2016. január 24., vasárnap

SZABADKA UTÁN

Reménytelen(ség)

A vajdasági magyar pártokat váratlanul és felkészületlenül érte a január 17-i – egyébként már tavaly augusztus óta emlegetett – szerbiai rendkívüli parlamenti, a tartományi és a helyhatósági választások bejelentése. Aztán hirtelen az egymás közt „a politikai együttműködés felújításába” kezdtek.  
            Eddig a pártelnökök  két „találkozójára” került sor. Mindkettő – mint várható is volt – foghíjasra sikeredett:
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) január 6-ára Temerinbe invitálta Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét. A meghívásnak azonban csak a VMDK elnöke tett eleget.[1]
            A VMSZ elnöke január 18-ára egyeztető megbeszélésre hívta Szabadkára a VMDP, a VMDK és a Magyar Egység Párt (MEP) elnökeit. Ezen viszont a VMDK elnöke nem jelent meg. (A Magyar Polgári Szövetség elnöke egyik találkozóra sem kapott meghívást.)
            Amikor már azt hittük, hogy végre akad egy pártelnök, aki ellent tud mondani a „legnagyobb, a hatalmi koalícióban részes” párt elnökének, kitudódott, hogy a VMDK elnöke egy banális ok, az „autójának meghibásodása miatt nem tudott jelen lenni”.[2] A javára legyen mondva, hogy későbbi közleményében – az „együttműködésre nyitottság” – mellett – kimondta: „csak az egyenes és egyenlő alapokon folytatott párbeszédet tudja elfogadni”.[3] Nem világos azonban, hogy a továbbiakban ez mit jelent majd. 
            A VMSZ meghívására a szabadkai pártházban megjelent viszont a VMDP elnöke. Annak ellenére, hogy Temerinben a VMSZ nem volt jelen (a meghívást még csak válaszra sem tartotta érdemesnek),  és hogy a szabadkai vendéglátó pártról azt írta – a 2015. március 21-i közleményében –, hogy „felvállalta a nagyszerb politika védelmét”.[4] (A VMSZ 2014. április 27-én koalíciós szerződést kötött a Szerb Radikális Pártból – SRP kivált Szerb Haladó Párttal – SNS).[5] 
            Nagy bajban lehet a VMDP, ha már az elnöke a „nagyfőnök” elé járult. (Különben a VMDP – teljesen értehetetlen és értelmetlen okokból – állandóan a VMSZ-el keresi az együttműködést, miközben ebből eddig semmilyen kézzelfogható pozitív eredmény nem származott. Ágoston András, a párt volt elnöke a legújabb írásában is a VMSZ javára agitál.[6]) A VMDP-nek bizonyára nincsen pénze,de megfelelő szervezete se a (Temerinen kívüli) választásokon való részvételhez szükséges aláírások összegyűjtéséhez. Akkor meg minek? 
            Szabadkán jelen volt még a Magyar Egység Párt (MEP) elnöke is. Erről a pártról azonban a politikai életben szinte hallani sem lehet. 


Mi lett a hozadéka a szabadkai találkozónak? A lényegében két bekezdésből (16 sorból) álló, eléggé zavarosan megfogalmazott „közös sajtóközlemény”.[7] Mit lehet ebből kiolvasni?
             Az említet közlemény szerint, a három párt elnöke „megállapodott”:
 Először: Az elkövetkező időszakban, „folytatják azokat az egyeztetéseket, amelyek a vajdasági magyar közösség jövője és megmaradása, előrehaladása szempontjából közvetlenül vagy közvetve meghatározó erővel bírnak”.
            Másodszor: „Egyetértettek abban, hogy a helyi szervezetek által képviselt álláspont jelenti a kiindulópontot és irányadó jelleggel bír a pártok döntéshozatali testületei számára az önkormányzati szintek esetében.”
            Harmadszor: „A további belső, vajdasági magyar-magyar egyeztetések és esetleges együttműködés alapját a néppárti (értsd: Fidesz – B. A.) értékrend jelentheti.” (Ez valójában a MPSZ-nek és MM-nek szánt üzenet. Az előbbiről azt tartja a VMSZ, hogy „szélsőséges nézeteket”, az utóbbiról pedig, hogy „balliberális szemléletet” képvisel.)
            Ez magyarán azt jelenti, hogy a három párt vezérei Szabadkán a konkrét együttműködésben nem egyeztek meg. Vagyis: Nesze semmi fogd meg jól!

A VMSZ elnöke aztán, az egy nappal később (január 19-én) tartott sajtótájékoztatóján[8] mondott néhány dolgot, ami kiegészíti, világosabbá teszi a szabadkai közleményt és a többi magyar párt elnökét elgondolkoztatásra késztethetné:
            1. „A Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a most következő szerbiai választásokon.” Ez azt jelenti, hogy VMSZ-nek a többi magyar párt csak arra kell, hogy minél több képviselője jusson be a szerb parlamentbe.  A VMSZ képviselői eddig sem a vajdasági magyarok érdekeit képviselték a köztársasági képviselőházban. Erre száz példát is fel lehetne sorolni, de elég csak a rossz rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatási törvényt, valamint a kollektív bűnösség „hatályon kívül helyezésére” vonatkozó kormányhatározatot említeni. 
            2. „Folytatódnak a VMSZ egyeztetései „a VMDP-vel és a Magyar Egység Párttal, amelyek tartományi és köztársasági szinten támogatják majd a VMSZ választási listáját”. Itt is a hangsúly a VMSZ listájának a „támogatásán” van, illetve, ahogy a pártelnök mondta: „együtt fogalmazzák meg a választási programot, a kisebb pártok képviselői pedig részt vállalnak a VMSZ kampányában”. A mandátumok elosztása pedig bizonyára – az eddigi tapasztalatok szerint – úgy történik, hogy abból a „támogató” pártok kimaradnak, a VMSZ pedig felrúgja majd „a választási programot”. Ezt is már láttuk.
            3. „Azokban az önkormányzatokban, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének részéről és a magyar pártok részéről is nyitottak az együttműködésre, mint Temerinben, Óbecsén vagy akár Topolyán, esetleg más helyeken, ott közösen indulnának az önkormányzati választásokon is mondta Pásztor István.”  Itt is, természetesen, a VMSZ diktálja majd a feltételeket.
            4. Pásztor István és Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom (MM) társelnöke „továbbra is elképzelhetőnek tartja az együttműködést.”[9] Annak ellenére, hogy Pásztor „a Vajdasági Magyar Szövetség érdekében fegyelmi eljárást indítványozott (január 18-án – B. A.) a VMSZ elnökségénél azok a párttagok ellen, akik az MM alapítói, illetve aktív tagjai, mert amint fogalmazott nem lehet egy fenékkel két széken ülni, különösen nem a választások idején”.[10]
            Erkölcsi és politikai kérdés viszont, hogy az MM „társelnöke” miért akar „együttműködni” a VMSZ-el, amikor az MM „a VMSZ aktuális politikájával és viszonyaival elégedetlen politikusok kezdeményezésére alakult”?[11] Ismét csak a pénz, vagy a hatalomvágy miatt?

A vajdasági magyar közösségnek – mint a fentiekből is látszik – nincs, sajnos, szerencséje a politikai vezetőivel. A magyar pártok közötti együttműködés, a magyar érdekekben való közös fellépés – az említett, de eszmei és egyéb okokból kifolyólag is – már huzamosabb ideje reménytelen. Egyedül a VMDP és a VMDK Temerinben január 15-én bejelentett szándéka, hogy „közösen indulnak a tartományi választásokon”, jelent némi biztatót.
A következő köztársasági és tartományi választásokon a VMSZ-re leadott minden szavazat a Szerb Haladó Pártot (SNS) erősíti majd. A SNS-nek szüksége van a VMSZ-re, mivel – szerb politikai elemzők szerint – a tartományi hatalmat a magyar szavazatok nélkül aligha tudja megszerezni. Pásztornak pedig szüksége van a SNS-re, hogy megőrizze a tartományi képviselőházi elnöki tisztségét. A „kisebb pártokat” csak a választási kampányban való „részvételre” kívánja felhasználni, vagyis arra, hogy pártja minél több képviselői helyhez, a fia pedig az ötödik parlamenti mandátumhoz jusson! Ilyen viszonyok között nincs remény a megmaradásra se!
Ki kell mondani végre: Nem csak a VMSZ elnöke, de a többi pártvezető is felelős a vajdasági magyarság jelenlegi rossz helyzetétéért. Azért is, hogy képtelenek létrehozni egy – VMSZ-el szembeni – egységes választási szövetséget. A VMSZ-t végre a választók ítéletének kellene átengedni. A vajdasági magyar közösségnek alternatívára van szüksége! Ezért, a választási sikertelenség esetén, azoknak a pártelnököknek, akiknek csak egy kis önérzete is van, távozniuk kellene a politikából!
Miközben a politikusok egymással, illetve a foteljaik megtartásával vannak elfoglalva, „ugrásszerűen felgyorsult az elvándorlás”[12] és az asszimiláció a Vajdaságban. Nem csoda, hogy a magyar közösségben eluralkodott a reménytelenség. Már az is távozni akart, aki eddig itt látta a boldogulását.
Tessék ezen elgondolkodni!

Újvidék, 2016. január 23.
BOZÓKI Antal


[1] A találkozóval kapcsolatban lásd a Mit hoz a szabadkai találkozó? c. írásom: http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/Kisebbs%C3%A9gi%20jogok, vagy http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/50296-2016-01-17-23-52-32, 2016. január 17. [23:43]
[2] Csonka Áron: Értesítettem a VMSZ-t a hétfői találkozóról való távolmaradásom okáról. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19610/Csonka-Aron-Ertesitettem-a-VMSZ-t-a-hetfoi-talalkozorol-valo-tavolmaradasom-okarol.html, 2016. január 20. [11:29]
[4] Csorba Béla: Magyar párt nagyszerb érdekek védelmében. http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/37970-2015-03-22-14-25-54, 2015. március 22. [15:18]

[5] Koalíciós szerződés a közös, programszintű együttműködésről és részvételről a szerb köztársaság kormányában. http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-szerzodes, 2014. április 29 [16:01]

[6] Akkor mi lesz? Kisebbségi Fórum – Temerin, KIFO HÍRLEVÉL III. évf. 16. szám, 2016. január 20.

[7] Hárompárti egyeztetés Szabadkán. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19599/Haromparti-egyeztetes-Szabadkan.html, 2016. január 18. [15:38]

[8] Basity Gréta: A VMSZ mellé állhat a VMDP és a Magyar Egység Párt. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19603/A-VMSZ-melle-allhat-a-VMDP-es-a-Magyar-Egyseg-Part.html, 2016. január 19. [11:51]
[9] Uo.
[11] dió: Megalakult a Magyar Mozgalom. Magyar Szó, 2015. augusztus 21. 4.
[12] Majláth Ronald, R. Kiss Kornélia: Menekülnek a fiatalok a Vajdaságból. http://mno.hu/hetvegimagazin/menekulnek-a-fiatalok-a-vajdasagbol-1324829, 2016. január 21., [18:00], frissítve: [21:00]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése