2018. május 28., hétfő

A jogi kar visszaüt


Nincs-e itt az ideje elgondolkozni az illetékeseknek – első sorban az MNT-nek – az  újvidéki Jogtudományi Karon kívüli magyar jogászképzésről?

„Alig egy óra alatt egyhangúlag elfogadták a képviselők a Magyar Nemzeti Tanács május 24-ei 33. rendes ülésének közel 50 napirendi pontját”![1]
Ez azt jelenti, hogy egy percnél alig valamivel több idő jutott egy-egy napirendi pontra.  Lehet itt érdemi munkáról beszélni? Nem komolytalan ez?
Az ülésen Hajnal Jenő, a testület elnöke – „napirenden kívül”[2] – „tájékoztatta a tagságot, hogy a testület tiltakozott (sic!) az illetékes tartományi titkárságoknál az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara által a következő tanévben kezdődő alapképzésre meghirdetett pályázat okán, mivel abban az intézmény a szerb nyelv ismeretének a bizonyítását szabta meg feltételként a nemzeti kisebbségek nyelvén felvételizők számára.
A Jogtudományi Kart, amely éveken át folyamatosan megszegte a vonatkozó, kötelező erejű tartományi határozatot, a közelmúltban jogerős bírósági ítélettel ’kényszerítették’ a felvételi vizsga megszervezésére a nemzeti kisebbségek nyelvén. Idei felhívásában az intézmény a nemzeti kisebbségekhez tartozó felvételizők esetében külön feltételt szabott meg: B2-es szintű szerbnyelv-teszt kitöltését a felvétel feltételeként. Ennek következtében a többségi nemzet képviselőihez képest a nemzeti kisebbségeknek eggyel több feltételt kell teljesíteniük, ha a szóban forgó intézményben szeretnék megkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat. A nemzeti kisebbségekhez tartozók felvételizhetnek anyanyelvükön, de egy nappal a felvételi vizsgát követően – még mielőtt az intézmény közzétenné az összes felvételiző eredményét, és megállapítaná a felvételt nyertek rangsorát – felmérik a szerbtudásukat, és az eredményük függvényében nyernek felvételt az intézménybe – olvasható az ülésről készült írásban.[3]

Hajnal „tájékoztatta a tagságot, hogy a tanács (vagyis az MNT – B. A.) tiltakozott az illetékes tartományi titkárságoknál”[4] a pályázati feltételek miatt.
Ebből azt lehet kiérteni, a tanácstagok a helyszínen értesültek, hogy már tiltakoztak a pályázat ellen?! Az ülésről készült írás további részéből aztán megtudjuk, hogy „az MNT (nem tiltakozott, hanem csak – B. A.) felvette a kapcsolatot (sic!) az illetékes tartományi titkárságokkal, és ők arról biztosítottak bennünket (nem tudni kit: Hajnal Jenőt, vagy az MNT? – B. A.), hogy már kötelezték a jogi kart arra, hogy azonnali hatállyal módosítsák a jogegyenlőség elvét sértő pályázati felhívást”.[5]
Aki ismeri a tartományi közigazgatás szervezetét, annak világos, hogy ebben az ügyben egyedül a Nyilas Mihály vezette Tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság az illetékes. Az a Nyilas titkár, aki eddig – ismereteim szerint – nem érvényesítette a Jogtudományi Karral szemben a vonatkozó tartományi jogszabályt. Ez miatt kerül(he)tett sor a perre. Most majd rá fogja kényszeríteni a Kart, hogy változtassa meg a pályázati feltételeket?  Rövidesen megtudjuk.
Az elnök „tájékoztatójából” most nem világos, kinek a nevében „tiltakozott”, a saját nevében, az MNT nevében, vagy a tanácstagok nevében, illetve csak „felvette a kapcsolatot az illetékes tartományi titkárságokkal”. Ez mégsem ugyan az! Még azt sem mondta, hogy melyekkel. Hol van a dokumentum, amelyikkel ezek a titkárságok (?) „biztosítottak bennünket” (kit?) a pályázat módosításáról.
Egyébként is, mit jelent az, hogy „az MNT felvette a kapcsolatot”? Kivel? Hajnal Jenő felhívta telefonon a Nyilas Mihályt? A „rosszindulatú provokációnak” nevezett pályázat ellen miért nem a Jogtudományi Karnál tiltakozott, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Európai Unió (EU) belgrádi irodájánál? Talán azért, mivel ezzel „az általunk (értsd: Hajnal Jenő és társai  által – B. A.) szőtt szálakat is elvágnánk”[6]? Hajnal nem a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a Szerb Haladó Párt (SNS) közötti „szálakat” félti? 
Közben az idő múlik, és a bizonytalanság miatt is, a társadalom- és jogtudomány iránt érdeklődő középiskolát végző nemzeti kisebbségi diákok külföldre távoznak! („Nagy a hiány a magyar jogászból az egész tartományban, és szükséges a fokozott utánpótlás, fontos a jogszabályt mielőbb betartatni és elérni, hogy a magyar nyelvű felvételi vizsgákat mielőbb megszervezzék az említett karon is.”)[7]

Nyilvánvaló, hogy a Jogtudományi Kar újabb hátrányos, megkülönböztető lépést tett a magyar diákokkal szemben, diszkriminálja azokat a többségi nemzet tagjaihoz viszonyítva.
Sajnos beigazolódott, amire a Kar ellen szóló bírósági ítélettel kapcsolatos, április 26-ai írásomban[8] utaltam, amely döntés értelmében a jövőben a nemzeti kisebbségek nyelvén, így magyar nyelven is köteles megszervezni a felvételi vizsgát: „Nem kell továbbra sem elkönyvelni, hogy most már minden akadály elhárul a magyar felvételizés elől, hiszen az elsőfokú elutasító bírósági ítéletet, „tapsviharral nyugtázták a rektor által vezetett dékáni értekezleten”.[9] Sóti Attila, a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDiSz) elnöke április 17-én – a Facebookon közölt bejegyzése szerint – elment a Jogi Karra meghallgatni az ítélettel kapcsolatban „megígért kommentárt”, „de csak a portásfülkéig engedték”[10]… A kar most, formálisan tiszteletben tartva a bírósági ítéletet, újabb diszkriminatív feltétellel állt elő a nemzeti kisebbségi hallgatók iránt.
A Jogtudományi Karra – amelynek egykor én is a hallgatója voltam, ahol megakadályozták a doktori értekezésem megvédését – (újabb) szégyen, hogy a perre egyáltalán sor került. Az meg csak hab a tortán, hogy a Kar a pert el is veszítette. Ennek a karnak – úgy látszik – már jó ideje nem érdeke a magyar jogászok képzése. (Annak ellenére, hogy a szerb állam köteles ezt biztosítani!) Egyébként is, hogyan fogják érezni magukat a magyar hallgatók azon a karon, amelyik megkülönböztetésben részesíti őket/ahol nem kívánatosak? Mi várhat rájuk a tanulmányok alatt? Nincs-e itt az ideje elgondolkozni az illetékeseknek – első sorban az MNT-nek – az  újvidéki Jogtudományi Karon kívüli magyar jogászképzésről? 

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2018. május 28.


P. S.
Ennek az írásnak az utolsó mondata az első változatban így hangzott: Vagy – a hivatásos politikusnak készülő (vélhetően a VMSZ színeiben) – Sótit a „partnerei” egy újabb per indítására buzdítják? Aztán mégis kihagytam, gondolván, esély kell adni Nyilas Mihálynak, hogy érvényt szerezzen a hatályos jogszabályoknak.
Miután az írás már felkerült a honlapomra, a Szabad Magyar Szó közölte a hírt:
Nem várt módon reagált a Jogi Kar a partneri kéznyújtásra – közölte a Vajdasági Magyar Diákszövetség annak kapcsán, hogy a magyar nyelvű felvételi vizsgáért vívott harcban a jogerős bírósági ítélet nem tett pontot a történet végére.
„A magyar diákjaink másodrendű állampolgárként való kezelése mellett (szerb nyelvismereti vizsga B2-es szinten a magyarul felvételizők részére) a megfellebbezhetetlen jogerős bírósági ítéletet Belgrádba vitték a Semmítőszék elé, felülvizsgálatra” – írja közleményében a VaMaDiSz.
Hozzáteszik: dolgoznak a helyzeten és kiállják a felülvizsgálat próbatételét, hiszen az igazság megkérdőjelezhetetlen. A diákszövetség a szerb nyelvismereti vizsgával kapcsolatban, amennyiben nem lesz más megoldás, felkészült az újabb jogi csata megvívására.[1]
A hírből  egyrészt megtudtuk – amit eddig elhallgattak , – ,,hogy a Jogi Kar a VaMaDiSz javára hozott bírósági ítéletet a „Semmítőszék elé vitte felülvizsgálatra”. Ennek az eljárásnak a következménye pedig még az ítélet megsemmisítése is lehet.
Másrészt, hogy a VaMaDiSz „felkészült az újabb jogi csata megvívására”. Ez újabb két és fél évbe, vagy még több időbe telhet, mint a mostani ítélet meghozatala, és még ez se nincs befejezve. Mi lesz addig a magyar és többi nemzeti kisebbségi diákkal?
Most még indokoltabbnak tartom az írásom utolsó mondatát: „Nincs-e itt az ideje elgondolkozni az illetékeseknek – első sorban az MNT-nek – az újvidéki Jogtudományi Karon kívüli magyar jogászképzésről?” És, természetesen, a vezető magyar politikusok mielőbbi menesztéséről, akik nem tudnak/tudtak érvényt szerezni a közösségi érdekeknek. Akiknek – szavakban – „az a legfontosabb, hogy a magyarság akarata, érdeke érvényesüljön”,[2] eredményt viszont felmutatni nem tudnak.

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2018. május 29.


[2] Hajnal Jenő szavai az MNT 32. ülésén. P. E.: Elszámolás a tavalyi munkával. Magyar Szó, 2018. április 24. 1. és 4., vagy


[1] Basity Gréta: Az MNT reagált az újvidéki Jogi Kar újabb diszkriminatív lépésére
[2] Uo.
[3] P. E.: A jogi kar ismét borzolja a kedélyeket. Magyar Szó, 2018. május 25. 1. és 4, vagy
[4] Uo.
[5] Uo. Lásd még: A Jogi Kar nem hagyja magát: Lehet magyarul felvételizni, de másnap szerb nyelvvizsga következik. https://szabadmagyarszo.com/2018/05/25/a-jogi-kar-nem-hagyja-magat-lehet-magyarul-felvetelizni-de-masnap-szerb-nyelvvizsga-kovetkezik/, 2018. május 25. [14:10]
[6] P. E.: Elszámolás a tavalyi munkával. Magyar Szó, 2018. április 24. 1. és 4., vagy
[7] ÁLLÁSFOGLALÁS. A rendelet kötelező érvényű.
[8] „Mi vagyunk a többség!” („Győztünk”). https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11107,
[10] https://www.facebook.com/VaMaDisz/, 2018. április 17 [12:08]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése