2018. július 11., szerda

A gombosi iskolaszéki elnök nyílt levele a tartományi oktatási titkárhoz

A gombosi József Attila Általános Iskola iskolaszékének elnöke, Poturica Ruža aláírásával érkezett Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárhoz intézett nyílt levél szerkesztőségünkhöz. Az alábbiakban ez olvasható:
A gombosi József Attila Altalános Iskola igazgatókinevezésével kapcsolatban keressük Önt. Tudomásunk van arról, hogy az oktatási miniszter az Ön javaslata alapján nem a többség által támogatott, jelenlegi igazgatójelöltet nevezte ki az új iskolaigazgatónak.
Mélységesen fel vagyunk háborodva, hiszen Ön birtokában volt azon információknak, tényeknek és bizonyítékoknak, melyek szerint szabálytalan és törvénytelen módon zajlott az iskolaszéki szavazás, ennek ellenére döntését mégis kizárólag csak az egyes iskolaszéki tagoktól kizsarolt szavazatokra alapozta, mindeközben figyelembe sem vette a tantestület döntő többségének és a Magyar Nemzeti Tanácsnak a véleményét, akik mind a jelenlegi igazgatót támogatják.
Ön az új igazgató személyére vonatkozó javaslatával, miniszter úr pedig ennek jóváhagyásával és az új igazgató kinevezéséről hozott végzésével megsértik a rendeletet, mely a közszférában dolgozók foglalkoztatási tilalmára vonatkozik, hiszen egy meghatározott időre alkalmazott egyént neveztek ki egy meghatározatlan időre felvett alkalmazottal szemben. Ezzel kapcsolatosan a szakszervezetek is felemelik szavukat.
Pontosan az oktatási miniszter úr nyilatkozza és hangsúlyozza azt, hogy megengedhetetlen az iskolaszékek helytelen, szabálytalan, törvénysértő működése, a mi esetünk pedig pont egy ilyen szabálysértő, törvénytelen működés tipikus iskolapéldája, Ön mégis erre a szavazásra hivatkozva döntött. Egy demokratikus jogállamban ez megengedhetetlen és felháborító.
Ha mi, becsületes emberek, nem teszünk semmit, és megengedjük azt, hogy ilyen módon, kikényszerítve, fenyegetve és nyomásgyakorlás által helyezzenek valakit egy oktatási-nevelési intézmény élére, felmerül a kérdés, hogy milyen üzenetet közvetítünk ezáltal a gyermekeknek, szülőknek, a helyi lakosságnak és minden állampolgárnak?
Mi, alkalmazottak, szülők, de még a gombosi lakosok döntő többsége is, feltétel nélkül egyezünk azzal és támogatjuk, hogy a jelenlegi igazgatónő, Kovács Edit pedagógus professzor maradjon továbbra is az intézmény vezetője.
A pályázat lebonyolítása folyamán mi jeleztük a felmerülő szabálytalanságokat minden illetékes intézménynek, szervnek, többek között Önt is értesítettük a fennálló helyzetről és az iskolában zajló történésekről, Ön mégsem tett ezzel kapcsolatban semmit.
Kérjük és követeljük Öntől, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az esettel kapcsolatban, bírálja felül döntését, hiszen Ön sem engedhet meg ilyen, a többség akaratával szembemenő, szabálytalanul hozott szavazás általi igazgatóválasztást! Követeljük, hogy vonja vissza javaslatát vagy semmisítse meg a pályázatot!
Tisztelettel,
a petíció aláírói nevében:
Poturica Ruža, az iskolaszék elnöke
https://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/3570/A-gombosi-iskolaszeki-elnok-nyilt-levele-a-tartomanyi-oktatasi-titkarhoz.html 2018. július 9. [20:14]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése