2013. július 29., hétfő

(Más) napló 5.
NEM KÉRDEZNI, HANEM KÖVETELNI!

Ki képviseli a vajdasági magyarok érdekeit az uniós csatlakozás során?

 

Štefan Füle, az Európai Unió bővítési biztosa belgrádi tartózkodása során (július 18-án) a Szerbiai Képviselőház elnökével és a parlamenti frakcióvezetőkkel is beszélgetett. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) frakcióvezetője – egyebek között – kérdést (sic!) intézett Füléhez, hogy a most készülő tárgyalási keretben a kisebbségi jogokat megfelelő súllyal kezelik-e majd. Mivel ezek a jogok európai uniós csatlakozásnak az egyik legfontosabb elemei, „ezért fontos az a kérdés, hogy a Szerbia vonatkozásában kidolgozás alatt álló tárgyalási keret milyen módon foglalkozik ezzel a témával” – mondta Pásztor a Magyar Szónak nyilatkozva.
– Válaszában Füle biztosított arról, hogy a kisebbségi jogok nagyon hangsúlyos helyet töltenek majd be a csatlakozási folyamatban. A csatlakozási tárgyalások a 23. tárgyalási fejezettel indulnak majd, ez a kisebbségi jogokat is érinti, és ez a fejezet a tárgyalások végéig nyitva marad. Ez azt jelenti, hogy a következő években lehetőség nyílik arra, hogy a kisebbségi jogérvényesítés, a vonatkozó törvények alkalmazásának, valamint a jogok bővítésének tekintetében minden kérdés terítékre kerüljön – magyarázta Pásztor.1 
A VMSZ képviselői – akinek a vajdasági magyarok érdekeit kellene képviselni a szerb parlamentben –, köztük Pásztor Bálint is, nem a kisebbségi jogok erélyes felvetéséről és a szerzett jogok érvényesítésének követeléséről híresedtek el.  
Például: Adát, Csókát, Magyarkanizsát, Törökkanizsát és Zentát még 1992-ben – kiragadva az addigi természetes etnikai, gazdasági, valamint földrajzi környezetből és nem utolsó sorban ökológiai egységből – az észak-bánáti körzetbe csatolták, amelynek a közigazgatási központja Nagykikinda. Ez megdrágította és bonyolulttá tette e községek lakossága jogainak az érvényesítését (egészségügyi- és nyugdíjbiztosítás, szociális juttatások, járművek nyilvántartásba vétele, stb.), az oda-vissza utazások miatt is, akadályozza a terület fejlődését, hogy a nemzeti kisebbségi jogokat ne is említsük. 
Erről a problémáról Pásztor Bálint 2010. április végén (!) – akkor is parlamenti képviselői minőségben – azt nyilatkozta, hogy a szerb kormány „bármely rendes csütörtöki ülésén egy tollvonással módosíthatná a közigazgatási körzetekről szóló rendeletét”.2 Erre persze mindmáig nem került sor. 
A fenti állítást jól illusztrálja az is, hogy az ifjabb Pásztor a nemzeti kisebbségi jogokhoz való uniós viszonyulással kapcsolatban – szinte szégyenlősen – kérdést (?!) tett fel Fülének. Nem használta ki a kínálkozó alkalmat, hogy ismertesse a biztossal a vajdasági magyarok megoldatlan kérdéseit és követelje, hogy azok bekerüljenek a tárgyalási keretbe.  
Nem elégedhetünk meg azzal, hogy „a következő években” esetleg majd (vagy netán) ezek a kérdések is terítékre kerülnek. (Ha akkor még lesz kinek az érdekében.) Pásztornak – mivel a VMSZ-nek nincsenek ezzel kapcsolatos határozott álláspontjai – csak át kellett volna adnia Fülének a négy vajdasági magyar párt (a Vajdasági Magyar Demokrata Párt – VMDP, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége – VMDK, a Magyar Remény Mozgalom – MRM és a Magyar Polgári Szövetség – MPSZ), valamint kilenc vajdasági magyar civil szervezet 2012. szeptember 27-i felhívását a magyar képviselőkhöz, az anyaországi vezetőkhöz és az Európai Unió magyar képviselőihez.3 
A dokumentum 15 pontban világosan megfogalmazta a vajdasági magyar közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének érdekében tett követeléseket, amelyeket Pásztor Bálintnak – amennyiben a vajdasági magyarok és nem a saját pártja érdekeit kívánja képviselni – nem csak ismernie, hanem képviselnie is kellene a csatlakozási tárgyalások során.

Újvidék, 2013. július 29.

Bozóki Antal

__________

1 P. E.: Nem maradhatnak ki a kisebbségi érdekek, Magyar Szó, 2013. július 19., 1. és 4. o.

2 Diósi Árpád: Új alkotmány helyett politikai akarat, Magyar Szó, 2010. április 29., 5. o. vagy Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, 2010. április 30.

3 A felhívást utóbb 218 magánszemély is aláírta.

http://www.peticiok.com/peticio_a_vajdasagi_magyar_kozosseg_azonossaganak_megrzeseert és

http://www.peticiok.com/petition for the maintenance of the national identity of the Hungarian minority community in Vojvodina

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése