2015. február 28., szombat

„PASZTOROVA MARTA”Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt.
Míg az ostobák kerülik az egyik bűnt, a másikba esnek.
Horatius

            A nők szerepe a történelemben ugyanakkora, de lehet, hogy még nagyobb is, mint a férfiaké.
            A három párti vajdasági hatalmi koalíció felbomlását, amelyet a Demokrata Párt (DP), a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (SZDL) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) alkot, most egy nőnek a tisztségéből való felmentése idézheti elő.

Jogerős ítélet
            Az újvidéki felsőbb bíróság ítélete, miszerint a tartományi kormány törvényellenesen nevezte ki Takács Márta okleveles erdőmérnököt a Vojvodinašume (Vajdaság Erdői Közvállat) élére, 2015. február 8-én jogerősé vált.[1] A bírósági döntés szerint Takács Márta nem nyújtotta be a törvényes határidőn belül a teljes dokumentációt a tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkárságnak a Vajdaság Erdői vállalat igazgatói tisztségére kiírt pályázatára.[2]
            Takács Mártát, a VMSZ káderét, 2005. február 25-én a Tartományi Képviselőház nevezte ki a cég vezérigazgatójának, majd 2013. december 11-én újabb négyéves megbízatást kapott, ez úttal a tartományi kormánytól (a közvállalatokról szóló törvény időközben történt változásai alapján).[3] Az utóbbi 10 évben, tehát, Takács Márta irányította a vállalatot, mivel – Pásztor István, a párt elnökének elmondása szerint – „a koalíciós szerződés alapján ez a poszt a VMSZ-t illeti meg”.[4]

Talány, hogy a VMSZ miért védi: Takács Márta és Pásztor István (Blic)
           
A tartományi kormány 2015. február 21-én Aleksandar Obradovićot nevezte ki a Vajdaság Erdői (Vojvodinašume) közvállalat megbízott igazgatójává.[5] (Obradović bizonyára nem fog egész oldalas színes hirdetéseket megjelentetni a VMSZ által irányított Magyar Szóban, amelynek főszerkesztője egy másik Márta).
Takács Márta leváltása kapcsán. Pásztor kijelentette: a Vajdaság Erdői élén történt személyi változás azt bizonyítja, hogy a leszámolásoknak és a nyers erő kifejezésének nincs vége. Nyilatkozatában kérdésessé tette a tartományi koalíció jövőjét.[6] – Nincs az a parlamenti többség, amely miatt érdemes lenne eltűrni egy közösség ilyen mértékű becsmérlését – háborgott Pásztor az említett napilapnak adott terjedelmes interjúban.[7] Csak éppen azt nem mondta melyik közösség becsmérlésről lenne szó? A magyar közösségnek Pásztor és a VMSZ belső ügyeihez ugyanis éppen semmi köze. Esetleg csak annyi, hogy visszaélnek vele.

Megromlott viszonyok
          Nenad Čanak, a VSZ elnöke február 27-ére megbeszélésre hívta Bojan Pajtićot, a DP vezetőjét és Pásztort, hogy a tartományi hatalmi koalíción belül megromlott viszonyról tárgyaljanak.[8]

Nenad Čanak, Bojan Pajtić és Pásztor István

Pásztor közölte, elfogadja a tárgyalási meghívást, de csak „azzal a feltétellel, hogy Takács Mártát visszahelyezik a Vojvodinašume élére megbízott igazgatóként”.[9]  – A VMSZ kilép a tartományi hatalmi koalícióból, amennyiben ma (február 23-án – B. A.) vagy holnap (február 24-én – B. A.) nem rendezik az erdőgazdasági vállalat igazgatója kinevezésének kérdését[10] – hangoztatta Pásztor.
Takács Mártát nem helyezték vissza a vállalat élére. Pásztor mégis részt vetett a hatalmi többséget alkotó pártok elnökeinek találkozóján, amelyen – a közlemény szerint – „egy sor fontos kérdést és témát vetettek fel”[11] (Egy párt elnökének meg előbb kellene gondolnia, hogy mit mond, ha pedig mond valamit, akkor azt legyen szíves, tartsa be. Ez már a szavahihetőség kérdése. Pásztorral egyébként már nem először fordult elő – pl. a kollektív bűnösség eltörléséről szóló kormányhatározat meghozatalával kapcsolatban –, hogy nem valósult meg, amit mondott).
Időközben a Blic c. szerb nyelvű belgrádi napilap arról cikkezett, hogy „Pastorova Marta (vagyis Pásztor Mártája) kirabolta az erdőket”. Az írás szerint, Takács 52,45 hektár állami tulajdonban lévő földet juttatott Titel község tulajdonába a szerb kormány belegyezése nélkül, amely község elnöke az a Milivoje Petrović, aki egyúttal a közvállalat Igazgató Bizottságának is az elnöke, ami felveti az összeférhetetlenség kérdését is.[12]   
            Miloš Vučević újvidéki polgármester 2011-ben ugyanezt a Takács Mártát azzal vádolta, hogy a Vajdasági Erdőgazdaság pénzén jutott lakáshoz, s bizonyítékként a szerződés másolatát mutogatta. Ma, ebben a városi hatalomban együtt kormányozva az SZHP-vel a VMSZ-nek polgármester-helyettesi tisztsége van – olvasható a VSZL közleményében, amellyel Pásztor nyilatkozataira reagált.[13]

Önlejárató hatalom
            A tartományi hatalmi koalíció Takács Márta menesztése kapcsán tovább élezett kapcsolatai ismételten megmutatták az önmagát lejárató hatalom hibáját: A pártok és vezetőik nem annak érdekében tevékenykednek, hogy a (köz)népnek legyen jobb, hanem valamilyen önös célok miatt. Ennek érdekében még a bírósági ítéletek semmibevételétől sem riadnak vissza.
            Az első dolog, amit már régen meg kellet volna változtatni, hogy a közvállatok vezetői a pártok emberei közül kerüljenek ki, vagy – ahogyan Pásztor mondja – a poszt „a koalíciós szerződés alapján”[14] illesse meg azokat, nem pedig a tudásuk, képzettségük, eredményeik alapján. Amíg ez így lesz, ez az ország nem számíthat fejlődésre. Hogyan lehet valakit egyáltalán kinevezni, ha nem tett eleget a pályázati feltételeknek? Lehet. Ha valamelyik párt javasolja! Az egyik törvénytelenség szüli a másikat!
            A következő, amit alkalmazni kellene, hogy a törvény és a bírósági ítéletek mindenkire egyformán kötelezőek legyenek. Vagy ahogyan a VLSZ közleményében is olvasható: „Senki sem helyezkedhet a törvények fölé, azok sem, akik ugyanezt nemzeti hovatartozásukkal és vallásukkal próbálják palástolni”.[15] Pásztor ezt már megtanulhatta volna, hiszen neki korábban már volt ügye a bírósággal.[16]
            A harmadik dolog, amit ennek az esetnek a kapcsán tapasztaltunk, hogy a Magyar Szó ismételten bebizonyította a VMSZ iránti elkötelezettségét. Nem arról ír, hogy a törvényeket tiszteletben kell tartani, hanem – a párt védelmében – arról „hogyan kell tönkretenni egy két évtizedes koalíciót.”[17] Amiért aztán a másik két pártot teszi felelőssé.
Törvényszegéssel semmilyen koalíciót és pártot sem szabad védelmezni. Dura lex, sed lex (kemény jogszabály, de mindenképp jogszabály) mondja a latin közmondás. Vagyis: a jogszabályokat tiszteletben kell tartani, ha tetszik, ha nem. Ha már említésre került, a közösség érdeke ez lenne.   
Hogy fognak ezek után a szerdára (március 4-ére) bejelentett találkozón egyezkedni a három párt vezetői?

Újvidék, 2015. február 28.
BOZÓKI Antal


[1] Jogerőssé vált az ítélet: A bíróság megsemmisítette Takács Márta kinevezését.

[2] A VMSZ elvesztette a Vajdaság Erdői közvállalatot.

[4] Lenne-e kormánytöbbség, ha a VMSZ kilépne a koalícióból? Pajtić szerint igen. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18297/Lenne-e-a-kormanytobbseg--ha-a-VMSZ-kilepne-a-koaliciobol-Pajtic-szerint-igen.html, 2015. február 26. [11:41]

[5] Lásd a 2-es alatti írást.
[6] Uo.
[7] Virág Árpád: Ismét kérdésessé vált a tartományi koalíció jövője. Magyar Szó, 2015. februáár 21. 1. és 5. o. 

[8] Szerdán folytatódik Čanak, Pajtić és Pásztor tárgyalása. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18305/Szerdan-folytatodik-Canak--Pajtic-es-Pasztor-targyalasa.html, 2015. február 27. [17:29]

[9] Pásztor István: Ha nem helyezik vissza Takács Mártát, a VMSZ kilép a koalícióból. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18287/Pasztor-Istvan-Ha-nem-helyezik-vissza-Takacs-Martat--a-VMSZ-kilep-a-koaliciobol.html
2015. február 23. [18:34]
[10] Uo.
[11] Lásd a 8-as alatti írást.
[12] M. Laketić: Pastorova Marta opljačkala šume [Pásztor Mártája kirabolta az erdőket]. http://www.blic.rs/Vesti/Politika/537534/Pastorova-Marta-opljackala-sume, 2015. 2. 25. [07:08]
[13] „Számunkra Vajdaság a legfontosabb”. Magyar Szó, 20154. február 23., 4. o. Lásd még SNS Marta Takacs kupila stan od novca javnog preduzeća [Takács Márta a közvállalat pénzéből vett lakást] http://www.naslovi.net/2011-09-02/gradjanski/sns-marta-takac-kupila-stan-od-novca-javnog-preduzeca/2781302, 2011. szeptember 2.
[14] Lás a 4-es alatt.
[15] Lás a 13-as alatt.

[16] A közúti gyilkos, Pásztor István áldozatai követelik az igazságot. http://vmszfail.blogspot.com/2012/04/kozuti-gyilkos-pasztor-istvan-aldozatai.html, 2012. április 14.

[17] Virág Árpád: Hogyan kell tönkretenni egy két évtizede koalíciót? Magyar Szó, 2015. február 26., 1. és 7. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése