2013. szeptember 21., szombat

(Más) napló 18.RUBIKON
Módosul nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke legutóbbi (napló)jegyzetében[1] jelezte, hogy „megkapta a meghívót a nemzeti tanácsi törvény módosítását előkészítő szakbizottság munkaülésére. A tervek szerint szeptember 27-étől 29-éig, három napon át dolgozik majd a munkacsoport azzal a nem titkolt szándékkal, hogy véglegesíti a törvénytervezet munkaváltozatát”.
Az Igazságügy-minisztérium – amint az Korhecz írásából kitűnik – csak „az ülés előtt kézbesíti” majd a szöveg munkaváltozatát.
Egyelőre, tehát, titok fedi, milyen megoldásokat tartalmaz, milyen irányba módosul a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsiról szóló törvény. Korhecz korábbi írásából[2] azonban kitűnik: „A munkacsoport egyhangúlag úgy döntött, hogy a módosítások a választásokra, a külön választói névjegyzékre, a nemzeti tanácsok megalakulására és nyilvántartására vonatkozó eljárást érintik majd”.
Ha ez így van, akkor a törvénymódosítással semmiben nem változik a nemzeti tanácsok illetékességi köre. Vagyis marad a korlátozott nemzeti kisebbségi kulturális autonómia: A nemzeti tanácsok illetékességi köre továbbra is a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, a hivatalos nyelv- és íráshasználat területére szűkül.
A tervezett üléssel kapcsolatban felvetődik azonban legalább két kérdés: Milyen minőségben vesz részt Korhecz „szakbizottság” munkájában? Miért fontos ez? Azért, mert ennek a kérdésnek a megválaszolásától függ, hogy milyen álláspontokat lenne köteles képviselni a törvénymódosítás során.
Korhecz Tamást – ismereteim szerint – nem az MNT delegálta (és a nem is tárgyalt a törvénymódosítás kérdéséről), hanem Nikola Selaković igazságügyi miniszter kinevezése alapján került a testületbe.[3] Az MNT elnöke, ebben a fontos kérdésben – eddigi szokásához híven – se az általa vezetett testület véleményét nem kérte ki, se pedig a többi politikai párttal, civil szervezettel nem tanácskozott. Ezért azt is lehet mondani, hogy a törvénymódosítás során csak a saját álláspontját képviseli.
A másik elgondolkoztató kérdés, amely a szakbizottság ülésével kapcsolatban felvetődik, hogy a vajdasági magyar pártok – még azok is amelyek „a tényleges magyar autonómia megvalósításáért küzdenek”, – az egyébként már korábban bejelentett törvénymódosítás kapcsán eddig miért nem hallatták a hangjukat? Rövidesen vissza nem térő alkalmat mulasztanak el, ha a tervezet nyilvánosságra kerülése után nem szerveznek közvitát a javasolt módosításokról.
Amennyiben a Korhecz Tamás a munkacsoportban nem követeli a nemzeti tanácsok illetékességi körének a bővítését, véglegesen bebizonyítja, hogy nem a teljes körű nemzeti kisebbségi autonómia híve. Ez pedig már a Rubicon átlépést jelenti.

Újvidék, 2013. szeptember 21.

 

Bozóki Antal[1] Kollégium Nagybecskereken – magyarok Belgrádban. VajdaságMA [online]: http://www.vajma.info/cikk/naprolnapra/134/Kollegium-Nagybecskereken-8211-magyarok-Belgradban.html, 2013. szeptember 14. [0:15] és Magyar Szó, 2013. szeptember 14., 14. o.
[2] Korhecz Tamás: Uborkaszezon nélküli nyár. VajdaságMA [online]: http://www.vajma.info/cikk/naprolnapra/128/Uborkaszezon-nelkuli-nyar.html, 2013. július 27. [1:00] és Magyar Szó, 2013. július 27., 14. o.
[3] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése