2016. május 28., szombat

HAZUGSÁGPOLITIKAEllenzékből nem lehet kisebbségi érdekvédelmet folytatni?

Aki tudatosan hazudik, az galád... (...) Aki ismert hazugságokat elhisz, az hülye.
Ady Endre

Akárhányszor lepleződik le egy hazugság, mindig lesznek, akik elhiszik.
Arthur Bloch

Az utóbbi időben egyre gyakrabban elhangzik, hogy „a magyar közösség érdekeiért a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) csak a hatalmi többség részeként harcolhat hatékonyan”. Ezt mondta például Sztojkó József (a nyilvánosság előtt teljesen ismeretlen) képviselő a nagybecskereki városi képviselő-testület május 24-i alakuló ülése kapcsán, mivel „folytatni kívánják az együttműködést a haladókkal, amelyet az előző mandátumban kezdtek meg”.[1]
            A (Szerb Radikális Pártból – SRP kivált) Szerb Haladó Párttal (SNS/SZHP) való együttműködés megfogalmazója (és fő felelőse) természetesen, Pásztor István, a VMSZ elnöke:
            – 2009-től, nem sokkal azt követően, hogy létrejött a Szerb Haladó Párt, mi elkezdtünk velük együttműködni. A kisebbségi politika nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a többségi szavazóknak legyen kiszolgáltatva, és ha a többségi politikai életben egy olyan konstelláció alakul ki, hogy olyanok irányítják az országot és a tartományt, akikkel egy kisebbségi pártnak nincs együttműködése, azt gondolom, hogy az egy kisebbségi pártnak életveszélyes. Ezért az embernek mindig egy kicsit távolabb kell látnia. Ezért kezdtük mi építeni ezt a viszonyt, és kaptam is érte eleget. Ugyanakkor mindez, amit én itt felsoroltam, a kisebbségi akcióterv, a történelmi megbékélés – amiről most nem is beszéltünk – a részarányos foglalkoztatás, és sok minden más: mindezt a Szerb Haladó Párttal csináltuk meg országos szinten. Nekünk országos és helyi szinten is pozitív tapasztalatunk van a haladókkal való együttműködés terén. Tetszhet ez valakinek vagy sem, de ez a realitás[2] – magyarázta Pásztor.
          A budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet által szervezett, a szerbiai választásokat elemző április 25-i (a választások másnapján tartott) rendezvényen Pásztor politikáját így próbálta magyarázni: A VMSZ érdeke, hogy a parlamenti többség része legyen, ott lehessenek a döntések születésénél. Elmondta, szerinte, ha a magyar közösség bárhol ellenzékben marad, akkor az azt jelenti, hogy a peremre szorul. Egy ilyen kisebbségi közösség egy ilyen változó világban nem bír ki ellenzékben négy évet, mert akkor olyan árat fizet érte, amit utána nem lehet ledolgozni. „Ezért a politikai pragmatizmus és az érdek azt diktálja, hogy a finnyásságon néha túl kell lépni, mert az érdekérvényesítésnek ez az egyedüli járható útja”[3] – fogalmazott a VMSZ elnöke.

Nagy vargabetűt tett meg a „távolba látó” Pásztor István a SZHP-vel való együttműködésről szóló szerződés aláírásáig:
Persze nem igaz, hogy a VMSZ „2009-től, nem sokkal azt követően, hogy létrejött a Szerb Haladó Párt” működik együtt Aleksandar Vučić pártjával. A két párt „koalíciós szerződésének” megkötésére „a közös, programszerű együttműködésről és részvételről a Szerb Köztársaság kormányában” csak 2014. április 24-én került sor.[4] Ezt megelőzően a VMSZ (köztudottan) a Demokrata Párt (DS) „stratégiai partnere” volt és vele együtt vett részt – köztársasági szinten 2012-ig, Vajdaságban pedig egészen a mostani választásokig – a hatalom gyakorlásában.
A VMSZ Elnöksége 2012. július 16-án megtartott ülésén „a legerélyesebben elhatárolódott a VMSZ óbecsei községi szervezetének elnöke által a Szerb Haladó Párttal, illetve a Fordulat Koalícióval megkötött óbecsei koalíciós megállapodástól”. Ez után kezdeményezte a fegyelmi eljárás, illetve a pártból történő kizárás megindítását az óbecsei VMSZ azon tagjai ellen, „akik az érvényes testületi döntéseket megkerülve, a VMSZ álláspontjától eltérő koalíciós megállapodást írtak alá”.[5] Knézi Pétert (az óbecsei Községi Képviselő-testület akkori elnökét) és az óbecsei KKT három VMSZ-es tagját – 2012. július 24-én – „kizárták a pártból és a helyi szervezet kettészakadt a haladókkal való kokettálás és szövetkezés miatt.”[6]
            A „nem finnyás” Pásztor az SZHP-vel való együttműködés eredmények tekint a „kisebbségi akciótervet,[7] a történelmi megbékélést,[8] a részarányos foglalkoztatást,[9] és sok minden mást”, amit a Szerb Haladó Párttal csináltak meg országos szinten”.[10]
            Ezekről az „eredményekről” is lehetne és kellene is vitatkozni és arról is, hogy ezek mennyire mozdították elő, vagy éppen nem segítették elő/akadályozták a vajdasági magyarság helyzetének javulását. Feltéve, ha ilyen vitára – a VMSZ monopóliuma miatt – lenne lehetőség.[11] Mindezekben a fontos témákban a VMSZ egyedül tárgyalt (a Magyar Nemzeti Tanács asszisztálásával, pld. a kisebbségi akcióterv kidolgozásakor) az SZHP-vel, így a teljes felelősség is erre a pártra és az elnökére hárul. 
             
Ennek a politikának az (alap)tézise sem igaz, amit most a pártkatonák rendre szajkóznak, miszerint „a magyar közösség érdekeiért a VMSZ csak a hatalmi többség részeként harcolhat hatékonyan”. Ez a megfogalmazás csak a néprétegek megtévesztésére és önámításul szolgálhat, valamint a VMSZ pálfordulásának magyarázására.
            A nemzeti kisebbségi jogokért folytatott küzdelem nem attól függ, hogy az érdekvédelmi szerzetek részesei-e a hatalmi koalíciónak vagy nem. A vajdasági/délvidéki magyarok szülőföldjükön őshonos közösséget képeznek. A nemzeti kisebbségek jogai és szabadságai, valamint védelme Szerbiában, így a magyar közösségé is, belső jogszabályokkal, nemzetközi kétoldalú és többoldalú egyezményekkel vannak biztosítva. 
Függetlenül attól, hogy Szerbiában melyik párt gyakorolja éppen a hatalmat, a nemzeti kisebbségek jogait és szabadságait, valamint védelmét biztosító normákat tiszteletben kell tartaniuk. Ezek alkalmazását figyeli az Európai Unió (EU), az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), az Egyesült Nemzetek Szervezet (ENSZ), továbbá az emberi és nemzeti kisebbségi jogvédő szervezetek, stb.
A nemzeti kisebbségi pártok és szervezetek kötelessége, hogy ezeknek a normáknak a gyakorlatban való maradéktalan alkalmazását követeljék, nem pedig, hogy a közösség kárára elvtelen koalíciókat kössenek.
Az SZHP-al való együttműködésre Pásztornak csak a saját érdekében van szüksége, hogy megtarthassa a Tartományi Képviselőház elnöki tisztségét (amit Vučić már meg is ígért neki). És, hogy biztosítsa pártja néhány tagjának a hatalomban betöltött – egyébként semmi eredményt nem produkáló – munkahelyét.
Az ilyen politika távol áll a realitásoktól és a magyar közösség érdekeitől. A hazugság még akkor sem válik igazzá, ha sokszor ismétlik! Mivel hazugság(ok)on alapszik, az elnevezése csakis hazugságpolitika lehet.

Újvidék, 2016. május 28.
            BOZÓKI Antal


[1] K.I.: Čedomir Janjić (maradt) Nagybecskerek polgármestere. Magyar Szó, 2016. május 25.
[2] Toma Viktória: Pásztor István: Lehetőségeket is tudjunk teremteni az embereknek az itthon maradáshoz! http://www.vajma.info/cikk/valasztasiinterjuk2016/3/Pasztor-Istvan-Lehetosegeket-is-tudjunk-teremteni-az-embereknek-az-itthon-maradashoz.html, 2016. március 24. [1:00]
[3] MTI. Potápi: A vajdasági magyarsággal számolnia kell a mindenkori szerb hatalomnak
Egyébként Varga László, a VMSZ kizárt alelnöke a koalíciós szerződésről ezt nyilatkozta:
– Szigorúan jogi értelemben véve nem tekinthető koalíciós szerződésnek az a dokumentum, mivel nem írta alá mindkét szerződő fél. Pásztor István akkor sem a koalíciós szerződés tartalmával, a megállapodás lényegével volt elfoglalva, hanem arra koncentrált, hogy Aleksandar Vučić miniszterelnökkel fényképezkedhessen, megmutathassa a szerb sajtóban önnön politikai nagyságát, illetve építhesse saját személyi kultuszát. Végül még ez sem jött össze, mert amikor Vučić már a zsebében érezte a VMSZ-t, akkor beült az autójába és lelépett, így Pásztor csak az SZHP egyik alelnökével közösen tarthatta meg a sajtótájékoztatót. Igazából már ebből a gesztusból is látszott, hogy miféle partnerségre lehet számítani a haladók részéről. Stephen Bozhen. A Magyar Mozgalom nem fog a haladókhoz dörgölőzni. 2. rész. http://www.magyarmozgalom.rs/hu/sajtovisszhang/a-magyar-mozgalom-nem-fog-a-haladokhoz-dorgolozni, 2016. március 29.

[5] Az óbecsei VMSZ-tagok kizárását kezdeményezi a pártelnökség, http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13798/Az-obecsei-VMSZ-tagok-kizarasat-kezdemenyezi-a-partelnokseg.html, 2012. július 16. [19:16]

[6] Haraszthy Ágoston: Nagybecskerek és Mohol után Kevevárán is a haladókkal lép koalícióra a VMSZ

DélHír, http://www.delhir.com/delvidek/magyarsag-koezelet/7893-nagybecskerek-es-mohol-utan-kevevaran-is-a-haladokkal-lep-koaliciora-a-vmsz, 2013. május 11. [16:31] és Pannon RTV: Knézi Péter fellebbezett, amiért kizárták a pártból. http://pannonrtv.com/web2/?p=13687, 2012. augusztus 10.
[7] Erről lásd: (A jelenlegi tartalommal) nem fogadható el c. írásom: Kisebbségi Fórum – Temerin, KIFO HÍRLEVÉL II. évf. 291. szám, 2015. november 8. és http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/47702-2015-11-08-18-52-59, 2015. november 08. [20:48] és a Készül a nemzeti kisebbségi akcióterv c. írásom: DélHír portál: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/48234-2015-11-22-17-50-02, 2015. november 22. vasárnap, 18:41
[8] Erről lásd a Megkésett, deklaratív határozat c. írásom: Civitas Europica Centralis (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2014. november 8.; DélHír portál: http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32480-2014-11-09-13-52-11, 2014. november 09. [14:41]; Nemzeti Jogvédő Szolgálat. NJSZ Hír, 49/2014, 2014. november 9. [17:48] és Keskenyúton: http://keskenyut.hu/page/234/art/1061/akt/1/html/megkesett-deklarativ-hatqrozat.html
[9] Erről lásd az Elfogadható kompromisszumok? c. írásom: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/51038-2016-02-07-19-33-49, 2016. február 07. [20:28]
[10] Lásd a 2-es alatti írást.
[11] Varga László a VMSZ–SZHP koalíciós szerződés eredményét (a 4-es alatti interjúban) így értékelte: – Az 50 pontból, illetve 60 prioritásból álló megállapodást utólag vizsgálva az állapítható meg, hogy 11 prioritás teljes mértékben, 7 csak részben, 42 pedig egyáltalán nem teljesült. Ez a statisztika jónak is tűnhet a felére rövidült parlamenti ciklust figyelembe véve, de a részletek mélyebb elemzése után megállapítható, hogy ez egy félresikerült koalíció volt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése