2016. május 16., hétfő

VÁLASZTÁSI VERESÉG(EK)


Hetvenöt százalékos elégedetlenség
a vajdasági magyar pártok választási szereplésével

Az április 24-i választásokon újabb vereséget szenvedett Szerbiában a demokrácia. Folytatódott a Szerb Haladó Párt (SNS/SZHP) és a nacionalista pártok minden szinten való hatalomra törekvése.
A „véget nem érő (botrányoktól sem mentes – B. A.) szavazatszámlálás”[1] eredménye, hogy a Szerbiai Képviselőházban a nacionalista pártok képviselői kétharmados többségben lesznek. A SZHP-nek és koalíciós partereinek 131 képviselői mandátum jutott (ami 27-el kevesebb, mint az előző választásokon), a Szerb Radikális Pártnak (SRP) 22, a Dveri–Szerbiai Demokrata Párt (SDS) koalíciónak pedig 13 képviselője van. Összességben: A 250 tagú szerb parlamentben a 166 jobboldali képviselő lesz. A parlamentbe még 27 párt jutott be, de ezek csak 84 képviselői mandátumon osztozkodnak.[2]   
Az előző választásokon, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 70 294 (2,10%) szavazatot kapott,[3] az április 24-i választásokon pedig 56 620 (1,50%) szavazatot, ami (a korábbi hat helyet) csak négy mandátumra lett elég.[4] (A VMSZ szavazóbázisa annak ellenére csökkent, hogy a szerb és a magyar kormány is a VMSZ mellette kampányolt.) Pásztor Bálint, Kovács Elvira, Fremond Árpád és Pék Zoltán újból képviselői megbízatást kaptak.
A szerb parlamentben a VMSZ képviselői, tehát, ugyanazok maradtak, akik az előző ciklusban nem a vajdasági magyarok érdekeinek hatékony képviseletéről, hanem az SZHP-vel kötött elvtelen koalíciós szerződés támogatásáról tettek tanúságot.  Várhatunk-e ezektől valami változást? Aligha.
Varga László, a VMSZ volt alelnöke, aki időközben a Magyar Mozgalom (MM) egyik alapítója és Ideiglenes Ügyvivő Testületének tagja lett, valamint Vicsek Annamária, kibuktak a VMSZ-es képviselők sorából.  

A VMSZ lejtmenete

A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti listájára leadott szavazatok száma ekképp alakult az elmúlt négy évben:
– 2012-ben 95 375 (forrás: Pásztor István http://tinyurl.com/z6eftnk)
– 2014-ben 75 294 (forrás: Köztársasági Statisztikai Intézet http://tinyurl.com/gth43pv)

– 2016-ban 56 620 (forrás: Blic. Tanjug: Konačni rezultati izbora [A választások végeredményei]. http://www.blic.rs/vesti/politika/konacni-rezultati-izbora-naprednjacima-najvise-mandata-pocinju-da-teku-rokovi/r1nlbtf, 2016. május 5. [21:31]

A Magyar Mozgalom–Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség (VMDK) választási koalíció a köztársasági választásokon – Csonka Áron, a VMDK elnöke szerint – „alattomos politikai játszma áldozata lett”,[5] míg Pásztor István, a VMSZ elnökének nyilatkozata alapján, a koalíció választási listáját a választási bizottság „okirat-hamisítás miatt utasította el”.[6] Így nem is indulhatott a választásokon. Pásztor István elérte célját: a köztársasági választásokon csak „egy magyar lista”[7] volt.  

Vajdaságban az SZHP a szavazatok 44,5 százalékát szerezte meg. Ezzel 63 mandátumot szerzett a 120 tartományi képviselői helyből, így – első alkalommal – akár egyedül is megvan a parlamenti többsége.[8]
A VMSZ-re a polgárok 4,88 százaléka szavazott, ami hat mandátumot jelent a párt számára.
A VMSZ tartományi képviselőházi csoportjának eddig hét képviselője volt: Egeresi Sándor, Ilona Pelt, Kávai Szabolcs, Kovács Tünde, Pásztor István, Patyi Lajos és Újhelyi Ákos.[9] 
Amennyiben marad a jelöltek listáján közzétett képviselői névsor, akkor a mostani választásokon változik az összetétel: Egeresit, Kávait, Kovácsot és Újhelyit Kormányos László, Dr. Bagi Bojan és Erdély Lenke helyettesíti.[10] (Egeresi,[11] aki a kilencvenes évektől szinte folyamatosan tartományi képviselő és házelnök is volt, csak 24-ként került a párt által jelöltek listájára, így simán kibukott. Milyen tisztséget talál neki Pásztor?)
A Magyar Mozgalom–Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség (VMDK) koalíciója a szavazatok 1,71 százalékával két képviselői helyet szerzett.[12]

Az önkormányzati választásokon a két magyar lista így szerepelt:
 Szabadkán a SZHP köré tömörülők a szavazatok 38,9 százalékát szerezték meg, vagyis várhatóan 31 képviselőjük lesz a 67-ből az önkormányzatban. A VMSZ 14,1 százalékon áll, 11 képviselővel. A MM és koalíciós partnerei 13,5 százalékot szereztek, ami ugyancsak 11 képviselőt jelent.
Magyarkanizsán a VMSZ a szavazatok 39%-át kapta, ami azt jelenti, hogy a 29 képviselőből 12 a VMSZ listájáról kerül be a KKT-be. Öt-öt helyet kapott a Magyar MM és a SZHP.
Csókán a KKT-be a VMSZ 9, a demokraták 3, a ligások pedig 2 képviselőt delegálhatnak.
Törökkanizsán a 31 tagú községi képviselő-testület 15 képviselőjét a SZHP listája adja, amelyre a szavazópolgárok 48,2 százaléka voksolt. 22,4 százalékkal hét képviselői helyhez jutott a VMSZ.
Topolya Községben a VMSZ–VMDP listája 32,24 %-ot kapott, ezzel 16 mandátumot szereztek a 41 képviselői hellyel rendelkező KKT-ben. A SZHP  25,10%-kal 12 képviselői mandátumra jogosult. A VMDK-MM listája 7,53 százalékkal 3-3 képviselői mandátumot szerzett.
Kishegyesen a SZHP-nek 10, a VMSZ-nek 8 képviselője lesz.
Zenta községben VMSZ a szavazatok 35,2 százalékát kapta, a SZHP 18,8 százalékot, a MM–VMDK lista a voksok 16,6 százalékát. (Bejutó helyen van a Magyar Polgári Szövetség – MPSZ listája is, amely a szavazatok 11,6 százalékát szerezte meg.)
            Ada községben első helyen a Polgári Csoportosulás-Községünkért lista végzett. Ez 19 képviselői helyet jelent majd számukra a 29 tagú községi képviselő-testületben. A SZHP a voksok 16 százalékát szerezte meg, ami 4 képviselői helyet jelenthet. A VMSZ ugyancsak 4 helyet, a MM–VMDK lista 7 százaléka 2 képviselői helyet érhet majd.
Óbecse községben (a Magyar Egységpárt – MEP székhelyén) is taroltak a haladók, a szavazatok 44,3 százalékát szerezték meg, ami a 36 tagú községi képviselő-testületben 22 mandátumot hozott a pártnak. A VMSZ koalíciójának a szavazók 15,9 százaléka adott bizalmat, ami 7 mandátumra elegendő. A MM-nak a voksok 9 százalékát és 4 képviselői helyet sikerült szerezni.[13]
            Temerinben (a VMDP székhelyén) a legtöbb mandátumhoz a SZHP (17) és a VMSZ–VMDP koalíció (5) jutott.[14]

A mindkét magyar lista vezetői „elégedettek” a választási eredményekkel,[15] illetve hogy „amit célként kitűztek maguk elé, azt megvalósították”.[16]
A Vajdaság Ma internetes hírportál körkérdésének 726 részvevőjének 75,1 százaléka a kérdésre viszont, hogy a vajdasági magyarok számára kedvezően alakultak-e a választási eredmények, az „inkább nem” választ adta. Csak 24,9 százalékuk válaszolta, hogy választások „jobbára” kedvezőek voltak.[17]
A közvélemény-kutatás szerint a vajdasági magyarok több mint háromnegyed része elégedetlen a vajdasági magyar pártok szereplésével az áprilisi választásokon. Ezen bizony a pártvezetőknek komolyan el kellene gondolkodniuk. Vagy az a fontos, hogy ők elégedettek?
A VMSZ a VMDP-t és MEP-et csak a Magyarországról követelt „egységes fellépés” látszata miatt vette be a koalícióba, illetve a két kispárt anyaországi üzenetre csatlakozott hozzá. Ez abból is látszik, hogy a VMSZ köztársasági jelöltjeinek listájára a VMDP és a MEP jelöltjeit még csak az első tíz közé sem rangsorolták. A tartományi választási listán Gusztony András, a VMDP egyik alelnöke, a(z eleve bejutásra esélytelen) 13., Szmieskó Zoltán a MEP alelnöke pedig a (megalázó) 14 helyre került.[18] Érdemes volt ezért koalícióra lépni a VMSZ-el? 

A MM-VMDP koalíció a tartományi képviselőházban két képviselői helyet szerzett.
            A MM „nem kormányzati, nonprofit, az egyesülési jog szabad gyakorlásán alapuló szervezet”[19] tartományi képviselője a „politikai nyugdíjból” visszatérő Korhecz Tamás lett. A lista másik képviselője Csonka Áron, a VMDK elnöke.
A koalícióval kapcsolatban azonban több kérdés is van: Mennyire életképes egy párt és egy „nem kormányzati szervezet” koalíciója? Miért kellett a jelöltek listájára olyan személyeket állítani, akik sokéves hatalmi tisztségükben a VMSZ politikáját képviselték? Kire szavaztak a választók, Korheczra, Csonkára, vagy a változásokra? Hogyan tud majd együttműködni Csonka és Korhecz, aki – természeténél fogva – a vezető szerepre fog törni? 
Ugyancsak érdekes lesz megfigyelni, együttműködnek-e a két magyar lista képviselői a képviselőházi munka során? Az Magyar Mozgalmat a VMSZ politikájával elégedetlenek és/vagy a pártból kizártak a „vajdasági magyar közélet megreformálása, a normalitás megteremtése”[20] céljából hozták létre (2015. augusztus 20-án). Ha most a MM-VMDK bármilyen formában együttműködésre lépne a VMSZ-el, vagy annak képviselőivel, akkor az önmaguk meghazudtolása és a szavazók bizalmával való egyértelmű visszaélés lenne. A VMSZ-el való együttműködés egyúttal a SZHP-vel való együttműködést is jelentené.

A politikában minden lehetséges, és mindennek az ellenkezője is.
Pásztor István május 3-án Budapesten úgy nyilatkozott, hogy „az új mozgalommal nem tud együttműködést elképzelni, mert hiányzik a bizalom”.[21]
Csonka Áron, a VMDK pártelnöke a MM és a VMDK május 12-i budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy „felajánlották a segítségüket a VMSZ-nek mindenhol, Pásztorék azonban ezt elutasították, és inkább a szerbeket választják. Így jelen állás szerint a tömbmagyar területeken a korábbi hét polgármester helyett mindössze három magyar polgármester lesz.”[22]
Pásztor István pártelnök álláspontja: „A VMSZ érdeke, hogy a parlamenti többség (értsd: a SZHP alkotta többség – B. A.) része legyen, ott lehessenek a döntések születésénél”. Szerinte, ha a magyar közösség bárhol ellenzékben marad, akkor az azt jelenti, hogy a peremre szorul. Egy ilyen kisebbségi közösség egy ilyen változó világban nem bír ki ellenzékben négy évet, mert akkor olyan árat fizet érte, amit utána nem lehet ledolgozni. „Ezért a politikai pragmatizmus és az érdek azt diktálja, hogy a finnyásságon néha túl kell lépni, mert az érdekérvényesítésnek ez az egyedüli járható útja” – fogalmazott Pásztor István.[23]
A VMSZ elnökének és körének szempontjából érthető az ilyen viszonyulás, hiszen a SZHP-vel, pontosabban Aleksandar Vučić pártelnökkel való kapcsolatától függ a Tartományi Képviselőházi elnöki tisztségében való maradása. Pásztornak azonban – ha megkapja is az elnöki tisztet – többé nem lesz befolyása a tartományi történésekre, illetve mindenben a SZHP politikájához kell igazodnia. Annyi szabadsága lesz a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítése terén is, amennyit a SZHP jóváhagy neki.  Igor Mirović, a SZHP politikusa már figyelmeztette Pásztort: „A tartományi kormány programját ők, a választások abszolút győztesei fogják megírni, s csak ezután foglalhat állást erről a többi párt”.[24] 
Mindent összevetve: Az áprilisi választások vesztesei mi, vajdasági magyarok vagyunk. Most még csak az kérdés, meddig tarthat még ez a megalázkodó, kiszolgáló politika?

Újvidék, 2016. május 15.

BOZÓKI Antal


[1] v-ár: Egy véget nem érő szavazatszámlálás. Magyar Szó, 2016. május 1. 5. 
[2] P.E.: Harminc párt a köztársasági parlamentben. Magyar Szó, 2016. május 10. 4. és
[3] Narodna skupština Republike Srbije: Broj dobijenih mandata [A Szerb Köztársaság Képviselőháza: A megszerzett mandátumok száma.] http://www.parlament.gov.rs/
[4] Blic. Tanjug: Konačni rezultati izbora [A választások végeredményei]. http://www.blic.rs/vesti/politika/konacni-rezultati-izbora-naprednjacima-najvise-mandata-pocinju-da-teku-rokovi/r1nlbtf, 2016. május 5. [21:31]
[6] Markovics Annamária. Pásztor István az MTI-nek: A VMDK választási listája szégyent hozott a vajdasági magyar közösségre. http://www.vajma.info/cikk/tukor/6771/Pasztor-Istvan-az-MTI-nek-A-VMDK-valasztasi-listaja-szegyent-hozott-a-vajdasagi-magyar-kozossegre.html, 2016. április 14. [12:59]
[7] Potápi: A VMSZ továbbra is stratégiai partner. MTI. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20089/Potapi-A-VMSZ-tovabbra-is-strategiai-partner.html, 2016. május 3. [14:15]
[8] Majláth Rónald: Ki az úr a házban. http://mno.hu/kulfold/rendreutasitottak-a-magyarokat-vajdasagban-1342233, 2016. május 13. [18:14], frissítve 18:50 Az előző választásokon az Indítsuk el Vajdaságot – Tomislav Nikolić képviselői csoportnak 26 képviselője volt a Tartományi Képviselőházban. http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=poslanickegrupe&j=HU#13
[9] A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoportja. http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=poslanickegrupe#15
[10] A biztos pont. A VMSZ-VMDP-MEP tartományi képviselőjelöltjei. A VMSZ választási külön kiadványa. 2016. 
[12] VRTV: Hamarosan alakuló ülés a Tartományi Képviselőházban. Magyar Szó, 2016. május 5. 4. és v.ár: Hivatalosak a tartományi választások végeredményei. Magyar Szó, 2016. május 6. 4.

[13] A részletesebb eredményeket lásd: A vajdasági önkormányzatok választási eredményei. Pannon RTV. http://pannonrtv.com/web2/?p=267836, 2016. április 25.

[15] dió: Elégedettek az eredménnyel. Magyar Szó, 2016. április 28. 11.
[16] Potápi: A vajdasági magyarsággal számolnia kell a mindenkori szerb hatalomnak. MTI. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20060/Potapi-A-vajdasagi-magyarsaggal-szamolnia-kell-a-mindenkori-szerb-hatalomnak.html,  2016. április 25. [16:07]
[18] Lásd a 10-es alatti kiadványban.
[20] Basity Gréta: „Ledőlt a hallgatás nagyfala”.
[21] Lásd a 7-es alatti írást.
[23] Potápi: A vajdasági magyarsággal számolnia kell a mindenkori szerb hatalomnak. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20060/Potapi-A-vajdasagi-magyarsaggal-szamolnia-kell-a-mindenkori-szerb-hatalomnak.html, 2016. április 25. [16:07]
[24] Majláth, a 8-as alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése