2016. március 29., kedd

Csorba Béla: Minél több magyar szavaz a VMSZ-VMDP-MEP listáira, annál eredményesebb lehet a magyar érdekérvényesítés


Választási interjú a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével

 

Csorba Béla: Minél több magyar szavaz a VMSZ-VMDP-MEP listáira, annál eredményesebb lehet a magyar érdekérvényesítés
Csorba Béla
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt kezdeményezésére ültek egy asztalhoz a vajdasági magyar pártok. A tárgyalások eredménye az lett, hogy három párt (VMDP, VMSZ, Magyar Egység Párt) közös fellépéssel képviseli a vajdasági magyarok érdekeit a közelgő választásokon.
- Egyedül ilyen módon lehet eredményre számítani?
- A Vajdasági Magyar Demokrata Párt választmányi döntése értelmében 2015 decemberében levéllel fordultam a nyolc évvel korábbi koalíciós partnerekhez, a VMSZ-hez és a VMDK-hoz, azzal a javaslattal, hogy gomboljuk újra a mellényt, lépjünk fel egységesen a választásokon, s ezt követően Szerbia EU-csatlakozási tárgyalási folyamatában próbáljunk egységes álláspontot kialakítani a vajdasági magyarok autonómiatörekvéseinek kérdésében. Nyilvánvaló, hogy egységes fellépés nélkül a magyar kormány támogatása sem lehet kellőképpen hatékony, pedig ez kulcskérdés. Mind Szerbia, mind Magyarország alapvető stratégiai érdeke, hogy a két ország kapcsolatai minden téren fejlődjenek, és ennek a mi felfogásunkban nem volna akadálya a kisebbségi autonómia. Ellenkezőleg! Mivel megvalósítása a két nemzet történelmi kompromisszumát feltételezi, valójában évszázados bizalmatlanságokat segítene feloldani. Rossz, gyönge érdekérvényesítési alkufolyamattal viszont csak látszateredmények születhetnek. A magyar pártok általam szorgalmazott teljes egysége nem valósult meg, de talán majd máskor. Volt, aki egy pillanatban a VMSZ-en belül kirobbant politikai vitákból azt a téves következtetést vonta le, hogy vajdasági magyar érdek Pásztor Istvánt illetve pártját bármi áron meggyengíteni. Ezt viszont én hülyeségnek tartom, noha, ha valaki, hát akkor én elég gyakran bíráltam a VMSZ-t, és úgy gondolom, volt is rá okom. A ki kit rombol szét politikája és egymásnak feszülése viszont kisebbségi helyzetben legtöbbször zéró összegű végeredményhez vezet, amelynek során végső soron mindenki veszít. A történelmi VMDK szétzúzását máig nem heverte ki a vajdasági magyar közélet, sem a vesztesek, sem a győztesek.
- Az ön pártja által megfogalmazott programelemek is bekerültek a koalíciós szerződésbe. Melyek ezek?
- Három kardinális dologhoz, ha engedmények árán is, de ragaszkodtunk. Az egyik a migránsválság kérdésköre, a másik a magyar perszonális autonómia, a harmadik pedig 1944-45, s azon belül az újvidéki magyar áldozatok méltó emlékművének megépítése.
- Hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet, milyen esélye van az összefogásnak?
- Az első benyomások egyértelműen jók. A választók értékelik az összefogást még ebben a nem teljes formában is.
- Milyen eredménnyel lenne elégedett?
- A VMDP szerény célokat tűzött maga elé, hiszen pénzünk nincs, csicsás külön kampányra nincs módunk, de ezt a hátrányt a pártok közötti megegyezés talán ellensúlyozni fogja. A minimális cél, hogy eddigi pozícióinkat megőrizzük. Minden, ami ennél több, az már jutalom, beleértve remélt visszatérésünket a tartományi parlamentbe.
- Mire helyezik a legnagyobb hangsúlyt a kampány során?
- Mint mindig, most is az egyik legfontosabb a szavazóink mozgósítása. Minél több magyar szavaz a VMSZ-VMDP-ME listáira, annál eredményesebb lehet a magyar érdekérvényesítés.
- Az aláírásgyűjtés során tapasztalt támogatás miről tanúskodik?
- Komoly bizakodással tölt el.
- Négy községben közös jelöltlistát állítottak. Ezek egyike Temerin. A választások kimenetele miként határozza meg a községben a temerini magyarok helyzetét?
- A temerini magyarság nagyon súlyos gondokkal küzd. Mára beért a miloševići korszak betelepítési politikája, és az egykor magyar többségű községnek ma már jó, ha egy negyede magyar. A kilencvenes években 13 mandátumot szereztünk, legutóbb már csak hatot. Mivel a pártpolitikai struktúra Temerinben rendkívül tagolt, 6-7 képviselővel már akár meghatározó politikai erővé is válhat a VMDP-VMSZ-es helyi koalíció. Rendkívül fontos, hogy minél jobb eredményt érjünk el, mert az elmúlt másfél évben példátlanul sötét garázdálkodást folytatott az önkormányzat néhány prominens figurája.
- Milyen állást foglalnak a választások utáni esetleges VMSZ-Szerb Haladó Párt közötti együttműködésről?
- Erről még nem alakítottunk ki álláspontot, viszont a kérdés nem önmagában az együttműködésben van, hanem abban, hogy mi kerül annak homlokterébe, mi a tartalma.
- Mi a véleménye a VMSZ és a Magyar Mozgalom közötti ellentétekről?
- A Magyar Mozgalom háttéremberei között több sikerlovag is ott ügyködik azok közül, akiket súlyos felelősség terhel a történelmi VMDK szétveréséért. Ezek az urak sohasem voltak a kisebbségi autonómia barátai. Számomra sokat mond az is, hogy akkor kezdtek akciózni, amikor Pásztor István a migránskérdésben Orbán Viktor mellett foglalt állást. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy Korhecz Tamás ugyebár a kettős állampolgárság ellen foglalt állást. Az meg egyenesen nevetséges, hogy azokért a dolgokért és mulasztásokért is vádolják a VMSZ-t, amelyeket, míg a párton belül különféle vezető pozícióban voltak, ők maguk, vagy maguk is elkövettek.
- Félnünk kell attól, hogy a szerb pártok elhalásszák a magyar szavazatokat?
- Nem új jelenség. Kezdetben ezzel csak a baloldali és a liberális szerb pártok éltek, JUL, reformisták, Čanak, később már Šešelj is, most meg már válogatás nélkül. Nincs is olyan szerb párt Vajdaságban, amelynek önkormányzati, tartományi vagy országos listáján ne lenne magyar jelölt, persze többnyire nem befutó helyen. A szegénység korrumpál, márpedig a magyarok között egye több a létbizonytalanságban élő ember, és egy részük olcsó ígéretekért vagy akár egy kis napidíjért eladja a szavazatát. A láncszavazás módszerével pénzért is meg lehet vásárolni pár száz voksot. Temerinben nyolc évvel ezelőtt egy úgynevezett erős ember így jutott mandátumokhoz és befolyáshoz, de ez nem helyi specialitás. Másrészt a harmatgyenge magyar vállalkozói réteg némely képviselője, sőt egy-egy lélekben már asszimilálódott értelmiségi is hajlamos a megalkuvásra, ahogy Csuka János mondta egykoron, vagy azért, mert nagyon sok a félni valója, vagy pedig azért, mert nagyon sok a várni valója. Lényegében ez motiválja a vegyes nemzetiségű csoportocskák megjelenését is, őket is a kisebbségi érdekérvényesítés akadályozása, gyöngítése végett találták ki. Kötelességünk leleplezni igazi céljaikat.
Ádám Csilla


Egy, már röhejes elvtelenség

 

Bódis Gábor
Bódis Gábor

Szórakoztató az az őságostoni igyekezet, hogy Orbán Viktor lelkéhez és zsebéhez visszaédesgessék magukat, akár a VMSZ árnyékaként is.

Talán szóra sem lenne érdemes, hogy egy vajdmagyar törpepártnak milyen véleménye van bármiről is. Ezt Temerinben a kocsmaasztal mellett, borgőzös fejjel ki lehet kiabálni a dél-bácskai éjszakába. Már a többségi nemzet is csak megmosolyogni tudja. Ugatni már nem kell.
És hogy mégis szóvá tesszük, ez csak annak tudható be, hogy az elvtelenségnek tényleg nincs határa. Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke (elődje Ágoston András volt a „nagy” VMDK elnöke, aki azóta csak hírleveleket ír, de egyre ritkábban) a Vajdaság Ma interjúsorozatásnak soros alanyaként meg próbálta elmagyarázni: miért is fogott össze az általa évekig gyalázott Vajdasági Magyar Szövetséggel. Persze nem önös érdekből, hanem mert „Minél több magyar szavaz a VMSZ-VMDP-ME listáira, annál eredményesebb lehet a magyar érdekérvényesítés.”
Tekintsünk el attól, hogy a VMDK és a teljesen ismeretlen ME csak ikebana a VMSZ választási asztalán, azt bizonyítandó, hogy lészen magyar összefogás. Mint ahogy a VMSZ-re is hasonló büszke szerepet osztott ki a „Vučić és a többi haladó” párt.
Akkor most idézzünk az interjúból:
„- Mi a véleménye a VMSZ és a Magyar Mozgalom közötti ellentétekről?
- A Magyar Mozgalom háttéremberei között több sikerlovag is ott ügyködik azok közül, akiket súlyos felelősség terhel a történelmi VMDK szétveréséért. Ezek az urak sohasem voltak a kisebbségi autonómia barátai. Számomra sokat mond az is, hogy akkor kezdtek akciózni, amikor Pásztor István a migránskérdésben Orbán Viktor mellett foglalt állást. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy Korhecz Tamás ugyebár a kettős állampolgárság ellen foglalt állást. Az meg egyenesen nevetséges, hogy azokért a dolgokért és mulasztásokért is vádolják a VMSZ-t, amelyeket, míg a párton belül különféle vezető pozícióban voltak, ők maguk, vagy maguk is elkövettek.”
Itt Csorba öt dolgot akar a MM nyakába varrni. Egy: a történelmi VMDK sorsa már a kutyát sem érdemel. Kettő: a lehetséges kisebbségi autonómia formák közül, Csorba szavai szerint, maga a VMDP is csak a perszonálishoz  ragaszkodik. Akkor meg? Három: szórakoztató az az őságostoni igyekezet, hogy Orbán Viktor lelkéhez és zsebéhez visszaédesgessék magukat, akár a VMSZ árnyékaként is. Ezért kell a MM-re rátolni a migránsimádó balliberális átkát. Négy: a kettős állampolgársága eddigi jótékony hatása a vajdamagyarok tömeges elvándorlása lett. Csorbáékat ez nem nagyon izgathatja, hiszen a bázisuk csorbítatlan marad. Lévén, hogy nincs. Öt: abban lehetne igazság, hogy „azokért a dolgokért és mulasztásokért is vádolják a VMSZ-t, amelyeket, míg a párton belül különféle vezető pozícióban voltak, ők maguk, vagy maguk is elkövettek”. Csakhogy nem ezzel „vádolják”.
Nézzük tovább az interjút:
„- Félnünk kell attól, hogy a szerb pártok elhalásszák a magyar szavazatokat?
- Nem új jelenség. Kezdetben ezzel csak a baloldali és a liberális szerb pártok éltek, JUL, reformisták, Čanak, később már Šešelj is, most meg már válogatás nélkül. Nincs is olyan szerb párt Vajdaságban, amelynek önkormányzati, tartományi vagy országos listáján ne lenne magyar jelölt, persze többnyire nem befutó helyen. A szegénység korrumpál, márpedig a magyarok között egye több a létbizonytalanságban élő ember, és egy részük olcsó ígéretekért vagy akár egy kis napidíjért eladja a szavazatát.”
Csakhogy ez alapos csúsztatás: most ugyanis arról van szó, hogy a haladók aktivistái sorra látogatják a magyar szavazókat, Orbán Viktor fényképével és azzal a magyarázattal, hogy kár a VMSZ-re szavazni, hanem egyenesen a haladókra kell, hiszen úgyis koalícióban vannak. Ezzel a logikával elveszik a magyar érdekvédelem értelme a Vajdaságban. Ehhez járul hozzá a Vajdaság Ma interjúalanya.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése