2014. augusztus 26., kedd

Nem történt tényleges rehabilitáció(A VMDP közleménye)

A totalitárus diktatúrák európai emléknapja kapcsán ismételten felhívjuk a figyelmet, arra, hogy a titói totalitarizmus vajdasági magyar áldozatainak tényleges rehabilitációja, a kollektív bűnösség elvének teljes kigyomlálása a hatályos szerbiai törvényekből a szerb hatalom és a kormányzati felelősséget vállaló VMSZ-es politikusok immár több mint egy éve folyó ígérgetései ellenére mindmáig nem történt meg. A rehabilitációra és a restitúcióra vonatkozó előírások közötti ellentmondások tényleges akadályát képezik a vagyon-visszaszármaztatásnak, s ennek következtében a vajdasági magyaroknak csupán töredéke kérte az 1944-1945-ben törvénytelenül elkobzott javai után járó jóvátétel megítélését.
Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a magyarellenes atrocitások tényfeltáró kutatása is megrekedt, a kivégzett magyarokat rejtő tömegsírok állami megjelölése és feltárása pedig el sem kezdődött. A hivatalok packázásai miatt mindmáig nincs méltó emlékhelye az állami szervek által 1944-től 1946-ig működtetett járeki megsemmisítő tábornak, amelynek több mint hat és félezer német és közel kétszáz magyar áldozata volt, és az ígéretek ellenére semmi sem történik a Makovecz Imre által tervezett újvidéki emlékmű engedélyezése érdekében, ugyanakkor az 1944-45-ös újvidéki mészárlásokra vonatkozó dokumentumok túlnyomó többsége mindmáig hozzáférhetetlen.
Sürgős változásra van szükség, mert e nélkül a magyar-szerb történelmi megbékélés „folyamata” csupán üres ígéretek ismételt pufogtatásában fog kimerülni, amely ideig-óráig alán alkalmas holmi sikerpropaganda részleges alátámasztására, de tényleges eredményt a magyarok számára nem hoz.

Temerin, 2014. augusztus 23.
Csorba Béla,
a VMDP elnöke

Kisebbségi Fórum – Temerin
KIFO HÍRLEVÉL I. évf. 198. szám
2014. augusztus 25
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése