Nyílt levéllel fordult Pásztor Istvánhoz, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökéhez Mile Mandić és Duško Radosavljević, a Tartományi Végrehajtó Tanács két, 2000 és 2004 közötti alelnöke. Levelükben azt írják, hogy „kollégaként” fordulnak Pásztor Istvánhoz, mivel a jelzett időszakban „munkatársak, kollégák és barátok” is voltak a TVT-ben.
A levél teljes terjedelmében az Autonomija.info portálon jelent meg szerb nyelven, a Szabad Magyar Szó kivonatosan ismerteti annak tartalmát magyar fordításban.
Mandić és Radosavljević szerint akkor még azonos társadalmi, demokratikus és modernizációs értékeket vallottak magukénak Pásztor Istvánnal: „az alkotmányos demokráciát, a jog uralmát, a piacgazdaságot, a szociális méltányosságot és egyenlőséget, az emberi és kollektív jogokat, a sajtó szabadságát, a fejlett intézményrendszert, valamint a szabad és tisztességes választásokat”.
„Megértéssel viszonyultunk a problémáidhoz a korábbi vajdasági koalíciós partnerekkel kapcsolatban, viszont nem értjük azt az univerzális tételt, amely szerint a nemzeti kisebbségeknek a hatalommal való koalíció jelenti az egyetlen menedéket, tekintet nélkül arra, épp ki van hatalmon. Viszont az a döntésed, hogy támogatod Aleksandar Vučićot az elnökválasztáson, és az a beszéd, amelyet a jelölt újvidéki nagygyűlésén tartottál, egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy továbbra is hallgassunk (…). Ezért emlékeztetünk arra, hogy egy olyan jelöltet támogattál, akinek politikai alaptételei még a kilencvenes évekbe nyúlnak vissza, és amelyeket soha nem tagadott meg azóta sem. Ezek a tételek pedig az ideológiai és politikai megosztottság, a nacionalizmus és a sovinizmus, Nagy-Szerbia létrehozása, a barát vagy ellenség politikai elvének alkalmazása, a populizmus, a destrukció, a tolerancia hiánya, a gyűlölet, a modernizációs törekvésekkel szembeni ellenszenv, a klerikalizáció, a mítoszimádat, az elszigetelődés, a xenofóbia, az erőszak és a háború, karöltve azzal a sok tragédiával, amelyeket mindez magával hozott. Egy ilyen jelölt soha nem változhat meg, és senki számára sem jelentheti a jövőt” – írták levelükben a volt politikustársak.
A levél folytatásában az egykori alelnökök megállapítják: „sajnos, úgy tűnik, hogy megváltoztál, Pásztor István barátunk, amikor egy ilyen politikához csatlakoztál, és ezáltal (önkéntelenül?) is utas- és cinkostárssá váltál. Szerintünk ez hatalmas és hosszú távú következményekkel járó hiba!”
Írásuk végén az aláírók közlik, hogy szándékosan nem hozták nyilvánosságra ezt a levelet még a választási kampány idején, mert azt nem a kampány részének szánták. „Ez a szabad és gondolkodó emberek levele egykori harcostársukhoz, aki velük harcolt a demokratikus intézményrendszer kiépítéséért, amelyet mára megsemmisítettek, és egyetlen embert raktak a helyére”.