2024. április 30., kedd

A mi emberünk megszokta a hazugságot. Számára ez vigasz – az igazságért, amiben él.
Naš čovek je navikao na laž. Ona mu dođe kao uteha – za istinu u kojoj živi.

A vonal a rezsim és a maffia között többé nem látszik. Elegünk van a megosztásokból.
Linija između režima i mafije se više ne vidi. Dosta nam je podela.

Ha a hatalom az alkotmány szerint három ágra oszlik, akkor az autokratának – nem marad semmi.
Ako se vlast po ustavu deli na tri grane, autokrati – ne ostane ništa.

Amikor az összes megoldás a legnagyobb probléma kezében van, akkor először a problémát kell megoldani.
Kada su sva rešenja u rukama najvećeg problema, prvo treba rešiti problem.

Ő 20 televízióról folytat párbeszédet a nézőkkel. Akik nem tehetnek fel egyetlen kérdést sem.
On dijalog vodi s gledaocima s 20 televizija. Koji ne mogu postaviti nijedno pitanje. 

Ő nem a múltjától menekül. A gonosztetteitől menekül.
On ne beži od svoje prošlosti. Beži od svoji nedela.


Dušan Lončar

Süllyedő „zászlóshajó”

Az MNT mint a Titanic zenekara

A NER olyan rendszer, aminek a harc az alapja és alaptézise,
hogy csak egyfajta igazság létezik, az övé. Aki nem ezt választja,
azt igaz útra kell téríteni, aki nem áll be a sorba, az pedig bűnös, hazaáruló.
Geszti Péter

Dr. Zachar Péter Krisztián, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) társelnöke, dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke (Molnár Edvárd felvétele)

– Az erdélyi magyarok és székelyek számára létkérdés az autonómia, nem csupán politikai preferencia, túlélésük egyetlen alternatívája és garanciája lehetne az autonómia – jelentette ki Tőkés László március 11-én, a székely szabadság napja alkalmából rendezett marosvásárhelyi felvonulást követően Kolozsváron megtartott sajtótájékoztatóján[1].
Tőkés László aláhúzta: Erdélyben hagyománya van az autonómiának, a középkorban a magyarok, a szászok és a székelyek is rendelkeztek vele, továbbá a románok is törekedtek rá az Osztrák-Magyar Monarchián belül. […] Rámutatott: Trianon óta felére csökkent az erdélyi magyarság száma, és ilyen drasztikus fogyás mellett az erdélyi magyarok és székelyek számára a túlélés egyetlen alternatívája és garanciája az autonómia[2].
Tőkés László arra is kitért, hogy az autonómia ügye a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) programjában is szerepel, és az erdélyi magyar politikai alakulatok hárompárti egyezményt kötöttek a témában.

Együttműködő nemzet (NER – B.A.) – A határon túli magyarság helyzete és jövője címmel tartottak panelbeszélgetést április 20-án Szabadkán, a Városháza dísztermében a KÉSZ-fórumsorozat keretében. A szabadkai rendezvény társszervezője a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) volt.
– Szili Katalin rámutatott, bárhová megy a Kárpát-medencében, mindenhol elmondja, hogy a vajdasági magyar közösség az egész térség zászlóshajója, kiterjedt, teljes körű kulturális autonómiával rendelkezik. Mint kiemelte, a legkönnyebb annak segíteni, aki tudja, mit akar – írja a beszélgetésről készült tudósításban[3].

Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés egykori (MSZP-s) elnöke, 2015. március 1-jétől az Orbán-kormány miniszterelnöki megbízottjaként tevékenykedik[4], „a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban”[5]. Hogy az „egyeztetési eljárás” fogalom pontosan mit takar, azt csak találgatni lehet. Máshol ezt úgy fogalmazták meg, hogy feladatköre „a határon túli közösségek autonómiájának a koordinálása, a folyamat elősegítése és elemzése”[6]. Bizonyára nem kevés pénzért és privilégiumokért.
 
Mit tud a csaknem egy évtizedes tevékenysége eredményeként felmutatni Szili, az „autonómiabiztos” – akit „a megélhetési magyarság-politikus egyik top ikonjának”[7] is neveznek – a vajdasági magyar közösség autonómiájának fejlesztése területén? A visszafejlődésen/leépítésen kívül éppenséggel semmit! Azonkívül, hogy a VMSZ (Vajdasági Magyar Szolgapárt) vendégeként időnként a tartományba látogat és szivárványos „előadásokat” tart, aminek nulla valóságfedezete van, de a meghívott VMSZ-es és a párthoz közeli hallgatók készségesen megtapsolják!

Szili Katalin 2016-ban a VMSZ meghívására, a Magyar Szó székházának dísztermében tartott előadást „a határon túli magyar közösségek önrendelkezéséről”[8].
– Mindent összefoglalva elmondható, hogy a vajdasági magyarság zászlóshajónak számított (mondta már akkor – B.A.) e két és fél évtizedben az autonómia megvalósítása terén. Sikerült itt elérni azt, hogy a magyarok funkcionális autonómiát vívjanak ki a maguk számára. Az egyik legutóbbi sikerként éppen a részarányos foglalkoztatás céljának elérését lehet kiemelni (nem tudni, ezt miért állítja, hiszen ebből a mai napig nem lett semmi – B.A.) – hangsúlyozta előadásában Szili[9].

– Az autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető a Vajdaság –hangsúlyozta (ismét – B.A.) Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Bácsfeketehegyen, ahol 2019. április 6-án egy közéleti kérdésekkel foglalkozó konferencián vett részt[10]. Ekkorra már a „funkcionális autonómiából” „adminisztratív autonómia lett”[11], ennek nevezte ugyanis a Magyar Nemzeti Tanácsot (MNT).

Szili Katalin 2021. június 3-án a magyar kormány támogatásaiból 2017 végén alapított (2024. február 23-án az MNT által egy tollvonással megszüntetett) VM4K Csütörtök esték – másképp című rendezvényének, pontosabban Lovas Ildikónak a vendége volt[12], aki akkor még javában végezte ámokfutását a VMSZ Elnökségének tagjaként, az időközben elhunyt Pásztor István érinthetetlen élettársaként, és akit a vajdasági „kultúrairányítás szürke eminenciásaként” utóbb Pásztor Bálint VMSZ-vonatja „elütött”[13].
A véemeszes vezetőkkel tartott megbeszéléseket követő sajtótájékoztató keretében a médiának nyilatkozva Szili Katalin – egyebek mellett – újból elszajkózta: „Itt (Vajdaságban – B.A.) megvalósult egy olyan kulturális vagy adminisztratív autonómia, amelyben a Magyar Nemzeti Tanács a maga stratégiái vonatkozásában kulturális, oktatási, médiaügyi és finanszírozási önállósággal rendelkezik[14].”
Kár, hogy nem említette, ennek egyik csúcsbizonyítéka a Tanyaszínház-botrány volt, amelyet ugyan a „kedves Jenő” (Hajnal Jenő akkori MNT-elnök) nevében robbantottak ki, de valójában Pásztor István és Lovas forgatták a kardot. Az autonómiabiztos Szili részéről ekkor már az hangzott el, hogy a Délvidéken/Vajdaságban nemzeti kisebbségi „kulturális vagy adminisztratív autonómia” van. Elismerést nyert, tehát, hogy ez a jelenlegi nem nemzeti közösségi/kisebbségi autonómia!

2021. december 3-án a nagybecskereki Petőfi MME-ben újraindított Találkozások az Úri utcában című est vendége szintén Szili Katalin volt, aki „az uniós kisebbségvédelemről, autonómiáról és a magyar nemzetpolitikáról beszélt” – szórta szét a szélben felelőtlen, dicsérő szavait.
Az MNT által gyakorolt autonómiát Szili Katalin – az MTI-nek nyilatkozva – „mind Kárpát-medencei, mind európai uniós szinten példaértékűnek nevezte” és kiemelte, „azért is lenne fontos, hogy Szerbia mihamarabb az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon, hogy példát mutasson a többi tagország számára”[15] (??). Ugyan milyen példát? Miben példát?

A vajdasági magyar közösség nemzeti önkormányzata/autonómiája nemhogy fejlődött/kiterjedt volna, hanem egyenesen annak a karikatúrája lett.
Az MNT már Hajnal Jenő meghunyászkodó elnöksége alatt (2014-2022) sem foglalkozott a magyar közösség időszerű kérdéseivel és problémáival, a jogsérelmei esetén pedig még közlemény szintjén sem állt ki.
A 2022. évi nemzeti tanácsi választásokon aztán egy teljesen egypárti (véemeszes) MNT jött létre. Összetartás, tökély, siker – szerintük.
Fremond Árpád, a testület elnöke – az időközben elhunyt Pásztor István választottja –, teljes egészében igazolta azokat a véleményeket, miszerint nem több egyszerű pártkatonától, akinek se önálló elképezése, se álláspontja nincs, hogyan is kellene, hogy működjön a magyar közösségnek a törvény szerint is a legfelsőbb önkormányzati testülete, mit kellene tenni a közösség helyzete romlásának a megállítása érdekében.
Az MNT – az eredeti elképzelésekkel ellentétben – a magyarországi adófizetők pénzéből költekező, káderkinevező, elbürokratizálódott, közigazgatási hivatalnoki testület lett, amelyik a magyar közösség helyzetével kapcsolatos lényegi problémák megvitatását nagy ívben kerüli. Nem lett a közösség alapvető kérdéseiről gondot viselő és a kollektív jogaiért küzdő legfőbb önkormányzati szervezet[16].
Szili nem akarja látni, hogy süllyed a „zászlóshajó”! A VMSZ-es pártkatonák fújják az utolsó számokat, mint a Titanic zenekara!

Ahogy „az erdélyi magyarok és székelyek számára létkérdés az autonómia”, ugyanúgy – az utóbbi 11 évben 70 ezer fővel kevesebb – vajdasági magyar közösség megmaradásának is előfeltétele az autonómia.
A VMSZ választási programja (2023–2027) az autonómiát megtestesítő MNT-vel kapcsolatban (a 6. A nemzeti kisebbségek jogainak védelme pont alatt) azt írja, a párt „a következő alkotmánymódosítás folyamatában (?? – B.A.) azért száll síkra, […] hogy még pontosabban meghatározzák a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak helyét a jogi és a politikai rendszeren belül”[17].
„Nesze semmi, fogd meg jól”! Pásztor Bálint, a VMSZ dinasztiás elnöke a magyar közösség önkormányzatát már nem is említi. Apukája se tette. Teljesen lemondtak a vajdasági magyar autonómiáról és a tartomány autonómiájáról is, fő, hogy szorgalmasan küzdenek a koszovói szerb önkormányzatok közösségének létrehozásáért!
Változás a nemzeti közösségi jogvédelemben csak akkor várható, ha megbukik a vajdasági magyar közösség érdekeit a Szerb Haladó Pártnak (SNS) eláruló Orbán Viktor, vele együtt az ilyen szürke uszályhordozók, mint Szili Katalin, Pásztor Bálint és Fremond Árpád.

BOZÓKI Antal

__________
[1] (MTI) Az erdélyi magyarok számára létkérdés az autonómia. https://www.origo.hu/itthon/2024/03/az-erdelyi-magyarok-szamara-letkerdes-az-autonomia, 2024. március 11. 14:54, vagy Tőkés: Az erdélyi magyaroknak létkérdés az autonómia. Magyar Szó, 202. március 12. 3.
[2] Uo.

[3] P.E.: A Kárpát-medence zászlóshajója: Magyar Szó, 2024. április 22. 5., vagy https://www.magyarszo.rs/vajdasag/szabadka/a.307375/A-Karpat-medence-zaszloshajoja, 2024. április 20. 12:07

[4] Szili Katalin. https://hu.wikipedia.org/wiki/Szili_Katalin

[5] Bővebben lásd a Szili és az autonómia c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14099, 2021. december 6.

[6] Bővebben lásd a SZILI KATALIN ÉS AZ AUTONÓMIA c. írásom. http://bozokiantal.blogspot.com/2016/03/szili-katalin-es-az-autonomia_26.html, 2016. március 26. 19:16

[7] Röhögjünk együtt: Szili Katalin, autonómiabiztos. http://dotoho.blog.hu/2015/03/20/rohogjunk_egyutt_szili_katalin_autonomiabiztos, 2015. március 20., 15:06)

[8] v-ár: Kényszer helyett lehetőség legyen a mozgásszabadság. Magyar Szó, március 22., 1. és 5. o., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3004/kozelet_politika/143333/K%C3%A9nyszer-helyett-lehet%C5%91s%C3%A9g-legyen-a-mozg%C3%A1sszabads%C3%A1g.htm, 2016. március 22. 08:27 >> 2016. március 22. [12:54]

[9] Lásd az 5-ös alatt.

[10] Bővebben lásd az „ADMINISZTRATÍV AUTONÓMIA” c. írásom. http://bozokiantal.blogspot.com/2019/04/adminisztrativ-autonomia.html, 2019. április 15. 19:53

[11] Uo.

[12] Bővebben lásd a Vigyázz, jön a vonat! c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2024. március 11. 14:22

[13] Pesevszki Evelyn: Kitaposott út, új elnök, saját arcél. Magyar Szó, 2024. március 9. 1., 4., és/vagy https://www.magyarszo.rs/kozelet/a.305246/Kitaposott-ut-uj-elnok-sajat-arcel, 2024. március 9. 08:30

[14] Bővebben lásd a Milyen is a vajdasági magyar valóság? https://delhir.info/2021/06/29/milyen-is-a-vajdasagi-magyar-valosag/, 2021.jún.29/21:36

[15] (MTI ) Szili Katalin: a vajdasági magyarok Szerbia uniós csatlakozásának a motorjai lehetnek https://www.magyarszo.rs/hu/4792/vajdasag_nagybecskerek/255414/Szili-Katalin-a-vajdas%C3%A1gi-magyarok-Szerbia-uni%C3%B3s-csatlakoz%C3%A1s%C3%A1nak-a-motorjai-lehetnek-Szili-Katalin.htm, 2021. december 3. 20:06, és https://szmsz.press/2021/12/03/szili-katalin-a-vajdasagi-magyarok-szerbia-unios-csatlakozasanak-a-motorjai-lehetnek/, 2021. december 3. 19:13

[16] Bővebben lásd a Ne képviseljenek bennünket! https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14332, 2022. március 13., és a
Meneszteni kell a Magyar Nemzeti Tanácsot! c. írásom. https://delhir.info/2023/09/10/meneszteni-kell-a-magyar-nemzeti-tanacsot-uj-mnt-valasztasokat-kell-tartani/

[17] A Vajdasági Magyar Szövetség választási programja (2023–2027).
https://www.vmsz.org.rs/vajdasagi-magyar-szovetseg-valasztasi-programja-2023-2027

Az adófizetőknek 15 ezer milliárd forintjába kerülhet a Mészáros-féle autópálya-koncesszió

A Szabad Európa honlapja

Jó reggelt kívánunk! 
Legfontosabb cikkeink ma reggel:

15 ezer milliárd forintos üzletet kötöttek Mészáros Lőrincék az állammal
A Szabad Európa kiperelte az autópálya-koncessziós szerződés mellékleteit, és az derült ki, hogy 15-17 ezer milliárd forintba kerülhet az adófizetőknek, hogy a kormány kiszervezte a hazai gyorsforgalmiút-hálózat jelentős részét. Az üzletet elnyerő hét magántőkealapról kiderült, hogy négy Szíjj László, három pedig Mészáros Lőrinc kormányközeli üzletember százszázalékos tulajdonában van.

Húsz éve az EU-ban – a kihagyott lehetőség
Húsz éve nagy reményekkel csatlakoztunk az Európai Unióhoz. A politikusok magasabb életszínvonalat, bécsi cukrászdát és nyugati demokráciát ígértek. Mi valósult meg ebből? Hol tartanánk az Európai Unió nélkül, és hol tartunk vele? Csatlakozásunk története és tanulságai a Szabadonban.

Charles Michelnek nincsenek álmatlan éjszakái a magyar EU-elnökség miatt
Az Európai Tanács elnökének nincsenek álmatlan éjszakái a közelgő magyar EU-tanácsi elnökség miatt, és fenntartja a korábbi kijelentését, miszerint 2030-ra az Európai Uniónak és a tagjelölteknek is készen kell állniuk a bővítésre. Charles Michel a keleti bővítés huszadik évfordulója alkalmából adott interjút többek között a Szabad Európa tudósítójának is.

Késelés egy bőnyi iskolában, leszúrta osztálytársát egy hatodikos diák
Hatodikos osztálytársát szúrta le egy lány a Győr melletti település általános iskolájában. A sebesültet mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol megműtötték, és mostanra túl van az életveszélyen.

Mégsem mond le a spanyol miniszterelnök
Pedro Sánchez előző héten közölte, hogy fontolóra veszi a lemondását a jobboldal lejárató kampánya és a családjával szembeni támadások miatt, végül azonban úgy döntött, hogy marad a posztján.

Az Egyesült Államok a gázai humanitárius segélyezés javítására szólította fel Izraelt
Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a zsidó államnak többet kellene tennie a humanitárius segélyszállítmányok célba juttatása érdekében. Antony Blinken arról beszélt szaúd-arábiai látogatásán, hogy újabb közel-keleti körútján ezt a témát is fel fogja vetni izraeli partnereinek.

Megkezdődik a tárgyalás a puccsra készülő német szélsőjobboldaliak ügyében
Első körben a Birodalmi Polgárok (Reichsbürger) nevű revizionista mozgalom kilenc tagja állt a bíróság elé hétfőn Stuttgartban, akik a vád szerint fegyveres hatalomátvételre készültek Németországban.

Már élelmiszer-adomány elfogadása miatt is vádat emelnek a nélkülöző belaruszok ellen
Az INeedHelpBY floridai székhelyű nonprofit szervezet is a belarusz hatóságok célpontja lett, miután a szélsőségesnek nyilvánított csoport 1,7 millió dollár értékben juttatott élelmiszersegélyt a kormányzati elnyomástól szenvedő családoknak.
 
Amit még tudni érdemes
A környezetvédelmi alapítványt vezető Áder János éves rezsije majdnem 10 millió forint volt tavaly (RTL)
Az elmúlt négy évben több száz millió forintot költött az állam Schmitt Pál és Áder János rendszeres juttatásaira. Az adófizetők pénzéből fizették a két volt köztársasági elnök éves áram- és gázfogyasztását is, ami előbbi esetében éves szinten 6,8 millió forint volt, míg utóbbinál 9,45 millió forint.

Novák Katalin sógornője és egy öt éve tartó nyomozás a szegény donorok petesejtjeit áruló budapesti klinika ügyében (444)
A lap információi szerint még mindig tart az öt éve folyó nyomozás a Versys meddőségi klinika ügyében, azzal a gyanúval, hogy pénzért megvették rászoruló nők petesejtjeit, amiket gazdag ügyfeleknek adtak el. Ez Magyarországon szervkereskedelemnek számít, több közeli országban viszont nem.

Húsz éve építi a kínai-magyar rendőrbarátságot a titokzatos kungfus – Kínában büszkék rá, a magyar belügy hallgat róla (HVG)
Több mint kungfumester Vang Tö-csing, aki régóta él Magyarországon, könyvet is írtak róla, rendőröket képez, vacsorázott Medgyessy Péter volt miniszterelnökkel, kitüntette Szijjártó Péter külügyminiszter, közös programokon vett részt belügyi vezetőkkel, a minisztérium azonban mintha nem is tudna róla.

Minden jót kíván a mai napra:
A Szabad Európa budapesti szerkesztősége

szabadeuropa@rferl.org   

2024. április 29., hétfő

Elemző: Valami láthatóan nem működik most a Fidesz kampányában, és a kassza is üres

 A Szabad Európa honlapja

2024. április 29.

Jó reggelt kívánunk! 
Legfontosabb cikkeink az utóbbi napokból:

Ruff Bálint: Evés közben jön meg az étvágy
A lendület viszi most Magyar Pétert, és így a látott rajongás miatt indul a TISZA Párt az önkormányzati választáson is, de Ruff Bálint szerint ez nagyon kockázatos lépés, mivel a politikusnak kiszámíthatatlan és ismeretlen embereket kell maga mellé vennie. Az Elemzőben beszélünk még a főpolgármesteri kampánynyitókról, Orbán Viktor helykereséséről és arról, hogy kinek és kitől van félnivalója a június 9-i választáson.

Orbán és Hszi Csin-ping együtt jelentheti be, hogy a Great Wall Motors épít autógyárat Pécs mellett
A Szabad Európa információi szerint a kínai elnök azért is jön két napra Magyarországra, mert ebből az egyiken Pécsre látogat, hogy autógyár építését jelentse be. A szegedi példa alapján az kérdés, mekkora beleszólása volt a helyszín kiválasztásába a kormánynak. A Great Wall Motors terveiről már jelentek meg információk a magyar sajtóban, lapunknak most megerősítették, hogy valóban a kínai autógyártó épít üzemet Baranyában.

Húsz év EU-tagság: a csatlakozási tárgyalások kvázi kudarcként megélt sikere
Cikksorozattal emlékezik a Szabad Európa Magyarország uniós csatlakozásának huszadik évfordulójára. A Magyar Köztársaság 2004. május 1. óta az Európai Unió teljes jogú tagja. Podcastok, videók, cikkek, infografikák és fotógalériák segítségével idézzük fel a bővítés folyamatát és azt, milyen hatással volt a csatlakozás az országra, hogyan változott tagságunk megítélése az elmúlt húsz évben.

Közvélemény-kutatások igézetében – heti kampány-összefoglaló
Szűkül az olló a Fidesz – és nem az ellenzék, hanem – Magyar Péter között: mutatta a héten két publikus közvélemény-kutatás is. Kering a hír egy olyanról is, amely szerint szinte már váltópárti helyzetbe került a NER egykori építője.

Eörsi Mátyás: A demokrácia azt jelenti, hogy a hibák kijavíthatók
Csak Szent István döntése és a kereszténység felvétele ér fel jelentőségében Magyarország EU- és NATO-tagságával – mondja a külpolitikai elemző. Mindig gyanús, ha valaki a békéről szónokol – értékeli a kormányzati retorikát Eörsi Mátyás, aki furcsállja hazánk Kína-barátságát, amely szembemegy Donald Trump politikájával.

Márta verbálisan bántalmazó házasságban élt, nem tudott kilépni belőle, végül az AIDS vetett neki véget
Huszonnégy évvel ezelőtt kapta el a HIV-et a férjétől, aki nem tudott róla, hogy végstádiumú AIDS-e van. Már megtanult együtt élni a vírussal. Szerinte kis odafigyeléssel, rendszeres gyógyszerhasználattal nem nagyon változtatta meg az életét a betegség. Nagyinterjúnk Liebermann Mártával, a Retropajzs Egyesület egyik alapítójával.
 
Brüsszeli blog: Uniós jogi trükkök az orosz személyek feketelistán tartására
Az Európai Unió Oroszország elleni szankciórendszere jelentősen megingott az elmúlt hetekben – főleg azoknak az entitásoknak és személyeknek a listája, akikkel szemben a közösség vagyonbefagyasztást és vízumtilalmat rendelt el a több mint két évvel ezelőtti teljes körű ukrajnai invázió után.

Az amerikai támogatás segíthet Ukrajnának megállítani az oroszokat, de hetekbe telhet, mire eljut a frontra
Az, hogy az Egyesült Államok elfogadta az Ukrajnának szánt, 61 milliárd dolláros csomagot, egy lépéssel közelebb hozza Kijevet az új tűzerőhöz, amelyet azonnal a frontra küldenek, hogy megállítsák Moszkva legújabb támadásait. Az óra viszont ketyeg, Oroszország minden erejét beveti, hogy elérje megszállása eddigi legjelentősebb eredményeit a május 9-i évfordulóig, amikor Moszkva a II. világháborús győzelem napjára emlékezik. Kijevnek nincs más választása, mint várni az utánpótlásra.
 
Amit még tudni érdemes
A kampány első hetében a Fidesz ezerszer annyit költött a Facebookon, mint a DK (RTL)
Százszor annyit költött a Fidesz a kampány első hetében Facebook-hirdetésekre, mint a Momentum, és ezerszer annyit, mint a DK az RTL Híradó gyűjtése alapján.

Több mint egymilliárd forintjába kerülhetett a magyar adófizetőknek a budapesti CPAC (Átlátszó)
Idei mintegy 4,25 milliárdos támogatásából az Alapjogokért Központ akár 1,15 milliárd forint közpénzt is költhetett a leginkább kampányindítóra emlékeztető magyarországi CPAC-re.

Minden jót kíván a mai napra:
A Szabad Európa budapesti szerkesztősége

szabadeuropa@rferl.org     

2024. április 28., vasárnap

A Vajdaság „észak-szerbiai tartomány”, de a VMSZ-é maradt az elnöki szék a parlamentben

Juhász Bálint a tartományi képviselőház 33. elnöke. Kicsit több mint félórás vita után 81 igen, 28 nem szavazattal választották meg a tartományi parlament elnökévé, bár ellenzéki részről voltak kifogások

 

Juhász Bálint első beszédét – amelyet Pásztor István emlékének szentelt   először szerbül, majd magyarul mondta el, miután megválasztották a tartományi parlament elnökének (Forrás: Facebook, Juhász Bálint)

Avatar photo 

Éppen egy héttel ezelőtt találgattuk a BALK-on, hogy vajon mikor választják meg a tartományi parlament új elnökét és alelnökeit, és vajon mikor ér véget a február kilencedikén, vagyis pontosan hetvenhét nappal (cca 1800 órával) ezelőtt elrendelt szünet. Ez a szünet aztán, teljesen váratlanul, április 25-én, csütörtökön véget ért. Érdekes viszont, hogy sem a kormányközeli sajtó nem szellőztette meg, sem az ellenzék nem verte nagydobra, hogy végre lesz elnöke a vajdasági képviselőháznak, viszont cserébe Damir Zobenica, aki a szóbeszéd szerint a Szerb Haladó Párt egyik jelöltje volt a házelnöki posztra, a csütörtöki ülésen több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a Vajdaság „észak-szerbiai tartomány”.

Búcsú a multikultúrától

Az elmúlt hetekben nem először fordul már elő, hogy ennyire szemtől szemben, és kimondottan kendőzetlenül beszéljenek arról, hogy Vajdaságot már nem a multikulturalizmus határozza meg.

Vajdasági parlament

Nem telt el egy hónap sem azóta, hogy Igor Mirović távozó tartományi kormányfő – aki radikálisként kezdte, majd haladóként folytatta politikai pályafutását – az Instagram oldalán a Szabadkai Népszínház felújítása kapcsán azt írta, hogy a munkálatok két hónapon belül befejeződnek, majd hozzátette: Egy újabb jó hír a szerb Vajdaságból!!! A bejegyzés alatt két címke: „#kultura #srpskavojvodina” vagyis „#kultúra” és „#szerb Vajdaság”.

Ez a meghatározás nyilván „költői munkásságának” a része, a kruševaci – tehát nem vajdasági származású – volt kormányfő ugyanis verseket ír, több kötete is megjelent.

Az egyik kommentelő azt fűzte hozzá, hogy „ÉLJEN A SZERB VAJDASÁG”, egy másik viszont megjegyezte, hogy „Vajdaság Autonóm Tartomány, és nem szerb Vajdaság.”

A szerb Vajdaság retorikát folytatta aztán Damir Zobenica, miután az ellenzék képviselője Vajdaságról és annak jellegzetességeiről beszélt a parlamentben.

A horvátországi Pólából (Pula) származó Zobenica – aki tehát szintén nem vajdasági – ezt kikérte magának, és elmondta: örül annak, hogy a legutóbbi népszámláláson már 30 százalékkal kevesebben vallották magukat „vajdasági” nemzetiségűnek. Hangsúlyozta, hogy ő jobboldali, és azt is, hogy Vajdaság észak-szerbiai tartomány.

Zobenica 2008-tól erősíti a Szerb Haladó Pártot, és most neki jutott az a megtiszteltetés, hogy javaslatot tegyen a házelnök személyére.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 2004-ben született meg az az íratlan szabály, miszerint a tartományi parlament elnöke a legnagyobb kisebbség, vagyis a magyarok képviselője legyen, tehát a hagyomány folytatása, hogy ezt a posztot a VMSZ kapja meg, hiszen a magyarok többsége a VMSZ-re szavaz.

A kicsit több mint félórás vita után 81 igen, 28 nem szavazattal Juhász Bálintot választották meg a tartományi parlament elnökévé, bár ellenzéki részről voltak kifogások.

Miroslav Ilić, orvosprofesszor a Szabad Polgárok Mozgalmának képviselője elmondta, hogy bárki megfelelőbb lett volna a posztra, mint Juhász Bálint, aki a „magyar állam embere”.

– Bármelyik vajdasági magyar lehetne elnök a parlamentben, kivéve Juhász Bálintot, a magyar állam emberét, aki a rosszhírű Prosperitati Alapítvány vezetője, ez az alapítvány 300 millió eurót hozott Vajdaságba, az eredménye pedig hetvenezerrel kevesebb magyar

– mondta Ilić, aki szerint Juhász Bálint közvetlenül részt vett abban, hogy egyenlőtlenség alakult ki a magyarok és a többi nemzetiség között, a VMSZ tagjait pedig arra figyelmeztette, hogy azok, akik a Szerb Haladó Párt ölelésében vannak, előbb-utóbb eltűnnek. A szavazás kapcsán magyarul hozzátette: „Nem, nem soha!”

Pásztor Istvánt tekinti a mentorának

Juhász Bálint első beszédét Pásztor István emlékének szentelte, a beszédet először szerbül, majd magyarul mondta el. Kiemelte: nagy megtiszteltetés számára, hogy Pásztor Istvánt követheti a házelnöki poszton, akit a mentorának nevezett.

Hangsúlyozta, hogy négy év komoly és nehéz munka vár rá, de benne mindenki partnerre találhat. Szerinte nagymértékű toleranciára, egymás iránti tiszteletre lesz majd szükség.

– Amekkora öröm, ez ugyanakkora teher és felelősség is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Pásztor István, ha szabad úgy fogalmaznom, a mentorom utódaként neveztek ki. Szeretném a következő négy évben meghálálni a képviselők, de mindenekelőtt a választópolgárok, minden vajdasági polgár, és azon belül a vajdasági magyar közösség bizalmát

– mondta Juhász, miután letette a hivatali esküt.

Juhász Bálint a tartományi képviselőház 33. elnöke. Az alelnöki tisztségeket Damir Zobenica, Aleksandra Maletić és Nemanja Zavišić látják el, mindannyian a Szerb Haladó Párt tagjai. A negyedik alelnök Boris Novaković, a Szerbiai Szocialista Párt tagja.

A tartományi parlamentnek egyébként 120 képviselője van, ebből 66 mandátum a Szerb Haladó Pártnak, és a köré tömörülő koalíciónak jutott. Az ellenzéki Szerbia az erőszak ellen nevet viselő tömörülés 30, a Vajdasági Magyar Szövetség 9, a Szerbiai Szocialista Párt 7, a Szerbiai Új Demokrata Párt és a Szerb Királyság Megújhodási Mozgalma összesen szintén 7 mandátummal rendelkezik, az Orosz Pártnak 1 képviselője van a parlamentben.

Juhász Bálint felemelkedése

Juhász Bálint Pásztor István mentoráltjaként” szép pályát futott be, már 2007-2011 között a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke volt, 2008-ban pedig Gál Kinga Európai Parlamenti képviselő irodájában volt alkalma az uniós intézményekkel és folyamatokkal ismerkedni.

Tisztséghalmozásban különösen nagyot alkotott, 2016 óta a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, 2019 óta a VMSZ Intéző Bizottságának elnöke, 2022 decembere óta a kishegyesi községi képviselő-testület elnöke, mostani megválasztását követően pedig tartományi házelnök.

A VMSZ-szel ellenlábas VMDK (Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége) ezért felszólította Juhászt, hogy valamelyik tisztségéről mondjon le, mert ha ezt nem teszi meg, akkor nem a megfelelő választás a tartományi képviselőház elnöki posztjára, amelyre Pásztor Bálint VMSZ-elnök jelölte.

– Nemcsak azért, mert egyszerre már két közhivatali pozíciót is betölt, hanem azért is, mert a Prosperitati Alapítványnak hasonló pályázatai vannak, mint a tartományi kormánynak, házvásárlásra, támogatásokra. Ezeken keresztül a Vajdasági Magyar Szövetség nagy befolyást gyakorolhat a magyar választókra, akiknek azt sugallhatja, hogy ha nem szavaznak rájuk, úgy támogatást sem kapnak

– áll a közleményben. A VMDK közleménye azonban némileg késve érkezett, mert Juhász Bálint a Facebookon bejelentette, hogy a kinevezés napjával lemondott a Prosperitati Alapítvány ügyvezetői megbízatásáról és Kishegyes Község képviselőtestületi elnöki tisztségéről, miután megválasztották a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnökévé.

https://balk.hu/2024/04/26/vajdasag-tartomany-parlament-hazelnok/