2022. december 31., szombat

BÚÉK!

 BÚÉK 2023 - Megaport Media

Szűkös új esztendő

 Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (276.)


November 22.
Leépülő, tekintélyt vesztett intézmény

Dragana Ćorić tartományi ombudsman (Fotó: Albert Éva)

A vajdasági képviselőház november 22-én új tartományi polgári jogvédőt választott dr. Dragana Ćorić, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának docense személyében.
– Szeretném folytatni az eddigi munkámat a gyermekjogok területén, az erőszakmentes, biztonságos környezet megteremtése érdekében. Ombudsmanként erre kifejezetten nagy hangsúlyt fogok fordítani. Ezenkívül a pszichoterápia területén is vannak terveim. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet miatt erre nagy szükség van. Tehát az általános egészségügy mellett fejlesztenünk kell a mentális segítségnyújtást is – hangsúlyozta sajtótájékoztatóján az új ombudsman.[1]

A Tartományi Ombudsman intézménye már jó néhány éve válságban van. A most kinevezett, a közéletben szinte ismeretlen jogvédő nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy tisztában se nincs a feladatával. (Nem igazán lehet jártas a közigazgatásban és a törvényhozásban sem. Jogi etikával, jogelmélettel és filozófiával, valamint a tudományos kutatás módszertanával foglakozott. [2])
A 2002. december 23-én létrehozott intézmény ombudsman elsődleges feladata ugyanis a tartományi előírások meghozatala folyamatának és a hatályban lévők módosításának valamint kiegészítésének a figyelemmel kísérése az emberi jogok érvényesítésének valamennyi területét érintően,[3] ideértve a nemzeti kisebbségi jogokat is.
A jogvédőnek, egyebek mellett, folyamatosan ellenőriznie és figyelemmel kell kísérnie az emberi jogok területén a nemzetközi szerződések, szabványok és jogszabályok alkalmazását és intézkedéseket javasolni az emberi jogok védelme valamint fejlesztése állapotának javítására.[4]
Zoran Pavlović leköszönt tartományi jogvédőnek és a Tartományi Képviselőháznak – közös erővel – sikerül fokozatosan leépíteni, leértékelni az emberi és a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítésének ezt a fontos intézményét (is).[5] Dragana Ćorić kinevezésével – úgy tűnik – ez a tendencia csak folytatódik.
A haladó-szocialista-Véemeszes hatalmi koalíciónak nem érdeke olyan intézmény működtetése, amelyik megkövetelné, számon kérné a jogszabályok hatékony alkalmazását és az emberi, valamint a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítését.


December 14-22.
Szűkös új esztendő

Pásztor István (Fotó: Pannon RTV)

Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség elnöke a Véemesz házirádiójának is nevezett Szabadkai Magyar Rádió Napindító című december 14-ei műsorában „megelégedéssel nyugtázta, hogy végre megegyeztek a Magyarországnak járó uniós forrásokról, mert szerinte ettől is függ a magyar költségvetési mozgástér, ami pedig hatással van arra, hogy milyen és mekkora támogatásokra számíthatunk az anyaországtól”.[6]
Azt mondta, „az az ígéret hangzott el, hogy megmaradnak a határon túli magyaroknak folyósított eddigi támogatások, ez pedig szerinte azt jelenti, hogy biztosított marad a már kialakított intézményrendszer működtetésének feltételrendszere”. [7]
– Nem lesz egyetlen olyan intézményünk sem, amit támogatás híján be kell csuknunk. Nem lesznek olyan intézmények, ahol le kell építeni az emberállományt azért, mert a támogatásokat nem kapjuk meg. Ami viszont teljes mértékben egyértelmű, hogy olyan dinamikával, olyan mértékben nem tudunk fejleszteni, olyan mértékben nem tudunk felújítani épületeket, intézményeket, nem tudunk olyan mértékben modernizálni, ahogy azt az elmúlt években tettük – mondta Pásztor.[8]

Pásztor Pista nem kellően tájékozott, vagy nem kívánt pánikot kelteni az anyaországi pénzekből táplált/eltartott intézményekben.
„A nagy megegyezésnek az Európai Unió és a magyar kormány között” ugyanis van egy csavarja: „A magyar helyreállítási terv pénzeit az Európai Bizottság szigorú feltételekhez köti”.[9] A terv ugyanis „a jogállamiság megerősítését célzó kulcsfontosságú intézményi reformok sorát is tartalmazza”.[10] Ezeket összesen huszonhét »szupermérföldkő« formájában fogalmazták meg, amelyeket teljes mértékben és helyesen kell végrehajtani ahhoz, hogy a helyreállítási alap (RRF) keretében Magyarországnak bármilyen kifizetés folyósítható legyen”.[11] „A pénzforrások másik ága, a felzárkóztatási alap zárolt csapjai is akkor nyílhatnak meg, ha a magyar kormány két éven belül teljesíti a szükséges reformokat” – közölte december 22-én a Szabad Magyar Szó.[12]

Egyelőre úgy néz ki – mivel az Orbán kormánytól, az eddigi tapasztalatok alapján, nem várható el az Uniós feltételek maradéktalan teljesítése –, Magyarország az elkövetkező két évben csak szűkösen, vagy csak éppen hogy (csordul, cseppen) jut pénzhez európai forrásokból. Ez egyúttal az anyaországi pénzforrások elapadását is jelentheti a külhoni, így a vajdasági magyarok vonatkozásában is.
Kérdésesé válhat, tehát, a vajdasági magyar intézmények és szervezetek eddigi mértékű és pártlapi mércék alapján anyaországi eszközökből történt pénzelése is, aminek Pásztor Pista jószerivel a gátlástalan hatalmát is nagyban köszönteti. Ugyanakkor kiélezi Szerbia nemzeti kisebbségpolitikájának a kérdését is, mivel az anyaországi eszközök folyósítása nélkül a vajdasági magyar intézmények többségének működése már kérdésesé vált vagy meg is szűnt volna.


December 16.
Bűnvádi feljelentés a báni palota ügyében

Öreg Anna és Janko Veselinović sajtókonferenciája (Foto: PSG)

Öreg Anna, Szabad Polgárok Mozgalma [Pokret slobodnih građana – PSG] Vajdasági Bizottságának elnöke, köztársasági képviselő és Janko Veselinović, Mozgalom a Változásért [Pokret za preokret] szervezet elnöke, ugyancsak köztársasági képviselő, bűnvádi feljelentést tettek Dejan Mihajlović, az újvidéki városi közigazgatás ügyvezető osztályfőnöke és a Városi urbanisztikai- és építkezési Igazgatóság felelős tisztségviselői, valamint Vukajlo Babić, a Garaža Banovina [Báni palota Garázs] Kft. gazdasági társaság felelős vezetői ellen, miszerint „alapos a gyanú, hogy több bűncselekményt követtek az építkezési engedély megadása és kiadása alkalmával, ami miatt a védett kulturális örökséghez tartozó Tartományi Képviselőház a közelében épülő a földalatti garázs miatt károsodott”.[13]
– Itt vagyunk az összes polgár miatt, akiket meglepett a tény, hogy a legismertebb újvidéki épület – a Báni palota megrongálódott a földalatti garázs építése közben. Az építésügyi felügyelőség a károk miatt megtiltotta az épület egyik szárnyának használatát. A határozatba való betekintéssel megállapítottuk, hogy megállapítást nyert, a termekben olyan sérülések vannak, amelyek közvetlen veszélyt jelentnek az épület biztonsága, a környezet, illetve az emberek élete és egészsége szempontjából – mondta Öreg Anna az újvidéki Alapfokú Ügyészség épülete előtt, ahol átadta a bűnvádi feljelentést.[14]
– A Szerb Haladó Párti [Srpska Napredna Stranka – SNS] hatalom (amelyiknek a Vajdasági „Magyar” Szövetség is a része – B.A.) rábólintott az építkezésre a város központjában, annak ellenére, ahogy maguk is mondják, tájékoztatva lettek, hogy a befektető az építkezéssel megkárosítja a műemléket. Milyen hatalom ez? A bűnvádi feljelentés kevés az ilyen hibákért. Útját kell állni ennek és az ilyen uralkodásnak, Újvidéki kiárusításának és rombolásának. Küzdeni fogunk a fordított hatalom és a bűncselekményei ellen, politikailag, jogilag és ha szükséges lesz, az utcán is – tette hozzá Öreg Anna.[15]

A bűnvádi feljelentés azonban – úgy tűnik – nem teljes. Az egész építkezési művelet ugyanis Pásztor István Véemeszes képviselőházi elnök irodájának úgyszólván az ablaka alatt történt. Neki, mint házelnöknek tudomása kellett, hogy legyen és bizonyára volt is arról, hogy mi történik a szeme előtt. Ha nem volt, az sem lehet mentségére. Semmilyen információt viszont nem látni, hogy bármit is tett volna az építkezés leállítása, a károkozás megakadályozása érdekében. (Mint ahogy a migránsok esetében sem.) Nem történt valami hivatalbeli mulasztása? Nem kellett volna/kellene a bűnvádi feljelentést rá is vonatkoztatni/kiterjeszteni?

BOZÓKI Antal
__________
[1] a.vé: Harc az erőszak ellen. Magyar Szó, 202. december 2., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/5100/kozelet/276740/Harc-az-er%C5%91szak-ellen.htm, 2022. december 2., 07:48 >> 2022. december 2., 21:41
[2] Драгана Ћорић - нова покрајинска омбудсманка[Dragana Ćorić – az új tartományi ombudszman].
https://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/vesti/ostale-vesti/2511-dragana-coric-nova-pokrajinska-ombudsmanka.html, 2022. november 27.
[3] Tartományi polgári jogvédőről – ombudsmanról szóló tartományi képviselőházi rendelet. Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014 szám.
16/1 szakasz https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapv8&j=HU 
[4] Uo., 17. szakasz.
[5] Bővebben lásd a Nem végzi a munkáját! c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13735, 2021. július 14.
Lásd még az ombudsman 2021. évi jelentését: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА за 2021. годину. https://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj
[6] Pásztor: Nem kell bezárnunk intézményeket, de lassabb lesz a fejlődés
https://szmsz.press/2022/12/14/pasztor-nem-kell-bezarnunk-intezmenyeket-de-lassabb-lesz-a-fejlodes/, 2022-12-14 15:08, és https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megmaradnak-hataron-tuli-magyaroknak-folyositott-eddigi-anyaorszagi-tamogatasok, 2022. 12. 14. 11:30 és 16:10
[7] Uo.
[8] Uo.
[9] Kocsányos Pálma:Koronaékszerek szorongatása. https://szmsz.press/2022/12/22/koronaekszerek-szorongatasa/, 2022.december 22. 22:36
[10] Uo.
[11] Uo.
[12] Uo.
[13] Poslanici Anna Oreg i Janko Veselinović podneli krivične prijave zbog oštećenja zgrade Banovine u Novom Sadu [Öreg Anna és Janko Veselinović képviselők bűnvádi feljelentés tettek az újvidéki báni palota megrongálása miatt. https://pokretslobodnih.rs/novosti/saopstenja/poslanici-anna-oreg-i-janko-veselinovic-podneli-krivicne-prijave-zbog-ostecenja, 2022. december 16. 13:00
[14] Uo.
[15] Uo.

2022. december 30., péntek

Erkölcsi bukás

 2022. december 30. 17:30

⭕ Erkölcsileg elbukott az MNT Végrehajtó Bizottsága ⭕
2️⃣ Az MNT új oktatási megbízottja a Végrehajtó Bizottságban Varjú Potrebić Tatjana lemondott az igazgatói tisztségéről a magyarkanizsai Regionális Oktatási Központban érdekütközés miatt.
▪️ Helyére, vigaszágon Jerasz Anikót, volt MNT VB elnökét nevezték ki ügyvezető igazgatónak 🙂
▪️ Minek is pályáztatni, még majd jelentkezik valaki kompetens!
▪️Fremond káderezése eddig katasztrofális! Csak úgy burjánzik az összeférhetetlenség minden felé!
▪️Úgy látszik F. Á. még csak most kezdi felfedezni milyen parkoló pályára tették, és milyen forró krumplit adtak a kezébe Lovasék.
▪️Így már most azt lehet mondani a MNT Végrehajtó Bizottsága erkölcsileg biztosan elbukott, jogilag meg idő kérdése mikor hajt át a piroson.
▪️ Nem egy dicső korszak elé nézünk!

Csonka Áron
https://www.facebook.com/csonkaaron
 
 
2022. december 30. 20:58
 
⭕ Újabb lemondás ⭕
▪️Nagy nehezen lemondott a MNT új VB elnöke is a kishegyesi képviselő -testület elnöki tisztségéről, és így megszabadult az összeférhetetlenségtől.
▪️ Sárközi István még december 20-án KKT ülést vezetett, majd 23-án MNT VB elnöke lett.
▪️ Infóink szerint csak utólag mondott le, ami nem felel meg a nemzeti tanácsokról szóló törvényi követelményeknek. Ezt egy jogásznak illene tudni.
▪️ Helyére ifj. Juhász Bálintot választották meg.
▪️Ami szintén komoly érdekütközés, hiszen ő a Prosperitati Alapítvány vezetője.
▪️ Ezennel felszólítom annak rendezésére! Vagy KKT elnök, vagy Prosperitati vezető!
▪️A kettő együtt nem működik! ⭕
  

A jogot a szebb jövőre nemzedékről nemzedékre átvisszük.
A szüleim dolgosak és tisztességesek voltak. Bűnhődök is ez miatt egész életemben
Antonić, Dobrivoje

A nagyzási mániát nálunk hamis szerénységgel gyógyítják.
Denčić, Živojin

A vezér meglátogatta a népkonyhát, hogy lássa, hogyan étkezik a választói testülete.
Đergović, Rade

Amikor nagyon súlyos helyzetben vagy csak nagyon erős eszme tarthat életben.
Đinđić, Zoran

Kikapcsolták a fűtést és úgy tűnik a hideg miatt megfagyott a kép a tévé ekránon. Mindenütt ugyanaz az ember.
Jovanović, Željko Žele

Az új nemzedékeknek nem szabad elfelejteniük a dicső történelmünket. Különösen azt, mi csak eztán fog megtörténni.
Lončar, Dušan Rankov

A haza területe drasztikusan kisebbedett. Négyzetkilométerenként többlet patriotizmus jelentkezett!
Sok rosszat tettek velünk csak, hogy jobb legyen nekünk.
Mićković, Radmilo

A hatalomtartóink szorítóban vannak – tudják, hogy háború nélkül nem lehet a békét és a stabilitást megőrizni.
A rendőrségről szóló új törvény hozzájárul, hogy jobban aludjuk. Kissé kellemetlen lesz, ha ébren leszünk.
Milojčević, Žarko

Ha normális lenne, egyszerűen hallgathatott, nem szólt volna, tartotta volna a száját.
Ha hallgatott volna, lehet hogy valaki tévedésből azt gondolta volna, hogy normális.
Pančić, Teofil

Mielőtt politikussá lett színészi órákat vett. Ez minden képzettsége.
Panović, Zoran

Az emberre nézve rosszabb az elme túlzott használata, mint az alkoholé. Súlyosabb következményekkel jár.
Radovanović, Voja

A szabadságért meg kell küzdeni. Az alattvalósság magától jön.
Ha a vezér vak, szemtanú a nép.
Simić, Slobodan

Mi csak az állam nagysága és a lakosság száma miatt vagyunk kicsik, de minden másban elsők vagyunk.
Teofilović, Vitomir

Az újságírással foglalkozáshoz ma már nem szükséges az írástudás, csak a mobiltelefon és a vérszomjasság.
Tijanić, Aleksandar

Mi mindig a béke és a stabilitás mellett vagyunk. Akár szavakkal, akár a saját kárunkra.
Tomić, Zoran R.

Csak azokat szeretem, akik miatt nem kell lemondanom önmagamról, hogy tetszek nekik.
Vujisić, Pavle

Fordította
Bozóki Antal

Kincskeresők a válságban, változó játékszabályok

 A Szabad Európa honlapja

Jó reggelt kívánok!

Belevágott az egészségügy és a szociális ellátás rendszerszintű átalakításába a kormány, a pedagógusok helyzetét azonban nem igyekszik rendezni. Mélyült a válság és folytatódott a háború. Összefoglaló a 2022. utolsó negyedévében született legfontosabb cikkeinkből, a teljesség igénye nélkül.

Visznek mindent, ami mozdítható

A magyarországi kincskeresők a mai napig keresnek és találnak is: érmék ezreit, szobrokat, aranytárgyakat – olvasható tényfeltáró cikkünkben. Az értékesebb darabokat vagy a Parlament-környéki kávézókban adják el milliárdos zuggyűjtőknek, vagy Bécsbe, a kelet-európai és balkáni illegális műkincspiac fellegvárába viszik. Aki kicsiben csinálja, Magyarországon a neten árulja a tárgyakat. Fémkeresőt bárki vehet Magyarországon, csak épp tiltja a törvény a használatát – de a törvényt szinte senki nem tartja be. Nyomozásunk közben fedeztük fel, hogy – legalábbis papíron – eltűnt az 1969-ben talált mohácsi kincs éremleletének több mint fele. Annak is utánajártunk, hogy piacra dobhatja-e egy állami múzeum a műkincseit.

Az is felvet pár kérdést, hogy záportározók épültek a tudományosan is félsivatagnak számító Homokhátságon, ráadásul az esővíz-elvezető csatornák bekötése nélkül. Több hetes munkával felderítettük az uniós támogatások elverésének új slágerét: tíz éve még minden falu játszótérre pályázott, hat éve a "kilátó" volt a varázsige, mostanság pedig a záportározók futnak nagyot. A természetvédők szerint a zsombói uniós projekt például több kárt okozott, mint hasznot. A víznél maradva: jó hír, hogy az ország nagy részén sikerült határérték alá szorítani az ivóvíz arzéntartalmát, és ez a kutatók becslése szerint sok ember életét menthette meg.

Becsengettek

A tanév kezdetekor találkozott két évtizedes kezeletlen probléma: a pedagógusok bérhelyzete és a korszerűsítés hiányában elszabaduló rezsiköltségek. Szokatlan megoldást választott a budapesti Madách gimnázium, havi nyolcezer forint támogatást kértek a szülőktől, az igazgató szerint az életben maradásért. Közben az ősz elején figyelmeztető, később felmondó leveleket küldtek a fizetésemelésükért és a jobb oktatási körülményekért polgári engedetlenséggel demonstráló pedagógusoknak, például a budapesti Vörösmarty Gimnáziumban. A tanáraik mellett kiálló diákok élőláncokkal tüntettek, elfoglalták a fővárosi Margit hidat, vagy a spórolással indokolt intézmény-összevonások miatt az ombudsmanhoz fordultak.

Közvetve az oktatás forráshiányával is összefügg az októberi késelés ügye, amely egy budai középiskolában történt. Dr. Jármi Éva pedagógiai szakpszichológus arról beszélt a Szabad Európának, hogy tarthatatlan az iskolapszichológiai rendszer működése, az iskolapszichológusok hasonlóan alulfizetettek, mint a tanárok és bármikor előfordulhat hasonló eset.

Saját politikai és gazdasági utánpótlásának kinevelésére azonban nem sajnálja a pénzt a Fidesz. A skála a térítésmentes kollégiumi férőhelyektől a garantált álláson és a tengerentúli utazásokon át az ingyenes külföldi egyetemi oktatásig terjed, egy feltétellel: a kormány politikájával legalább nem kritikus fiatalokat várnak. Két részes cikkünkben a diákok előtt álló magyarországi lehetőségeket és a külföldi ajánlatokat vizsgáltuk. De nem kell élére állítaniuk a forintot a parlamenti képviselőknek sem, amikor lakás- vagy irodabérletet keresnek: elkölthető keretük a fizetésüknél is jobban nő.

Befelé megyünk az erdőbe

Október elején érte el a forint gyengülése a mélypontot a 432 forintos euró-árfolyammal. Kolba Miklós devizapiaci szakértő szerint az EU pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás halogatása volt az ok, hiszen a piac még a rossz hírt is jobban tolerálja, mint a bizonytalanságot. Ősszel folytatódott az inflációs mélyrepülés is, a rezsicsökkentés részleges eltörlése miatt brutálisan megugrott a háztartási energiaár. Az élelmiszerárak drágulási üteme sem csökkent, folyamatosan emelkednek az árak: októberben például arról írtunk, hogy egy hónap alatt 70 százalékkal drágult a tojás. Később hatósági árat vezetett be erre és a burgonyára is a kormány.

Becsey Zsolt volt külügyi államtitkár Déva-vár effektusnak nevezi, hogy az árfolyamveszteség és az infláció elviszi a béremelés hasznát. Közben „a költségvetés a kormány belügye lett, a költésekről egy ember dönt”mondta interjúnkban Romhányi Balázs, a Költségvetési Felelősségi Intézet vezetője.

Gazdasági elemzőnk a válságról azt mondta, amíg 2008–2009-ben egy pénzügyi káoszból indultunk ki, amely a gazdasági élet szinte minden szegmensére kihatott, addig most egy több hullámból álló krízissorozatba csöppentünk bele. Az önkormányzatok egyéni stratégiákat dolgoztak ki a spórolásra, összegyűjtöttük, hogyan próbálnak túlélni a kormány által kötelezően elrendelt takarékosság mellett. A falvaknak a bezáró kisposták adták fel a leckét, hiszen sok helyen ezzel a nyugdíjak kézbesítése is veszélybe került.

Tizenöt, Európai Unión kívüli ország esetében lazított a munkavállalás feltételein a kormány. A munkaerő-kölcsönző cégeknek nem kell különböző engedélyekkel bíbelődniük, ha a listán szereplő állampolgárokat akarják Magyarországon dolgoztatni. Egyre több gyárban tűnnek fel Fülöp-szigeteki, indonéz, vietnami és mongol vendégmunkások, akiknek indoklás nélkül is bármikor felmondhatnak.

Leállt kórházi osztályok, betöltetlen praxisok

Szószegéssel vádolta meg a Magyar Orvosi Kamara a kormányfőt az egészségügy átalakításával kapcsolatban, miután a napvilágra került javaslatok szembementek a korábbi megállapodásukkal. A területért felelős Pintér Sándor belügyminiszter szerint nincs szükség társadalmi egyeztetésre az egészségügy átalakításának terveiről, amelyek alapján egyebek mellett államosítanák jövő nyártól a rendelőintézeteket és megszűnne a szabad orvosválasztás az alapellátás kivételével. Rossz az irány – figyelmeztettek a nekünk nyilatkozó szakértők. Újra aktuális lett térképünk a betöltetlen háziorvosi praxisokról és a 2022-ben leállt kórházi osztályokról, és az is tanulságos, amit a magánegészségügy szakmai ellenőrzéséről derítettünk ki.

Az egészségünkről is voltak kérdések az őszi népszámlálás kérdőívén, amelyet többen gyanakodva fogadtak. Sokan erre is rávetítették a kormánnyal szembeni bizalmatlanságukat, de szakértők szerint maga a népszámlálás intézménye is recseg-ropog. Ha már szóba került a társadalmi egyeztetés fogalma: megnéztük, hogy működik ez a rendszer a Fidesz kormányzása alatt.

Saját felelősségét igyekszik csökkenteni a kormány a szociális ellátórendszerben – így jellemezték a tervezett változásokat a Szabad Európa által megkérdezett szociálpolitikusok. Attól tartanak, hogy az állam még inkább kivonulhat a finanszírozásából, közben pedig a hozzátartozókra terhelheti az ellátási díjakat.

Változó játékszabályok

Sajátos eljárást alkalmazott a Parlament a büntetőeljárásról szóló törvény módosításakor (is): a Törvényalkotási bizottság az utolsó pillanatban minden egyeztetés nélkül szinte teljesen átírta a szöveget. Az egyeztetés a korrupcióellenes törvénnyel kapcsolatban is elmaradt: a brüsszeli nyomásra összehozott jogszabállyal elégedetlenek voltak az általunk megkeresett jogvédő civil szervezetek, akik szerint a felálló Integritás Hatóságnak nagyobb felhatalmazást kellett volna adni. Jancsics Dávid korrupciókutató úgy látja, sem a kormány, sem az EU részéről nem hihető, hogy tényleg küzdeni akar a hazai visszaélések ellen.

Változtak a játékszabályok a fővárosi adventi vásárok szervezésében: a terület feletti rendelkezés jogát elvette a(z ellenzéki vezetésű) fővárostól a kormány, majd a (kormánypárti vezetésű) kerületi önkormányzatnak adta át. A helyi testület pedig a korábbi gyakorlattal szemben nem egy saját céget bízott meg a szervezéssel, hanem a Fidesz-közelinek tartott AVB Kft-t, a területhasználat díjára pedig jelentős kedvezményt adott. Így a remélt haszon sem a kerületnél vagy fővárosnál maradt. De valami sántít az M85-ös gyorsforgalmi út megépítésénél is, csúszik a beruházás, elszálltak a költségek, pár kilométerre gyorsabban és költséghatékonyabban épül egy alagút.

A felelősöket kutatva

1956-ban lett volna esély az erőszakmentes átmenetre, de a Nyugat elárulta Magyarországot, és ismét kiderült a magyarok csak magukra számíthatnak, mondta október 23-i beszédében Orbán Viktor, nagyvonalúan kikerülve a szovjet beavatkozás tényét. A kormányfő a nemzeti ünnepet a zalaegerszegi Mindszentyneumban töltötte, ott is gondosan elválasztva az esetleg ellene tüntetőktől.

Barátok között volt a miniszterelnök akkor is, amikor augusztusban a texasi CPAC konferenciára utazott a honvédségi csapatszállító géppel. Mint megtudtuk, huszonegy fős delegáció élén érkezett Orbán Viktor, és először Trump volt amerikai elnök New Jersey-ben lévő birtokát látogatta meg. Gyakori vendég Milorad Dodik boszniai szerb vezetőnél is, és ritkán megy üres kézzel. A magyar kormány durván 45 milliárd forintnyi eurós, kedvezményes hitellel segítette ki az ősszel az uniós támogatásoktól már elzárt, önálló hadseregre vágyó boszniai szerb vezetést.

A Szabad Európának nyilatkozott először Ujhelyi István arról, hogy miért lép ki az MSZP-ből. A jobb napokat is megélt szocialista párt hanyatlásával, vezetésével és vagyonával is foglalkozott új tényfeltáró videoműsorunk, a Szabadon első epizódja. Érdemes megnézni az európai uniós szankciókról, a szociális tűzifáról, az állami vállalatok bérlakásaiban felejtett lakókról és a déli határkerítésnél készített riportjainkat is.

A frontvonalban

Átmeneti ukrán sikerek, zavaros mozgósítás Oroszországban, a drónok valaha volt legnagyobb mértékű bevetése – ezek jellemezték az Ukrajna orosz megszállása nyomán kitört háború második félévét. Közben az orosz energiahordozókra bevezetett büntető intézkedések miatt hideg télre készült Európa, és megtudtuk: a Mol-csoport elégítheti ki Ukrajna üzemanyag igényének jelentős részét.

A magyar kormány minden Oroszország elleni EU-s szankciócsomagot megszavazott, miután néhány pontban kisebb engedményeket harcolt ki. Kérdés, hogy ezek az engedmények mennyire hasznosak, egy szakértő szerint például „Orbán Viktor azt ünnepli látványosan, hogy tovább vehetjük a gázt drágábban az oroszoktól”.

Az ősz végén két podcast sorozatot is indítottunk. A Messziről jött ember című csatornánkon heti rendszerességgel kérdezzük állandó brüsszeli tudósítónkat az EU intézményei és a magyar kormány viszonyáról, tényszerűen és objektíven. A Nirvánia után pedig már címében is utal a sorozat témájára: olyan művészekkel beszélgetünk, akik a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcai voltak. Hogyan ment tovább személyes életük és művészi karrierjük, kérdezzük többek között Kamondy Ágnestől, Barcs Miklóstól, Németh Vovától, Ujj Zsuzsitól vagy DJ Palotaitól.

Minden munkatársam nevében sok sikert és kitartó egészséget kívánok Önnek 2023-ra,
Vovesz Tibor 

szabadeuropa@rferl.or