2022. február 28., hétfő

Őrizzük meg a hidegvérünket

 Őrizzük meg a hidegvérünket

A Nyugat számára eljött az igazság pillanata. Évekig nézte a tekintélyelvűség megosztó hatását. Ha most nem védi meg a 45 utáni rendet, ami szavatolja a nemzeti önrendelkezés jogát, a jogállamot és az alapvető emberi jogokat, akkor a jövőben senki sem lehet biztonságban a rosszindulatú hatalmakkal szemben. Azaz vízválasztóhoz és történelmi fordulóponthoz érkeztünk. Hitler óta nem volt olyan európai vezető, aki ilyen fenevad-módra viselkedne. A náci időket idézi, hogy egy diktátor rohamosztagai megpróbálnak felszámolni egy független államot, annak soknemzetiségű hagyományaival együtt. Putyin ugyanilyen brutalitással lépett fel Grúziában, Szíriában, a Krímben és a Donyecki-medencében. Nem érdeklik a következmények. Lehet, hogy őrült, lehet, hogy nem, de mindenképpen gonosztevő.

A Guardian vezércikke azt tanácsolja a világnak, hogy őrizze meg a hidegvérét és a bölcsességét, miközben Putyinnal néz farkasszemet a demokrácia frontvonalán. Merthogy az elnök alávaló gaztettet követett el az ukrán polgárok, azok demokratikus állama és az egész földkerekség szabad népei ellen. Ezt azonban nem szabad megbocsátani és bizonyosan nem merül feledésbe.

Az látszik, hogy hiú ábrándnak bizonyult a gyors győzelem. Keleten megrekedtek a betolakodók, de a fegyverzetük jobb, légierejük hatalmas fölényben van. Ha a kudarc láttán a Kreml utasítást ad a támadások fokozására, annak vérfürdő lehet a következménye az ukrán lakosság körében. A veszély folytán alapvető fontosságú, hogy Putyin azonnali tűzszünetet léptessen életbe. Diplomáciailag elszigetelődött, politikailag odahaza egyre nagyobb a tiltakozás a harcok miatt.

A nyugati fővárosokban viszont józanságot kell tanúsítani. Minél tovább tartanak a küzdelmek, annál többen halnak vagy rokkannak meg, és a viszály annál inkább átcsaphat Lengyelországra, illetve más államokra. Ugyanakkor sürgős segítségre szorulnak az ukrán menekültek. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Moldova egymaga nem tud megbirkózni ezzel a rettenetes humanitárius válsággal.

A Nyugat számára eljött az igazság pillanata. Évekig nézte a tekintélyelvűség megosztó hatását. Ha most nem védi meg a 45 utáni rendet, ami szavatolja a nemzeti önrendelkezés jogát, a jogállamot és az alapvető emberi jogokat, akkor a jövőben senki sem lehet biztonságban a rosszindulatú hatalmakkal szemben.

Azaz vízválasztóhoz és történelmi fordulóponthoz érkeztünk. Hitler óta nem volt olyan európai vezető, aki ilyen fenevad-módra viselkedne. A náci időket idézi, hogy egy diktátor rohamosztagai megpróbálnak felszámolni egy független államot, annak soknemzetiségű hagyományaival együtt. Putyin ugyanilyen brutalitással lépett fel Grúziában, Szíriában, a Krímben és a Donyecki-medencében. Nem érdeklik a következmények.

Lehet, hogy őrült, lehet, hogy nem, de mindenképpen gonosztevő. Az erőszak az egyetlen érve. A hazugságok adják hozzá a muníciót. Elszántnak tűnik, hogy Ukrajnából ütköző övezetet csinál, egy bábkormánnyal az élen. Ha sikerül neki, nyitott börtönt alakít ki, kínzókamrákkal, Belaruszt koppintva. Az ukránok tudják, hogy a túlélésük a tét. Lelassították az orosz előrenyomulást, tényleges veszteségeket okozva.

Az erőfölény folytán az orosz erők rövidtávon valószínűleg felülkerekednek, de ez nem jelenti azt, hogy a világ alulmarad a nagyobb, hosszabb csatában. Nem igaz, hogy Ukrajnát magára hagyták. De lehetne többet is tenni érte, pl. úgy, hogy az olaj- és gázszállításokra is kiterjednek a szankciók. Ez persze sokba kerül Európának, de ezt meg kell fizetnie.

Immár bizonyos, hogy Oroszország pária. A megtorló intézkedések elősegíthetik a korrupt rezsim bedőlését. Amit Putyin művel, az több a soknál. Így lehet, hogy az orosz nép elszámoltatja az elnyomó vezetőt. De az csapda, amikor az elnök azt közli, hogy kész tárgyalni. A zsarnoknak meg kell értenie, hogy a párbeszéd csak akkor lehetséges, ha elhallgatnak a fegyverek.

Guardian/Szelestey Lajos

Danas, 2022. február 28. 11.

„Fénylő” nacionalizmus Szabadkán

„Valaki elveszítette az egyensúlyérzékét”!

Subotica felirat Palics bejáratánál (Fotó: Tómó Margaréta)

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, a Tartományi Képviselőház elnöke, a Park Palić Kft. közgyűlésének elnöke,[1] stb., február 10-én „nemcsak politikáról, hanem a mindennapjainkat érintő kérdésekről is tárgyalt Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel”.[2]
– Pásztor a palicsi Magyar Művelődési Központ megnyitóján (ami ugyancsak február 10-én volt – B.A.)[3] a helyieket is tájékoztatta a Palicsot érintő kérdésekről, többek között azokról a fénylő feliratokról is, amelyeket néhány héttel ezelőtt Palics bejáratánál helyezett el a város. Ilyen, nemzeti színű, Szabadkát csak cirillül és latinul kiíró, este fénylő feliratokat helyeztek ki a körforgalmakba is, de a nemzeti színű villogók észrevehetőek a főutakon lévő lámpaoszlopokon is. Ennek kapcsán mondta el véleményét Pásztor és kérte az elnök közbenjárását – közölte a Szabad Magyar Szó.[4]
– Sokan megkerestek, meg hát én is látom, mert járkál az ember, minden irányba, hogy nincs az országban talán egyetlen egy olyan város sem, ahol annyi nemzeti szimbólum van kirakva az utcákon, tereken, körforgalmakban, mint Szabadkán. Nem igazán értem, hogy minek ez, mi a szándék, mi az üzenet, meg ki üzen kinek, mert azt gondolom, hogy mindenki számára minden világos. Arra kértem a köztársasági elnököt, hogy ne értse félre, amiről beszélek, és szerencsére nem értette félre: arra kértem, hogy teremtsük meg a nemzeti szimbólumok számára, amit a kivételesség jelent. Ha azt ezer helyre kirakják, akkor annak kopik a súlya. Különösen nem elfogadható a számomra, hogy az út mellett, fényszignálokkal kidíszített, különböző kiírásokon jelenik meg. Nem gondolom, hogy ez összeegyeztethető lehet azzal, amit ez a város képvisel, ami vonzerő tud lenni és amit a szabadkaiak elfogadnak, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűek. Az ezzel kapcsolatos véleményeket nem csak a magyarok fogalmazzák meg, ezt rendbe kell hozni. Valaki elveszítette az egyensúlyérzékét, mondta Pásztor, majd az újságíró kérdésére, miszerint van-e remény arra, hogy ezeket eltávolítsák Pásztor igennel válaszolt.[5]
– Én azt kértem, igen. Annak nincs akadálya, hogy körforgalmakban legyen ilyen fénylő tábla, máshol is van. De hogy az út egyik meg másik oldalán, minden bejáratnál kettő, betonfalba ágyazva, vascsöveken – ennek semmi értelme nincs. Ráadásul itt négy hivatalos nyelv van. Minek alapján dönti el valaki, hogy a cirillnek és a latin szerbnek helye van, a magyarnak meg a bunyevácnak nincsen? Ha meg mindet be akarnánk tartani, akkor erdőt kellene a táblákból építeni. Ezért a legjobb megoldás, ha ezeket szépen lebontják, arrébb rakják, tudjuk, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, hova tartozunk, nem gondolom, hogy ezt a zászlók tengerével kell erősíteni – mondta határozottan Pásztor.[6]

Az itt is elnök, ott is elnök fia, Bálint, Szabadka város Képviselő-testületének (is) az elnöke. A szenior Pásztor nyilatkozata nyomán felvetődik a kérdés, hogy a junior politikus tudott-e vagy sem a „fénylő táblák” kihelyezéséről? Ha tudott, akkor miért nem akadályozta meg azt? Ha viszont nem tudott, akkor ez azt jelenti-e, hogy Szabadkán a döntéseket nélküle/a háta mögött hozzák meg, vagyis, hogy nincsen semmilyen befolyása az eseményekre?
Pásztor Istvánnak a köztársasági elnökhöz intézett kérése, miszerint „próbáljon odahatni, és egy mértéket próbáljanak meg keresni és találni olyan megoldásokkal, amelyek senkit sem zavarnak”,[7] arról tanúskodik, hogy Szabadkán képtelen megoldani a problémát, vagyis a városban nincs politikai befolyása.
Az sem lehet egészen kizárni, hogy éppen a junior kérte meg az apját a panasztételre, mivel fikuszként tartják a városházán!?
A lényeg az, hogy Szabadkán a Szerb Haladó Párt (SNS) és a VMSZ vonalán valami nagyon nem működik! Arra lehet következtetni, hogy a Szerb Haladó Párti vezetők semmibe veszik koalíciós partnerüket, a VMSZ-t, amelyikkel együtt gyakorolják a hatalmat.
A városban – a jelekből ítélve – nem alkalmazzák az alapszabály 9. szakaszát, miszerint „a szerb, a bunyevác, a magyar és a horvát nyelv és írásmódjuk egyenrangú, hivatalos használatban van. A Város területén a Szerb Köztársaság zászlója mellett használatban van a Vajdaság Autonóm Tartomány zászlója, valamint azon nemzeti közösségek nemzeti szimbólumai és jelképei (a zászló és a címer – B.A.), melyek nyelve hivatalos használatban van a Város területén, a jogszabályoknak megfelelően”.[8] A gyakorlatban a város szerb jellegét hirdetik?
 
Az eset érdekessége az is, hogy a Szabad Magyar Szó már február 10-én tudósított Pásztor István nyilatkozatáról, amiről – a párt szócsövének tartott Magyar Szó online kiadása – csak február 25-én írt, miután a pártvezér „a szabadkai zászlótengerről és a sötétben világító, nemzeti színű táblákról őszintén, egyenesen, magyar szemszögből”[9] a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként is beszélt. A lap nyomtatott változatában azonban az írást nem sikerült megtalálnom.

Most az a kérdés, hogy Pásztor István – a radikálisból haladóvá lett (??) – köztársasági elnökhöz intézett panaszának lesz-e eredménye? Mi lesz a „fénylő feliratok” sorsa? „Szépen lebontják, arrébb rakják” azokat, vagy maradnak? Lesz-e egyáltalán változás és milyen? Mikor kezdik el Szabadkán végre alkalmazni a városi alapszabály idézett rendelkezését?
Persze, azt is közölni kellene, ki döntött a vitatott jelzéseknek a közpénzekből való kihelyezéséről és mennyibe kerültek azok? Felelősség semmi?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. február 28.
__________
[1] Miroslav Evetovic: Igre bez granica! [Játák, határok nélkül!] https://www.facebook.com/mevetovic, 2022. február 22. 13:07
[2] Tómó Margaréta. Pásztor: A fénylő táblákat el kell távolítani
https://szmsz.press/2022/02/10/pasztor-a-fenylo-tablakat-el-kell-tavolitani/, 2022. február 10. 17:19, és/vagy
https://www.youtube.com/watch?v=9oAYqbqteFY
[3] (RTV) Korszerű épületben a Palics Magyar Művelődési Egyesület https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/korszer%C5%B1-%C3%A9p%C3%BCletben-a-palics-magyar-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-egyes%C3%BClet_1313439.html, 2022. február 10. 22.26
[4] Lásd a 2-es alatti írást.
[5] Uo.
[6] Uo.
[7] Pásztor István: Senkinek sem kell bizonygatnia, hogy hol vagyunk https://www.magyarszo.rs/hu/4861/kozelet/260236/P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-Senkinek-sem-kell-bizonygatnia-hogy-hol-vagyunk-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-Szabadka-z%C3%A1szl%C3%B3.htm, 2022. február 25., 14:17 >> 2022. február 25., 21:05
[8] Szabadka város alapszabálya és RENDELETET Szabadka város alapszabályának módosításáról http://www.subotica.rs/index/page/id/14466/lg/hu
[9] Lásd a 7-es alatti írást.

2022. február 27., vasárnap

Šešelj: „a VMSZ megkért, hogy engedjük át nekik a 3-as sorsszámot”

 

Az elmúlt napokban a délvidéki magyar nyelvű sajtó arról cikkezett, hogy a Vajdasági „Magyar“ Szövetség (VMSZ) egy helyet javított rajtpozícióján a köztársasági választáson, ugyanis két évvel ezelőtt a Köztársasági Választási Bizottság negyedikként hirdette ki a VMSZ listáját, 2022-ben pedig a VMSZ listája a hármas sorszámot kapta, mivel az átadáskor sikerült megelőznie a Szerb Radikális Pártot. Most azonban kiderült, hogy kiknek köszönheti a VMSZ ezt a legújabb „sikerét“.

Vojislav Šešelj, a Szerb Radikális Párt elnöke a Happy TV reggeli műsorában vendégszerepelve pár mondat erejéig kitért a választásokra. Mint elmondta, az elnökválasztáson  Aleksandar Vučić jelölését fogja támogatni, míg a parlamenti választáson önállóan indulnak a radikálisok, mégpedig a negyedik helyen fognak szerepelni  a szavazólapon. A háborús bűnös csetnikvajda szavai szerint Pásztorék megkérték a radikálisokat, hogy adják át nekik a 3-as sorsszámot.

„A 4-es sorsszám alatt indulunk … nos… a  VMSZ megkért, hogy engedjük át nekik a 3-as sorsszámot, ezért vártunk egy kicsit, noha előbb gyűjtöttük össze az aláírásokat“

– mondta Šešelj.

https://delhir.info/2022/02/27/seselj-a-vmsz-megkert-hogy-engedjuk-at-nekik-a-3-as-sorsszamot/

A MAGYAR MOZGALOM ELÍTÉLI AZ UKRAJNA ELLENI OROSZ AGRESSZIÓT!

2022. február 27. 12:11

Napok óta kísérjük megdöbbenéssel az ukrajnai eseményeket, azt, hogy Európában ismét háborús konfliktusok történnek. Vlagyimir Putyin, miközben folyamatosan arról beszélt, hogy nem szándékozik támadást indítani a szomszédos Ukrajna ellen, végül pontosan ezt tette.
Az egész civilizált világ, Európa és a nyugat-balkáni térség államai is egyöntetűen elítélték Oroszország fellépését, egy szomszédos ország lerohanását, beleértve Magyarországot is. Orbán Viktor miniszterelnök Magyarország európai uniós és NATO-szövetségeseivel együtt elítélte Oroszország katonai fellépését és csatlakozott a Moszkva elleni szankciókhoz is.
Miközben a világ fegyvert, pénzt és humanitárius segélyt nyújt a megtámadott és jóval gyengébb Ukrajnának, Magyarország ukrán menekülteket fogad be, addig Szerbia és annak vezetése az élén Aleksandar Vučićtyal megalkuvó, számító és gyáva módon kvázi semleges álláspontra helyezkedik, mert még arra sincs bátorsága, hogy kimondja a nyilvánvalót. Egyértelmű, hogy ezzel a kormánypártok kilencvenes évekbeli szerepvállalását is leplezni kívánják, hiszen Aleksandar Vučić és Ivica Dačić akkor még radikális, illetve szocialista politikusokként aktívan támogatták Szerbia katonai fellépését két szomszédos állam ellen is.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy az ukrán vezetés demokratikus kapacitása hagy maga után kívánnivalókat, beleértve olyan kisebbségpolitikai intézkedéseket is, amelyek a kárpátaljai magyarságot is hátrányosan érintették, de ezt nem katonai úton, hanem tárgyalóasztalnál kell megoldani.
A Magyar Mozgalom a legerélyesebben elítéli Oroszország Ukrajna elleni agresszióját és szolidaritásáról biztosítja a megtámadott állam minden polgárát, nemzeti hovatartozástól függetlenül.

A Magyar Mozgalom elnöksége

https://www.facebook.com/magyarmozgalom.rs

A Magyar Mozgalom 2022-es választási programja.

2022. február 26. 14:08.

Kedves Barátaink!
Az alábbi linken elérhető a Magyar Mozgalom 2022-es választási programja. Mivel Önök érdekében kívánunk cselekedni, minden javaslatot, észrevételt szívesen fogadunk itt a facebook-oldalon vagy az info@magyarmozgalom.rs e-mail címen.
Ugyenezeken a csatornákon keresztül továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik választási megfigyelők lennének április 3-án. Az állam ezért nagyjából 4000 dinárt fizet.