2012. július 28., szombat

Szabadkán már csak szerb és angol nyelvű jelzőtáblák

A Magyar Remény Mozgalom elnökének nyílt levele


László Bálint, a Magyar Remény Mozgalom elnöke az alábbi nyílt levéllel fordult Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetéhez, amelyben nehezményezi, hogy a most kihelyezésre kerülő idegenforgalmi táblák a korábbi négy nyelv helyett most csak két nyelven igazítanak útba:
A napokban értesülhettünk a médián keresztül, továbbá saját szemünkkel is meggyőződhettünk Szabadka utcáin, hogy megkezdték a régóta várt idegenforgalmi jelzőtáblák kihelyezését a városban és környékén. A gazdasági és regionális fejlesztésekért felelős minisztériumtól 3,5 millió dinárt kaptak erre a célra, míg tavaly ugyanez a minisztérium 4,5 millió dinárral járult hozzá a városi sétaövezetben kihelyezett táblák anyagi költségeinek fedezéséhez. A tavaly elhelyezett jelzőtáblák nagyobb része négy nyelven adott tájékoztatást a járókelőknek és turistáknak (szerb, magyar, horvát és angol nyelven).
Sajnálattal tapasztalható azonban, hogy az új táblákon szereplő szöveg zömében már csak szerb és angol nyelven olvasható, ami nincs összhangban a város lakosságának nemzeti összetételével, valamint az érvényben lévő nyelvhasználati törvénnyel sem. Az idegenforgalmi jelzések tartalmáról és feltüntetéséről szóló szabályzat (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2010/22. szám)  6. szakasza kimondja, hogy „a Szerbia Köztársaság azon területein, ahol a nemzeti kisebbségek tagjai élnek, az idegenforgalmi állomásokat és más turisztikai tudnivalókat a nemzeti kisebbségek nyelvén és írásmódján is fel kell tüntetni, összhangban a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvénnyel”.
Mivel azonban Önök szemmel láthatóan elmulasztották tiszteletben tartani a magyar és a horvát nemzeti közösség ezen jogát, a Magyar Remény Mozgalom elnökeként és a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottságának tagjaként kérem Önöket, hogy a lehető legrövidebb időn belül orvosolják a hibát, máskülönben kénytelenek leszünk panasszal élni az illetékes szerveknél.

Tisztelettel,
László Bálint
az MRM elnöke, az MNT és MNT NYB tagja
Szabadka, 2012. július 26.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése