2014. október 27., hétfő

Október 27.



Sabina napja.
Latin eredetű név, a Szabin férfinév női párja. Jelentése: a szabinok népéhez tartozó.
1439 – Neszmélyen, egy törökellenes hadjárat során, 42 éves korában vérhasban meghalt Albert magyar király (II. Albert néven német-római császár), az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát.
1553 – Genfben Kálvin máglyára küldte Szervét Mihály (eredeti nevén: Michel Servet, Miguel Serveto) spanyol orvost, jogászt és vallásfilozófust.
1736 – Megszületett James MacPherson, skót költő (Osszián énekei).
1782 – Megszületett Niccolo Paganini, itáliai hegedűvirtuóz, zeneszerző.
1811 – Megszületett az amerikai Pittstownban Isaac Merritt Singer, a varrógép legsikeresebb fejlesztője.
1854 – Bács községben megszületett Déri Miksa mérnök, elektrotechnikus.
1858 – Megszületett Theodore Roosevelt az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke, a Teddy mackó névadója.
1938 – A DuPont bemutatott egy új szintetikus anyagot, amit ma nejlon(nylon)-nak nevezünk.
1939 – Megszületett John Cleese angol színész (Monthy Python Repülő Cirkusza, Fészkes fenevadak, Gyalog Galopp).

25 éve történt a magyarországi rendszerváltozás, 1989. október 27-november 2. – KRONOLÓGIA

Magyarországi változások:
1989. október 27. - Horn Gyula külügyminiszter a Varsói Szerződés (VSZ) külügyminiszteri bizottságának varsói tanácskozása után úgy nyilatkozott: a VSZ-tagság nem csorbíthatja Magyarország külpolitikai szuverenitását, az utóbbi viszont nem teheti kétségessé hazánk elkötelezettségét a szervezet iránt.
1989. október 27. - A Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta Király Béla nyugállományű vezérőrnagyot, az 1956-os Nemzetőrség főparancsnokát, akit 1952-ben koncepciós perben halálra, majd életfogytiglanra ítéltek.
1989. október 27-29. - A Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) második közgyűlésén új alapszabályt fogadtak el, 30 tagú tanácsot és 11 tagú ügyvivői testületet választottak.
1989. október 28. - A Magyar Szocialista Munkáspártot (MSZMP) szervező csoportok angyalföldi aktíváján bejelentették: eddig 120 ezren jelezték, hogy a párt tagjai akarnak maradni. A résztvevők ideiglenes ügyvezető testületet választottak, ennek elnöke Puja Frigyes, titkára Ribánszki Róbert lett.
1989. október 29. - Japán ötmilliárd jen (mintegy 34,5 millió dollár) exporthitelt nyújtott Magyarországnak, a hitelnyújtást most először nem előzte meg részletes vizsgálat.
1989. október 30-31. - Az Országgyűlés ülésszakán elfogadták az államháztartás gazdálkodását és a költségvetés hitelfelvételeit is ellenőrző Állami Számvevőszékről szóló jogszabályt, és a köztársaság kikiáltása alkalmából közkegyelmi törvényt hoztak. A képviselők elfogadták a bős-nagymarosi építkezések felfüggesztésére tett kormányjavaslatot, és felhatalmazták a kormányt: kezdeményezze az 1977-es csehszlovák-magyar államközi szerződés módosítását. Az Országgyűlés úgy döntött, hogy az SZDSZ által kezdeményezett négy kérdésről (a Munkásőrség feloszlatásáról, a munkahelyi pártszervezetek megszüntetéséről, az MSZMP és utódszervezeteinek elszámoltatásáról és a köztársasági elnök megválasztásának módjáról és időpontjáról) november 26-án tartanak népszavazást. A Magyar Köztársaság címerének kiválasztásáról 1990. január 7-re, a köztársaságielnök-választás első fordulójával egy időben írtak ki népszavazást.
1989. október 31. - Grósz Károly, az MSZMP volt főtitkára az MTI-nek úgy nyilatkozott: az MSZMP nem oszlott fel, mert az MSZP új pártként alakult meg, szerinte hamarosan össze kell hívni az MSZMP XIV. kongresszusát. Grósz közölte: november 15-étől nyugdíjas lesz, de szívesen vállalna tisztséget az újjászerveződő MSZMP-ben.
1989. november 1. - Nyers Rezső, az MSZP elnöke bejelentette: aláírta az MSZP csatlakozási kérelmét a Szocialista Internacionáléhoz.
1989. november 1. - Catherine Lalumiere, a 23 nyugat-európai országot tömörítő Európa Tanács elnöke budapesti tárgyalásai után úgy nyilatkozott: küszöbön áll Magyarország felvétele a szervezetbe.
1989. november 1. - A Kanadában tartózkodó Pozsgay Imre államminiszter, az MSZP köztársaságielnök-jelöltje a köztársasági elnök választásának időpontjáról kiírt népszavazást így kommentálta: "Az idő nekem dolgozik. Nekem megvan az az előnyöm, hogy az emberek már 20 éve ismernek."
1989. november 1. - Hatvanöt évi működés után leállt a termelés a Mecseki Szénbányák István aknájában, amely megépülésekor Európa legkorszerűbb bányaüzeme volt.
1989. november 1. - Túrós András országos rendőrfőkapitány közölte: az első negyedévben majdnem 20 százalékkal több bűncselekmény történt, mint az előző év hasonló időszakában, a vagyon elleni bűncselekmények száma 25 százalékkal nőtt. Másnap elhangzott, hogy a Belügyminisztérium aktív személyi állományának 4,4 százaléka a létminimumnak, 23,1 százaléka a társadalmi minimumnak, 62,4 százaléka a szerény megélhetésnek megfelelő jövedelmi viszonyokkal rendelkezik, egyebek között ennek következménye, hogy a bűncselekmények 35 százaléka felderítetlen marad.
1989. november 2. - A Legfőbb Ügyészség törvényességi óvást emelt az 1945 előtti magyarországi szociáldemokrácia vezetője, Peyer Károly javára. (Peyert, aki az 1947-es kékcédulás választásokat követően hagyta el az országot, a Budapesti Népbíróság távollétében 8 évi fegyházra ítélte a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vádjával.)
1989. november 2. - A Szegedi Városi Tanács december 1-jétől Csonka István tanácselnököt lakásmanipulációi miatt felmentette hivatalából.
1989. november 2. - A Minisztertanács ülésén kinyilvánították: a kormány a parlamentnek felelős, független, nemzeti intézményként tevékenykedik. A konvertibilis fizetési mérleg növekvő hiánya miatt november 3-tól 20-ig felfüggesztették a turistaellátmány folyósítását, ezt követően szigorúbb rendszer lép életbe, a lakossági valutaellátmány négy évre 300 dollár lesz. A magán gépkocsi-behozatalra 25 százalékos forgalmi adót vetettek ki. A munkanélküli segély legkisebb összegét a minimálbér 80 százalékában szabták meg. A Minisztertanács arról is határozott, hogy az államigazgatás és az igazságszolgáltatás dolgozóinak, a fegyveres erők és a rendőrség hivatásos állományú tagjainak az év végéig esküt kell tenniük a Magyar Köztársaság alkotmányára.
Kelet-európai változások – válogatás a legfontosabb külföldi eseményekből:
1989. október 27. NDK: Az NDK Államtanácsa közkegyelemben részesítette azokat, akik korábban illegális határátlépést követtek el vagy kíséreltek meg.
1989. október 27. ROMÁNIA: A Nagy Nemzetgyűlés ülésszakán elhangzott: az év első kilenc hónapjában nem minden területen teljesítették az előirányzott tervet, de az ipari termelés 7 százalékkal nőtt, a mezőgazdaság pedig kimagasló eredményei révén biztosította a lakossági ellátás javítását.
1989. október 27. SZOVJETUNIÓ: A közepes és rövid hatótávolságú rakétákról 1987-ben kötött szovjet-amerikai megállapodásnak megfelelően megsemmisítették az utolsó szovjet rövid hatótávolságú rakétát.
1989. október 27. SZOVJETUNIÓ: Az oroszországi Legfelsőbb Tanács alkotmánymódosítást fogadott el, melynek értelmében 1990-től az Oroszországi Föderáció legfőbb államhatalmi szerve a köztársaság népi küldötteinek kongresszusa, amelynek valamennyi tagját közvetlenül választják (a szövetségi parlament képviselőinek egyharmadát társadalmi és politikai szervezetek delegálták).
1989. október 28. CSEHSZLOVÁKIA: Csehszlovákia létrejöttének 71. évfordulóján a hatósági tiltás ellenére hatalmas tüntetés zajlott le Prágában. A hivatalos közlés szerint "külföldi provokátorok, illegális csoportok által szervezett" megmozdulást a rohamrendőrség szétverte, 355 embert letartóztattak.
1989. október 28. LENGYELORSZÁG: A volt állampárt, a Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) parlamenti képviselőcsoportjának 173 tagja nyílt levélben követelte a pártvezetéstől a reformokat.
1989. október 28-29. SZOVJETUNIÓ: Demokratikus Szervezetek Régióközi Társulása névvel országos koordinációs szervezetet hozott létre 92 szovjetunióbeli ellenzéki szervezet.
1989. október 30. JUGOSZLÁVIA: Megkezdődött az "ellenforradalmi tevékenységgel" és halált okozó tömegmegmozdulások szervezésével vádolt Azem Vllasi, a Koszovói Kommunisták Szövetsége egykori vezetőjének pere. Az eljárás ellen Koszovóban az albánok több ezres tüntetéseken tiltakoztak. A rendőrség szétverte a megmozdulásokat.
1989. október 30. NDK: Az országszerte zajló tömegdemonstrációk közepette Egon Krenz, az állampárt, a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP) új főtitkára elismerte: a pártvezetésből hiányzott a bírálat és az önbírálat, késve reagált az élet által föltett kérdésekre, de megerősítette: az NSZEP továbbra is vezető szerepet akar játszani az NDK társadalmában.
1989. október 30. ROMÁNIA: A Román Kommunista Párt (RKP) vezetése figyelmeztetésben részesítette az élelmiszer-ipari, a mezőgazdasági és a belkereskedelmi minisztériumot, mert egy vizsgálat "fogyatékosságokat" állapított meg a lakossági élelmiszer-ellátásban.
1989. október 31. BULGÁRIA: A szófiai statisztikai hivatal jelentése szerint túlteljesítették az 1989-es népgazdasági terv időarányos részét.
1989. október 31. SZOVJETUNIÓ: A szovjet parlament másfél hónapos vita után elfogadta az ország 1990-re szóló népgazdasági tervét és költségvetését.
1989. október 31. SZOVJETUNIÓ: A Pravda című napilap cikke szerint a Szovjetunióban 3 millió ember vált munkanélkülivé az ötéves terv időszakában (a Munkanélküliek Társasága ezt a számot 23 millióra becsülte.)
1989. október 31-november 1. NDK: Egon Krenz pártfőtitkár Moszkvában Mihail Gorbacsov szovjet vezetővel tárgyalt, aki megerősítette: az NDK-t érintő kérdésekben csak Berlinben dönthetnek.
1989. november 1-3. ALBÁNIA: A spanyolországi látogatáson tartózkodó Reis Malile albán külügyminiszter kijelentette: Albániának semmi köze a peresztrojkához.
1989. november 1. SZOVJETUNIÓ: Közzétették a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) Központi Bizottságának november 7-i jelszavait, amelyekben már nem hivatkoztak a marxizmus-leninizmusra.
1989. november 1. SZOVJETUNIÓ: Válságosnak nevezte a szovjet külgazdaság helyzetét Sztyepan Szitarjan miniszterelnök-helyettes, mert a kőolaj világpiaci árának eséséből származó veszteségeket az ország nem képes más termékek exportjának növelésével ellentételezni, ugyanakkor jelentős mennyiségben kell külföldi gépeket és élelmiszereket vásárolnia.
1989. november 2. CSEHSZLOVÁKIA: Minden korábbinál szigorúbb kiviteli korlátozásokat léptettek életbe Csehszlovákiában a turistaforgalomban a hazai piac, a belső ellátás védelme érdekében.
1989. november 2. NDK: A keletnémet minisztertanács jóváhagyta Margot Honecker, a megbukott Erich Honecker volt párt- és állami vezető feleségének lemondását közoktatási miniszteri tisztségéről. Ugyanezen a napon a tagság nyomására távozott Harry Tisch, a hivatalos szakszervezeti mozgalom (FDGB) vezetője, valamint az NSZEP két szatellit pártjának - Nemzeti Demokrata Párt (NDPD) és Kereszténydemokrata Unió (CDU) - elnöke is.
1989. november 2. ROMÁNIA: A Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Tanácsa bukaresti üléséről megjelent közlemény szerint a tanácskozás az egész nép akaratával összhangban kifejezte a magyar nemzetiségű dolgozók "forró csatlakozását" ahhoz a kezdeményezéshez, hogy a XIV. pártkongresszuson Nicolae Ceausescut válasszák újra az RKP főtitkárának. A felszólalók elutasították a "soviniszta, revansista, revizionista" megnyilatkozásokat és "a reakciós körök ama politikáját, amellyel szítják a nemzeti gyűlölködést, elferdítik a román realitásokat". MTVA – Sajtó- és fotóarchívum

Október 27. – Az iskolai könyvtárak világnapja.
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL = International Association of School Librarianship) elnöke, Dr. Blanche Wolls 1999. október 18-án intézett felhívására rendezik meg minden év októberének negyedik hétfőjén az Iskolai könyvtárak világnapját. A világnaphoz évente más-más témát és szlogent választanak. Az idei év jelmondata: "Iskolád könyvtára - tudásod központja (Your School Library: Mind Map Central)".
2008-tól az IASL a teljes októbert nemzetközi hónappá nyilvánította. Ezen a napon, illetve az egész hónapban a világ különböző iskoláiban a könyvtárosok szervezett programokkal hívják fel a diákok, tanárok, szülők, iskolafenntartók, önkormányzati képviselők és a sajtó figyelmét az iskolai könyvtárakra, amelyek fontos szerepet töltenek be az információszerzés és -feldolgozás módszereinek megtanításában. A szervezők bíznak abban, hogy akik megfordulnak náluk, azok számára a könyvtár az egész életen át tartó tanulás nélkülözhetetlen elemévé válnak.
1999 novemberében az ENSZ Nevelésügyi, Kulturális és Tudományos Szervezetének (UNESCO) közgyűlése elfogadta a szervezet és a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetségének (IFLA) közös nyilatkozatát, amely megfogalmazta az iskolai könyvtárakról szóló irányelveket: "Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodókká, valamint minden típusú és formájú információhordozó hatékony alkalmazóivá váljanak. Hozzáférnek a szélesebb könyvtári és információs hálózathoz, összhangban az UNESCO nyilvános könyvtárakról szóló nyilatkozatának alapelveivel." Kiemeli azt is, hogy az iskolai könyvtárhoz, annak szolgáltatásaihoz való hozzáférést mindenkinek, kortól, nemtől, vallástól, nemzetiségtől, nyelvtől függetlenül biztosítani kell.
A nyilatkozat felhívja a törvényhozók, az országos és helyi hatóságok figyelmét arra, hogy költségvetésükből mindenkor biztosítani kell a könyvtár működésének feltételeit, és a könyvtárnak minden esetben ingyenesnek kell lennie. A nyilatkozat emellett részletesen foglalkozik az iskolai könyvtár célkitűzéseivel, az ott dolgozó könyvtárosok, könyvtáros tanárok szerepével, a könyvtárak működtetésével, a helyi közösséggel való együttműködésükkel, és kimondja azt is, hogy az iskolai könyvtár az oktatási folyamat integráns része.
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete (IASL) erre a napra minden évben különböző tevékenységeket ajánl a diákok számára. Javaslataik között szerepel például, hogy a tanulók készítsenek könyvtári újságot, tervezzenek emblémát, könyvjelzőt, plakátot, szervezzenek fotókiállítást, könyvtári nyílt napot a szülőknek, tanáraiknak, illetve vegyék fel a kapcsolatot külföldi iskolák diákjaival, könyvtáraival, és osszák meg velük a tapasztalataikat.
Magyarországon a Könyvtárostanárok Egyesülete fogja össze a világnap, illetve a hónap eseményeit, amelyek között az idén is szerepel az Iskolai könyvtárak éjszakája, illetve a nemzetközi könyvjelzőcsere programban való részvétel.

Sajtó- és fotóarchívum

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése