2016. április 10., vasárnap

(Más) napló 54.ÉRTÉKELÉSEK
Kisebbségjogi témák*
(Részlet)

Mi van az Egyezménnyel?
            Szerbia és (akkor még) Montenegró, valamint Magyarország között 2003 október 21-én Budapesten egyezmény készült a „Szerbiában élő magyar kisebbség és a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség jogainak védelméről”.[7]
            Az Egyezmény – a 18/1 cikk szerint – „a hatálybalépésének napjától öt évig marad hatályban. Ha a Szerződő Felek egyike sem mondja fel írásban legalább hat hónappal a lejárta előtt, akkor az Egyezmény hatálya további ötéves időszakra automatikusan meghosszabbodik”.[8]
             Az Egyezményben előlátott minkét (öt éves) határidő lejárt. Nincs tudomásom arról, hogy bármelyik fél is felmondta volna.

16. szakasz
1) A Szerződő Felek külön kormányközi kisebbségi Vegyes Bizottságot (a további szövegben: Bizottság) hoznak létre és működtetnek, amely figyelemmel kíséri jelen Egyezmény rendelkezéseinek megvalósítását. A bizottságba mindkét Fél Kormánya azonos számú tagot nevez ki, a nemzeti kisebbségek képviselőinek kötelező részvétele mellett. A Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbséget képviselő bizottsági tagokat a Szerbia és Montenegró-i Magyar Nemzeti Tanács javaslatára, a magyarországi szerb kisebbség képviselőit a bizottságban a Szerb Országos Önkormányzat javaslatára nevezik ki.
2) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, felváltva a Magyar Köztársaság, illetve Szerbia és Montenegró területén.
3) A Bizottság feladatai a következők:
– megvitatja a két kisebbséggel kapcsolatos időszerű kérdéseket,
– áttekinti és értékeli a jelen Egyezményből eredő kötelezettségek megvalósítását,
– ajánlásokat terjeszt elő a kormányok számára az Egyezmény megvalósításával, szükség esetén módosításával kapcsolatban.
4) A Bizottság határozatait a két Fél egyetértésével fogadja el.

A 16. szakaszban előlátott – 2004. december 13-án alakult[9] – Vegyes Bizottságnak az lett volna a feladata, hogy „figyelemmel kísérje az Egyezmény rendelkezéseinek megvalósítását”.
A bizottság – a 2005. november 10-én tartott szakértői megbeszéléseket követően, amikor „a testület kulturális, oktatási, gazdasági ajánlásokat fogalmazott meg mindkét fél számára”[10] – 2011-ig még mindössze három ülést tartott.
A 2011. június 20-án tartott IV. ülés legfőbb témái „az 1944-45-ös események feltárása, az egyházi és oktatási intézmények finanszírozásának helyzete, a Magyar Nemzeti Tanács jogosítványainak gyakorlati megvalósítása, az örökségvédelem és az oktatási kérdések voltak”.[11]
Az utóbbi három és fél évre vonatkozóan az interneten nem lehet adatot találni arról, hogy ülésezett volna a Vegyes Bizottság. Ez egyúttal az egyezmény megújításának, esetleg egy új egyezmény megkötésének a kérdését is felveti. 
A 2014. február 4-én „megújult” Magyar- Szerb Akadémia Vegyes Bizottság[12] semmiképpen nem helyettesítheti az Egyezményben előlátott Bizottságot. Ugyanez ez vonatkozik a politikusok által hangoztatott, a kapcsolatok minősítésére vonatkozó kijelentéseire is.
A 12 évvel ezelőtti nekibuzdulás után, amikor rendeződni látszott a nemzeti kisebbségek helyzete, az utóbbi időben ez a kérdés már meg sem jelenik a szerb és magyar vezetők találkozóin.
A jelenlegi magyar vezető politikusok elfeledkeztek volna a vajdasági magyarokról? Hogyan is állunk akkor most a vajdasági magyar nemzeti közösség védelmével? Működik-e a Vegyes Bizottság, vagy nem?

Újvidék, 2015. február 21.
                                                                                                                                    BOZÓKI Antal
__________

[7] Szerbiai és Montenegró Hivatalos Lapja – Nemzetközi Szerződések, 14/2004. szám. Lásd a Magyar Nemzeti Tanács honlapján http://archiv.mnt.org.rs/689-Nemzetkozi-szerzodesek-ketoldalu-egyezmenyek
[8] Uo.
[9] Mihajlovits Klára: Megalakult a magyar-szerb kisebbségi vegyes bizottság. Magyar Szó, 2004. december 14., 1. és 2. o. A kapcsolatok rövid története. Kisebbségvédelem. http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/YU/hu/Bilateralis/pol_kapcs.htm?printable=true
[10] A kapcsolatok rövid története. Lásd a 9-es alatt.
[11] Magyarország kormánya. J/9399 számú beszámoló a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról. Érkezett: 2012. december 7. http://www.parlament.hu/irom39/09399/09399.pdf
[12] A vegyes bizottság megújult magyar tagozatának alakuló ülése. http://www.magyarszerbmult.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése