2012. december 7., péntek

„Csak Temerinben verekednek?”

Ülésezett a Tartományi Képviselőház Közbiztonsági Bizottsága

Az október 21-ei temerini verekedés is külön napirendi pontra került a Tartományi Képviselőház Közbiztonsági Bizottságának tegnapi ülésén. A történteket Vladimir Kovačević, az újvidéki rendőrparancsnok helyettese ismertette.
Az esetről készített részletes jegyzőkönyv, valamint a gyanúsítottaknál másnap elvégzett házkutatás során előkerült fegyverek és egyéb eszközök listájának felolvasása után Goran Paunović bizottsági tag kért szót, aki felszólalásában sajnálatát fejezte ki, hogy incidensekre még mindig van példa környezetünkben, azonban, mint mondta, felvetődik a kérdés, hogy ezek megvitatása és tisztázása valóban a Tartományi Képviselőház Közbiztonsági Bizottságának feladata lenne-e, vagy a rendőrségé és a bíróságé.
Ha a képviselőházi bizottságok is tárgyalják az eseteket, félő, hogy akarva-akaratlanul az incidens politikai színezetet kap, és további nézeteltéréseket és félreértéseket vált ki. Ezért Paunović azt javasolta, hogy a jövőben a bizottság ne tárgyaljon külön napirendi pontként minden egyes incidenst, melyek hátterében sokkal inkább az alkoholfogyasztás, mint a nemzeti gyűlölet áll. A jövőben a bizottságnak a két ülés között eltelt időszak közbiztonsági helyzetének elemzésével kell foglalkoznia.
A tanács többi tagjai is osztoztak a véleményben, hogy egyetlen incidenst sem szabad önmagában, különállóan tárgyalni. Általános jelenséggé vált az erősebb önkényeskedése, egyes személyek fizikai erejének fitogtatása, és ebből eredően egyre több az erőszakra utaló példa. Sajnos, ez jellemző társadalmunk egész keresztmetszetére, és nem csupán a nemzetek közötti viszonyokra.
Azzal, hogy a Tartományi Képviselőház Közbiztonsági Tanácsa is külön napirendi pontként tárgyalja a temerini esetet, a közvéleményben olyan kép alakul ki, hogy az országban sehol másutt, csak Temerinben létezik nézeteltérés a nemzeti közösségek képviselői között, és csakis ott működnek szélsőséges csoportok. Holott a valóság egészen mást mutat, mert sajnos másutt is verekednek, nem csak Temerinben, hangzott el az ülésen.
kz
Magyar Szó, 2012. december 7., 1. és 4. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése