2016. március 27., vasárnap

HORVÁT FELTÉTELEK
A nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartása

Az Európai Unió 28 tagállama közül mindössze Horvátország nem adta jóváhagyását az EU és a Szerbia közötti csatlakozási tárgyalások 23. fejezetének (Igazságügy és alapvető jogok) megnyitásához – erősítette meg Jadranka Joksimović, a szerb kormány európai integrációért felelős tárca nélküli minisztere.[1]
             – Támogatjuk Szerbiának az EU-hoz való közeledését. Szerbiának a fontos 23. fejezet megnyitása előtt teljesítenie kell, egyebek között, az emberi (különösen a kisebbségi) jogok tiszteletben tartását, a nemzetközi egyezményekkel és ratifikált államközi egyezményekkel összhangban, a Hágai Törvényszékkel való teljes együttműködést és az igazságügy reformját, ami magába foglalja az illetékesség megszüntetését a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnökkel gyanúsítottak elleni eljárások indításában a szerbiai bíróságok előtt – közölte a horvát külügyminisztérium.[2]

Illusztráció (Telegraf)

            Suzana Paunović, a szerb kormány Emberi és kisebbségi hivatalának igazgatója röviddel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy „Szerbia Európától jobban tiszteli a kisebbségeket”. – Az Európa Tanács jelentései nem tartalmaznak jelentősebb megjegyzéseket. A törvényekben magasra emeltük a mércéket, ezért nehéz ezeket elérni a gyakorlatban, de dolgozunk rajta. Amikor a kisebbségekről van szó, a mi országunk ezeket a mércéket magasabbra emelte, mint az EU sok országa – mondta Paunović.[3]
            A horvát álláspont éles reakciókat váltott ki Szerbiában. Ivica Dačić, a (technikai) kormány külügyminisztere, bejelentette: „Szerbia kérni fogja, hogy az EU reagáljon Horvátország viszonyulása és az ország belügyeibe való beavatkozása miatt, valamint hogy Belgrád valószínűleg hivatalosan is tiltakozni fog Zágrábnál – közölte a szerb sajtó.[4]   

Szerbiában eddig sem a jogokra vonatkozó, vagy azokat is tartalmazó jogszabályok és az aláírt nemzetközi vagy kétoldalú egyezmények számával volt a gond, hanem azok minőségével, egymással való összehangoltságával és – legfőképp – a mindennapi életben való alkalmazásával. Hiába a sok jogszabály és a „magasra emelt mércék” ha azok nem valósulnak meg a gyakorlatban.
            Első ízben történt meg – ismereteim szerint – hogy egy szomszédos ország az emberi és kisebbségi jogok teljesítését kéri számon/szabja feltételül Szerbiának az Európai Unióhoz való csatlakozás útján.
            A nemzetközi jog szakértői szerint, Horvátország álláspontja teljesen legitim, tekintettel arra, hogy az EU tagországoknak a csalatkozás előtt teljesíteni kell a tagság politikai feltételeit (koppenhágai kritériumok), beleértve az emberi jogok és a kisebbségek tiszteletben tartását is.[5] Ezek számon kérése semmiképpen nem jelentheti az ország belügyei való beavatkozást. Egyébként is, a tagjelöltek csatlakozását az EU-hoz minden tagállamnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagyni.[6] Ez azt jelenti, hogy Szerbiai csak akkor csatlakozhat az EU-hoz, ha teljesít minden feltételt.
Axel Dittman belgrádi német nagykövet a Večernje Novosti belgrádi napilapnak adott interjújában azt mondta, hogy „a 23-as és a 24-es fejezetek akcióterveinek elkészítésével Szerbia formálisan is teljesítette az említett fejezetek megnyitásának feltételeit”.[7] Erősen vitatható viszont, hogy egy dokumentum elkészítése elegendő-e, ha azt nem követi a gyakorlat változása is.  

Horvátország, tehát, idejében – még a 23. fejezet megnyitása előtt – jelezte, hogy milyen követelményeket támasz Szerbia iránt a csatlakozási folyamat alatt. Amennyiben rövidesen nem változtat álláspontján, a 23. fejezet júniusi megnyitása (el)halasztódik. 
Magyarország – Horvátországgal ellentétben – „erőteljesen támogatja Szerbia EU-integrációját”,[8] és a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatban a csatlakozási tárgyalásokhoz – ismereteim szerint – nem fűzött még csak megjegyzést sem. A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) pedig – érthetetlen okokból – határozottan elutasította még a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósításáról szóló akciótervnek a megvitatását is,[9] aminek az elfogadása (a szerb kormány által március 3-án) az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások 23. fejezetéből eredő követelmény volt. Így az EU-hoz való csatlakozástól a vajdasági őshonos magyar közösség nem várhatja helyzetének semmilyen javulását.

Újvidék, 2016. március 27.

BOZÓKI Antal


[1] P.E.: Csak Horvátország nem támogatja Szerbiát. Magyar Szó, 2016. március 22., 4., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3004/kozelet_politika/143341/Csak-Horv%C3%A1torsz%C3%A1g-nem-t%C3%A1mogatja-Szerbi%C3%A1t.htm, 2016. március 22. [11:51] >> 2016. március 22. [13:54]
és Stefanović: Szerbiának reagálnia kell Horvátország zsarolására. http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23446/Stefanovic-Szerbianak-reagalnia-kell-Horvatorszag-zsarolasara.html,
2016. március 19. [20:07]
[2] Hrvatska postavlja uslove Srbiji za otvaranje poglavlja 23. [Horvátország feltételeket támaszt Szerbiának  23. fejezet megnyitásához]. Beta, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:596246-Hrvatska-postavlja-uslove-Srbiji-za-otvaranje-Poglavlja-23, 2016. március 18. [17:53]
[3] I. Mićević. Suzana Paunović: Srbija više od Evrope poštuje manjine. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:589994-,2016. február 8. [17:00]
[4] L.V.: Akor Hrvatska uskoro ne popusti, odlaže se otvaranje poglavlja a junu [Amennyiben Horvátország rövisen nem enged, halasztódik a fejezetek júniusi megynitása. Danas, 2016. március 21., 3.  
[7] Lásd az 1-es alatti írást.
[8] Orbán: hálás nekünk a „déli szomszéd”. hvg.hu: http://hvg.hu/itthon/20131007_Orban_halas_nekunk_a_deli_szomszed, 2013. október 7. [11:36]
[9] Lásd az MNT 14. (2016. január 29-i) és 15. (2016. február 26-i) ülésével kapcsolatos tudósításokat, írásokat. Lásd még az „Ami provokálhatja  közösségünket”: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/50918-2016-02-03-21-00-03, 2016. február 03. [21:55] és http://www.vmdk.org.rs/, 2016. február 3. ) és a Megbukott az MNT c. írásomat: http://www.vmdk.org.rs/, 2016. február 29. és http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/51787-2016-02-29-20-09-04, 2016. március 01. [12:06]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése