálása csak akkor lenne értelme, ha végül a VMDK is elállna a részvételtől.) A VMDP tevékenysége is többnyire közlemények írására csökkent. A párt vezetése sehogy sem tudja elfogadni, hogy a „történelmi”  érdemek elhalványultak, ha eredményt nem tud felmutatni. Szerb Haladó Párt (SNS) éppen most készül a hatalomváltásra Temerinben, a párt székhelyén, ami Gusztony András, a párt alelnökének, eddigi polgármesternek a menesztését is jelenti.[15]
A VMSZ „teljes ellenőrzése alatt tartja a magyarországi támogatáspolitikát, és a vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó meghatározó részének kézi vezérlésével és ellenőrzésével befolyása alatt tartja a vajdasági magyar kulturális és civilszférát, s ezáltal a szélesebb közvéleményt egyaránt”.[16] Anyagi és politikai támogatásában is részesül az anyaország részéről is. Ez már Orbán Viktor magyar miniszterelnök felelősségére is utal a vajdasági magyarság hanyatlása miatt.
Ilyen körülmények között az MTI újságírójának nem volt nehéz megjósolni: „Várhatóan nagy többsége lesz a VMSZ-nek az új nemzeti tanácsban”.[17] A VMDP ugyanis néhány képviselői helynél többre nem számíthat, habár csoda mindig történhet. A párt vezetőségének most szembe kellene nézni azzal is, hogy választásokon való részvételével törvényesíti-e az VMSZ irányította testületet.
Az öt ellenzéki magyar párt egyeztetése az MNT választásokon való közös lista indításáról sajnos ezúttal sem sikerült. Ez bizony óriási kárt okozott a vajdasági magyar közösségnek és felveti a vezetők felelősségét – ha a szervezeteik egyáltalán képesek ennek megvitatására.
Mégis, mi az alternatíva? A választásokkal párhuzamosan létre kell végre hozni az autonómiáért küldő pártok (ideértve a VMDP-t is) és civil szervezetek testületét, az árnyék nemzeti tanácsot. A testületnek az lenne a feladata, hogy időnként állást foglaljon a vajdasági magyar közösséget érintő kérdésekben, beleértve az MNT működését is.

Újvidék, 2014. szeptember 30.

Bozóki Antal


[1] A Magyar Egység Párt nem vesz részt a nemzeti tanácsi választásokon: http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17713/A-Magyar-Egyseg-Part-nem-vesz-reszt-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokon.html, 2014. szeptember 27. [16:03]

[2] Nem veszünk részt a politikai porhintésben: Kisebbségi Fórum – Temerin, KIFO HÍRLEVÉL, I. évf. 211. szám, 2014. szeptember 7.
Lásd még: VMDP: Nem veszünk részt a politikai porhintésben. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17631/VMDP-Nem-veszunk-reszt-a-politikai-porhintesben.html, 2014. szeptember 6. [21:05]
[3] H. G.: Az MPSZ nem indul a nemzeti tanácsi választásokon. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17675/Az-MPSZ-nem-indul-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokon.html, 2014. szeptember 17. [16:16]
[4] Az MRM felfüggeszti a politikai tevékenységét: http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17700/Az-MRM-felfuggeszti-politikai-tevekenyseget.html, 2014. szeptember 25. [12:37]
[5] Átadták az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra: http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17628/Atadtak-az-elso-magyar-listat-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokra.html, 2014. szeptember 5. [20:01] és v.ár: Átadta jelöltlistáját a Magyar Összefogás. Magyar Szó, 2014. szeptember 6. 1. o
[6] Basity Gréta: Tari: Ez a lista a hiteles emberek listája. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17698/Tari-Ez-a-lista-a-hiteles-emberek-listaja.html, 2014. szeptember 24. [14:16]
[8] Pesevszki Evelyn: Megpróbáltunk élni a lehetőséggel. Magyar Szó, 2014. július 6., 20. o., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2392/hetvege/113233/Megpr%C3%B3b%C3%A1ltunk-%C3%A9lni-a-lehet%C5%91s%C3%A9ggel.htm, 2014. július 6. [14:32]
[9] Varjú Márta: Közösségépítés, folyamatosság és szakmai teljesítmény. Magyar Szó, 2014. szeptember 6., 1. és 5. oldal, valamint http://www.magyarszo.com/hu/2454/kozelet_politika/115502/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s-folyamatoss%C3%A1g-%C3%A9s-szakmai-teljes%C3%ADtm%C3%A9ny.htm, 2014. szeptember 6., 07:12
[10] Fodor István: A felelősség minden eddigi munkánál nagyobb. Magyar Szó, 2014. szeptember 13., 18. o. és http://www.magyarszo.com/hu/2462/hetvege/115814/A-felel%C5%91ss%C3%A9g-minden-eddigi-munk%C3%A1mn%C3%A1l-nagyobb.htm, 2014. szeptember 14., 11:34
[11] Ger: A civil kurázsi erősítése. Magyar Szó, 2014. szeptember 27., 7. o.
[12] Ezzel kapcsolatban lásd pl. a Nem jutottunk előbbre c. írásom: http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/24283-2014-05-02-19-01-56, 2014. május 2. [20:57]; Civitas Europica Centralis (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2014. május 3. és Magyar Közlöny – Az MRM hírforrása, 2014. május 25. – III. évfolyam 31. szám.
[13] Lásd a 9-es alatti írásban.
[14] Markovics Annamária: Várhatóan nagy többsége lesz a VMSZ-nek az új nemzeti tanácsban. http://www.vajma.info/cikk/tukor/6173/Varhatoan-nagy-tobbsege-lesz-a-VMSZ-nek-az-uj-nemzeti-tanacsban.html, 2014. szeptember 23. [17:00]

[15] Ádám Csilla: Átalakul a temerini hatalom, menesztik Gusztony Andrást. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17705/Atalakul-a-temerini-hatalom--menesztik-Gusztony-Andrast.html, 2014. szeptember 26. [15:48]

[16] Lásd a 2-es alatti közleményt.
[17] Lásd a 14-es alatti írást.

Szeptember 30.Jeromos napja.
Görög eredetű név, Hieronümosz névből származik. Jelentése: szent nevű.
2000 – A helyi önkormányzatok napja Magyarországon
1847 – Nagytétényben megszületett Hugonnay Vilma, az első magyar orvosnő.
1859 – Székelyföldön megszületett Benedek Elek író.
1861 – Megszületett ifjabb William Wrigley, a rágógumikirály.
1882 – Megszületett Hans Wilhelm Geiger, a Geiger-féle sugárzásmérő kifejlesztője.
1928 – Megszületett Elie Wiesel, Nobel-Békedíjas erdélyi származású író.
1936 – Budapesten meghalt Ilosvay Lajos kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja.
1939 – Budapesten meghalt Sigmond Elek vegyészmérnök, agrogeológus, a korszerű magyar talajtani kutatások megteremtője.
1948 – Megszületett Marc Bolan, aki tinédzserként egész tehetséges költő, majd a T. Rex (Tyrannosaurus) nevű együttes alapító tagja volt.
1969 – Meghalt Budapesten Bán Frigyes magyar rendező. Ismertebb filmjei: Talpalatnyi föld; Rákóczi hadnagya; Szent Péter esernyője; Háry János; Mátyás rendet csinál; 5-ös számú őrház; Valahol Oroszországban; Éjjeli zene; Tűzkeresztség; Csigalépcső.

Kövér optimistább jövőt remél a vajdasági magyarság számáraDerülátóbb jövőt remél a délvidéki magyarság számára az Országgyűlés elnöke, aki vasárnap járt a Vajdaságban, és interjút adott a szabadkai Pannon RTV-nek.
A hétfőn sugárzott beszélgetésben Kövér László kifejtette, hogy a magyarországi helyzet változásával a vajdasági magyar közösség életkedve és bizakodása is kezd visszatérni.
Reményét fejezte ki, hogy négy év múlva a mérleg még jobb lesz, az optimistább jövőkép pedig egyúttal azt is jelenti majd, hogy az ott élő fiatalok a mainál kisebb arányban hagyják el szülőföldjüket.
Hozzátette, hogy a demográfiai probléma Magyarországon is égető kérdés, de egy olyan közösség esetében, "amelyet még az asszimiláció is sújt, a természetes fogyáson túlmenően az emigráció nagyon súlyos következményekkel járhat".
A múlttal kapcsolatban kifejtette, hogy "amikor Magyarországon reménytelennek tűntek a viszonyok, akkor egy olyan közösségnek az élete, amelyik nem nagyon tud meglenni önállóan az anyaország hathatós támogatása nélkül, még reménytelenebbnek tűnt". Hozzáfűzte: "azokban az években az volt a feladatunk, hogy a reményt tartsuk életben, és az itteni vezetőknek is az volt a feladatuk, hogy ezt megpróbálják".
A vajdasági magyarság kulturális autonómiájára és az azt megvalósító Magyar Nemzeti Tanácsra (MNT) utalva úgy fogalmazott: a remény megtartásán túl a vajdasági magyarok "elértek valami olyat, amit egyelőre a Kárpát-medencében, a Magyarországgal határos országokban a magyar közösségeknek még nem sikerült elérni". Szerinte az MNT "a vágyainkhoz képest keveset, a lehetőségekhez képest viszont elfogadható eredményeket ért el".
Szerbia európai uniós csatlakozásáról úgy nyilatkozott, hogy Budapest mindenben szeretne segíteni Belgrádnak ezen az úton, "nem csak abban, hogy ez a törekvésük minél rövidebb idő alatt megvalósuljon, hanem abban is, hogy azokat a hibákat is sikerüljön Szerbiának mint államnak elkerülnie, amiket mi nem kerültünk el".
A két ország és általában Magyarország és szomszédai kapcsolatáról szólva kifejtette: "Azt szeretném, ha végre egyszer ezek a kölcsönös elvárások nem úgy fogalmazódnának meg, hogy van bennük egy kicsit számon kérő vagy fenyegető él" - fejtette ki. Úgy magyarázta, szeretné, ha nem kellene küzdeni azért, "hogy a másik is adja meg ugyanazt a méltányosságot, ugyanazt az elbánást a saját területén élő magyar közösségeknek, amit mi igyekszünk megadni (a Magyarországon élő kisebbségeknek)". Ez a méltányosság mindig a többségi eliten múlik - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke. (MTI)

Temerin: Magyar nyelvtanfolyam a közalkalmazottak számára


Temerin: Magyar nyelvtanfolyam a közalkalmazottak számára
A tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi titkárság támogatásának köszönhetően magyar nyelvtanfolyam veszi kezdetét Temerinben.
A közel hat hónapon át tartó képzésen 40 közalkalmazott vesz részt. A tartomány 220.000 dinárral támogatja a községben a magyar nyelv elsajátítását szorgalmazó programot.
Nyilas Mihály tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár szerint ez egy újabb lépés afelé, hogy a tartomány illetve az önkormányzat közötti kapcsolat, együttműködés még erősebb és gyümölcsözőbb legyen.
- Több projekt keretében sikerült megoldanunk problémákat itt Temerinben. Tavaly kétnyelvű táblák kerültek ki a község egész területén, ezzel erősítve a kétnyelvűséget, a magyar kisebbség jogait. Nagyon fontos az, hogy az ügyfelek, akik nap mint nap gondokkal jönnek a tolóablakokhoz a közvállalatokban illetve a községházán, a saját nyelvükön tudják ezeket a problémákat megbeszélni a hivatalnokokkal. Sajnos, ez nem mindig valósult így meg. Nagyon örülök annak, hogy az önkormányzat nyitott volt ennek a lépésnek a megoldására.
A kölcsönös megértést, egymás megismerését is szolgálja ez a tanfolyam, nyilatkozta Gusztony András, polgármester.
- A mostani aktuális községi vezetés sokat tett azért, hogy Temerin ne hírhedt legyen, hanem csak egyszerűen elismert. Sokáig csak az újságok címlapján szerepeltünk , arról írtak, hogy nemzeti incidensek vannak. Azt gondolom, hogy egy ilyen lépés is hozzájárul ahhoz, hogy kölcsönösen jobban megismerjük, megértsük egymást, és ha már el tudjuk egymásnak magyarázni, hogy mi a bajunk a másikkal, akkor nem kell talán egyéb művelethez folyamodni. Ez a mostani létszámleépítés drasztikusan érintette a temerini önkormányzatot, ugyanis itt a nyugdíjba vonuló munkások többsége magyar volt. Legalább akik itt vannak – van aki már közülük néhány évtizede is – megtanulnak magyarul valamennyit, hogy az ügyfelek ne vegyék észre ezt a hatalmas változást, ami, ha így folytatódik, megbontja a nemzetiségi arányokat itt az önkormányzaton belül - mondta a polgármester.
A községben ezzel egy alapvető emberi jog fog érvényesülni, mondja Csőke Csaba, a községi tanács városfejlesztéssel megbízott tagja: - Én bízom benne, hogy ezzel a szolgáltatás minősége fog növekedni. Nem idegenkedve fognak bejönni a községházára, illetve a közvállalatokba, ha valamit el kell intézni.
Ádám Csilla

Milyen Zetor? 55 ezer eurós traktorral jár határt nézni a VMSZ második embere

dobrogikarolyA Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) második embere, Pál Károly ügyvezető alelnök a legnagyobb közösségi portálon tette mindenki számára elérhetővé azt a képes beszámolót, amelyet egy vasárnapi határszemléjéről készített. A Vajdasági Magyar Szövetség "Döbrögiének" a bácskai dűlőutak nem kócolták össze a bajszát, hiszen a 162 lóerős családi traktorjuk a kétvasú eke súlyával konvertibilis politikussal is könnyedén suhant.
A bácsfeketehegyi politikus a vasárnapi traktorozásáról ezt írja: "Az időjósok szerint 2014. szeptember 14-én, nagy esőt ígérő éjszakát és másnapot megelőző vasárnap délutáni határszemlét tartottam a bácsfeketehegyi határban. Elsősorban a családban művelt parcellák állapota, és a várható terméshozam érdekelt, de szerettem volna megtudni azt is, hogy a bácsfeketehegyi gazdák, a határrendezés utolsó előtti hónapjában, miként készülnek arra az eseményre, hogy birtokba vegyék a nekik járó, jórészt eddig nem általuk művelt, összevont parcelláikat."
Majd beszámolója végére egy kis burkolt fenyegetőzést is megenged magának Pál: "Szándékosan nem fényképeztem elszomorító állapotban levő parcellákat, hiszen nem ezért indultam elsősorban határnézőbe, de hamarosan erre is sor kerülhet, hiszen a szó repül az írás, ebben az esetben pedig a gazda, illetve a bérlő nevével megjelölt felvétel megmarad." (szó szerinti idézet)
A politikus a kiruccanásáról több képet is közölt, köztük a traktorjáról is, amely nem éppen a délvidéki gazdák nagy többsége által birtokolt régi IMT vagy Belorusz gyártmányú mezőgazdasági erőgép, hanem egy Deutz-Fahr Agrotron 165.7, amely használtan is mintegy 45-55 ezer eurós piaci értéket képvisel, amit - valljuk be - nem minden délvidéki kétkezi munkás engedhetne meg magának.
50ezereurostraktot-palkaroly
Deutz-Fahr Agrotron 165.7 - Forrás: Pál Károly Facebook oldala

Azt is észre kell venni, hogy a VMSZ vezetőségén belül a mezőgazdasági birtok és az ahhoz tartozó "kiegészítők" már szinte presztízs kérdésnek számítanak. Hiszen Pásztor Istvánnak, a párt elnökének is van a Ludasi-tó partján egy lovas tanyája, míg Bunford Tivadar, a szabadkai VMSZ  elnöke saját, róla (ki másról?) elnevezett ménessel büszkélkedhet, és Varga Lászlónak, a VMSZ köztársasági képviselőjének is van egy borospincével felszerelt tóparti tanyája. 
Nyomasztó az a tény,  hogy míg a legnagyobb délvidéki magyar párt holdudvarába tartozó politikusok családi vagyona szépen gyarapszik, addig a délvidéki fiatalok, sőt családos felnőttek ezrei kényszerülnek nyugatra "disszidálni" egy rendesen fizető munka és a nagyobb kilátással kecsegtető boldogulás reményében.
Sz. A.
Az első képen: Döbrögi és Pál Károly
A második képen: a VMSZ ügyvezető alelnökének "határnéző" erőgépe
Közzétette: Szerkesztő 2014. szeptember 29. hétfő, 20:51 

2014. szeptember 29., hétfő

Tartományi ombudsman: Korlátozzák a nemzeti tanácsokra gyakorolt politikai befolyást


Tartományi ombudsman: Korlátozzák a nemzeti tanácsokra gyakorolt politikai befolyást
Az államnak az elkövetkező időszakban meg kell tennie azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítja a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak munkájára gyakorolt politika befolyás csökkenését, tájékoztatott hétfőn a vajdasági ombudsman.Az ombudsman a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak négy éve című felmérésben arról szól, hogy az illetékes állami szerveknek biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti kisebbségek tagjait függetlenül, objektívan és a szerkesztéspolitikára gyakorolt mindennemű befolyástól mentesen tájékoztassák anyanyelvükön.
A tartományi ombudsman azt javasolta a nemzeti tanácsoknak, hogy nagyobb mértékben működjenek együtt egymással, s hogy jogilag szabályozzák a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak koordinálása elnevezésű informális testületet tapasztalatcsere céljából, de annak céljából is, hogy közösen lépjenek fel az állammal szemben.
Az ombudsman azt is javasolta, hogy a minisztérium, amelynek illetékességi körébe tartozik az emberi és kisebbségi jogok védelme és előmozdítása, figyelmeztesse a helyi önkormányzatokat arra, hogy kötelesek tiszteletben tartani a nemzeti tanácsokról szóló törvényt.
A tartományi ombudsman azt is tanácsolta a nemzeti tanácsoknak, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak biztosítsák a jogaikról szóló képzés folytonosságát, különösen az oktatás, valamint a hivatalos nyelv- és írásmódhasználat területén, de azokon a területen is, amelyek legnagyobb jelentőséggel bírnak a kulturális és nemzeti identitás megőrzésében.
Olyan intézkedések és aktivitások megtételére is szükség van, amelyek lehetővé teszik a többségi nemzet számára, hogy megismerkedjen a nemzeti kisebbségek kultúrájával és hagyományaival, valamint a jogi előírások által garantált jogokkal is, áll a jelentésben. (Beta)

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17716/Tartomanyi-ombudsman-Korlatozzak-a-nemzeti-tanacsokra-gyakorolt-politikai-befolyast.html,  2014. szeptember 29. [14:12]
Danas, 2014. szeptember 29., 9. o.

Szeptember 29.Mihály napja.
Héber eredetű bibliai név, a Mikaél magyar formája. Jelentése: Ki olyan, mint az Isten?, Istenhez hasonló.
935 – I. (Szent) Vencelt Csehország fejedelmét Altbunzlauban megölték, később szenté avatták, és Csehország védőszentje lett.
1227 – Boldog Türingiai Gertrúd ünnepe
1547 – Alcalá de Henaresben megszületett Miguel de Cervantes Saavedra spanyol költő, akinek művei „Az elmés és nemes Don Quijote de la Mancha”, valamint a „Példás beszédek”.
1758 – Burnhamben megszületett Horatio Viscount Nelson, "Baron of The Nile" (A Nílus bárója), "Duke of Bronte" (Bronte hercege) brit admirális, aki Trafalgárnál aratott győzelmével nemzeti hőssé vált. Diadalának emlékét szobor őrzi Londonban.
1848 – A magyar honvédsereg Pákozdnál megállította Josip Jellacic császári altábornagy, horvát bán csapatait.
1872 – Meghalt Déryné Széppataki Róza az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője.
1899 – Megszületett Bíró László József, a golyóstoll feltalálója.
1902 – Meghalt Emile Zola francia író (Nana).
1912 – Megszületett Michelangelo Antonioni olasz filmrendező.
1965 – Meghirdették a „Brezsnyev-doktrína”-t, amely a Szovjetunió felségterületének nyilvánította a „baráti szocialista országokat”.
MTVA – Sajtó- és fotóarchívum

Huszonöt éve történt a magyarországi rendszerváltozás, 1989. szeptember 29-október 5. – KRONOLÓGIA
Magyarországi változások:
1989. szeptember 29. - Németh Miklós kormányfő nyílt levélben támogatta Sopron város polgárainak felhívását, amelyben politikai, gazdasági önkormányzatot követeltek a magyar városoknak és községeknek.
1989. szeptember 29. - A fegyveres erők napján a Fidesz és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) kezdeményezésére országszerte tüntetéseken követelték a munkásőrség jogutód nélküli feloszlatását.
1989. szeptember 29. - Kótai Géza, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának (MSZMP KB) osztályvezetője 12 szocialista ország kommunista és munkáspártjainak várnai tanácskozásán egyetlenként nem írta alá a közös közleményt. Kótai a közleménybe be nem került felszólalásában azt mondta: "Tarthatatlanná vált, hogy a szocializmus és a tőkés rendszer közötti világméretű egyensúly alapja az egyre növekvő szintű katonai egyensúly legyen, és semmi más."
1989. szeptember 29. - Az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadta a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméknek minősített Béres-csepp Plusz forgalomba hozatali engedélyét.
1989. szeptember 30. - Megtartotta első országos nagygyűlését a magát az 1949-ben feloszlatott Demokrata Néppárt utódának tekintő Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). A tanácskozáson a párt elnökévé Keresztes Sándort választották.
1989. szeptember 30. - A Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsának (MISZOT) közgyűlésén határozatot fogadtak el az ifjúsági vagyon társadalmasításáról, és javasolták, hogy a megfelelő konszenzus hiányában egyelőre zárolják a gyermek- és ifjúsági vagyonok kezelői jogát.
1989. szeptember 30. - Azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét az MSZMP belügyminisztériumi bizottsága.
1989. október 1. - A kormány egyházpolitikai titkárságának vezetője megerősítette: az állam kész visszaadni eredeti tulajdonosaiknak a korábbi egyházi ingatlanokat.
1989. október 1. - Az MSZMP reformelkötelezett tagjainak budapesti tanácskozásán megalakult a Reformszövetség, amely vezetőjének Kósa Ferencet választották meg. A dokumentum hangsúlyozta egy új szocialista párt létrehozásának szükségességét, amely új programmal, szervezettel, működési szabályzattal és hiteles vezetéssel rendelkezik.
1989. október 1. - Tizenöt "a szocializmus mellett elkötelezett" szervezet és MSZMP-platform a marxista, baloldali erők tömörülésének létrehozása érdekében koordináló bizottságot hozott létre.
1989. október 2. - A kormány és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT) megállapodott, hogy 1990-től szabadáras lesz az összes mezőgazdasági és élelmiszeripari cikk az alacsony zsírtartalmú tej és a normál fehér kenyér kivételével.
1989. október 2. - A Legfelsőbb Bíróság felmentette az 1949-es délszláv hűtlenségi per vádlottjait. (Miletin Györgyöt és hét társát a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés miatt ítélték el.)
1989. október 3. - Az MSZMP KB pártpolitikai osztálya közölte: 1989-ben mintegy 78 ezerrel csökkent az MSZMP taglétszáma, miközben 2600-an léptek be, a pártnak 1989. január 1-jén 800 ezer, október 1-jén mintegy 725 ezer tagja volt.
1989. október 3. – Megalakult a Történelmi Igazságtétel Bizottság Katonai Szekciója.
1989. október 3. - Az MSZMP esetleges jobbra tolódása tragikus következményekkel járhat Magyarország számára - jelentette ki a szovjet tévének adott nyilatkozatában Grósz Károly pártfőtitkár.
1989. október 4. - A kormány megvitatta a társadalmi szervezetek vagyonáról szóló jelentést, amely szerint 1968 óta ezek működési, fenntartási költségei 47,4 milliárd forintot tettek ki, vagyonuk 12 milliárd forintra rúg; 1989-ben a Munkásőrség 976 millió, az MSZMP 869 millió, a Hazafias Népfront 314 millió forint állami támogatást kapott. A kabinet utód kinevezése nélkül mentette fel a Munkásőrség országos parancsnokát, Borbély Sándort. A kormány október 23-ával kapcsolatban azt javasolta, hogy azt nem nemzeti ünneppé, hanem nemzeti emléknappá kell nyilvánítani.
1989. október 4. - Genfben Magyarország és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága két megállapodást írt alá a menekültek letelepítéséről, illetve a Főbiztosság budapesti irodájának megnyitásáról. A sajtótájékoztatón Gál Zoltán belügyminisztériumi államtitkár közölte: komoly társadalmi és gazdasági problémát jelenthet, ha a Romániából érkező menekültek beáramlása ilyen ütemben folytatódik, hiszen napi 15-100 menekült érkezik.
1989. október 4. - Budapesten magyar-amerikai tudományos-műszaki együttműködési egyezményt írtak alá.
1989. október 5. - Bejelentették, hogy az NSZK két tartománya, Baden-Württemberg és Bajorország 500 millió márka hitelt nyújt Magyarországnak, a bonni kormány további 500 millió márkás hitelnyújtásra vállalt kormánygaranciát.
1989. október 5. - A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája küldöttségének találkozója után közölték: mindkét szervezet fontosnak tartja a szakszervezeti mozgalom politikai széttagolódásának elkerülését, a szakszervezetek politikai függetlenségét, a munkahelyek depolitizálását.
1989. október 5. - Az SZDSZ aláírásgyűjtést indított annak érdekében, hogy népszavazás döntsön a köztársasági elnök megválasztásának időpontjáról, a munkásőrség sorsáról, az MSZMP elszámoltatásáról és a pártok munkahelyi működéséről.

Kelet-európai változások - válogatás a legfontosabb külföldi eseményekből:
1989. szeptember 29. CSEHSZLOVÁKIA: A csehszlovák belügyekbe való beavatkozással vádolta meg Magyarországot a Rudé Právo, Csehszlovákia Kommunista Pártjának (CSKP) hivatalos lapja, amiért az Országgyűlés nyilatkozatban határolta el magát a magyar részvételtől az 1968-as prágai tavasz eltiprásában.
1989. szeptember 29. LENGYELORSZÁG: Felszámolták a rendőrség különleges rendfenntartó egységeit (ZOMO), amelyek az 1981-es szükségállapot bevezetése után tettek szert kétes hírnévre.
1989. szeptember 29. SZOVJETUNIÓ: Az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága felmentette tisztségéből az addigi első titkár Vlagyimir Scserbickijt, utódjául Vlagyimir Ivasko addigi másodtitkárt választotta meg.
1989. szeptember 30. CSEHSZLOVÁKIA: Megállapodás született arról, hogy az NSZK prágai nagykövetségére menekült mintegy 4 ezer keletnémet állampolgár az NDK területén át különvonattal az NSZK-ba utazhasson. Miután távozásuk után néhány nappal már ismét menekültek százai zsúfolódtak össze a képviseleten, a prágai és a berlini kormány felfüggesztette azt az 1971-es megállapodást, amelynek értelmében keletnémet állampolgárok útlevél és vízum nélkül utazhattak Csehszlovákiába. Az újabb menekültek szintén különvonatokkal jutottak ki az NSZK-ba, miként a hónap elején a varsói nyugatnémet diplomáciai kirendeltségen menedéket kért 633 NDK-állampolgár is.
1989. szeptember 30. SZOVJETUNIÓ: Mintegy tízezer ember tüntetett Fehéroroszország fővárosában, Minszkben, az 1986-os csernobili atombaleset utáni események tisztázását követelve.
1989. szeptember 30. SZOVJETUNIÓ: A Moldovai Kommunista Párt KB ülése megalapozottnak ítélte a köztársaságban élő gagauz nemzetiség autonóm területi törekvéseit.
1989. október 1. JUGOSZLÁVIA: Cetinjében, Montenegró hajdani székvárosában nagyszabású állami és egyházi ünnepség keretében helyezték örök nyugovóra I. Nikola montenegrói király maradványait.
1989. október 1. SZOVJETUNIÓ: Életbe lépett a fizetések részleges befagyasztását elrendelő határozat.
1989. október 1-6. SZOVJETUNIÓ: Dmitrij Jazov hadseregtábornok személyében első ízben tett hivatalos látogatást az Egyesült Államokban szovjet honvédelmi miniszter.
1989. október 2. ALBÁNIA: Reis Malile albán külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésében a koszovói albán kisebbség elnyomását feszegette, amit a jugoszláv kormány uszításnak és a jugoszláv belügyekbe való beavatkozásnak nevezett.
1989. október 2. JUGOSZLÁVIA: A szerb hatóságok megtagadták a Szövetség Jugoszlávia demokratikus kezdeményezéséért elnevezésű politikai szervezet bejegyzését.
1989. október 2. JUGOSZLÁVIA: Az infláció éves szinten meghaladta az ezer százalékot, az árak 1181 százalékkal növekedtek éves szinten. A csökkenő életszínvonal miatt az év első nyolc hónapjában 1195 munkabeszüntetésre került sor, amelyekben több mint 275 ezren vettek részt.
1989. október 2. NDK: Lipcse belvárosában mintegy húszezer tüntető követelt demokratikus változásokat, sajtószabadságot, valódi reformokat.
1989. október 3. ROMÁNIA: A Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége arra kérte Papp László nagyváradi református püspököt, ne távolítsa el erőszakkal Tőkés László temesvári lelkészt gyülekezetéből és lakhelyéről.
1989. október 3. SZOVJETUNIÓ: A szovjet parlament úgy döntött, hogy a közlekedési és energetikai ágazatban, a vegyiparban és a kohászatban ideiglenesen megtilt mindennemű munkabeszüntetést.
1989. október 4. BULGÁRIA: Hivatalos bolgár közlés szerint meghaladta a 30 ezret a Törökországból visszatelepült bulgáriai muzulmánok száma, azaz a nyáron elmenekültek 10 százaléka már hazatért.
1989. október 5. BULGÁRIA: Az Iszlám Konferencia Szervezetének külügyminiszteri értekezlete felszólította Bulgáriát és Törökországot, hogy kezdjenek tárgyalásokat a bulgáriai török kisebbségről és a menekültek helyzetének rendezéséről.
1989. október 5. LENGYELORSZÁG: A gazdasági válság polgárháborúhoz vezethet, ha az új kormány nem teszi világossá a radikális reformok szükségességét, és nem nyeri el a közvélemény megértését - jelentette ki Lech Walesa, a Szolidaritás vezetője.
1989. október 5. NDK: Közzétették Erich Honecker államfő levelét, amely szerint az NDK bármikor készen áll tárgyalásokat, illetve konzultációkat kezdeni az NSZK felelős politikusaival a leszerelést, illetve a fegyverzetkorlátozást célzó lépésekről. Ugyanezen a napon Helmut Kohl nyugatnémet kancellár egy lapinterjúban az együttműködés elmélyítését kínálta fel a berlini kormánynak az NDK-beli belső reformok meghirdetése esetén.
1989. október 5. SZOVJETUNIÓ: Az év első kilenc hónapjában húsznál több társadalmi szervezetet, szövetséget és csoportot jegyeztek be hivatalosan, amelyek úgynevezett nem formális szervezetek jogi státust nyertek.
1989. október 5. SZOVJETUNIÓ: Első ízben hoztak létre külföldi tőkerészesedéssel, részvénytársasági formában működő szovjet külkereskedelmi bankot, az International Moscow Bank tevékenysége rubellel és külföldi valutákkal végzett tranzakciókra, szolgáltatásokra terjedt ki.
MTVA – Sajtó- és fotóarchívum

2014. szeptember 28., vasárnapSenki sem próféta a saját hazájában.
Nemo est propheta in patria.
Máté evangéliuma

Félek a nagy szavaktól, amelyek mindannyinkat javában szerencsétlenné tesznek.
James Augustine Aloysius Joyce (Dublin, Írország, 1882. február 2.Zürich, Svájc, 1941. január 13.) ír költő, író, kritikus.

Szeptember 28.Vencel napja.
Német, szláv eredetű név, a szláv Vanceslav névből származik. A név Wenzeslaus névforma német Wenzel rövidüléséből került a magyarba. Jelentése koszorú, dicsőség.
1422 – Habsburg Albert és Erzsébet, Luxemburgi Zsigmond volt magyar király és Cillei Borbála királyné gyermeke házasságot kötött.
1573 – Caravaggio-ban megszületett Caravaggio (eredeti nevén: Michelangelo Merisi) olasz festőművész (Sírba tétel).
1787 – Megszületett az amerikai alkotmány.
1817 – Megszületett Tompa Mihály költő, a népi-nemzeti irányzat egyik legjelentősebb képviselője, akadémikus (Új Simeon).
1909 – Másodszor is lemondott a Wekerle-kormány, amelynek következtében a koalíció szétesett és kettévált a függetlenségi párt.
1934 – Párizsban megszületett Brigitte Bardot francia színésznő.
1946 – Budapesten megszületett Benedek Miklós színész (Hyppolit, a lakáj).
1991
– Elhunyt a jazz egyik kiemelkedő alakja, Miles Davis, a kaliforniai Santa Monicában, 65 éves korában.
1991 – Meghalt Davis Miles Devey amerikai jazzmuzsikus, komponista, Airto Boreira, Chick Corea és John McLaughlin tanítója.
1992 – Meghalt Árkus József, Táncsics Mihály-díjas újságíró, szerkesztő, humorista.
2014. szeptember 27., szombatA jog gondoskodik az igazságosságról.
Latin mondás

Nem szörnyű, hogy a hatalom nem tudja. Tragikus, hogy nincs tudatában annak, hogy nem tudja.
Nikola Božilović

Szeptember 27.Adalbert napja.
Germán eredetű név, jelentése fény, fénylő nemesség.
1980 – Az Idegenforgalom Világnapja
1540 – III. Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend, Jézus Társasága (Societas Jesu) működését, amelyet Loyola Ignác alapított 1534. 08. 15-én Párizsban.
1627 – Megszületett Jacques Bénigne Bossuet francia író, hitszónok.1772 – Megszületett Kisfaludy Sándor költő (Himfy szerelmei).
1803 – Párizsban megszületett Prosper Mérimée francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát.
1921 – Vácon megszületett Jancsó Miklós filmrendező (Szegénylegények, Utolsó vacsora).
1962 – Megszületett Fodor Gábor jogász, SZDSZ-es politikus, a Fidesz egyik alapító tagja.
1986 – Budapesten meghalt Ruttkai Éva színésznő (Butaságom története).
1987 – Megalakult a Magyar Demokrata Fórum (MDF) nevű párt.
1997 – Bob Dylan Bolognában a pápa előtt koncertezett, énekelte az A Hard Rain’s A Gonna Fal című dalát, majd néhány mondatot beszélt II. János Pállal.

130 éve, 1884. szeptember 27-én nyitotta meg kapuit a Budapesti Operaház, az ország legrangosabb zenei színháza.
Az Operaház - mai hivatalos nevén a Magyar Állami Operaház építésének gondolatát 1872-ben Orczy Bódog, a Nemzeti Színház akkori igazgatója vetette fel először. Pest, Buda és Óbuda egyesítésének évében, bizottságot hoztak létre a felépítendő operaház helyének kijelölésére. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épületre, amin Ybl Miklós terve nyert. A helyszín kiválasztásában Ybl, aki már vázlatterveket is készített kiváló minőségben, nem csupán az épület szerkezetét és a rendkívül gazdaságos belső térelrendezést dolgozta ki, de még a rézkilincsek, fogantyúk, falikarok és csillárok mintáit is maga tervezte. Az építkezés összköltségét végül 2 100 000 forintban szabta meg a hatóság, ami miatt az eredeti elképzelésekből némileg vissza kellett venni.
A neoreneszánsz stílusú Operaház építése 1875. október 11-én kezdődött, és 9 évi munka után több mint 3 millió forint költséggel el is készült az épület. Az építkezés befejezéséhez a végső lökést Tisza Kálmán miniszterelnök adta meg, amikor 1882-ben egy leiratban kimondta, a dalszínház építését 1884 közepére minden körülmények között be kell fejezni, s ehhez minden - politikai és anyagi - támogatást megadott. Az épületben a tervezett 2000 helyett csupán 1220 ülőhely fért el, de "technikai felszereltsége és építőművészeti kivitelezése a maga korában meghaladta Európa legjelesebb operaházainak a színvonalát is".
Az Operaház, az ország legrangosabb zenei színháza nyitóelőadásának ünnepi műsorán Erkel Ferenc Bánk bán című operájának első felvonása, Hunyadi László operájának nyitánya és Richard Wagner Lohengrin című operájának első felvonása szerepelt. Az első társulatot a Nemzeti Színház addigi operatársulatának tagjai - élükön Erkel Ferenc főzeneigazgatóval, akit később fia, Erkel Sándor karnagy követett, Káldy Gyula főrendezővel - alkották. 
Az intendáns Podmaniczky Frigyes volt, aki az építkezést felügyelő Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke is volt, s aki a telek megszerzésétől a malter keveréséig sokat tett az Operaház létrejöttéért.
A témához ajánljuk a NAVA gyűjteményéből a Budapesti Operaházról szóló műsort: http://nava.hu/id/833564/ MTVA – Sajtó- és fotóarchívum