2014. augusztus 27., szerda

Ágoston András levele Kori Udovičkihoz


Kori Udovički
államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter
Belgrád

Tisztelt Miniszter Asszony!

Tudomásul vettük, hogy Ön 2014. október 26-ra kiírta a nemzeti tanácsi választásokat.
Azt is látjuk, hogy a községekben a nemzeti tanácsokról szóló módosított törvény értelmében az idén elhanyagolható számú polgár kérte felvételét a külön-névjegyzékbe.
Ami azt jelenti, hogy az idei választások a négy évvel ezelőtti, többnyire pártaktivisták által begyűjtött, leginkább postázott, ma már pártadatbázisként is szereplő listák alapján zajlik le.
Pozíciójánál fogva Ön is bizonyára tudja, hogy négy évvel ezelőtt a külön-névjegyzékek elkészítése nem volt zökkenőmentes.
Az ok: gyorsan kiderült, hogy a feliratkozásra vonatkozó jogszabályok, amelyek az idén módosított törvényben találhatókkal is megegyeznek, végrehajthatatlanok. Az elhibázott törvényi rendelkezések okozta politikai pánik akkor 2010-ben úgy oldódott meg, hogy Svetozar Čiplić akkori kisebbségügyi miniszter, utasítást adott: a külön-névjegyzékre jelentkező polgárok adatait postán is meg lehet küldeni a minisztériumnak. Lett is nyüzsgés a politikai színtéren. Pártok, egyesületek stb. hajtóvadászatot rendeztek a kisebbségi választópolgárokra, hogy a postai közvetítéssel fejében „felvetessék” őket a külön-névjegyzékbe.
Hogy a politikai manipuláció hova vezetett, erről az akkori sajtó részletesen beszámolt.
Engedjen meg egy példát. Az akkori adatvédelmi biztos több ízben is foglalkozott az előállt helyzettel. Egyik kijelentése: „Jelzem, hogy eddig csak a legdurvább visszaélésekről beszéltem, azokról, amelyek bűncselekményre utalnak. Hogy milyen más hibák voltak, ide értve a személyes adatok törvénytelen begyűjtését, amelyek végül az egyének és a pártok nyilvántartásában landoltak, azt csak feltételezhetjük. A feliratkozások minisztériumi utasítás által engedélyezett módja folytán minden lehetséges volt”.
A párt, amelynek akkor elnöke voltam többször is foglalkozott az előállt áldatlan helyzettel. Álláspontja tudtommal az óta sem változott. A Magyar Nemzeti Tanács (MNT), melynek tagjait a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) adatbázisa alapján kialakult teljességgel hiányos külön-névjegyzékből kiindulva választották meg, nem legitim képviseleti testület.

Tisztelt Miniszter Asszony!
Engedjen meg három kérdést:
1. Hány újonnan jelentkező kisebbségi polgár került fel a külön-névjegyzékekre Szerbiában?
2. Miért nem lehet a külön-névjegyzék közokiratként történő felállítása és naprakész vezetése – más régióbeli országokhoz hasonlóan – Szerbiában is nem az érdekelt pártok, hanem valamelyik minisztérium feladata?
3. S ezzel összefüggésben, miért nem lehet a külön-névjegyzék, közokiratként szerves része – hiteles kivonata – az általános választói névjegyzéknek?
Így a kisebbségi választói névjegyzéken nem csak a népesség mintegy negyven százaléka lehetne rajta, hanem minden kisebbségi választópolgár, aki nem követeli az arról való törlését.
Válaszát tisztelettel várom:
Temerin, 2014. augusztus 27.
Ágoston András, elnök
Kisebbségi Fórum
Temerin

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése