2014. február 13., csütörtök

Felhívás a délvidéki magyar egyesületekhez, civil szervezetekhez és magánszemélyekhez

A Magyar Remény Mozgalom (MRM) vezetésének megállapítása szerint Szerbiában ismét az önös érdekek kerekedtek felül, mindez pedig az előrehozott köztársasági parlamenti választásokhoz vezetett. A Szerb Haladó Párt teljhatalomra való törekvése a délvidéki magyarságra is kihatással van.
2014. március 16-án, vasárnap az urnák elé járulhatunk, új és jobb magyar képviselőket választva a parlamentbe. Az MRM részt vett minden többpárti egyeztetésen, amelyre sor került. Sajnálatos módon, sértődöttsége miatt a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a kizárásos politika mellett döntött, és a délvidéki magyar egypártrendszer kialakítására törekszik. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) ismét a választásoktól való távolmaradás mellett döntött, míg a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) váratlanul külön útra lépett néhány szerb párttal. Három délvidéki magyar párt azonban kitartott az eredeti megállapodás mellett, miszerint együtt kívánnak alternatívát nyújtani a VMSZ-ből kiábrándult és eddig passzivitásba vonuló magyarok számára.
Két hasonló helyzetben lévő hazai nemzeti közösség képviselőivel együtt, a Bosnyák Demokratikus Közösséggel és a Horvát Demokratikus Közösséggel összefogva a Magyar Remény Mozgalom, a Magyar Polgári Szövetség és a Magyar Egység Párt létrehozta a NEMZETI KÖZÖSSÉGEK LISTÁJA koalíciót.
Nekünk minden magyar számít! Nem fogunk senkiről se lemondani. Végre van választási lehetőség a legfontosabb, országos választásokon is, ezért felhívást intézünk a délvidéki magyar egyesületekhez, civil szervezetekhez és magánszemélyekhez, amennyiben egyetértenek értékeinkkel, támogassanak minket, legyenek partnereink céljaink megvalósításában. Támogatásukat jelezhetik az iroda@mrm.rs e-mail címünkön, valamint a 063/899-0497 –es telefonszámon.
Az MRM a koalíción belül és a szerb parlamentben képviselni fogja a következő célokat:
a)    Megélhetést a délvidéki magyarok számára, legalább az etnikai arányoknak megfelelő foglalkoztatást, és a magyarországi vállalatok céltudatos, nemzetiségi központú befektetéseinek ösztönzését, valamint magyar vezetésű önkormányzatok hatványozott vállalkozásfejlesztési támogatását és gyakornoki programok kiterjesztését.
b)     Rendet a Délvidéken, az utcán és a közterületeken! A polgárőrség bevezetését, az önvédelmi eszközök legalizálást, a törvények szigorú és következetes alkalmazását, a börtönrendszer önfenntartóvá való alakítását és a közmunkaprogram kötelezővé tételét az önkormányzatok számára.
c)   Átláthatóvá és egyszerűbbé tenni a magyarországi támogatáspolitikát, felszámolni a korrupt és "előre lezsírozott" pályázati pénzelosztást, az ösztöndíjprogram kiterjesztését és objektívebb pályázati pontrendszerek kialakítását.
d)     A területi autonómia kialakítására tett törekvések folytatását, vagyis a Magyar Önkormányzatok Közösségének létrehozását, a koszovói szerbség jogainak mintájára, a magyarság által abszolút vagy relatív többségben lakott településekkel, hogy a termelés és fejlesztések legtöbb hozadéka helyben maradjon, és a legfontosabb gazdasági döntések lokálisan szülessenek meg.
e)  A szerb Alkotmánybíróság által megnyirbált kulturális autonómia újraformálását, egy új nemzeti tanácsokról szóló törvény meghozatalát, amelyet a korábban, a délvidéki magyar pártok (VMDP-VMSZ-VMDK-MPSZ-MRM-MEP) által egységesen elfogadott modellre építünk, hiszen a szórványmagyarság megtartása és felemelése enélkül lehetetlen.
f)  Önálló magyar oktatási rendszer megszervezését az óvodától az egyetemig, városi és községi szinten a magyar osztályok egybeszervezését, azokon belül pedig a szerb nyelv oktatásának radikális megreformálását, és a legvégén egy önálló, a munkaerőpiac széles palettáját kielégítő szabadkai magyar egyetem létrehozását, amely az Újvidéki Egyetem kihelyezett tagozata lenne.
g)    A vagyon-visszaszármaztatással és rehabilitációval kapcsolatos ügyek és törvények felülvizsgálatát, a "háborús bűnös" jelző tényleges törlését, a három dél-bácskai falu magyarságával szembeni kollektív bűnösséget kimondó rendeletek eltörlését és a visszaszármaztatás felgyorsítását, valamint az 1944/1945-ös sírhelyek feltárását és a felelős partizán bűnösök megbüntetését.
h)    A délvidéki földtulajdonos gazdák védettségének megteremtését, a tíz hektár földterülettel rendelkezők felmentését a nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás fizetése alól, az ide vonatkozó 120 százalékos késedelmi kamatok eltörlését és az három évnél régebbi elmaradások eltörlését minden gazda számára.
i)   Olyan munkahelyteremtő intézkedések megtételét, amelyek csökkentik a munkanélküliséget, biztosítják a tisztességes keresetet és megélhetést, növelik a gyermekvállalás lehetőségét, valamint a fiatal és képzett lakosoknak a szülőföldön való maradását.
j)    A szerb alkotmány által a nemzeti kisebbségeknek szavatolt és a nemzetiségi arányoknak megfelelő számú parlamenti helyek beépítését a választási törvénybe, arányos részvételt a döntéshozatali intézményekben, a közigazgatási és igazságügyi szervekben, a közvállatokban, valamint a belügyi hatóságokban – minden szinten. Új törvény meghozatalát a népképviselők választásáról, amely lehetővé teszi a listákra és az egyénekre való szavazást is, aminek alapján mindegyik jelölt, aki legalább 2000 szavazatot kap, rangsorolási eljárásba kerül.
k)   Adának, Zentának és Magyarkanizsának az észak-bánáti körzethez való csatolásáról szóló, az asszimilációt ösztönző rendeletnek a megváltoztatását és a három községnek a természetes etnikai, gazdasági, valamint földrajzi környezetbe, az észak-bácskai körzetbe való visszatérését.
l)   A községi bíróságok visszaállítását Adán, Csókán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Topolyán és Zentán. A bíróságok és ügyészségek dolgozóinak nemzeti összetételére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalát és az arányos foglalkoztatás biztosítását a tartományi és községi közigazgatási és igazságügyi szervekben, közvállalatokban és hivatalokban, valamint a magyar nyelv hivatalos használatának biztosítását ezekben a szervekben, továbbá egy új hivatalos nyelvhasználati törvény meghozatalát.
m)   Állami irányítással ne kerüljön sor a többnyire Nyugat-Európából kitoloncoltaknak a nemzeti kisebbségek által lakott területekre való költöztetésére, mivel az még jobban megbontaná a lakosság etnikai arányait és rontaná a közbiztonságot.
n)    A szerb kormány biztosítsa végre az etnikai alapú incidensek hatékony kivizsgálását és a vonatkozó jogszabályoknak az elkövetők elleni következetes alkalmazását, mindennemű hovatartozástól függetlenül, valamint a temerini elítéltek szabadon bocsátását.
o)    Az őshonos magyar nemzeti kisebbség említett kérdéseit vegyék figyelembe és kérjék számon Szerbia európai integrációs csatlakozási tárgyalásai során. A térség valamint Európa népei történelmi megbékélése és a délvidéki magyar nemzeti közösség helyzetének megnyugtató rendezése érdekében, szükségesnek tartjuk a szerb-magyar, illetve magyar-szerb kapcsolatokat terhelő kérdéseknek a tagjelölti státus megszerzése előtti megnyugtató módon való rendezését.
p)  A Nyugatról és Magyarországról hazatérni kívánó diplomás délvidéki magyar fiatalok elhelyezkedésének és családalapításának megkönnyítését, a diplomahonosítás és nosztrifikáció folyamatának teljes eltörlését, és a külföldi, magyarországi munkaévek és gyakorlati tapasztalatok maradéktalan elismerését.
q)    Minden további aktuális, a magyarságot érintő téma képviseletét.
A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK LISTÁJA nevében,
László Bálint
a Magyar Remény Mozgalom elnöke

Délvidék, 2014. február 12.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése