2018. január 26., péntek

„Demográfiai lejtmenet”Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (97.)


Január 17.
„Demográfiai lejtmenet”
A The Global Politcs honlapján megjelent térkép szerint Szerbiának ma 8,79 millió lakosa van.[1] Az elmúlt öt évben az ország lakosságának száma 385 000-rel csökkent. Szerbia 169 községe közül csupán ötben volt pozitív a természetes népszaporulat. Az újszülöttek számát tekintve Novi Pazar, Sjenica és Tutin járnak az élen.[2]
Vajdaság magyarsága demográfiájának drámai alakulásáról az utóbbi években nem közöltek megbízható adatokat. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének találgatása szerint „még mindig közelebb vagyunk a 250 000-hez, mint a 200 000-hez.[3] Közben olyan hírek érkeznek, hogy „Torda kiürült”,[4] Magyarkanizsán pedig éppen „a VMSZ-es polgármester adott hírt a tömeges elköltözésről”.[5]

Folyamatos fogyásunkra csak a sajtóban időnként közölt riasztó – leginkább egyházi és oktatási – adatokból lehet következtetni.
A temerini plébánia kimutatása szerint az egyházközösség területén „a fogyatkozás 2017-ben is szembetűnő, (jóval – B. A.) több mint kétszer annyi volt a(z egyházi) temetések száma (127), mint a kereszteléseké (48)”.[6] A helyzet azonban még rosszabb, mivel „a magyar nemzetiségű gyermekek születésének pontos számára vonatkozóan nincsenek adatok csak a megkereszteltekre, akik lehettek egy évnél idősebbek is”.[7] Ezek közül sem mind temerini lakos, „sokan, akik külföldön élnek megkeresztelni még hazahozzák a gyermeküket”.[8]
A szenttamási egyházközösség adatai szerint, „a 2017-es évben mindössze 9 keresztelő volt (5 fiú és négy lány), közülük csak kettő született 2017-ben, a többiek idősebbek. 2016-ban 18, 2015-ben pedig 17 keresztelő volt”.[9]  A házasságkötések száma is szinte elenyésző: „tavaly a templomban hét pár kötött házasságot, ebből egy pár 50 év házasság után esküdött meg egymással. 2016-ban ugyancsak 7, 2015-ben 5, míg 2014-ben 9 esküvőt tartottak a szenttamási templomban”.[10]  
Ugyancsak riasztó adat, hogy a topolyai községben január 15-én 28 diákkal kevesebb kezdte el a tanév második félévét.[11]
Közép-Bánátban sem jobb a helyzet: „Az elmúlt öt év alatt kilencezerrel csökkent a lakosság száma. Különösen a falvakban észlehető az elnéptelenedés, de egyre több üres ház van Nagybecskereken is.”[12]
(Egy vállalkozó szellemű demográfus – ha akadna ilyen –, körültelefonálva a plébániákat és a magyar tannyelvű iskolákat, könnyen megállapíthatná, hogy mennyivel lettünk kevesebben 2017-ben, mint 2016-ban voltunk.)   

A „demográfiai lejtmenet” legfőbb okát legtöbben a gazdaság visszaesésében, az alacsony szaporulatban és az elvándorlásban látják. Bunford Tivadar, a VMSZ szabadkai tisztségviselője szerint viszont „sokan divatból mennek el”[13] a Délvidékről.
Felszólalásában a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 2017. december 29-i ülésén Zsoldos Ferenc (Magyar Mozgalom) úgy értékelte, hogy a testület „a demográfiai stratégiát félresöpörte”.[14] A képviselő „nem állította, hogy az elvándorlás megállítható lett volna a demográfiai stratégia folytatásával, de mindenképpen szükséges volna, hogy a nemzeti tanács szembenézzen az elvándorlás problémájával és feltérképezze a vajdasági magyarok elvándorlásának mértékét és valódi okait.”[15]
Az MNT a vajdasági magyarok számára fontos más egyéb kérdéssel sem „nézett szembe”, akkor éppen erre lenne képes?

Január 18.
Hosszú az út a jogállamig
Szerbiai az elmúlt másfél év alatt váltakozó sikerrel teljesítette az Európai Unióval (EU) folytatott csatlakozási-tárgyalások 23. fejezetével (igazságügy és alapvető jogok) kapcsolatos kötelezettségeket. „A tevékenységek egy része sikeresen folyik, sok téren viszont nagy a lemaradás” – írja a Danas c. belgrádi napilap.[16]
Dragan Popović, a Centar za praktičnu politiku [Gyakorlati Politikai Központ] igazgatójának véleménye szerint „a papíron úgy tűnik, hogy a legnagyobb előrelépést az alapvető jogok fejezetével kapcsolatban értünk el. Az azonban, hogy magas mércéket tűztünk ki magunk elé, semmiképpen nem jelenti azt, hogy közel vagyunk a célhoz”.[17]
– Rendkívül magas mércéket tűztünk magunk elé az alapvető jogok védelme területén, de az a benyomás, hogy senkinek nem áll szándékában ezeket a mércéket alkalmazni. Komoly problémával fogunk szembenézni, amikor az intézkedések alkalmazására kerül sor – mondja Popović. A legbonyolultabb terület a nemzeti kisebbségek jogainak kérdése lehet, tette hozzá.
– Ahhoz, hogy bármely fejezetet le lehessen zárni, szükséges, hogy ezt a határozatot becikkelyezze minden EU-s tagállam parlamentje. Már találkoztunk azzal, hogy ez egyes tagállamok, mint például Horvátország, vagy Románia, zárolják az egyes fejezetek megnyitását a nemzeti kisebbségek kérdése miatt – emelte ki Popović, hozzátéve, hogy „észrevehető különbség van az egyes, erős politikai háttérrel rendelkező kisebbségek iránti viszonyulásban, mint amilyen a magyar, és azok között, akiknek ilyen támogatásuk nincsen, mint az albán vagy a bosnyák”.
– Egészében véve, nincs esély arra, hogy a 23 tárgyalási fejezetnek ezt a részét az elkövetkező néhány évben lezárják – állítja határozottan Popović.

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2018. január 26.


[1] Számottevően csökken Szerbia lakossága. Magyar Szó, 2018. január 17. 13.
Lásd még: Ketyeg Kelet-Európa demográfiai bombája. Magyar Szó, 2018. január 25. 4. 

[2] A természetes népszaporulat csak öt szerbiai községben volt pozitív 2017-ben. https://www.vajma.info/cikk/szerbia/25526/A-termeszetes-nepszaporulat-csak-ot-szerbiai-kozsegben-volt-pozitiv-2017-ben.html, 2018. január 9. [12:23]

[3] Mennyi az annyi? – „Pártbeszéd” a vajdasági magyarság fogyásáról.
[4] Uo.
[5] Uo.
[6] G.B.: Több fiút kereszteltek, mint leányt. Magyar Szó, 2018. január 4. 12.
[7] Uo.
[8] Uo.
[9] P.L.: Visszaesett az esküvők és a keresztelések száma. Magyar Szó, 2018. január 4. 5.
[10] Uo.
[12] K.I.: Nagybecskerek (is) fogyatkozik. Magyar Szó, 2018. január 12. 6.
[14] Basity Gréta: A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta a jövő évi költségvetését. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22072/A-Magyar-Nemzeti-Tanacs-elfogadta-a-jovo-evi-koltsegveteset.html, 2017. december 29. [18:22]
[15] Uo.
[16] V. Jeremić: Pregovori sa Eu još bez opipljivih efekata [Az EU-val folytatott tárgyalásoknak még nincsenek kézzel fogható eredményei]. Danas, 2018. január 18. 9.
[17] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése