2019. augusztus 24., szombat

„Békülés, összeborulás”?

Hogyan értelmezhető a VMSZ és a MM vezetőinek Szent István-napi beszéde?


Ahogy mindig újra kezdődik a bálvány körül a tánc
Megint befonja életünk egy láthatatlan lánc
És jönnek a lelkes ostobák s a gyáván megalkuvó
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok
Bródy János: Ezek ugyanazok
https://szabadmagyarszo.com/2019/08/23/tobb-mint-egymillioan-tekintettek-meg-a-betiltott-brody-dalt-video/


Németh Ernő újságíró, most a Magyar Nemzeti tanács (MNT) Tájékoztatási Bizottságának tagja, 2014 és 2018 között az MNT, valamint a testület Tájékoztatási Bizottságának elnöke (a Vajdasági Magyar Szövetség – VMSZ/BMC Magyar Összefogás listájáról), [1] augusztus 21-én a Vajdaság Ma internetes portálon – amelyik „politikai harcban nem vesz részt”[2] – tette fel a kérdést: „Lesz-e vajdasági magyar párbeszéd?”[3]
A bizonyára puhatolózási szándékkal, vagy a közvélemény előkészítése céljából, de az sem kizárt, hogy felsőbb (párt)sugallatra készült írás abból indul ki, hogy „a Vajdasági Magyar Szövetség 2015-ös belharcai, a Magyar Mozgalom megalakulása, illetve a kizárások/kilépések után megszakadt a felek között a kommunikáció, s ez az állapot már négy éve tart”.[4] 

– Hatalmas gyűlölet alakult ki a táborok között, folyik a más véleményen lévők besározása, egzisztenciális ellehetetlenítése – írja Németh, majd Pressburger Csaba írását idézi a Családi Kör hetilapból, aki szerint „a vajdasági magyar közéletben beállt a klinikai halál állapota, a mindezt tetéző letargia pedig komoly akadálya az újraélesztésnek”.

Németh szerint „elsőként Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kínálta fel a párbeszéd lehetőségét a Magyar Mozgalomnak, még tavaly novemberben, az MNT választásokkor, az eredmények bejelentésével egyidejűleg”. – Jó lenne az egymás hergelését abbahagyni és olyan irányba elindulni, amely építi ezt a közösséget” – mondta akkor a VMSZ elnöke, de másnap reggel már vissza is vonta a békejobbot, mert – mind fogalmazott – a Magyar Mozgalom még a választások estjén csípőből visszautasította az ajánlatát.
Augusztus 17-én Palicson Pásztor arról beszélt, hogy „az előttünk álló időszakban konkrét lépésekkel kíván olyan helyzetet teremteni, amiben mindenkinek lehetősége lesz nyíltan állást foglalni, kimondani, hogy mit képvisel és miért, elmondani, hogy amit képvisel, előrébb fogja-e vinni a vajdasági magyar közösség ügyét. Legyen egyértelmű, hogy a nemzetet erősítő közös döntés oldalán áll vagy ellenzi a nemzetben gondolkodó közösségi megmaradás politikáját. Mert ilyen egyszerű a helyzet és ilyen óriási a tét.”[5]
Németh szerint ezek „a mondatok a kontextusba ágyazva felfoghatóak úgyis, hogy a VMSZ elnöke kész a párbeszédre a másként gondolkodókkal is”.
Van azonban ennek a mondatnak egy kicsengése is, ami zsarolásnak és megbélyegezőnek is felfogható, mivel „mindenkit” választásra kényszerít, hogy „a nemzetet erősítő közös döntés oldalán áll vagy ellenzi a nemzetben gondolkodó közösségi megmaradás politikáját”. A „közös döntés” pedig annak a politikának az elképzelése, amit Pásztor képvisel. Más szóval, aki nem ennek a politikának az oldalán áll, bármilyen legyen is ez a politika, az minimum nemzetellenség.Kommentárok:

Az, hogy a VMSZ és az MM összeborul, vagy sem, a délvidéki/vajdasági magyarság szemszögéből teljesen mindegy. A Magyar Mozgalom is csak a nevében magyar és félrevezette a tisztességes magyar lelkületű embereket. Számos olyan logikátlan politikai lépést tettek, ami a délvidéki/vajdasági magyarság ügyét nem igazán szolgálta, inkább csak az a pár belső kör béli ember személyes érdekeit.
Sajnos, a délvidéki/vajdasági magyarság magára maradt. A VMSZ is és az MM is, hajlandó szinte bárkivel együttműködni, koalícióra lépni, csak éppen azokkal nem (a délvidéki/vajdasági magyarság) akiket állítólag képviselnek. Elégedjen meg az átlag azzal, amit majd a nagyon képzet – mindentudók jónak látnak/gondolnak…

Legyen párbeszéd, de hagyjatok engem uralkodni... A vajdasági magyarság helyzete ma annyira rossz, hogy már a párbeszéd sem segít, ettől sokkal többre van szükség. Az elvándorlásért, a magyarság drasztikus fogyásáért ma már
„MINDENKI” felelős, nem csupán „egyesek”. Több település lakossági összetétele drasztikusan megromlott a magyarság kárára. Civil szervezetünk felajánlott több megoldást, falufejlesztési programokat stb. de „egyesek” nem hajlandók elbeszélgetni, „meghallgatni másokat.
Alfonz

Pásztor és a párbeszéd... Hiú ábránd. Hamis szavak. Sajnos. Majd legfeljebb az utódja törekszik a vajdasági magyar egység megteremtésére. Addigra már nem is kell sok embert „egységesíteni”.
Miskolczi József

2019. augusztus 22. [20:54]

Németh írásában hivatkozik Józsa László, a Magyar Mozgalom (MM) elnökségi tagjának augusztus 20-ai, Horgoson a Szent István szobor megkoszorúzásakor mondott beszédére is.
Az MM vezetésének egyik meghatározó tagja ekkor, a többi közt, ezt mondta: „Az eddigi pártpolitizálás helyett belátható időn belül olyan érdemi együttműködést kell létesíteni, amelybe be kell vonni a nagyobb társadalmi szervezeteket, az egyházközösségeket és a kis közösségek vezetőit. Csak a közösségi összefogás hozhatja meg a várt eredményt”.[6]
Ezt a két mondatot Németh aztán úgy kommentálta, hogy Józsa „nagyjából hasonló gondolatokat fogalmazott meg, mint Pásztor István”, majd írását ezzel a dilemmával fejezte be: „Nem tudni, hogy a palicsi és a horgosi mondatok egyféle puhatolózási szándékkal hangzottak-e el, hogy felmérjék, a másik fél kész-e a párbeszédre. Ha igen, akkor most tűzszünetre lenne szükség, mert nem kellenek különféle meggondolatlan nyilatkozatok, amelyek megint ellehetetlenítenék a vajdasági magyar-magyar közeledést”.
 

Kérdés, hogy Németh teljes egészében elolvasta-e Józsa (egyébként nem egész két gépelt oldalnyi szövegét), vagy ha igen, akkor azt pártszemüvegen keresztül tette? A Szabad Magyar Szó tudósításában ugyanis a horgosi (nem túlságosan tömeges) koszorúzásról azt emeli ki, hogy Józsa „felszólalásában az önálló magyar érdekképviselet szükségére utalt”.[7] A koszorúzást követően adott sajtónyilatkozatában pedig a következőket mondta:
– Akinek legalább harminc évre visszamenőleg terjedő politikai memóriája van, az tudja, hogy 1990-től bő két évtizeden keresztül önálló magyar politikai szervezetek, önállóan álltak ki választási megmérettetésekre, önállóan megfogalmazott elvek, stratégiák mentén képviselték a vajdasági magyarság érdekeit. Ebbe egyébként a háború időszaka is beletartozik. – Egy nagyon nehezen értelmezhető, még nehezebben igazolható periódusban élünk, amikor a legerősebb vajdasági magyar párt beleolvadó politikai magatartást tanúsít, két irányba és mindenek előtt a belföldi politikai vezérpártba – húzta alá Józsa. „Ez a helyzet előbb-utóbb megbosszulja magát”,[8] tette hozzá.

Józsa felszólalásából egyébként nem világos, hogy milyen „nagyobb társadalmi szervezetekre” gondolt, az pedig egyenesen kifogásolható, hogy az MM is be akarja vonni a politikába az „egyházközösségeket”, akárcsak a haladó VMSZ, holott ez köztudottan ellentétben van a szerb alkotmánnyal, miszerint „az egyházak és a vallásközösségek az államtól elválasztva működnek” (11/2 szakasz), a „kis közösségek vezetőinek” többsége pedig vagy véemeszes, vagy e párthoz közeli.
Az idézett mondatokból nehezen, vagy egyáltalán nem lehet a VMSZ és a MM közeledésére, sem a vajdasági magyar párbeszéd közeli lehetőségére következtetni, ahogyan azt Német teszi. Habár, a politikában semmit sem lehet kizártnak tekintetni. A téma kapcsán a DélHír portál is felhívta figyelmet: „Nehéz megfeledkezni arról, hogy az MM élvonalbeli káderei valamikor „fanatikus” VMSZ-esek voltak”.[9] (A) vér nem válik vízzé – tartja a közmondás.
 

A vajdasági magyar pártok választási vagy egyéb kérdésekben való „egyeztetése”, amióta Pásztor István vezeti a VMSZ-t, általában a többi párt „meglovagolásával” és „bedarálásával”, tevékenységének megszűnésével, az egyezségek kijátszásával, a vezetők megtévesztésével, vagy éppen „kilóra megvételével” ért véget. Miért lenne ez most másként?
Pásztor szinte egyedül van a „pályán”, amihez az anyaország mindennemű támogatását is élvezi. Az állítólagos magyar érdek az, amit ő mond, és ahogyan azt ő értelmezi. A más vélemény már szinte egyenlő a nemzetárulással.
Lehetséges ugyan ismét a magyar párbeszéd, de – s ezzel legyünk tisztában – a Pásztor általa szabott feltételekkel, vagyis ahogy az írás egyik kommentezője fogalmazott: „Legyen párbeszéd, de hagyjatok engem uralkodni...”[10] Ebből pedig ez következik: Szükséges és lehetséges is a magyar párbeszéd, de Pásztor nélkül! Ezt viszont a VMSZ-nek kell(ne) megoldani. Erre azonban halvány remény se nincsen, mivel a párt elnökségében a családhoz tartozókkal és megbízható emberekkel vette magát körbe.

Amennyiben a VMSZ és a MM netán/mégis (ki)„békülne, összeborulna”, az egyúttal az egyébként is csaknem teljesen súlytalan magyar érdekképviselet végső összeomlását is jelentené. Ennek bizony beláthatatlan közösségi következményei is lehetnének. Ez pedig növeli az MM vezetőinek felelősségét. Szomorú vigasz, hogy választ kapnánk arra a kérdésre is, hogy van-e a délvidéki/vajdasági magyar politikai/közéleti szerepelőknek egyáltalán erkölcsi tartása, önbecsülete/önbecsülése?

BOZÓKI Antal
Torda, 2019. augusztus 24.
[1] Németh Ernő. http://www.mnt.org.rs/tagjaink/nemeth-erno
Lásd még: 2014-es magyar nemzeti tanácsi választás. https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_magyar_nemzeti_tan%C3%A1csi_v%C3%A1laszt%C3%A1s
[2] https://szabadmagyarszo.com/2018/07/19/politikai-harcban-nem-vesz-reszt/, 2018. július 19. [10:38]
[3] Lesz-e vajdasági magyar párbeszéd? https://www.vajma.info/cikk/tukor/7913/Lesz-e-vajdasagi-magyar-parbeszed.html, 2019. augusztus 21. [15:41]
[4] Uo.
[5] Uo.
[6] „Az egynyelvű közösség gyenge és esendő”. https://szabadmagyarszo.com/2019/08/20/az-egynyelvu-kozosseg-gyenge-es-esendo/ 2019. augusztus 20. [16:28] Józsa László felszólalása teljes egészében a https://szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2019/08/201910820_Szent_Istvan_napja-Horgos.pdf oldalon olvasható.
[7] Uo.
[8] Uo.
[9] F. F. : Békülni, összeborulni készül a VMSZ és a Magyar Mozgalom? https://delhir.info/2019/08/23/bekulni-osszeborulni-keszul-a-vmsz-es-a-magyar-mozgalom/
[10] https://www.vajma.info/cikk/tukor/7913/Lesz-e-vajdasagi-magyar-parbeszed.html, 2019. augusztus 22. [7:37]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése