2016. május 4., szerda

Dicső múltról mesélő délvidéki kastélyok – Így pusztították történelmi hagyatékunk

kas1xTucatjával vannak pusztulásra ítélt kastélyok a Délvidéken. A trianoni területrablás után szinte kivétel nélkül államosították őket, egy részüket lerombolták, napjainkban pedig a megoldatlan magánosítás hátráltatja a restaurációt.
Összeállításunkban bemutatjuk az egykori templomépítő, közösségerősítő, településteremtő délvidéki főurak kastélyainak, majorságainak és arborétumainak a maradványait. Több mint 80 kastély válik lassan az enyészeté a Délvidéken. Így pusztulnak lassan, egy nemzet történelmi-kulturális értékei. Ha pedig netalán az elhanyagolt kastélyok felújítására lenne is anyagi forrás, azt a mai napig megoldatlan magánosítás kérdése gátolja meg. A valamikori tulajdonosok utódait sok esetben érdekelné a restauráció, de csak abban az esetben, ha visszakapnák tulajdonjogukat. A trianoni tragédia, majd az azt követő kommunizmustól egészen napjainkig iszonyatos mértékű rombolás érte az egykor szebb napokat látott kastélyokat. A magyar és német kézben lévő épületek kisajátításakor a szerb partizánok elüldözték, rosszabb esetben agyonverték a több generáción ott élő gazdákat, helyükbe pedig szerb újgazdagokat és menekült telepeseket hozattak. Egy adott terület tősgyökeres népének, történelmi emlékeinek, múltjának eltüntetése mindig is egyik legelső feladata volt a megszállóknak. Nem történt/történik ez másként a Délvidéken sem.
Nikola Tanurdzsics, a Vagyon-visszaszolgáltatást Követelők Egyesületének tagja szerint a régi kastélyokat Délvidék egykori földbirtokosi fényének megőrzése miatt kellene visszajuttatni az utódoknak.Közzétette: Záhonyi Dezső 2016. május 03. kedd, 14:16  
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése