2014. szeptember 6., szombat

(Más) napló 49.FOLYATÓDIK A MAGYAR-MAGYAR MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
Jegyzet a Szekeres László Alapítvány hátrányos pályázatáról

Egy újságíró hívta fel a figyelmem a szabadkai Szekeres László Alapítvány (SZLA) oklevél-honosítási támogatásra vonatkozó, 2014. augusztus 27-én közzétett pályázati felhívására.
            A pályázatot a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott diplomaszerzés utáni tanulmányok eredményeként szerzett tudományos fokozatok már kifizetett költségeinek utólagos (vissza nem térítendő) résztámogatására írták ki.
            A gond nem is a pályázattal, hanem a pályázók körének meghatározásával van. A pályázatra ugyanis csak a „Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező, magyar nemzetiségű személyek” jelentkezhetnek, „akik szerepelnek a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékén”. Az pályázatra október 31-ig lehet jelentkezni.[1]
            A megfogalmazás kísértetiesen hasonlít a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) –   H/18/2011 számú (2011. április 05-i) – a demonstrátori ösztöndíjak odaítélésre kiirt pályázatára. A pályázat résztvevőinek ugyanis a formanyomtatványhoz – „szükség szerint ” – csatolni kellett „a magyar választói névjegyzéken való szereplésről szóló igazolást vagy a névjegyzékre való felvételről szóló határozatot, illetve azok hitelesített másolatait”.[2]
Dr. Nevena Petrušić szerbiai esélyegyenlőségi biztos (a 836/2011 ügyk. sz., 2011. július 27-én keltezett) véleményében „megkülönböztetőnek” nevezte az MNT 15/2011 számú, 2011. április 05-i „a felsőoktatási ösztöndíjprogram pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról” szóló határozatát.[3]
Petrušić szerint az MNT megsértette a polgárok alkotmányos és törvény előtti egyenlőségének elvét, mivel – személyes tulajdonságaik alapján – hátrányos megkülönböztetésben részesítette – egyebek között – azokat az „első ízben felvételt nyert” egyetemi hallgatókat „akik nem szerepelnek a magyar választói névjegyzéken (azokkal szemben, akik feliratkoztak erre a listára, és akik nem tettek a magyar választói névjegyzékre való feliratkozási szándéknyilatkozatot (azokkal szemben, akik ilyen nyilatkozatot adtak)”.[4]
Az esélyegyenlőségi biztos akkor arra kötelezte az MNT, hogy a véleményének kézhezvételétől számított harminc napos határidőn belül foganatosítson intézkedéseket az említett pályázatban észlelt diszkrimináció megszüntetése érdekében.[5]
            Most a SZLA különbözteti meg károsan a vajdasági magyarokat, két csoportra osztva őket, épedig olyanokra, „akik szerepelnek a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékén” és akik nem szerepelnek ezen a jegyzéken. Természetesen az utóbbiak hátrányára, mivel eleve kizárja őket a pályázaton való részvételből. Jellemző, hogy a SZLA Kuratóriumának (még mindig az) elnöke Józsa László, az MNT korábbi elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Elnökségének tagja.
            A VMSZ által irányított sajtó természetesen hallgat az ilyen jellegű megkülönböztetésről. Ismereteim szerint eddig a Tartományi Ombudsman sem hallatta hangját ebben az ügyben. Annak ellenére, hogy hivatalából kifolyólag reagálnia kellene a jogsértésekre. Vagy valakinek ismét a szerbiai esélyegyenlőségi biztoshoz kell fordulnia panasszal?
Petrušić példa értékű ajánlásainak értelmében az SZLA-nak a legújabb pályázatából is ki kell iktatni a hátrányos megkülönböztetést tartalmazó feltételt, mivel sérti a pályázok egyenjogúságát, vagy pedig meg kell semmisíteni azt.

Újvidék, 2014. szeptember 6.

Bozóki Antal


[1] Pályázati felhívás a http://www.szla.org.rs/szla/ honlapon található.
[2] Az ifj. Korhecz Tamás, az MNT elnöke által aláírt pályázat a Magyar Szó 2011. augusztus 13-i számának 9. oldalán jelent meg.
[3] Zbornik mišljenja, preporuka i upozorenja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 1. jul 2010 – 30. novembar 2011., Beograd 2011. godine, [Az Esélyegyenlőségi Biztos véleményeink, ajánlásainak és figyelmeztetéseinek gyűjteménye,, Belgrád 2010. július 1. – 2011. november 30.], 237-247. o.: http://ravnopravnost.gov.rs/jdownloads/files/zbornik_misljenja_-_knjizni_blok.pdf
[4] Bővebben lásd a Tovább diszkriminál az MNT című írásom: http://bozokiantal.blogspot.com/2011/08/tovabb-diszkriminal-az-mnt.html.
[5] Lásd a 3-as alatti gyűjtemény 238. oldalán a 3. pontot.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése