2013. június 18., kedd

Többnyelvűség NagybecskerekenNégy év sem elég (mindenkinek)


Traian Pancarichan nagybecskereki polgári jogvédőhelyettes 2009 óta próbálja érvényesíteni a többnyelvűséget a helybeli közvállalatokban, közintézményekben és a városi közigazgatásban. A szerb nyelven kívül ugyanis a városban hivatalos használatban van a magyar, a román és a szlovák nyelv is. Első lépésként utasította a közintézményeket, hogy székházukra helyezzék ki a többnyelvű táblát és az egynyelvű bélyegzőket cseréljék négynyelvűekre. A napokban befejezett legfrissebb ellenőrzés azt mutatta, hogy történt ugyan előrelépés, de azt is, hogy egyes közintézmények számára négy év sem (volt) elég a kisebbségi jogok érvényesítésére.
A legújabb felmérés azt mutatja, hogy a jogvédő ajánlását továbbra sem méltányolta az iskoláskor előtti intézmény, a Városi Vízművek és a Toša Jovanović Népszínház sem. Részben teljesítették az ajánlást a Népmúzeumban, a Városi gyógyszertárban, valamint a köztisztasági és temetkezési és a Távfűtő Művek közvállalatokban. Eddig teljes mértékben, a Történelmi Levéltárban, a Városrendezési Igazgatóságban, az Écska művészeti galériában, a Piacgazdálkodási közvállalatban, a Városi Lakásügyi Ügynökségben és a Sportlétesítmények közintézményben teljesítettek az ajánlásban foglaltakat.
Traian Pancarichan tegnap kijelentette, hogy négy év untig elég volt ahhoz, hogy minden közintézményben eleget tegyenek az ajánlásnak. Mert ha a város mind a tíz sportlétesítményére többnyelvű tábla került, akkor ezt megtehette volna a népszínház is (egyetlen épületén). Kifejezte reményét, hogy a városi szervek közreműködésével minden közintézményre többnyelvű felirat kerül, és többnyelvűkre cserélik a bélyegzőket is.  
Nagybecskereken kilenc éve működik a polgári jogvédő, a jogok érvényesítése terén azonban még sok a tennivaló. A sokat emlegetett többnyelvűség messze van az egykor virágzó gyakorlattól. Ráadásul az új táblák kihelyezésekor sem tartják tiszteletbe a város statútumát. Így nemrég csak szerb nyelven írták ki a Köztársaság tér új nevét, amely azóta dr. Zoran Đinđić nevét viseli. A jogvédőhelyettes ebbéli intelmét mindmáig nem méltányolták.
Magyar Szó, 2013. június 18., 5. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése