2012. január 29., vasárnap

Január utolsó vasárnapja

A lepra elleni harc világnapja (Svetski dan borbe protiv lepre / World Leprosy Day)

A betegséget korábban már legyőzöttnek hitték, világszerte azonban még ma is milliós
nagyságrendben jelentkezik. A lepra kórokozóját 1873-ban Gerhard Hansen norvég orvos izolálta. A betegség 1982 óta gyógyszer-kombinációval gyógyítható, de a kezelés hosszadalmas és költséges.


Január 28.
A személyi adatok védelmének európai napja / Evropski dan zaštite podataka o ličnosti / European Data Protection Day

A személyi jogok védelmének európai napját, azzal a céllal jelölték ki, hogy erősítse a tudatot az adatvédelem jelentőségéről, és emlékeztesse a hatalmi közjogi szerveket a törvényes kötelezettségeikre és a jogsértés miatti felelősségükre. A személyi adatok védelmének napját 2010 óta az Európa Tanács minden országában megtartják, az Európa Tanács és az Európai Bizottság pedig közösen az adatvédelem európai napjává nyilvánította. Ezen a napon fogadta el az Európa Tanács 1981-ben Strasbourgban a személyi védelemről szóló ETS-108 számú egyezményt a személyi adatok gépi feldolgozása során – az első dokumentumot, amely nemzetközi szinten határozza meg az államok kötelességeit a személyi adatok védelmére vonatkozóan.
Az 1985. október 1-jétől hatályos egyezmény mondta ki először nemzetközi jogi dokumentumként azt, hogy az érintetteknek alanyi jogaik vannak a róluk tárolt személyes adatokkal kapcsolatban. Az egyezmény 8. cikke fel is sorolta ezeket a jogokat: nyílt adatfelvétel, az érintett tudomással bírjon és tudatában legyen az adatkezelésnek, utólag, adott időközönként tájékoztatást kérhessen a tárolt adatairól, kérhesse az adatok kijavítását és törlését, továbbá jogorvoslati lehetőség, ha valamely kérését nem teljesíti az adatkezelő.
Az érintettek alanyi jogainak további bővítését biztosította a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK (1995. október 24.) európai parlamenti és tanácsi irányelv.
A személyi adatok védelméről szóló törvényt, amely az adatok védelméről, feldolgozásáról és felhasználásáról rendelkezik, és szavatolja a személyességi jogokat, Szerbiában 2008. október 27-én hozták meg. (Magyarországon hatályos az 1998. évi VI. törvény.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése