2016. június 4., szombat

„KONSTRUKTÍV ELLENZÉK”Amikor a pártfogolt szembeszáll

 

Megválasztották június 2-án Pásztor Istvánt az új összetételű tartományi parlament elnökének. Második mandátumának megkezdését a 120 fős testület 91 képviselője támogatta, 14 ellenezte, 13-an pedig tartózkodtak.
A Szerb Haladó Párt (SNP/SZHP) mellett a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), a Szerbiai Szocialista Párt (SPS/SZSZP) és a Szerb Radikális Párt (SRP/SZRP) támogatta Pásztor István megválasztását. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV/SZDL) képviselői tartózkodtak, a Demokrata Párt (DP) és a Magyar Mozgalom (MM) pedig nemmel szavazott.[1]        

Igor Mirović, a SZHP képviselője (a tartományi kormányfői tisztség várományosa) Pásztor újbóli jelölését főként azzal indokolta, hogy „az előző mandátum alatt a házelnök a párbeszéd kultúráját ápolta, hozzájárult a tartomány intézményrendszerének fejlesztéséhez”.
Ezzel szemben, Borislav Novaković demokrata párti képviselő hangoztatta, mivel „politikai értelemben áthidalatlanná vált a különbség Pásztor és a DP között, nem támogathatja újraválasztását”.[2]
Csonka Áron, a Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) elnöke, a MM-VMDK listáján bejutott két képviselőjének egyike, június 1-jén Óbecsén tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Pásztor jelölését pártja „nem fogja támogatni, mert ebben a tisztségében a választási kampányban politikai ellenfeleinek az eltakarítására szólított fel, nem állt ki a Vajdasági RTV mellett az elsősorban a szerb szerkesztőséget érintő, politikai indíttatású leváltások alkalmával, és a magyarság számára káros politikai alkut kötött, ennek következményeként hét magyar önkormányzat helyett csak háromban lesz magyar polgármester, és a ’kisebbségi részvényes’ SZHP kontrollja miatt ők is hátrányos helyzetből, csupán ’kirakatként’ lesznek képesek politizálni”.
A VMDK elnöke azt is bejelentette, hogy mind az önkormányzatokban, mind a tartományi képviselőházban „konstruktív ellenzékként” fognak részt venni a parlamenti munkában.[3]
Csonka álláspontja várható volt. Most már világosan és határozottan kifejtette, hogy miért nem támogatja Pásztor jelölést. (Nem úgy, mint január 18-án, amikor a Pásztorral való szabadkai egyeztető megbeszélésen „az autójának meghibásodása miatt nem tudott jelen lenni”.[4])
Pásztor és pártjának a magyar közösség rovására elkövetett politikai hibáinak Csonka által elmondott listája azonban korántsem teljes, de a támogatása megvonásához több mint elegendő. 
Korhecz Tamás, a MM-VMDK listáján bejutott (másik) képviselője felszólalásában a Képviselőház alakuló ülésén elmondta: „Fontos lenne megvizsgálni, vajon a jelölt (Pásztor) eleget tesz-e a tisztség betöltéséhez elengedhetetlen feltételeknek. Megítélése szerint Pásztor rendelkezik bizonyos tapasztalattal, ám szerinte nem méltó e tisztség betöltésére, mert az elmúlt hónapokban, minden polgár képviselőjeként több ízben megsértette a Magyar Mozgalom és a VMDK tagságát. Korhecz szerint Pásztor nem képes arra sem, hogy a magyar közösség integratív része legyen, nem hogy minden polgárt képviseljen.”[5]
Az ifj. Korhecz Tamás Pásztor mentorálltja volt. A VMSZ (azaz Pásztor) támogatásával lehetett csak a Tartományi Végrehajtó Tanács alelnöke, tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és részesülhetett számos más kedvezményben.
A javára legyen mondva, hogy megszabadult mentorától és csatlakozott a Magyar Mozgalom alapítóihoz, ahol „társelnöki” tisztségbe jutott. A néhai Pintér Lajos újságírónak volt az egyik (bölcs) mondása, miszerint „nem az a fontos, hogy honnan jössz, hanem merre tartasz”.
Korhecz képviselővé választása természetesen nem jelenti a felmentését is a politikai vezetőként eltöltött másfél évtizedes tevékenysége alatt elkövetett hibák alól. Most napi szinten igazolnia kell, hogy a változásokért nem a saját politikai karrierje, a tisztségek halmozása és az  anyagi javak miatt, hanem a magyar közösség helyzetének javítása érdekében állt ki.
A MM és a VMDP tartományi képviselői csak akkor szerezhetnek tekintély és elismerést, ha következetesen küzdenek a magyar nemzeti közösség jogai megvalósításáért. Függetlenül attól, hogy melyik párt adja a tartományi, vagy éppen a szerbiai parlament elnökét.
   
„Először fordult elő, hogy kétszer egymást követően ugyanazt a személyt választották meg a Tartományi Képviselőház élére.”[6] Erre még büszkék is lehetnénk, ha Pásztor István nem a szerb nacionalista pártok által kerül a tisztségbe.
Pásztor helyzete azonban egyáltalán nem stabil. Elnöki tevékenységét ugyanis elsősorban (63 képviselővel) a képviselőházi többséget alkotó SZHP politikájához kell igazítania – ha meg akarja tartani funkcióját. Márpedig eddigi tevékenysége arra utal, hogy ennek érdekében hajlandó messzemenően eleget tenni a hatalmi szerb nacionalista párt politikai elvárásainak, vagyis azok végrehajtásának. Köztudott, hogy az őt támogató másik két párt sem kisebbségbarát és a demokrácia élharcosa. Ez nem csak, hogy meghatározza az elkövetkező időszak történéseit a tartományban, de a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítésére is kihatással lesz. A kifejezés, hogy „kirakatként lesz képes politizálni”, ebben az esetben rá is vonatkozik.
            Most még csupán az a kérdés: Meddig fog tartani Pásztor második mandátuma?

BOZÓKI Antal 

Újvidék, 2016. június 4.


[1] De jó nekünk! Pásztor a tartományi parlament elnöke, a haladók és a radikálisok is támogatták megválasztását. http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/54885-de-jo-nekuenk-pasztor-a-tartomanyi-parlament-elnoeke-a-haladok-es-a-radikalisok-is-tamogattak-megvalasztasat-, 2016. június 2. [15:36] Lásd még v-ár: Újra Pásztor István a vajdasági parlament elnöke. Magyar Szó, 2016. június 3., 1. és 4.

[2] Lásd v-ár írását az 1-es alatt.
[3] „A VMDK mindenhol konstruktív ellenzék lesz”. Magyar Szó, 2016. június 2., 5. o. vagy http://www.magyarszo.com/hu/3070/kozelet_politika/147495/%E2%80%9EA-VMDK-mindenhol-konstrukt%C3%ADv-ellenz%C3%A9k-lesz%E2%80%9D.htm, 2016. június 2. [8:27] >> 2016. június 2. [15:46]
[4] Csonka Áron: Értesítettem a VMSZ-t a hétfői találkozóról való távolmaradásom okáról. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19610/Csonka-Aron-Ertesitettem-a-VMSZ-t-a-hetfoi-talalkozorol-valo-tavolmaradasom-okarol.html, 2016. január 20. [11:29]

[5] Ismét Pásztor Istvánt választotta elnökének a tartományi parlament. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20181/Ismet-Pasztor-Istvant-valasztotta-elnokenek-a-tartomanyi-parlament.html, 2016. június 2. [11:53]

[6] Lásd v-ár írását az 1-es alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése