2016. január 29., péntek

A PÁRT VAGY A MOZGALOM?Mikor zárják ki Pásztor Istvánt a VMSZ-ből?

A mögöttünk lévő hét kétségtelenül egyik új, fontos magyar vonatkozású eseménye, hogy január 25-én a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai székháza előtt mintegy hatvanan jelentek meg a Magyar Mozgalom (MM) azon tagjai közül, akiket a VMSZ elnöksége a párt fegyelmi bizottsága elé idézett. A fegyelmi eljárás alá vont párttagok háromtagú delegációja átadta közös védekezésüket, valamint beadványukat Pásztor István, a VMSZ elnöke ellen indítványozott fegyelmi eljárásról”.[1]

A felvonuló fegyelmi eljárás alá vont párttagok
Forrás: subotica.com

            Most már az nem hír, ha valamelyik VMSZ-tag ellen fegyelmi eljárást indítanak, ami az utóbbi időben többször megtörtént, hanem hogy az eddig „érinthetetlennek” tartott pártelnök, Pásztor István ellen is le kell folytatni a fegyelmit.
            A Pásztor elleni feljelentés alapja, hogy „durván megszegte” a VMSZ 2015. április 25-ei magyarcsernyei közgyűlésnek tett „ígéreteit és vállalásait”.[2] – A VMSZ-en kívüli társadalmi csoportok, szakmai szervezetek, intézmények és intézményvezetők irányába történő nyitás, és a velük való párbeszéd kezdeményezése helyett, a párton és a vajdasági magyar közösségen belül, korábban példátlan, leszámolás-sorozatba kezdett – áll az ellene szóló feljelentésben.[3]
            Közben, az MM-nek a fegyelmi bizottság elé citált tagjait január 25-én egymás után „úgymond katonás rendben, ötperces intervallumokban idézték be”,[4] hogy kifejtsék védelmüket a kizárás ellen. Vagyis, hogy válasszanak: vagy a párt (VMSZ), vagy a Mozgalom (MM).
            Pásztort sürgeti az idő, a választások közeledése. Rendet akar tenni a VMSZ-ben, mert amint fogalmazott „nem lehet egy fenékkel két széken ülni, különösen nem a választások idején”.[5]  Most azonban a párttagok egyre növekvő számával találta magát szemben, akik azt is felróják neki, hogy „a folyamatos fegyelmi eljárásokkal, a döntéshozatal mechanizmusának átalakításával, a megfélemlítéssel nemcsak a Vajdasági Magyar Szövetség, de a vajdasági magyar közösség ellen indított hadjáratot”.[6]
Úgy látszik, Pásztor felelősségre vonására most értek meg a feltételek. Ellene is persze le kell folytatni a fegyelmi eljárást: Neki is kijár „az öt perc” védekezés. A jelenlegi erőviszonyok mellett azonban nem kétes, hogy mi lesz a fegyelmi eljárások kimenetele, ki lesz kizárva. Pásztor bizonyára az irányítása alatt tudja tartani a fegyelmi bizottságot, amelynek az elnökéről, Ótott Róbertról, eddig a közéletben alig halhatott valaki.
Nem kétséges az sem, hogy Pásztornak előbb utóbb, mennie kell. Minél előbb, annál jobb. Nem is elsősorban a fegyelmi eljárások indítása, hanem a magyar közösségnek okozott felbecsülhetetlen károk és a választópolgárok egyre fokozódó elégedetlensége miatt.
            Továbbra sem világos azonban, hogy a VMSZ már kizárt és most a fegyelmi bizottság elé idézett tagjai, miért ragaszkodnak a pártban maradáshoz, miért fellebbeznek/fellebbeztek a kizárásuk ellen? Miért akarnak tagjai maradni egy olyan pártnak, amilyenek a VMSZ elnökét elmondták és a párton belüli helyzetet jellemezték? Vagy csak ott van élet, pénz és a hatalom?

Újvidék, 2016. január 29.
BOZÓKI Antal


[1] V. Zs. Zs.: Több MM-tag közösen védekezik. Magyar Szó, 2016. január 26. , vagy http://www.magyarszo.com/hu/2954/kozelet_politika/139936/T%C3%B6bb-MM-tag-k%C3%B6z%C3%B6sen-v%C3%A9dekezik.htm
[3] Uo.
[5] Basity Gréta: A VMSZ mellé állhat a VMDP és a Magyar Egység Párt

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése