2024. június 30., vasárnap

Harmincéves a szolgapárt

 Politikai pornográfia: a VMSZ kiszolgálja a Fideszt és a SNS-t is!

Magyarkanizsa 2024. június 18. (Fotó: Tómó Margaréta)

Június 18-án „mintegy ezer tag, aktivista jelenlétében a magyarkanizsai vásártéren”[1] ünnepelték meg a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) megalakulásának 30. évfordulóját. Egész „népünnepélyt” szerveztek. „Volt paprikás, üdítő, torta, sör és élő zene is. Az ünneplésre meghívták többek között a VMSZ alapító tagjait, valamint a sajtó képviselőit is. Az est folyamán többek között a Joker együttes szórakoztatta a VMSZ tagokat, aktivistákat”[2].
Mire volt jó ez a nagy felhajtás, a szertelen költekezés? Van-e/volt-e ok ilyen aránytalan ünneplésre? Talán a pártnak a vajdasági magyar közösség fejlesztésében elért sikereit ünnepelték? Vagy Pásztor Bálint nagyzási hóborttal akarta leplezni, hogy a VMSZ vezetősége elárulta a közösséget?


A VMSZ 30 évvel ezelőtti megalakulásának körülményeiről[3] Balla Lajos írásából azt lehet megtudni, az alapítók eredeti elképzelése az volt, hogy az új szervezet „politikai érdekvédelmi és érdekérvényesítő szereppel lesz felhatalmazva”[4].
Ez a célkitűzés Csubela Ferenc[5] és Kasza József[6] elnökök ideje alatt többnyire – kisebb nagyobb – intenzitással meg is valósult. A VMSZ-nek volt tartása, határozottan kiállt és minden szinten hatékonyan képviselte az őshonos vajdasági magyar közösség érdekeit.

A politikai irányváltás a 2007. május 5-én ugyancsak Magyarkanizsán tartott 11. tisztújító közgyűlés után kezdődött, amikor a tavaly elhunyt Pásztor István került a pártelnöki pozícióba[7].
– Pásztor István pártelnöki karrierje fantasztikusan indult. Sikeresen ötvözte a csubelai békés diplomáciát és a kaszai határozottságot. Eleinte sokat, szinte mindent megtett a vajdasági magyarok összefogásáért. Toleranciával, békességgel. […] Dühét és haragját sohasem mutatta ki, de amikor már hatalma volt emberi sorsokról dönteni, akkor jött a jaj. Akit a fogára vett, annak sohasem bocsátott meg, s ha alkalma nyílt rá, előbb-utóbb elgáncsolta. Később már közismert a helyzet: a vajdasági magyarság egysége nem volt számára fontos. Más vizekre evezett […] – írja Miskolczi József, aki Pásztor „közeli munkatársa”[8] is volt.

A volt pártvezér autokrata jellemére utal az is, hogy mindenkit eltávolított a pártjából, akinek bármilyen véleménye volt, aki másként, közösségben és nem csupán pártban gondolkodott.
Először (2010. február 10-én) Kasza Józsefet a párt előző elnökét[9], és Bunyik Zoltánt – aki a 2000-es rendszerváltás után a VMSZ alelnöke, a tartományi művelődési és oktatási titkár is volt [10] – zárták ki a pártból[11].
Kasza József egy beszélgetésben a kérdésre, hogy „miért zárták ki a VMSZ-ből”, azt válaszolta, „azért, mert azt mondtam, hogy az ellenséggel szövetségre lépni nem szabad”[12]. „Kasza itt arra utal, hogy a VMSZ egyre inkább elkezdett együttműködni a Szerb Radikális Pártból (SRS) kiváló, Aleksandar Vučić vezette Szerb Haladó Párttal (SNS)”[13].
Két évvel később mégis azokat az óbecseieket záratta ki a pártból, akik koalíciós szerződést kötöttek a Szerb Haladó Párttal[14].

2016-ban 82 személyt zártak ki a VMSZ-ből, mert más nézeteik voltak, és később csatlakoztak a (tevékenységét 2022. december 6-án felfüggesztett) Magyar Mozgalomhoz[15].
Ezek között volt a párt harmadik és negyedik szabadkai polgármestere, Kucsera Géza és Maglai Jenő is. (Az első két szabadkai magyar polgármestert, Kasza Józsefet és Ispánovics Istvánt korábban zárták ki[16].)

A VMSZ-ben Pásztor István ideje alatt folyamatosan hullottak a vezető fejek, állandóak voltak a riválisokkal való leszámolások.

A legnagyobb törés a párt politikájában 2014-ben történt, amikor a „következetes”(!), néhai „Érdekvédő István” természetellenes koalícióra lépett az akkor már (2012-től) hatalmat gyakorló Szerb Haladó Párttal, Vučić, a „kedves Ácó” szövetségese lett[17], s ezt az erkölcsi/eszmei lealjasodást sokan nem tudták elfogadni.
A mindenre kész pártvezér azonban nem tűrt megtorpanást. A vajdasági magyarságnak ez a szövetség azonban éppen semmi jót nem hozott. Egyenlő volt ez a magyar érdekvédelem és érdekérvényesítés feladásával, hiszen a haladók szerb nacionalista érdekekért, a „szerb világ” létrehozásáért küzdenek, ami összeegyeztethetetlen a nemzetiségek megtűrésével.
A párt működése ettől kezdve kizárólag haszonra ment a néhai pártelnök Pásztor István és (családi-udvari) körének, haverjainak az egyéni érdekei által diktálva. A vajdasági magyarság (minden intézményével) ennek a privatizáló, lealjasult politikának lett a túsza.

Ettől kezdve a VMSZ politikáját a „konfrontáció helyett együttműködés”[18] hazug parola határozta meg. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Pásztor Vučić szerb nacionalista elnökkel személyesen egyezkedett a magyar közösséget érintő kérdésekről. Számára az volt a fontos, hogy pártjának a köztársasági és a tartományi hatalomban – amelynek maga is része volt (2012-től a Tartományi Képviselőház elnöke is) – államtitkári és egyéb tisztségeket kupeckodjon ki.
Leegyszerűsítve: a VMSZ előző elnöke önkényesen határozta meg/döntötte el, hogy mi a magyar közösség érdeke. Anélkül, hogy erről bármilyen intézményes, társadalmi vagy szakmai párbeszéd folyt volna.

A néhai Pásztor István irányításával a VMSZ magyar-szerb vegyes párttá alakult, s ezzel elvesztette a magyar érdekvédelmi kapacitását, a SNS-vel való szövetségre lépéssel pedig az önállóságát is.
Ebben az időszakban a szerb és a vajdasági képviselőházban több, a magyar közösség érdekeit sértő és megalázó döntés is született. Például, a VMSZ képviselői 2018. június 19-én megszavazták a tartományi képviselőházi határozatot, miszerint Vajdaság napjaként ünnepeljük november 25-ét, amikor 1918-ban Szerbiához csatolták a Délvidéket; kiemelt jelentőségű lett május 15-e is, mivel 1848-ban ekkor ment végbe a Szerb Vajdaság kikiáltása a karlócai népgyűlést követően[19], stb.
A vajdasági magyarok számára nincsen biztosítva a lakosságban való részvételükkel arányos képviselők száma a döntéshozatali szervekben, kiszorulnak a foglalkoztatottak közül a közigazgatásban, az igazságügyben és a közhivatalokban, szűkültek az anyanyelv-használati jogok, a magyar nyelv a hivatalos használata…
Az egykori pártelnök és a VMSZ minden tekintetben a Fidesz és a SNS politikájának a „kiszolgálója”, vazallusa/szolgája lett[20]! Ebben a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a Magyar Egység Párt és a pártja által irányított Magyar Nemzeti Tanács „alapította” sajtó is hathatósan segítette/segíti.

A határon túli magyar közösségek közül egyedül a Vajdaságban nem lett magyar egyetem, mert Pásztor István autokrata pártvezér így döntött az erre a célra küldött anyaországi pénzekről. Az ellenkező (szakmai) véleményeket elfojtotta, megtorolta, az ellenzék tagjait igyekezett eltaposni.
Örökre a nevéhez tapad, hogy Vajdaság magyar felsőoktatási rendszere kiépületlen maradt. Szakkínálat és munkahely hiányában részben ennek tudható be az egyetemválasztó és az akadémiai pályát kereső magyar fiatalok külföldre vándorlása is[21].
Az egyetem helyett a tetemes anyaországi támogatásból Pásztor István önkényes, erőszakos és felelőtlen döntéssel (2017. november 20-án[22]) létrehozatta a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központot (a VM4K-t), hogy Lovas Ildikónak, vagyis az élettársának legyen hol „koordinálni”.
Az elnök halála után a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) a 2024. február 23-ai ülésén minden indoklás nélkül megszüntette[23] a VM4K nevű Lovas-szörnyszülöttet – elszámolás és a felelősség megállapítása nélkül. Lovas Ildikó – mintha mi sem történt volna – továbbra is az MNT Kulturális Bizottságának az elnöke[24], s várható, hogy ismét visszatornázza magát következmények nélküli maffiaállamunkban!

A VMSZ nagy hibája az is, hogy húsz év után sem fejezték be a Népszínház épületét Szabadkán. Mérhetetlen kárt okoztak ezzel a vajdasági magyar kultúrának.
A néhai Pásztor István bábáskodott a palicsi Aquapark építése körül is, amely a tervezett 7 millió helyett végül 17 millió euróba került. A régióban az ilyen létesítményeket ötmillió euróból építenek – hangzott el a Tartományi Képviselőház június 27-ei ülésén.

Radics Viktória a több mint másfél évtizedes „Pásztor korszakot” tömören így foglalta össze:
„A VMSZ immár három évtizede uralkodik, politikája két szóban összefoglalva: nincs apelláta. Ez azt jelenti, hogy demokrácia sincs. Pásztor István tizenöt évig volt pártvezér, és úgy intézte, hogy nevetséges személyi kultusz alakuljon ki körülötte. Ennek érdekében pártszolgálatra kötelezte a médiát, engedelmes párttagságot nevelt ki és tartott el közpénzekből. Ez a fajta autoriter hatalomgyakorlás összeroppantotta közösségi életünket, és elsilányította a kultúránkat, a politikai kultúránkat pedig tönkretette.
Vajdaság ma hanyatló peremvidék, a vajdasági magyarság kultúrája pedig elveszítette azt a vonzerejét, amellyel korábban rendelkezett. A népességfogyatkozás ellenére a vajdasági identitástudat a civil szférában ma is erős, megnyilatkozási formái azonban korlátok közé vannak szorítva”[25].

Van azonban olyan, aki másképp gondolja. Aleksandar Vučić szerb nacionalista köztársasági elnök szerint „Szerbiának emlékművet kell állítania Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elhunyt vezetőjének tiszteletére”[26].
A Happy TV Ćirilica című műsorában Vučić kiemelte, hogy Pásztor „meg fogja kapni a tiszteletet, ahogy azt megérdemli”[27] – akármit is jelentsen ez. Pásztor Bálinttal közösen elkészíttetik tán Pásztor István lovasszobrát?
A bálványimádásban egyéb meglepetéssel is készülnek a kihalófélben lévő vajdmagyoknak. A VMSZ elnöki székét elfoglaló Pásztor Bálint június 4-én Királyhalmon bejelentette, hogy „létrehozzák a Pásztor István Alapítványt, melyet június 18-áig, a VMSZ 30. születésnapjáig be is jegyeztetnek”. (Erről újabb információt nem találni.) „A jelenünket jövővé alakíthatjuk” jelszóval[28]. Értsd: a VMSZ-el a jövő is olyan kilátástalan lesz, mint a jelen és a múlt.

A VMSZ 30 éves történetéről – szerény ismereteim szerint – nem készült semmilyen felmérés a párton belül, de azon kívül se, tudományos pedig főként nem. A pártnak ez nem is érdeke, mivel gyorsan kiderülne, hogy a magyar közösség legnagyobb hanyatlása éppen a néhai Pásztor István elnökségével kezdődött, az ő nevéhez köthető.
A pártalapítás körülményei sem teljesen tisztázottak, mint ahogy az sem, hogy kik voltak az alapítók. A 15-ös Tagsági Igazolvány tulajdonosa szerint „történelemhamisításról”[29] van szó. Vitatja, hogy „Dudás Károly (a „007-es”, „aki nemcsak alapítója, hanem kezdeményezője is volt a VMSZ-nek”[30]), egyáltalán a kezdeményezők között volt”[31].
A közösségi hálón egyesek elhatárolták magukat a párttól és a jelenlegi vezetéstől. A 0016-os tagkönyvecske viselője számára viszont „megtisztelő, hogy alapító tagja lehet a VMSZ-nek, és további eredményes munkát kíván” (talán a vezetőségnek). A 0017-es számú (volt) párttag „büszke” ugyan az alapításban való részvételre, „meg arra is, hogy 2000-ben 300 emberrel ki is lépett”. A 0021-es számú „alapító tag” csak annyit ír a közösségi hálón, hogy „30 éves a VMSZ tagsági száma”.
Ilyen jövővel képzelték el a VMSZ-t az alapításkor?

Az ünneplő pártvezetők azzal sem foglalkoznak, hogy a magyar közösség egyre fogy, a falvaink leépülnek, nagyrészt kiürülnek! A 2011-es és a 2022-es népszámlálás között hetvenezer vajdasági magyart veszített közösségünk!
A helyzethez illő közösségfelmérő elemzés és vita helyett az értelmiségi húzóerőt vesztett párt szimpla fogáshoz folyamodott: „paprikással, üdítővel, tortával, sörrel és élő zenével” akarták elterelni a figyelmet a társadalom és legfőképpen a magyar közösség felgyülemlett problémáiról?!

Egyébként azt gondolom, hogy a magyarkanizsai Véemeszes „népünnepély” példátlan pazarlás és méltatlan, tipikus dzsentriünneplés volt. Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere válaszolhatna a kérdésre, hogy mennyibe került és ki fizette a „győztes csapat” hepaját?
Pásztor Bálint elnökösködéséről már most el lehet mondani, határozott a dinasztikus törekvése, hogy folytassa elődje „hatalmas életművét”, továbbvigye „politikai hagyatékát”, hogy minden tekintetben megfeleljen elhunyt apja „nagy elvárásainak”[32]. Saját ötlete nincs, képtelen a (paradigma)váltásra, az önbírálatra, de a felelősségteljes számvetésre is! Árnyékutód a vajdasági élőmocsárban.

BOZÓKI Antal

__________
[1] „Cselekedtünk a legalkalmatlanabb időkben”. https://szmsz.press/2024/06/18/cselekedtunk-a-legalkalmatlanabb-idokben/, 2024. június 18. 20:53.
Lásd még a Továbbra is győztes csapat c. írást. Magyar Szó, 2024. június 19. 1., 4., 
, és Balla Lajos: Cirkuszt és kenyeret magyarkanizsai módra. https://szmsz.press/2024/06/20/cirkuszt-es-kenyeret-magyarkanizsai-modra/, 2024. jún. 20. 13:07
[2] 
Cselekedtünk, az 1-es jegyzetben.
[3] Balla Lajos: Elhallgatott tények. https://www.vajma.info/cikk/olvasok/167/Elhallgatott-tenyek.html, 2014. február 25.21:41, és A titokként kezelt (még az is lehet: eltitkolt) évforduló. https://m.vajma.info/cikk/tukor/6069/A-titokkent-kezelt-meg-az-is-lehet-eltitkolt-evfordulo.html, 2014. június 21. 12:20; Miskolczi József: Öregségemre nem hagy nyugodni a politika. Családi Kör, 2024. június 13. 16.

[4] Balla Lajos: Elhallgatott tények, a 3-as jegyzetben.

[5] Csubela Ferenc. https://hu.wikipedia.org/wiki/Csubela_Ferenc

[6] Kasza József (politikus). https://hu.wikipedia.org/wiki/Kasza_J%C3%B3zsef_(politikus)

[7] Pásztor István (politikus). https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sztor_Istv%C3%A1n_(politikus)

[8] Miskolczi József – 3-as jegyzetben.

[9] Kasza József (politikus). https://hu.wikipedia.org/wiki/Kasza_J%C3%B3zsef_(politikus

[10] Elhunyt Bunyik Zoltán. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20699/Elhunyt-Bunyik-Zoltan.html, 2016. október 7. 14:00

[11] Kizárták Kasza Józsefet és Bunyik Zoltánt a VMSZ-ből. https://www.vajma.info/cikk/tukor/3187/Kizartak-Kasza-Jozsefet-es-Bunyik-Zoltant-a-VMSZ-bol.html, 2010. február 10. 19:20

[12] Losoncz Márk – Tóth Szilárd: Ha lenne még egy életem, egyáltalán nem foglalkoznék politikával. https://www.researchgate.net/publication/314011547_Ha_lenne_meg_egy_eletem_egyaltalan_nem_foglalkoznek_politikaval_Beszelgetes_Kasza_Jozseffel, 213

[13] Uo.

[14] Kizárják a VMSZ-ből az óbecsei koalíció támogatóit. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kizarjak-vmsz-bol-az-obecsei-koalicio-tamogatoit, 2012.07.17 12:05

[15] Basity Gréta: A VMSZ Tanácsa 82 személyt zárt ki a pártból. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19702/A-VMSZ-Tanacsa-82-szemelyt-zart-ki-a-partbol.html, 2016. február 11. 23:56

[16] Uo. Lásd még a Pásztor „irányváltást nem tervez” c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=15494, 2023. május 15.

[17] Pásztor István a koalíciós megállapodásról. https://www.vmsz.org.rs/hirek/interjuk/pasztor-istvan-koalicios-megallapodasrol, 2014. április 29. 9:46, és Lesz-e minisztere a VMSZ-nek? Kedves Ácó és Érdekvédő István a zsákmányelosztásról csevegtek. https://delhir.info/2020/07/16/lesz-e-minisztere-a-vmsz-nek-kedves-aco-es-erdekvedo-istvan-a-zsakmanyelosztasrol-csevegtek/, 2020. július 16. 00:56

[18] P.E.: Konfrontáció helyett együttműködés. Magyar Szó, 2022. május 25. 1. és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4936/kozelet/265472/Konfront%C3%A1ci%C3%B3-helyett-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-hat%C3%A1ron-t%C3%BAliak-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Kov%C3%A1cs-Elvira.htm, 2022. május 25. 07:50 >> 2022. május 25. 21:41

[19] v-ár: Történelemóra a parlamentben. https://www.magyarszo.rs/hu/3708/kozelet_politika/185019/T%C3%B6rt%C3%A9nelem%C3%B3ra-a-parlamentben.htm, 2018. június 19. 20:47 >> 2018. június 22. 17:33
Bővebben lásd a SZEREPZAVARBAN c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=16245, 2024. április 1.

[20] Bővebben lásd a „Nem konfrontálódunk, együttműködünk” c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14634, 2022. július 6.

[21] Bővebben lásd a Lázongó Délvidék/Vajdaság c. könyvem. Historiae. Óbecse, 2022. A vajdasági magyar tudományosság égető kérdései, 173., vagy https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14479, 2022. május 16.

[22] Megszűnt a VM4K. https://szmsz.press/2024/02/23/megszunt-a-vm4k/, 2024. február 23. 15:57

[23] Bővebben lásd a „Rendtevés” vagy megúszni vágyás? c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=16171, 2024. február 27.

[24] Kulturális Bizottság. https://www.mnt.org.rs/rolunk/kulturalis-bizottsag

[25] Radics Viktória: Harminc év dominancia. A cikk a Családi Kör 2024. május 16-ai számában jelent meg.
https://szmsz.press/2024/05/20/harminc-ev-dominancia/, 2024. május 20. 11:53
[26] Vučić szobrot állíttatna Pásztor István tiszteletére. https://delhir.info/2023/11/03/vucic-szobrot-allittatna-pasztor-istvan-tiszteletere/, 2023. november 3. 17:32

[27] Uo.

[28] Pásztor Bálint: A jelenünket jövővé alakíthatjuk. http://www.pasztorbalint.rs/hu/cikkek/a-jelenunket-jovove-alakithatjuk, 2024. június 4., és vas, hem: A jelenünket jövővé alakítjuk. Magyar Szó, 2024. június 5. 4.

[29] József Miskolczi Jožef Miškolci. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004351655121, 2024. június 19. 20:49

[30] Tómó Margaréta: A megmaradásért való küzdelemtől a szülőföldön való jólétig. https://balk.hu/2024/06/19/vmsz-harminc-eves-magyarkanizsa/

[31] József Miskolczi Jožef Miškolci. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004351655121, 2024. június 19. 20:49

[32] Bővebben lásd „Az elnök meghalt, éljen az elnök”? c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=15938 , 2023. november 16.

2024. június 29., szombat

„Teljesen lepusztult a helyi tájékoztatás”

 „Teljesen lepusztult a helyi tájékoztatás”

2024. június 28. 15:59

A civil társadalom által működtetett sajtótermékek helyzetéről rendezett vitaestet a Vajdasági Újságírók Egyesülete (NDNV) csütörtökön Szabadkán, ahol ezen médiumok fenntarthatóságának különböző modelljeiről is szó esett.

A rendezvényen Natalija Jakovljević, a Magločistač portál, illetve Branka Dragović Savić, az Autonomija portál fő és felelős szerkesztője, valamint Veljko Milić, az NDNV jogi szakértője osztotta meg nézeteit. A beszélgetés moderátora Dinko Gruhonjić, a Vajdasági Újságírók Egyesülete programigazgatója volt.

A rendezvény céljairól és a helyi médiumok problémáival kapcsolatosan Gruhonjić úgy fogalmazott, hogy Szerbiában teljesen lepusztult a helyi tájékoztatás.

Veljko Milić, Branka Dragović, Natalija Jakovljević és Dinko Gruhonjić

– Ez egy olyan betegség tünete, amelytől nemcsak a médiumok szenvednek, hanem a társadalom egésze is, ez pedig nem más, mint a demokráciadeficit. Sajnos az országban számos helyi közösséget megfosztottak a helyi médiumaitól, ami azt jelenti, hogy azoknak a térségeknek a polgárait szándékosan sötétségben tartják. Ez egy óriási gond. A másik probléma az, hogy még arra a kis számú helyi médiumra is – amely az újságírói kódexszel összhangban végzi a munkáját – ellenségként tekintenek a helyi hatalomgyakorlók. Pedig ők természetesen nem ellenségek, hanem újságíró kollégák, de a politikai ellenzék hiánya miatt a hatalom bennük látja az ellenfelet. A médiasötétség pedig, sajnos, egyre sűrűbb, és ez a helyi szintekre hatványozottan érvényes. Belgrádi és újvidéki kollégáiktól eltérően, akik különféle nyomásgyakorlásoknak vannak kitéve, de problémáik, melyekkel szembesülnek, megjelennek a köztudatban, a helyi sajtótermékek újságírói nincsenek reflektorfényben, így teljesen magukra vannak hagyatva. Egyesületként, a hét vajdasági és a három szerbiai megbízott segítségével azon vagyunk, hogy felszínre hozzuk a gondjaikat és ezekről beszéljünk – magyarázta Gruhonjić és hozzátette, fontosnak tartja hogy a helyi újságírók problémáit is számba vegyék, hiszen ez az, ami alátámaszthatja, mennyire kedvezőtlen a helyi médiumok helyzete.

Újságírói kérdésre, hogy maga Gruhonjić hogyan viseli azt a lincshangulatot, ami ellene zajlik, azt mondta, hogy ez precedens nélküli és nehezen viseli.

– Már húsz éve megbélyegeznek, és ilyennek vagy olyannak felcímkéznek. De teljesen világos, hogy ennek a hátterében az államapparátus áll. Az pedig igen kellemetlen helyzet, amikor valakit az ország ellenségeként tartanak számon. Sajnos az életem megváltozott, nagyon óvatosan közlekedek abban a városban, amelyben már 35 éve élek, és ha nem okvetlenül szükséges, akkor éjszaka nem megyek az utcára. Az Európai Újságíró Szövetségnek köszönhetően, Ana Lalić kolléganőmmel együtt testőröket kaptunk. Az én esetemhez sok más hasonló eset is létezik, és ez azt mutatja, hogy az autoriter hatalomgyakorlásból a társadalom kezd átcsúszni a totalitárius rendszerbe. Ezért mindazok, akik a szakma szabályai szerint dolgoznak és ki merik mondani a véleményüket, a jövőben sajnos még nagyobb nyomásgyakorlásra számíthatnak – mondta az újságíró.

Dinko Gruhonjić azt mondta, a Weimar városa által neki ítélt emberi jogi díj óriási elégtételt jelent számára.

– Teljes pályafutásomat az emberi jogokért való harcnak szenteltem és egy Kafkai eljárással megpróbáltak belőlem, az antifasisztából fasisztát csinálni, és ezzel éppen azok próbálkoztak, akik igazából fasiszták – húzta alá Gruhonjić.

A helyi médiumok problémáival kapcsolatban a tribün során több ízben is szóba került a néhány évvel ezelőtti privatizáció miatt megszűnt médiumok – egyebek közt a Szabadkai Rádió – helyzete is. Ennek kapcsán felmerült a kérdés, hogy vajon milyen lenne most a tájékoztatás helyzete, ha ezek a médiumok nem szűntek volna meg.

– Azt továbbra sem bánjuk, hogy újságíró szervezetként szorgalmaztuk, az állam vonuljon ki a médiumok tulajdonosi struktúráiból. Képzeljék csak el, ha mindazok a médiumok, amelyek akkor léteztek, ma is léteznének és elvétve – néhány ellenzéki belgrádi községet és Ništ leszámítva – mindegyik a Szerb Haladó Párt kezében lenne! Gyakorlatilag egypártrendszer van, és emellett vannak azok a kisebbségi pártok, mint a VMSZ, vagy a sandžaki párt, amelyek – elnézést a kifejezésért – a Szerb Haladó Párt csicskásai. Ezért semmi kétségem sincs afelől, hogy ezek a helyi médiumok az uralkodó párt propagandaeszközeiként működnének. Veljko Milić ügyvéd mutatott rá, hogy nincs olyan törvényi rendelkezés, amellyel ne lehetne visszaélni. Mi a magánosítást a legnagyobb jószándékkal szorgalmaztuk, mert a mai napig állítom, hogy az állam a lehető legrosszabb tulajdonos. Ha nem lett volna a magánosítás, nem jött volna létre például az önök médiuma sem, persze tisztában vagyunk, hogy milyen gondokkal szembesülnek, a politikai nyomásgyakorlás és a pénzforrások tekintetében. Ezeknek a médiumoknak a kis közössége is egyfajta tiltakozásként jött létre a politikai nyomásgyakorlás következtében. Az alapvető probléma a törvények alkalmazásával, a jogi kultúra hiányával és azzal van, hogy a törvényhozók azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet visszaélni a törvényekkel. Tréfásan fogalmazva, nálunk először megcsinálják a lyukat, majd aköré megalkotják a törvényt, vagy ha Nikola Pašić idejével hasonlítanánk össze, akkor azt mondanám, hogy a törvényeket az ellenfelek miatt hozzák – magyarázta Dinko Gruhonjić.

  

https://szmsz.press/2024/06/28/teljesen-lepusztult-a-helyi-tajekoztatas/

2024. június 28., péntek

Nem éreztem, hogy a másét érintem, akkor sem, amikor először megláttalak és megkívántalak. Örökké az enyém voltál, jobban mint én a magamé, és jobban mi te a magadé.
Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja
Mika Antić

Mindent az elnökre taszítottunk. Vezesse valaki legalább a Kormányt, valaki a Képviselőházat, valaki az Alkotmánybíróságot, vagy legalább a Labdarúgó Szövetséget.
Svalili smo sve na predsednika. Dajte da neko vodi Vladi, neko Skupštinu, neko Ustavni sud, a bar neko Fudbalski savez.
Dobrivoje Antonić

Örök optimista vagyok, nem akarom azt mondani, hogy nincs mentségünk.
Večiti sam optimista, neću da kažem da nam nema spasa.
Igor Blaža Blažević

A hanyatlás túl sokáig tart és mi türelmetlenek vagyunk, mert az életünk rövid.
Sunovrat predugo traje, a mi smo nestrpljivi, jer su naši životi kratki.

Akik megszerezték a privilégiumot, nem ismerik fel mások szenvedését.
Oni koji su prigrabili sve privilegije, ne prepoznaju tuđe patnje.
Svetlana Ceca Boljković

VMDK: Pásztorék cserben hagyták a bácskai Tisza mente magyarlakta településeit

 VMDK: Pásztorék cserben hagyták a bácskai Tisza mente magyarlakta településeit

 2024. jún. 28. 9:31

Dr. Pásztor Bálint utánozva Orbán Viktort ismételten bevonult a párt szócsöveként működő Szabadkai Magyar Rádióba, és megmondta a „tutit” mi lesz „jó” a vajdasági magyar közösség számára, írja legfrissebb közleményében a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége.
Szerinte a Vučićtyal kötött politikai alku hozadékaként megvalósulásra kerülnek a „Vajdaság mosolya” gyorsforgalmi út, és a Szabadka – Zenta – Pancsova vasúti vonal „stratégiai jellegű fejlesztési projektek” és ez jó lesz „Szabadkának, Zentának és egész Bánátnak”.
Megnyilvánulásának szándéka valójában az lett volna, hogy a hallgatóságnak indokokat szolgáljon az elvtelen koalíció folytatásához, de eközben akaratlanul is bevallotta cserben hagyták a bácskai Tisza mente magyarlakta településeit.
Hiszen a „Vajdaság mosolya” tervezete szerint az út csak súrolja Óbecse határát, és ezáltal kikerüli a magyar többségű településeket, valamint a bácskai Tisza mente települései vasúti összeköttetés nélkül maradtak Újvidék – Temerin – Óbecse – Ada – Zenta – Magyarkanizsa – Szeged vonalon.
Az említett települések számára ez azt jelenti a továbbiakban sem lesz gyors és egyenes hozzáférésük az autópályához, gyorsforgalmi úthoz, és a vasúti összeköttetés is felejtős.
Közlekedési „vakbél”- ben maradtak, holott az egypárt minden szinten részese a hatalmi koalíciónak, valamint közberuházási és közlekedési államtitkárral is rendelkezik, áll a közleményben.

https://szmsz.press/2024/06/28/vmdk-pasztorek-cserben-hagytak-a-bacskai-tisza-mente-magyarlakta-telepuleseit/