2018. május 25., péntek

A Jogi Kar nem hagyja magát:

Lehet magyarul felvételizni, de másnap szerb nyelvvizsga következik

A Jogi Kar nem hagyja magát: Lehet magyarul felvételizni, de másnap szerb nyelvvizsga következik

Amikor a Vajdasági Magyar Diákszövetség megnyerte a pert az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara ellen, amely a döntés értelmében a jövőben a nemzeti kisebbségek nyelvén is köteles megszervezni a felvételi vizsgát, csak az gondolhatta, hogy ezzel végérvényesen lezárult az ügy, aki nem ismeri a szerbiai történéseket.
Az újvidéki Fellebbviteli Bíróság április közepén meghozott ítéletében hangsúlyozták: az intézmény diszkriminatív módon járt el, amikor évek óta megtagadta a kisebbségek nyelvén történő felvételi megszervezését.
„A jogerős ítéletben megállapították, hogy az újvidéki Jogi Kar diszkriminatív módon járt el a magyar nemzeti kisebbség tagjaival szemben, ugyanis az elmúlt három tanévben nem tette lehetővé, hogy magyar nyelven felvételizzenek a tartomány által alapított felsőoktatási intézményekben, a nemzeti kisebbségek nyelvén történő felvételi vizsgáról szóló tartományi képviselőházi rendeletben előírt feltételek szerint és módon” – állt a közleményben.
A Vajdasági Magyar Diákszövetséget (VaMaDiSz) a Jogi Kar elleni perben képviselő Beljanski ügyvédi iroda azt is közölte, hogy a kar a 2018/2019-es iskolaévben és a jövőben is köteles lehetővé tenni a felvételizést magyar nyelven is. A közleményben rámutattak: a Fellebbviteli Bíróság megváltoztatta a Felső Bíróság ítéletét, amely korábban elutasította a VaMaDiSz kereseti kérelmét.
A történet ezzel itt korántsem ért véget, ugyanis a kar által a felvételi vizsgával kapcsolatban kiadott felhívásban az áll, hogy valóban lehet magyarul is felvételizni, azonban megjelent egy új követelmény:
a kisebbségi nyelvet választóknak részt kell venniük egy szerb nyelvű tudásfelmérésben is.
A felhívásban csak annyi szerepel, hogy a kisebbségi nyelveken felvételizőknek írásbeli és szóbeli tudásfelmérésen is át kell esniük a felvételi vizsga után, még a felvételizők rangsorolása előtt. Ismeretes, mikor kell jelentkezni a felvételi vizsgára, s az is, mikor szervezik azt meg, a nyelvtudás felméréséről viszont csak annyit közöltek, hogy majd a későbbiekben hozzák az időpontot a nyilvánosságra.
A Jogtudományi Kar május 16-án arról értesítette az oktatási, jogalkotási és nemzeti közösségi titkárságot, hogy megszervezi a felvételi vizsgákat a kisebbségek nyelvén is, s jelezte, ehhez szüksége lenne segítségre is – magyar, szlovák, ruszin, román, bolgár, macedón, cseh, horvát és montenegrói nyelvre kérték lefordítani a vizsgakérdéseket. Minden hallgató ugyanazt a 30 kérdést fogja kapni a vizsgán, függetlenül attól, hogy milyen nyelven felvételizik.
Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke két megjegyzést tett a Jogtudományi Kar felvételi vizsgáról szóló felhívására. Az egyik arra vonatkozott, hogy a kar minden felvételizőnek adja át a jelentkezési lap mellett a kisebbségi nyelven történő vizsgáztatásra vonatkozó jelentkezési lapot is. A másik a szerb tudásfelmérés feleslegességére hívta fel a figyelmet. Nyilas megállapította, hogy a kisebbségi nyelven felvételizők nem egyenrangúak a külön számukra bevezetett további vizsgáztatás miatt azokkal, akik szerb nyelven felvételiznek, továbbá azokkal sem, akik külföldről érkeznek, s csupán egy szerb nyelv ismeretéről szóló bizonylatot csatolnak a jelentkezési laphoz. Nyilas szerint a kisebbségiek esetében is feltételezhető, hogy ismerik a szerb nyelvet, hiszen a középiskolában végig tanulták azt a szerb oktatási rendszer feltételeivel összhangban, így azok esetében, akik itthon fejezték be a középiskolát, elegendő bizonyítéknak számít a szerb nyelv ismeretéről a jelentkezéskor átadott négy középiskolai bizonyítvány másolata. Arra kérte a kar illetékeseit, hogy ennek megfelelően módosítsák a felvételi vizsga felhívását és szabályait, s még e hét végéig jelezzék, eleget tettek-e ezeknek a javaslatoknak.
Az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Tanács ezúttal illetékesnek érezte magát, ezért a tanács tiltakozott az illetékes tartományi titkárságoknál az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara által a következő tanévben kezdődő alapképzésre meghirdetett pályázat okán, mivel abban az intézmény a szerb nyelv ismeretének a bizonyítását szabta meg feltételként a nemzeti kisebbségek nyelvén felvételizők számára.
A Jogtudományi Kar idei felhívásában az intézmény a nemzeti kisebbségekhez tartozó felvételizők esetében külön feltételt szabott meg: a B2-es szintű szerbnyelv-teszt kitöltését a felvétel feltételeként. Ennek következtében a többségi nemzet képviselőihez képest a nemzeti kisebbségeknek eggyel több feltételt kell teljesíteniük, ha a szóban forgó intézményben szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. A nemzeti kisebbségekhez tartozók felvételizhetnek anyanyelvükön, de egy nappal a felvételi vizsgát követően – még mielőtt az intézmény közzétenné az összes felvételiző eredményét, és megállapítaná a felvételt nyertek rangsorát – felmérik a szerbtudásukat, és az eredményük függvényében nyernek felvételt az intézménybe.
„Az MNT elnökeként az a meggyőződésem, hogy ez a hátrányos megkülönböztetés elítélendő mind az általános emberi, mint pedig a kisebbségi jogok érvényesülésének szempontjából, és nem értelmezhető másként, mint a jogi kar olyan újabb rosszindulatú provokációjaként, amely nemcsak a szerbiai kisebbségi anyanyelvű oktatás egyenrangúságát és színvonalát kérdőjelezi meg, hanem annak a végzőseit Szerbia másodrangú polgárainak tekinti. A pályázat közzétételét követően az MNT felvette a kapcsolatot az illetékes tartományi titkárságokkal is, és ők arról biztosítottak bennünket, hogy már kötelezték a jogi kart arra, hogy azonnali hatállyal módosítsa a jogegyenlőség elvét sértő pályázati felhívást. Reméljük, hogy ezek után már nem érnek bennünket újabb fájó meglepetések” – mondta a csütörtöki ülésen Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

2018. május 25. [14:10]


Lásd még: 
P.E.: A jogi kar ismét borzolja a kedélyeket. Magyar Szó, 2018. május 25. 1. és 4, vagy


Basity Gréta: Az MNT reagált az újvidéki Jogi Kar újabb diszkriminatív lépésére


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése