2014. szeptember 22., hétfő

Szeptember 22.Móric napja.
Latin eredetű név, a Mauritius névből származik, jelentése mór, szerecsen.
1791 – Megszületett Michael Faraday angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója.
1827 – Joseph Smith amerikai vallásalapító megalapította a mormon egyházat, az „Utolsó Napok Szentjei”-nek (mormonok) első elnöke lett.
1903 – Italo Marchiony szabadalmaztatta a fagylalttölcsért.
1910 – Megszületett Faludy György költő, műfordító.
1929 – Újpesten megszületett Váradi Hédi színésznő.
1951 – Megszületett David Coverdale, a Deep Purple és a Whitesnake énekese.
1954 – Budapesten megszületett Gőz László harsonaművész.
1960 – A Mali Köztársaság nemzeti ünnepe
1960 – Megszületett Joan Jett gitáros és énekes, a Blackhearts zenekar frontembere.
1999 – A pápa fogadta Bonót a Vatikánban. A U2 frontembere a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez II. János Pál az áldását adta.


25 éve történt a magyarországi rendszerváltozás, 1989. szeptember 22-28. – KRONOLÓGIA
Magyarországi változások:
1989. szeptember 22. - Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletet alkotott a menekültek jogállásáról, eszerint a menekültként elismert személyt magyar állampolgárnak kell tekinteni, némi korlátozásokkal. A jogszabály október 15-én lépett hatályba.
1989. szeptember 22. - Sarkadi Nagy Barna miniszterhelyettes, a Minisztertanács Egyházpolitikai Titkárságának vezetője tizenhat magyarországi egyház és vallási közösség képviselőivel találkozva kijelentette: a kormány alkotmányos alapelvnek tekinti, hogy Magyarországon egyetlen egyházat, felekezetet, vallási közösséget sem érhet semmilyen hátrányos megkülönböztetés.
1989. szeptember 23. - Az MSZMP Pest megyei pártértekezletén hosszas vita után úgy döntöttek, a megyei pártbizottság mint testület megszűnik, feladatkörét ügyvezetőség veszi át. A tanácskozáson beszédet mondott Nyers Rezső, az MSZMP elnöke is.
1989. szeptember 24. - Az "Összefogás az MSZMP Megújításáért" mozgalom országos tanácskozásán született állásfoglalás szerint a mozgalom azért küzd, hogy pártot megóvja, több százezres derékhadát megtartsa, és hogy a kongresszus olyan vezetőket állítson az MSZMP élére, akik képesek hatékony cselekvésre mozgósítani.
1989. szeptember 24. - A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) aláírásgyűjtést kezdeményezett, hogy népszavazáson döntsenek a politikai egyeztető tárgyalások eredményeként létrejött okmányból kimaradt kérdések (kivonuljanak-e a pártszervezetek a munkahelyekről; elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában vagy kezelésében lévő vagyonról; csak a szabad országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására; feloszlassák-e a munkásőrséget?) tisztázása érdekében.
1989. szeptember 25. - Lezárult az MSZMP kongresszusi küldötteinek választása. Az 1276 delegátus közé a 21 tagú politikai intéző bizottságból öten - Dudla József, Gyuricza László, Hegedűs Lajos, Rajki Sándorné és Tatai Ilona - nem kerültek be.
1989. szeptember 25. - Németh Miklós miniszterelnök a Magyar Távirati Irodának adott nyilatkozatában kifejtette: a pártállam intézményét le kell bontani. A kormányfő szerint a kormány nem a párttól távolodott el, hanem a pártdöntések végrehajtója helyett önálló kormányzati politikai erővé vált - azaz helyreállt a parlamentáris demokrácia, a kormány csak a Parlamentnek felelős döntéseiért.
1989. szeptember 25. - Az MSZMP Központi Bizottságának üléséről kiadott közlemény jóváhagyólag tudomásul vette az MSZMP tárgyalóküldöttségének munkáját a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon, hozzátéve: az MSZMP a maga részéről mindent megtesz a megállapodás valóra váltásáért.
1989. szeptember 26. - Horn Gyula magyar és Gianni de Michelis olasz külügyminiszter New Yorkban megállapodott, hogy november 11-én Budapesten magyar-olasz-osztrák-jugoszláv kormányszintű találkozót rendeznek, amelynek célja egy új közép-kelet-európai együttműködés alapjainak lefektetése.
1989. szeptember 26-28. - Az Országgyűlés őszi ülésszakán elfogadták a ki- és bevándorlásról szóló törvényt, amely alapvető állampolgári jognak nyilvánítja a kivándorlást, a külföldre utazásról és az útlevélről szóló törvényt, amely már nem korlátozza a külföldi tartózkodás idejét, módosították a Btk.-t és a bűntető eljárási törvényt, valamint nyilatkozatban ítélték el az 1968-as csehszlovákiai beavatkozásban való magyar részvételt.
1989. szeptember 27. - A Minisztertanács helyi kezdeményezésre elrendelte, hogy Komárom megye 1990. január 1-jétől visszakapja régi, Komárom-Esztergom megye elnevezését.
1989. szeptember 27. - Budapesten megnyitották a Szabad Európa Rádió első kelet-európai irodáját.
1989. szeptember 27. - A Magyar Tudományos Akadémia biológiai osztályának antropológiai bizottsága a Megamorv Petőfi Bizottság által közreadott dokumentációt és a sajtóban megjelent híreket megvitatva ara a következtetésre jutott, hogy az adatokból megalapozott következtetést nem lehet levonni, így azt sem lehet megállapítani, hogy azok "kétséget kizáróan" Petőfi Sándoré lennének.
1989. szeptember 28. - A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár bejelentette: a gyár termékei iránti csökkenő kereslet miatt a Mosonmagyaróvárott feleslegessé vált munkaerőt a Rába a továbbiakban a győri törzsgyárakban kívánja foglalkoztatni. Ugyanakkor nem gördítenek akadályt a gyár önállósodása elé, így az 1990-től a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár a Rábából kiválva önállóan működhet tovább.
1989. szeptember 28. - A reformkommunistákat az különbözteti meg a kommunistáktól, hogy az előbbiek a szocialista demokráciától eljutottak a demokratikus szocializmusig, szemben az utóbbiakkal, akik ma is a proletárdiktatúra, a bolsevik típusú párt szükségességéről beszélnek - mondta Pozsgay Imre államminiszter a parlamentben a nemzetközi és a hazai sajtó munkatársaival folytatott beszélgetés során. Pozsgay a párt nevének megváltoztatását másodlagos jelentőségűnek minősítette, szerinte az új Magyar Szocialista Párt elfogadásához világos programra, a párt belső demokratizmusát hangsúlyozó új szervezeti szabályzatra és a vezető testületek megújítására van szükség.

Kelet-európai változások – válogatás a legfontosabb külföldi eseményekből:
1989. szeptember 22. CSEHSZLOVÁKIA: Sidó Zoltán, a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége, a CSEMADOK elnöke a szlovák parlament illetékes bizottságának ülésén a szlovákiai magyar nemzetiségi oktatás súlyos helyzetére hívta fel a figyelmet.
1989. szeptember 22. ROMÁNIA: A román szakszervezetek mozgalmat indítottak, amelynek során minden műszaki szakembernek szolgálati kötelezettségein felül évente egy pluszfeladatot kell megoldania. Közölték azt is, hogy egy másik akcióban fél év alatt 8 milliárd lej értékű nyersanyagot és anyagot takarítottak meg.
1989. szeptember 22. ROMÁNIA: A Román Kommunista Párt (RKP) vezetése elhatározta, hogy a negyedik negyedévben javítják a lakosság élelmiszerellátását.
1989. szeptember 22. ROMÁNIA: Románia kiegyenlítette az ENSZ-szel szemben fennálló tartozásának egy részét, hogy ne veszítse el szavazati jogát a világszervezet Közgyűlésében.
1989. szeptember 22. SZOVJETUNIÓ: A Kazah Legfelsőbb Tanács elfogadta a kazah államnyelvvé nyilvánításáról szóló törvényt, amely továbbra is kiemelt szerepet biztosít az orosz nyelvnek, mint "a nemzetiségek közötti érintkezés" nyelvének.
1989. szeptember 22. SZOVJETUNIÓ: A szovjet kormány közlése szerint a Szovjetunió külföldi adóssága az év elején 33,6 milliárd rubel volt, ebből 28,1 milliárd rubel volt a konvertibilis valutában fennálló tartozás.
1989. szeptember 22. SZOVJETUNIÓ: Minden szocialista ország kommunista pártja saját maga tartozik felelősséggel irányvonaláért, illetve az országában kialakult helyzetért - jelentette ki Vagyim Medvegyev, az SZKP KB titkára 12 szocialista ország kommunista pártjainak berlini ideológiai tanácskozása után.
1989. szeptember 23. LENGYELORSZÁG: A karmelita rend római központjában közölték: más helyen építik újjá a katolikusok és a zsidók között nemzetközi vitát okozó auschwitzi apácakolostort.
1989. szeptember 23. SZOVJETUNIÓ: A litván parlament jóváhagyta a Molotov-Ribbentrop paktumot vizsgáló bizottság jelentését, amely törvénytelennek minősítette a Litvániának a Szovjetunióhoz való csatlakozásáról szóló, 1940. július 21-i nyilatkozatot.
1989. szeptember 23. SZOVJETUNIÓ: A bakui Legfelsőbb Tanács a balti köztársaságok mintájára kinyilvánította Azerbajdzsánnak a "Szovjetunión belüli szuverenitását". Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy valamennyi Moszkvában elfogadott törvényt Bakuban is jóvá kell hagyni érvénybe lépéséhez - Bakuban elsőként a Karabahot érintő moszkvai rendelkezést utasítják el.
1989. szeptember 24. NDK: Az ellenzéki szociáldemokraták, az Új Fórum, a Demokráciát Most csoport és a Béke és Emberi Jogok Kezdeményezés képviselői megállapodtak, hogy a jövőben az Új Fórum koordinálja az egyes tagcsoportok tevékenységét. A mozgalom célja az NDK-ban megvalósulttól eltérő szocializmus elérése. Másnap Lipcsében nyolcezren követelték az Új Fórum működésének engedélyezését, ez volt évtizedek óta a legnagyobb ellenzéki tüntetés.
1989. szeptember 24. SZOVJETUNIÓ: Moszkvában "felhígított" nemzetiségi programot hoztak nyilvánosságra, amely "lefaragott" több, a köztársasági parlamenteknek megígért jogot.
1989. szeptember 25. JUGOSZLÁVIA: A Vajdasági Kommunisták Szövetsége kizárta a pártból Ion Srbovan tartományi kormányfőt, aki az 1988 októberi szerb újvidéki tüntetések idején úgymond "autonómiás" álláspontot foglalt el.
1989. szeptember 25. SZOVJETUNIÓ: Befejeződtek Moldovában a nyelvtörvény miatti tiltakozó sztrájkok a többségében orosz anyanyelvűek lakta városokban, miután a helyi tanácsok gyakorlatilag hatálytalanították a kisinyovi parlament által elfogadott nyelvtörvényt.
1989. szeptember 25. SZOVJETUNIÓ: Mihail Gorbacsov szovjet államfő "egy-két napot" adott a kaukázusi köztársaságoknak a helyzet stabilizálására, különben "konkrét intézkedések" következnek.
1989. szeptember 26. BULGÁRIA: Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése felszólította Bulgáriát: vessen véget "erőszakos beolvasztási politikájának", ami a bulgáriai muzulmánok kivándorlásának oka.
1989. szeptember 26. LENGYELORSZÁG: A második világháború óta először bocsátott ki kötvényeket a lengyel állam.
1989. szeptember 26. ROMÁNIA: Az Európa Tanács parlamenti gyűlése jelentést fogadott el a romániai közállapotokról, az emberi jogok megsértéséről. A jelentés dokumentálta a romániai magyar kisebbség erőszakos asszimilálására irányuló politika állomásait is, s megállapította: gyors ütemben csökken a romániai német és a zsidó kisebbség száma is, mivel az NSZK és Izrael "megvásárolja" a kivándorolni szándékozó német és zsidó román állampolgárokat.
1989. szeptember 26. SZOVJETUNIÓ: Első alkalommal tartottak nem hivatalos tanácskozást szovjet és amerikai szakértők a terrorizmus elleni harcról.
1989. szeptember 27. JUGOSZLÁVIA: A szlovén parlament figyelmen kívül hagyva a központi kormány és törvényhozás felszólítását elfogadta a jugoszláv tagköztársaság alkotmányának módosítását, lehetővé téve Szlovénia kiválását Jugoszláviából. A döntést másnap Szerbiában és Montenegróban tömeggyűléseken ítélték el, "hazaárulásnak" minősítve a lépést.
1989. szeptember 27. SZOVJETUNIÓ: A Szovjetunió beismerte, hogy 50 halálos áldozata volt az űrkorszak egyik legsúlyosabb szerencsétlenségének, egy Vosztok rakéta üzemanyag-feltöltése során 1980-ban bekövetkezett balesetnek.
1989. szeptember 28. LENGYELORSZÁG: Ismét leértékelték a zlotyt, amely fél év alatt értékének kétharmadát veszítette el.
1989. szeptember 28. SZOVJETUNIÓ: Első alkalommal kezdtek a szovjet vezérkari akadémia hallgatói részképzést a nyugatnémet Bundeswehr hamburgi akadémiáján.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése