2018. július 29., vasárnap

Nincs politikai akarat


Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (128.)Szerbia kisebbségi politikája példaként szolgálhatna más, az Európai Unióba igyekvő szomszédos ország számára is.
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter[1]


Július 12.
Pártkönyv nélkül nincs igazgatói tisztség
A magyar Nemzeti Tanács (MNT) 35. „rendes ülésén” napirenden szerepelt „a 15 főnél kisebb létszámú tagozatok megnyitása” is. „Az ehhez kapcsolódó 13 beterjesztés némelyike öt főnél kisebb létszámú osztály megnyitására vonatkozott”.[2]
– Az MNT támogatta, hogy Tiszakálmánfalván két tanulóval nyíljon elsős magyar tagozat, a nagybecskereki Sonja Marinković-iskola központi épületében hárommal, Padén illetve a szabadkai Ivan Goran Kovačić-iskolában hattal, a nagybecskereki Szervó Mihály-iskolában, Nagykikindán és Szajánban hét kisdiákkal, Szerbittabén és a nagybecskereki Sonja Marinković-iskola szentmihályi kihelyezett tagozatán nyolccal, Bécskertesen kilenccel, a temerini Kókai Imre telepi kihelyezett tagozatán tizenkettővel, Bajmokon pedig tizennéggyel, önálló tagozatként. Maradékon öt elsős lesz, ők kombinált tagozatba járnak majd – olvasható az ülésről szóló írásban.[3]
 

A Dlhír portál illusztrációja

És ez még nem minden. A Zomborban és a környező falvakban (is) „alig maradtak diákok”. A falusi iskolák zömében 15 tanulónál kisebb létszámú osztályok találhatók. A helyzet különösen válságos Béregben, ahol az általános iskolában „csak négy diák tanul”.[4]
A tanuló számának fogyása és a kis létszámú osztályok a legjobb mutatói a magyar közösség fokozódó leépülésének. A felsorolásból már látszik, hogy melyek a (sorra került) veszélyben lévő települések, városok, falvak. 
A helyzet rosszabbodásához hozzájárult a Vajdasági Magyar Szövetség „káderpolitikája” is, miszerint „pártkönyv nélkül nincs igazgatói tisztség”.[5] Ezt a politikát segítette az MNT, például olyan igazgató újraválasztásával is, aki az iskolaigazgatóság ellenőrzésén „2-es osztályzatot kapott”.[6]  
A tanulók száma csökkenésének elengedhetetlen következménye a tanító, tanárok munkahelyének megszűnése/megszüntetése lesz. Ez bizonyára tovább fokozza majd az egyébként is nagyméretű elvándorlást…


Július 15.
Megszűnő magyar érdekképviselet
Amint az várható is volt – magyar összefogás híján – „a haladók győztek” a szenttamási helyi közösségi választásokon.
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) községi szervezete a Szerb Haladó Párttal (SNP) közös jelöltlistával indul a választásokon. A közös listán két magyar személy szerepel, Szögi József (Jожеф Сеги) és Szabó Róbert (Роберт Сабо).[7]
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a helyi közösségi választásokon a Szenttamásiak Szenttamásért Polgárok Csoportját támogatta. A listán öt név szerepelt: a 13. szám alatt Barna Tibor, 14. Gazdik Erzsébet, 15. Zotin Jovan, 16. Lukács Csaba és 17. Mladen Anojčić.[8]
A szenttamási helyi közösségbe 11 embert választottak meg, a turiai és a nádaljai helyi közösségbe pedig egyaránt 7 embert.
A részvételi arány alig 35 százalékos volt. Mindhárom helységben a Haladó Szenttamásért, Turiáért és Nádalyért csoport győzött.[9]
 
 
Haladó Szenttamásért lista

Barna Tibor, a Szenttamásiak Szenttamásért polgárok csoportjának képviselője azzal vádolta meg a Szerb Haladó Párt által vezetett helyi önkormányzat tagjait, hogy különböző manipulációkkal és nyomásgyakorlással befolyásolták a voksolást.
„Minden a régi, úgy ahogyan az nálunk az utóbbi időben lenni szokott, ha választások vannak. A helyzet azonban sokkal súlyosabb és bonyolultabb, mert ez már túlment minden határon” – nyilatkozta Barna a Beta hírügynökségnek.
Rámutatott: a szavazóhelyek számát huszonkettőről ötre csökkentették, és a polgárok közül senki sem kapott értesítést, hogy szavazni kell.
Barna Tibor szerint nem tájékoztatták időben a polgárokat az új szavazóhelyekről, és csak a szavazás napján függesztették ki a régi szavazóhelyeken az információt, hogy hol is kell majd szavazni.
A Szenttamásiak Szenttamásért polgárok lista képviselői a szavazóhelyeken nem lehettek jelen és a megfigyelőiket is csak 13 óra után engedték be, közölte a sajtóval Barna és hozzátette: egyéb, már megszokott szabálytalanságokat is tapasztaltak, mint például a Szerb Haladó Párt szavazóinak szervezett szállítása a szavazóhelyekre.[10]
A szenttamási helyi közösségi választások újabb bizonyítéka annak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) nem magyar érdekvédelmi párt. A Szerb Haladó Párttal (SNS) minden hatalmi szinten való koalíció a párt számára fontosabb, mint a magyar pártokkal való közös érdekvédelmi fellépés. Pedig éppen a helyi közösségekben kellene alapszinten megvalósulni a magyar közösségi jogoknak. A SNS majd képviseli a magyar érdekeket? Ugyan már! Szenttamás, Turia és Nádaly is az elvesztett települések listájára kerül…


Július 18-27
Nincs politikai akarat
– A politikai akarat hiánya megnehezíti azoknak a feladatoknak a teljesítését, amelyek Szerbiára várnak a 23. (EU-csatlakozási) fejezettel kapcsolatban. Az ország ezeket a fejezettel kapcsolatos Cselekvési terv[11] elfogadásával vállalta – nyilatkozta a Danas belgrádi napilapnak dr. Vesna Petrović a Belgrádi Emberjogi Központ (Beogradski centar za ljudska prava)[12] programigazgatója (a fotón).


A 35. (Egyéb kérdések: Kapcsolatok Koszovóval) fejezeten kívül, az Európai Unió külön mérlegeli a 23. (Igazságszolgáltatás és alapvető jogok) és a 24. (Igazság, szabadság és biztonság) fejezettel kapcsolatos fejlődést, és ettől függően dönt, megteheti-e Szerbia az európai integrációval kapcsolatos következő lépést, vagy sem. Szerbia azonban nagy késésben van a Cselekvési tervből eredő kötelezettségek teljesítésében és kérdés, hogy miért következett ez be és mi nehezíti meg a 23. fejezeti európai törvényhozással való összehangolást?
– Főként a politikai akarat hiánya a vállalt kötelezettségek teljesítésére, habár ezeket maga az állam vállalta a Cselekvési terv elfogadásával. Most a 23. fejezettel kapcsolatos Cselekvési terv megváltoztatást tervezik, ahogyan mi a civil szervezetekben értesültünk, csak a kötelezettségek teljesítési határidejét hangolják össze, de a Cselekvési terv tartalma nem fog változni – magyarázta Petrović.[13]
Az Európai Unió álláspontja a 23. és a 24. tárgyalási fejezettel kapcsolatban, hogy Szerbiának „jelentős erőfeszítést kell kifejteni”[14] (a vállat kötelezettségek teljesítése érdekében”). 
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter július 27-i belgrádi látogatása alkalmával „úgy vélte, az Európai Bizottság által előirányzott 2025-ös céldátum nagyon távoli, Szerbiának ennél korábban kellene csatlakoznia az EU-hoz. Ezért Magyarország azt javasolja az EU soros elnökségét betöltő Ausztriának, hogy decemberben, amikor ez a kérdés napirendre kerül, az a döntés szülessen, hogy Szerbiával mind a 21, eddig meg nem nyitott tárgyalási fejezetet nyissák meg, így felgyorsítva a csatlakozási folyamatot”.[15]
A magyar miniszter – mint ahogy tőle már megszoktuk – egy szóval sem kérte számon még a Szerbia általa vállalt, a nemzeti kisebbségek helyzetét javítani hivatott feladatok teljesítését sem.
Magyarország – Szerbia mielőbbi EU-csatlakozása érdekében – lemondott a délvidéki/vajdasági magyarokról?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2018. július 29.


[1] Vučić az európai integrációról és a migránsokról tárgyalt Szijjártó Péterrel. https://www.vajma.info/cikk/szerbia/26108/Vucic-az-europai-integraciorol-es-a-migransokrol-targyalt-Szijjarto-Peterrel.html, 2018. július 27. [16:16]
[2] P. E.: Érvek ütköztetése. Magyar Szó, 2018. június 13. 1. és 4., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/3729/kozelet/186275/%C3%89rvek-%C3%BCtk%C3%B6ztet%C3%A9se.htm, 2018. július 13. [08:07] >> 2018. július 13. [20:17]
[3] Fehér Márta: Kevés? Hét Nap. 2018. július 18. 22.
[4] K.P.: Az elvándorlás következményei: A zombori falvakban (is) alig maradtak diákok. http://delhir.info/2018/05/21/az-elvandorlas-kovetkezmenyei-zombori-falvakban-alig-maradtak-diakok/, 2018. május 21.
[5] Tóth Imre: Pártkönyv nélkül nincs igazgatói tisztség. Családi Kör, 2018. július 19. 14.
Lásd még pasz: Blaskó Űrpád a Kortárs Galéria új igazgatója. Magyar Szó, 2018. július 18. 9.
[6] Tóth Lívia: Marad az iskolaigazgató Magyarcsernyén. Hét Nap, 2016. június 27., vagy http://hetnap.rs/cikk/Marad-az-iskolaigazgato-Magyarcsernyen-22757.html
[7] A VMSZ szenttamási alapszervezetének közleménye
[8] A Szenttamásiak Szenttamásért – Srbobranci za Srbobran az egyetlen lista, amely magyar érdekeket is képvisel. A VMDK közleménye. http://www.szenttamas.rs/helyi_kozoseg_valasztasok_2018_jul_5.html, 2018. július 4.
[9] P.L.: A haladók győztek Szenttamáson. Magyar Szó, 2018. július 18. 6.
[10] Szenttamásiak Szenttamásért: Szabálytalanságok sokasága a helyi közösségi választásokon. https://szabadmagyarszo.com/2018/07/15/szenttamasiak-szenttamasert-szabalytalansagok-sokasaga-a-helyi-kozossegi-valasztasokon/, 2018. július 15. [19:17]
[11] Cselekvési terv a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Madjari/Jogszabalyok/kisebbsegi_cselekvesi_terv_07072017.pdf 
A szerb kormány – az EP 2015. március 11-i állásfoglalásával (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0065+0+DOC+XML+V0//HU, vagy http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0065&language=HU&ring=B8-2015-0213összhangban – 2016. március 3-án külön cselekvési tervet fogadott el a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére (Usvojen Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina [Elfogadták a nemzeti kisebbségi cselekvési tervet]
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/usvojen-akcioni-plan-za-ostvarivanje-prava-nacionalnih-manjina), ami szerves része lett a 2016. április 27-én elfogadott, a 23. fejezettel kapcsolatos akciótervnek (Akcioni plan za poglavlje 23. 3.8. Položaj nacionalnih manjina [A 23. fejezettel kapcsolatos akcióterv. 3.8. A nemzeti kisebbségek helyzete] 303–354. http://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlja-23-usvojen-na-sednici-vlade-srbije-27-aprila-2016.php).
[13] L. V.: Petrović Nedostaka političke volje otežava ispunjenje obaveza [A politikai akarat hiánya megnehezíti a kötelezettségek teljesítését] Danas 2018. július 20. 7. Lásd még az Akadozó Cselekvési terv – Jogok papíron – változatlan gyakorlat c. 2017. október 2 ai írásom. http://bozokiantal.blogspot.com/2017/10/akadozo-cselekvesi-terv.html
[14] Pristupanje Srbije Evropskoj Uniji [Szerbia csatlakozása az Európai Unióhoz]. Pregovarački postupak [Tárgyalási eljárás]. https://sr.wikipedia.org/sr-el/Приступање_Србије_Европској_унији
[15] Vučić az európai integrációról és a migránsokról tárgyalt Szijjártó Péterrel. https://www.vajma.info/cikk/szerbia/26108/Vucic-az-europai-integraciorol-es-a-migransokrol-targyalt-Szijjarto-Peterrel.html, 2018. július 27. [16:16]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése