2014. február 9., vasárnap

Február 9.Abigél napja.
Héber eredetű bibliai név. Jelentése: „az apa öröme”.
1588 – 61 éves korában meghalt Alvaro de Bazan Santa Cruz spanyol admirális, aki Santa Cruz első márkija volt.
1775 – Megszületett Bolyai Farkas, matematikus.
1801 – Ausztria megkötötte Franciaországgal a lunéville-i békét, amelyben Ausztria Velencét és vidékét az Adigéig, Isztriát és Dalmáciát nyerte.
1940 – Heidelbergben megszületett Hubert Burda német lapkiadó és újságíró, aki 1965-től a Burda GmbH kiadási igazgatója, majd a kiadói részleg társigazgatója volt.
1943 – Megszületett Joe Pesci színész. (Halálos fegyver 2, Casino)
1950 – Budapesten megszületett Koltay Gábor filmrendező (István a király, Honfoglalás, Sacra Corona)
1965 – Megszületett Lennox Lewis, nehézsúlyú bokszoló, olimpiai és világbajnok.
1971 – Az Apollo 14 űrhajó visszatért a Földre, miután landolt a Holdon. Ez volt az emberiség 3. Holdraszállása.
1979 – Londonban meghalt Gábor Dénes, magyar származású, Nobel-díjas angol villamosmérnök.
1984 – 69 éves korában meghalt Jurij Vlagyimirovics Andropov, aki Leonyid Iljics Brezsnyev utódjaként alig 15 hónapig állt az SZKP élén.


Február 9. – Szent Apollónia, a fogorvosok és a fogfájástól szenvedők védőszentjének ünnepe.
A 3. században Egyiptomban született Apollónia 249-ben halt meg Alexandriában. Az idős hajadon diakonissza volt, aki egy keresztény közösségben szolgált. A róla szóló tudósításokat Alexandria püspökének, Nagy Dionüsziosznak az antióchiai püspökhöz írott leveléből ismerjük, amelyben beszámolt számos alexandriai keresztény vértanúhaláláról. A diakonissza halála Philippus Arabs császár uralkodása alatt következett be, aki egyébként a válsággal küzdő birodalomban fokozott türelmet tanúsított a keresztényekkel szemben.
Decius császár (Kr. u. 249-251) bevezette az első állami szintű keresztényüldözést, majd betiltotta a kereszténységet. Az új hit követői, akik nem voltak hajlandóak áldozatot bemutatni az állam isteneinek, a császárnak, nem követtek babonás hiedelmeket, és elvetették az ősök kultikus tiszteletét, sokak dühét és ellenszenvét kivívták. A pogány vallásúak az általános bizalmatlanság légkörében a keresztényeket kiáltották ki bűnbaknak.
Véres megtorlásaiknak sok keresztény esett áldozatul. Egyik akciójuk során, amikor a hitükért gyilkoltak meg embereket, majd megrohanták és kifosztották a keresztények lakásait, megtalálták Apollóniát, az idős hajadont, akit durván bántalmaztak, kövekkel verték ki a fogát. Kivonszolták a városon kívülre, meggyújtottak egy máglyát, és megfenyegették, hogy elevenen megégetik, ha nem ismétli el istentagadó átkaikat. Ő azonban, amikor kérésére egy pillanatra elengedték, önként a lángok közé vetette magát.
Apollónia a fogfájósok és a fogorvosok védőszentje lett, attribútuma egy fogó, benne egy kihúzott foggal. A képzőművészetben számtalan ábrázolása maradt fenn, melyek közül a festmények és a szobrok nagyobb része ismert múzeumokban található, kisebb része templomokban. A 18. századtól a fogorvosok előszeretettel díszítették házaikat Apollónia képével. Az egyik legrégibb és legszebb ábrázolása a kassai székesegyházban látható. A budapesti Szépművészeti Múzeum több oltárképet őriz, melyen Apollónia is szerepel. MTVA – Sajtó- és fotóarchívum

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése